× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k. Cam kết giá bán lẻ đúng với giá công bố trên website. Hoàn tiền gấp 3 lần chênh lệch.
× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 42 cái
Arduino Nano V3.0 (Chưa hàn chân)

Arduino Nano V3.0 (Chưa hàn chân) Đà Nẵng


Hàng còn 42 cái
Còn 77 cái
Arduino Nano V3.0 (Đã hàn chân)

Arduino Nano V3.0 (Đã hàn chân) Đà Nẵng


Hàng còn 77 cái
Còn 35 cái
Arduino Nano V3.0 (Loại tốt)

Arduino Nano V3.0 (Loại tốt) Đà Nẵng


Hàng còn 35 cái
Còn 5 cái
Arduino Nano ATMEGA168 - Loại tốt

Arduino Nano ATMEGA168 - Loại tốt Đà Nẵng


Hàng còn 5 cái
Còn 27 cái
Arduino Nano - Chính hãng RobotDYN

Arduino Nano - Chính hãng RobotDYN Đà Nẵng


Hàng còn 27 cái
Còn 4 cái
Arduino Nano FT232RL

Arduino Nano FT232RL Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 2 cái
Arduino Nano (Original)

Arduino Nano (Original) Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 42 cái
Arduino UNO R3 chip dán CH340

Arduino UNO R3 chip dán CH340 Đà Nẵng


Hàng còn 42 cái
Tạm hết hàng
Arduino UNO R3 chip cắm ATMEGA16U2

30gam Arduino UNO R3 chip cắm ATMEGA16U2 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 21 cái
Arduino MEGA2560 ATMEGA16U2

Máy in 3D, Arduino Mega 2560 Arduino MEGA2560 ATMEGA16U2 Đà Nẵng


Hàng còn 21 cái
Còn 7 cái
Tay cầm Sony PS2 có dây

2 handles + converter, Tay điều khiển từ xa, Gamepad Joystick 2.4GHz, tay game, tay cầm game, tay cầm chơi game NRF24L01 Tay cầm Sony PS2 có dây Đà Nẵng


Hàng còn 7 cái
Còn 1 cái
Tay cầm Sony PS2 không dây

Tay điều khiển từ xa, Gamepad Joystick 2.4GHz, tay game, tay cầm game, tay cầm chơi game NRF24L01 Tay cầm Sony PS2 không dây Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 2 cái
Arduino LilyPad ATMega328P 16M

Arduino LilyPad ATMega328P 16M Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 45 cái
Bộ Kit học tập Arduino Uno R3 - Cơ bản 2021 (Hộp giấy)

550gam, improved UNO R3, SMD, bộ kit arduino, kit uno Bộ Kit học tập Arduino Uno R3 - Cơ bản 2021 (Hộp giấy) Đà Nẵng


Hàng còn 45 cái
Còn 3 cái
Arduino Pro Mini 5V 16M

Arduino ATMEGA328 MINI Arduino Pro Mini 5V 16M Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 3 cái
Kit Arduino DUE R3 ARM32

Arduino Mega DUE Kit Arduino DUE R3 ARM32 Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 16 cái
Arduino MEGA2560 CH340

Arduino Mega 2560 CH340G Arduino MEGA2560 CH340 Đà Nẵng


Hàng còn 16 cái
Tạm hết hàng
Hộp mica Arduino Uno R3

50gam, Hộp đựng arduino uno r3, Đế đỡ Arduino Uno R3, Đế arduino uno r3, Vỏ arduino uno r3, Case arduino uno r3, Giá đỡ arduino uno r3, Vỏ mica, Vỏ nhựa, hộp nhựa, hộp mica Hộp mica Arduino Uno R3 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 3 cái
Hộp mica Arduino Mega2560

Hộp đựng Arduino Mega2560, Đế đỡ Arduino Mega2560, Đế Arduino Mega2560, Vỏ Arduino Mega2560, Case Arduino Mega2560, Giá đỡ Arduino Mega2560, Vỏ mica, Vỏ nhựa, hộp nhựa, hộp mica Hộp mica Arduino Mega2560 Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 9 cái
Board mở rộng Arduino Nano (size lớn)

Bo mở rộng, Kit arduino, Module mở rộng chân, Module shield Board mở rộng Arduino Nano (size lớn) Đà Nẵng


Hàng còn 9 cái
Còn 6 cái
Tay cầm Sony PS2 không dây (Kèm adapter giao tiếp SPI)

Tay điều khiển từ xa, Gamepad Joystick 2.4GHz, tay game, tay cầm game, tay cầm chơi game NRF24L01 Tay cầm Sony PS2 không dây (Kèm adapter giao tiếp SPI) Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Còn 4 cái
Arduino Nano Shield mở rộng (Loại tốt, board đỏ)

Bộ kit arduino nano, board mở rộng Arduino Nano Shield mở rộng (Loại tốt, board đỏ) Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 18 cái
Arduino Nano Shield mở rộng (Board xanh)

Bộ kit arduino nano, board mở rộng Arduino Nano Shield mở rộng (Board xanh) Đà Nẵng


Hàng còn 18 cái
Còn 49 cái
Bộ Kit học tập Arduino Uno R3 + RFID + IoT - Full Nâng cao 2021 (Hộp nhựa)

550gam, improved UNO R3, SMD, bộ kit arduino, kit uno Bộ Kit học tập Arduino Uno R3 + RFID + IoT - Full Nâng cao 2021 (Hộp nhựa) Đà Nẵng


Hàng còn 49 cái
Còn 46 cái
Cáp kết nối Arduino Nano 30cm

Dây cáp arduino, Dây kết nối arduino, cáp arduino, dây arduino, cáp miniUSB, mini USB, MP3, MP4 Cáp kết nối Arduino Nano 30cm Đà Nẵng


Hàng còn 46 cái
Còn 23 cái
Cáp kết nối Arduino Nano 70cm (MiniUSB)

Dây cáp arduino, Dây kết nối arduino, cáp arduino, dây arduino, cáp miniUSB, mini USB, MP3, MP4 Cáp kết nối Arduino Nano 70cm (MiniUSB) Đà Nẵng


Hàng còn 23 cái
Còn 34 cái
Cáp kết nối Arduino Uno, Mega2560 1.5m

Dây cáp arduino uno r3, Dây kết nối arduino, cáp arduino, dây arduino, cáp máy in Cáp kết nối Arduino Uno, Mega2560 1.5m Đà Nẵng


Hàng còn 34 cái
Còn 127 cái
Cáp kết nối Arduino Uno, Mega2560 30cm

Dây kết nối arduino uno r3, cáp arduino, dây arduino, cáp máy in, dây cáp arduino Cáp kết nối Arduino Uno, Mega2560 30cm Đà Nẵng


Hàng còn 127 cái
Còn 2 cái
Cáp kết nối Arduino Nano 1.5m

Dây cáp arduino, Dây kết nối arduino, cáp arduino, dây arduino, cáp miniUSB, mini USB, MP3, MP4 Cáp kết nối Arduino Nano 1.5m Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 1 cái
Arduino Uno R3 Shield mở rộng

Bộ kit Arduino Uno R3 Arduino Uno R3 Shield mở rộng Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Tạm hết hàng
Arduino Nano LGT8F328P

LGT8F328P LQFP32 MiniEVB replaces rduino NANO V3.0 HT42B534 chip Arduino Nano LGT8F328P Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Adapter kết nối 2 tay cầm PS2 với máy tính (Kèm đĩa Driver)

Tay cầm Sony PS2, Tay điều khiển từ xa, Gamepad Joystick 2.4GHz, tay game, tay cầm game, tay cầm chơi game Adapter kết nối 2 tay cầm PS2 với máy tính (Kèm đĩa Driver) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Arduino Pro Micro

Arduino Pro Micro Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Arduino Leonardo (kèm cáp)

Arduino Leonardo (kèm cáp) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Board mở rộng Arduino Nano

Bo mở rộng, Kit arduino, Module mở rộng chân, Module shield Board mở rộng Arduino Nano Đà Nẵng


-Tạm hết hàng