× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 15 cái
Module cảm biến dòng diện 30A ACS712

Module cảm biến dòng diện 30A ACS712 Đà Nẵng


Hàng còn 15 cái
Còn 2 cái
Module cảm biến dòng diện 5A ACS712

Module cảm biến dòng diện 5A ACS712 Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 31 cái
Cảm Biến Điện Áp DC 0-25V T17

Cầu phân áp Cảm Biến Điện Áp DC 0-25V T17 Đà Nẵng


Hàng còn 31 cái
Còn 3 cái
Cảm biến dòng diện ACS712 20A

ACS712T-20A Cảm biến dòng diện ACS712 20A Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Tạm hết hàng
Module cảm biến dòng điện 70A WCS1700

Đo dòng điện, module phát hiện bảo vệ quá dòng Module cảm biến dòng điện 70A WCS1700 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 1 cái
Cảm biến dòng điện AC 5A ZMCT103C

Cảm biến dòng điện xoay chiều 5A XD-44 Cảm biến dòng điện AC 5A ZMCT103C Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Tạm hết hàng
Module cảm biến dòng điện 35A WCS1800

Đo dòng điện, module phát hiện bảo vệ quá dòng Module cảm biến dòng điện 35A WCS1800 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Module cảm biến dòng diện 20A ACS712

Module cảm biến dòng diện 20A ACS712 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Cảm biến dòng điện AC 5A ZHT103

Cảm biến dòng điện AC 5A ZHT103 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Module cảm biến dòng điện AC 5A TA12-100

Module cảm biến dòng điện AC 5A TA12-100 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng


//