× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 8 cái
Module đo dòng áp DC 0-100V 1A

25gam, 1A red + blue, Module đo áp, module đo điện áp, module đo dòng điện đồng hồ đo điện, đồng hồ điện, đồng hồ số, cảm biến điện áp, cảm biến dòng điện Module đo dòng áp DC 0-100V 1A Đà Nẵng


3 cái trở lên giá 29k
Đặt trước SLL giá chỉ 22k
Hàng còn 8 cái
Còn 99 cái
Module đo dòng áp DC 0-100V 10A

25gam, 10A red + blue, Module đo áp, module đo điện áp, module đo dòng điện đồng hồ đo điện, đồng hồ điện, đồng hồ số, cảm biến điện áp, cảm biến dòng điện Module đo dòng áp DC 0-100V 10A Đà Nẵng


3 cái trở lên giá 29k
Đặt trước SLL giá chỉ 22k
Hàng còn 99 cái
Còn 10 cái
Công tơ điện tử, đo dòng áp, đo công suất tiêu thụ điện 220V AC 5-80A 17000W

125gam, Module đo áp, module đo điện áp, module đo dòng điện đồng hồ đo điện, đồng hồ điện, đồng hồ số, cảm biến điện áp, cảm biến dòng điện Công tơ điện tử, đo dòng áp, đo công suất tiêu thụ điện 220V AC 5-80A 17000W Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 8 cái
Module đo dòng áp DC 0-100V 100A (Kèm điện trở Shunt)

80gam, 100A red + blue, Trở shunt, Module đo áp, module đo điện áp, module đo dòng điện đồng hồ đo điện, đồng hồ điện, đồng hồ số, cảm biến điện áp, cảm biến dòng điện Module đo dòng áp DC 0-100V 100A (Kèm điện trở Shunt) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 79k Hàng còn 8 cái
Còn 15 cái
Module đo dòng áp DC 0-100V 50A (Kèm điện trở Shunt)

80gam, 50A red + blue, Trở shunt, Module đo áp, module đo điện áp, module đo dòng điện đồng hồ đo điện, đồng hồ điện, đồng hồ số, cảm biến điện áp, cảm biến dòng điện Module đo dòng áp DC 0-100V 50A (Kèm điện trở Shunt) Đà Nẵng


  Hàng còn 15 cái
Còn 88 cái
Module led 7 đoạn 4 số 74HC595 0.4 inch (40x22mm)

MODULE HIỂN THỊ 4 LED 7 ĐOẠN, Led bảy đoạn, led 7 segment, 74595 74HC595 Module led 7 đoạn 4 số 74HC595 0.4 inch (40x22mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 88 cái
Còn 34 cái
Nhiệt kế điện tử - Đo thân nhiệt (Đồng hồ đo nhiệt độ dùng pin TPM-10, FY-10)

đồng hồ TPM10, nhiệt kế điện tử Nhiệt kế điện tử - Đo thân nhiệt (Đồng hồ đo nhiệt độ dùng pin TPM-10, FY-10) Đà Nẵng


  Hàng còn 34 cái
Còn 44 cái
Nhiệt ẩm kế điện tử - Đo môi trường (Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm dùng pin TPM-11, FY-11)

nhiệt kế điện tử Nhiệt ẩm kế điện tử - Đo môi trường (Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm dùng pin TPM-11, FY-11) Đà Nẵng


  Hàng còn 44 cái
Còn 70 cái
Nhiệt ẩm kế điện tử - Đo môi trường, có đầu dò (Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm dùng pin TPM-12, FY-12)

nhiệt kế điện tử Nhiệt ẩm kế điện tử - Đo môi trường, có đầu dò (Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm dùng pin TPM-12, FY-12) Đà Nẵng


  Hàng còn 70 cái
Còn 43 cái
Module đo điện áp DC 0-30V - Size lớn 0.56 inch

16gam, Module đo áp, đồng hồ đo điện, đồng hồ điện, đồng hồ số, cảm biến điện áp Module đo điện áp DC 0-30V - Size lớn 0.56 inch Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 14k Hàng còn 43 cái
Còn 149 cái
Module đo điện áp DC 0-100V mini 0.28inch (Màu đỏ)

5gam, Module đo áp, đồng hồ đo điện, đồng hồ điện, đồng hồ số, cảm biến điện áp Module đo điện áp DC 0-100V mini 0.28inch (Màu đỏ) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 14k Hàng còn 149 cái
Còn 26 cái
Module đo điện áp DC 0-100V mini 0.28inch (Màu vàng)

Module đo áp, đồng hồ đo điện, đồng hồ điện, đồng hồ số, cảm biến điện áp Module đo điện áp DC 0-100V mini 0.28inch (Màu vàng) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 16k Hàng còn 26 cái
Còn 16 cái
Nhiệt ẩm kế điện tử FY-11 (Đơn vị độ F)

Nhiệt kế điện tử, Nhiệt ẩm kế điện tử - Đo môi trường (Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm dùng pin TPM-11, FY-11) Nhiệt ẩm kế điện tử FY-11 (Đơn vị độ F) Đà Nẵng


  Hàng còn 16 cái