× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 10 cái
Module đo dòng áp DC 0-100V 1A

25gam, 1A red + blue, Module đo áp, module đo điện áp, module đo dòng điện đồng hồ đo điện, đồng hồ điện, đồng hồ số, cảm biến điện áp, cảm biến dòng điện Module đo dòng áp DC 0-100V 1A Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 24k Hàng còn 10 cái
Còn 64 cái
Module đo dòng áp DC 0-100V 10A

25gam, 10A red + blue, Module đo áp, module đo điện áp, module đo dòng điện đồng hồ đo điện, đồng hồ điện, đồng hồ số, cảm biến điện áp, cảm biến dòng điện Module đo dòng áp DC 0-100V 10A Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 24k Hàng còn 64 cái
Còn 3 cái
Module đo dòng áp DC 0-100V 100A (Kèm điện trở Shunt)

80gam, 100A red + blue, Trở shunt, Module đo áp, module đo điện áp, module đo dòng điện đồng hồ đo điện, đồng hồ điện, đồng hồ số, cảm biến điện áp, cảm biến dòng điện Module đo dòng áp DC 0-100V 100A (Kèm điện trở Shunt) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 79k Hàng còn 3 cái
Còn 5 cái
Module đo dòng áp DC 0-100V 50A (Kèm điện trở Shunt)

80gam, 50A red + blue, Trở shunt, Module đo áp, module đo điện áp, module đo dòng điện đồng hồ đo điện, đồng hồ điện, đồng hồ số, cảm biến điện áp, cảm biến dòng điện Module đo dòng áp DC 0-100V 50A (Kèm điện trở Shunt) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 59k Hàng còn 5 cái
Còn 102 cái
Module led 7 đoạn 4 số 74HC595 0.4 inch (40x22mm)

MODULE HIỂN THỊ 4 LED 7 ĐOẠN, Led bảy đoạn, led 7 segment, 74595 74HC595 Module led 7 đoạn 4 số 74HC595 0.4 inch (40x22mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 102 cái
Còn 14 cái
Nhiệt kế điện tử - Đo thân nhiệt (Đồng hồ đo nhiệt độ dùng pin TPM-10, FY-10)

đồng hồ TPM10, nhiệt kế điện tử Nhiệt kế điện tử - Đo thân nhiệt (Đồng hồ đo nhiệt độ dùng pin TPM-10, FY-10) Đà Nẵng


  Hàng còn 14 cái
Còn 14 cái
Nhiệt ẩm kế điện tử - Đo môi trường (Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm dùng pin TPM-11, FY-11)

nhiệt kế điện tử Nhiệt ẩm kế điện tử - Đo môi trường (Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm dùng pin TPM-11, FY-11) Đà Nẵng


  Hàng còn 14 cái
Còn 51 cái
Nhiệt ẩm kế điện tử - Đo môi trường, có đầu dò (Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm dùng pin TPM-12, FY-12)

nhiệt kế điện tử Nhiệt ẩm kế điện tử - Đo môi trường, có đầu dò (Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm dùng pin TPM-12, FY-12) Đà Nẵng


  Hàng còn 51 cái
Còn 91 cái
Module đo điện áp DC 0-30V - Size lớn 0.56 inch

Module đo áp, đồng hồ đo điện, đồng hồ điện, đồng hồ số, cảm biến điện áp Module đo điện áp DC 0-30V - Size lớn 0.56 inch Đà Nẵng


  Hàng còn 91 cái
Còn 79 cái
Module đo điện áp DC 0-100V mini 0.28inch (Màu đỏ)

Module đo áp, đồng hồ đo điện, đồng hồ điện, đồng hồ số, cảm biến điện áp Module đo điện áp DC 0-100V mini 0.28inch (Màu đỏ) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 14k Hàng còn 79 cái
Còn 28 cái
Module đo điện áp DC 0-100V mini 0.28inch (Màu vàng)

Module đo áp, đồng hồ đo điện, đồng hồ điện, đồng hồ số, cảm biến điện áp Module đo điện áp DC 0-100V mini 0.28inch (Màu vàng) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 16k Hàng còn 28 cái
Còn 16 cái
Nhiệt ẩm kế điện tử FY-11 (Đơn vị độ F)

Nhiệt kế điện tử, Nhiệt ẩm kế điện tử - Đo môi trường (Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm dùng pin TPM-11, FY-11) Nhiệt ẩm kế điện tử FY-11 (Đơn vị độ F) Đà Nẵng


  Hàng còn 16 cái


//