× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 6 cái
Mạch nạp Pic Kit 3.5

Module nạp, bo nạp, board nạp PICKIT3, PIC KIT3, PICKIT 3, pic16F877A, pic16F887A Mạch nạp Pic Kit 3.5 Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Còn 38 cái
PIC16F877A - I/P

PIC 16F877A PIC16F877A - I/P Đà Nẵng


Hàng còn 38 cái
Còn 1 cái
PIC16F819

PIC16F819 Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 1 cái
PIC16F54

PIC16F54 Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 3 cái
Mạch nạp Pic Kit 3.0

Module nạp, bo nạp, board nạp PICKIT3, PIC KIT3, PICKIT 3, pic16F877A, pic16F887A Mạch nạp Pic Kit 3.0 Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Tạm hết hàng
Đế nạp PIC

Mạch nạp Pic, Kit pic, Pic kit, Đế nạp PIC, Đế pic, module mở rộng PIC, mạch mở rộng chân pic, shield mở rộng pic, pic16F877A, pic16F887A Đế nạp PIC Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 4 cái
Mạch nạp PIC K150

Module nạp, bo nạp, board nạp, mạch nạp vi điều khiển, pic16F877A, pic16F887A Mạch nạp PIC K150 Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 2 cái
Mạch nạp đa năng Burn-E (PIC, AT89S, AVR, EEPROM)

Module nạp, bo nạp, board nạp Burn E BurnE Mạch nạp PIC, pic16F877A, pic16F887A Mạch nạp đa năng Burn-E (PIC, AT89S, AVR, EEPROM) Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Tạm hết hàng
PIC16F684

PIC16F684 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
PIC18F4620 DIP40

PIC18F4620 DIP40 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
PIC16F88

PIC16F88 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
PIC16F876A-I/SP

PIC16F876A-I/SP Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
PIC16F57

PIC16F57 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
PIC18F2550

PIC18F2550 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
PIC16F886

PIC16F886 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
PIC16F628A

PIC16F628A Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
PIC16F74 I/P

PIC16F74 I/P Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
PIC16F887 - I/P

PIC16F887 - I/P Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
PIC12F675

PIC12F675-I/P PIC 12F675 PIC12F675 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
PIC12F629

PIC12F629-I/P PIC12F629 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
PIC18F4520-I/P

PIC18F4520-I/P Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
PIC18F46K80

PIC18F46K80 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
PIC16F84A

PIC16F84A Đà Nẵng


-Tạm hết hàng


//