× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 15 cái
Module thời gian thực RTC DS1307 (Kèm pin)

Realtime clock Module thời gian thực RTC DS1307 (Kèm pin) Đà Nẵng


Hàng còn 15 cái
Còn 6 cái
Module thời gian thực DS1302

Realtime clock Module thời gian thực DS1302 Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Còn 3 cái
Module DS1307 mini (loại tốt)

Module thời gian thực RTC DS1307 Realtime clock Module DS1307 mini (loại tốt) Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 8 cái
Module thời gian thực DS3231

Realtime clock DS1307 DS1321 Module thời gian thực DS3231 Đà Nẵng


Hàng còn 8 cái
Tạm hết hàng
DS3231 chính hãng

Module thời gian thực DS3231SN, Realtime clock DS1307 DS1321 DS3231 chính hãng Đà Nẵng


-Tạm hết hàng


//