× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k. Cam kết giá bán lẻ đúng với giá công bố trên website. Hoàn tiền gấp 3 lần chênh lệch.
× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 44 cái
Module thời gian thực RTC DS1307 (Kèm pin)

Realtime clock Module thời gian thực RTC DS1307 (Kèm pin) Đà Nẵng


Hàng còn 44 cái
Còn 14 cái
Module thời gian thực DS1302

Realtime clock Module thời gian thực DS1302 Đà Nẵng


Hàng còn 14 cái
Còn 3 cái
Module DS1307 mini (loại tốt)

Module thời gian thực RTC DS1307 Realtime clock Module DS1307 mini (loại tốt) Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 15 cái
Module thời gian thực DS3231

Realtime clock DS1307 DS1321 Module thời gian thực DS3231 Đà Nẵng


Hàng còn 15 cái
Còn 2 cái
DS3231 chính hãng

Module thời gian thực DS3231SN, Realtime clock DS1307 DS1321 DS3231 chính hãng Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái