× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k. Cam kết giá bán lẻ đúng với giá công bố trên website. Hoàn tiền gấp 3 lần chênh lệch.
× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 4 cái
CD4012

CD4012 Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 100 cái
CD4017

CD4017BE CD4017 Đà Nẵng


Hàng còn 100 cái
Còn 13 cái
CD4066

CD4066BE CD4066 Đà Nẵng


Hàng còn 13 cái
Còn 5 cái
CD4013

CD4013BE CD4013 Đà Nẵng


Hàng còn 5 cái
Còn 7 cái
CD4093

CD4093BE CD4093 Đà Nẵng


Hàng còn 7 cái
Còn 15 cái
CD4011BE

CD4011BE Đà Nẵng


Hàng còn 15 cái
Còn 14 cái
CD4051BE

CD4051BE Đà Nẵng


Hàng còn 14 cái
Còn 31 cái
CD4081

CD4081BD CD4081BE CD4081 Đà Nẵng


Hàng còn 31 cái
Còn 21 cái
CD4047

CD4047BD CD4047BE CD4047 Đà Nẵng


Hàng còn 21 cái
Còn 3 cái
CD4021

CD4021BE CD4021 Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 15 cái
CD40106BE

CD40106BE Đà Nẵng


Hàng còn 15 cái