× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 62 cái
Cảm Biến Chuyển Động PIR HC-SR501

Cảm biến người, phát hiện người, con người HCSR501 HC SR501 SR 501 Cảm Biến Chuyển Động PIR HC-SR501 Đà Nẵng


Hàng còn 62 cái
Còn 47 cái
Module cảm biến chuyển động PIR mini HC-SR505

Cảm biến người, phát hiện người, con người PIR mini HC SR505 Module cảm biến chuyển động PIR mini HC-SR505 Đà Nẵng


Hàng còn 47 cái
Còn 1 cái
Cảm biến gia tốc 3 trục MPU6050 6DOF GY-521

MPU 6050 MPU-6050 Cảm biến gia tốc 3 trục MPU6050 6DOF GY-521 Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 105 cái
Cảm biến chuyển động PIR D203S

Cảm biến người, phát hiện người, con người HC-SR505 SR602 HC-SR501 Cảm biến chuyển động PIR D203S Đà Nẵng


Hàng còn 105 cái
Còn 11 cái
Cảm biến la bàn số HMC5883L GY-273

Cảm biến la bàn điện tử, cảm biến la bàn số GY-273 HMC-5883L GY273 Cảm biến la bàn số HMC5883L GY-273 Đà Nẵng


Hàng còn 11 cái
Còn 41 cái
Công tắc rung, công tắc góc SW-520D

SW520D, cảm biến rung, cảm biến góc quay, cảm biến độ nghiêng, góc nghiêng, chống trộm Công tắc rung, công tắc góc SW-520D Đà Nẵng


Hàng còn 41 cái
Còn 3 cái
Cảm biến rung 801S ANT-801S

ANT-801S ANT801S Cảm biến rung 801S ANT-801S Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 7 cái
Cảm biến rung SW-18010P

SW18010P SW-18020P SW18020P Cảm biến rung SW-18010P Đà Nẵng


Hàng còn 7 cái
Còn 6 cái
Cảm biến rung HDX-2 (SW-420)

HDX-1 HDX1 HDX2 HD-1 HD-2 SW-420 Cảm biến rung HDX-2 (SW-420) Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Còn 1 cái
Module cảm biến rung Digital 12V Chống trộm VS-V1

A39 VS V1 VSV1 Module cảm biến rung Digital 12V Chống trộm VS-V1 Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 13 cái
Module cảm biến rung SW-420 (Chống trộm)

SW420 SW 420 Module cảm biến rung SW-420 (Chống trộm) Đà Nẵng


Hàng còn 13 cái
Còn 1 cái
Cảm Biến Góc 3 Trục GY-50 L3G4200 L3G4200D GYRO (Cảm Biến Trục Quay, Con Quay Hồi Chuyển Gyroscope)

Cảm biến gia tốc, Module cảm biến góc quay ba trục GY50 Cảm Biến Góc 3 Trục GY-50 L3G4200 L3G4200D GYRO (Cảm Biến Trục Quay, Con Quay Hồi Chuyển Gyroscope) Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 18 cái
Nắp cảm biến chuyển động PIR mini D203S

Cảm biến người, phát hiện người, con người HC-SR505 SR602 HC-SR501 D203S 8120 Nắp cảm biến chuyển động PIR mini D203S Đà Nẵng


Hàng còn 18 cái
Tạm hết hàng
Module cảm biến rung SW-1801P

SW1801P Module cảm biến rung SW-1801P Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Module cảm biến rung 801S Digital (3 chân)

Module cảm biến rung 801S Digital (3 chân) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Module cảm biến rung 801S Digital, Analog (4 chân)

Module cảm biến rung 801S Digital, Analog (4 chân) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Module cảm biến chuyển động PIR nano siêu nhỏ SR602

Cảm biến người, phát hiện người, con người SR-602 Module cảm biến chuyển động PIR nano siêu nhỏ SR602 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Module cảm biến gia tốc ADXL335

CẢM BIẾN GIA TỐC GY-61 ANALOG ACCELEROMETER ADXL335 GY-61 ADXL335 module angle sensor module tilt angle module has code Module cảm biến gia tốc ADXL335 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Module cảm biến chuyển động PIR AM312 Mini Digital 2.7-12V

Cảm biến người, phát hiện người, con người PIR mini AM312 Module cảm biến chuyển động PIR AM312 Mini Digital 2.7-12V Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Cảm biến chuyển động xuyên tường HW-M10 (20 mét)

Cảm biến người, phát hiện người, con người, Cảm biến PIR, vdk2f, HC-SR505, HCSR505, HC SR505, SR 505, HC-SR501, HCSR501, HC SR501, SR 501 Cảm biến chuyển động xuyên tường HW-M10 (20 mét) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Cảm biến độ nghiêng, góc nghiêng, gia tốc ADXL345

cảm biến gia tốc, cảm biến góc nghiêng Cảm biến độ nghiêng, góc nghiêng, gia tốc ADXL345 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng


//