× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 3634 cái
Domino 2 chân xanh lá KF128

2.3gam, 128-5.0-2P, KF126, KF301-2P, Domino 2P, Domino 2C Domino 2 chân xanh lá KF128 Đà Nẵng


  Hàng còn 3634 cái
Còn 891 cái
Domino 3 chân xanh lá KF128

3.5gam, 128-5.0-3P, Domino 3P, Domino 3C Domino 3 chân xanh lá KF128 Đà Nẵng


  Hàng còn 891 cái
Còn 43 cái
Domino nối dây đực cái 3P 2EDGRK-5.08mm 2EDGKP

8.25gam, Jack nối đực cái, jack nguồn DC, jack cắm Domino nối dây đực cái 3P 2EDGRK-5.08mm 2EDGKP Đà Nẵng


  Hàng còn 43 cái
Còn 48 cái
Domino nối dây đực cái 2P 2EDGRK-5.08mm 2EDGKP

5.65gam, Jack nối đực cái, jack nguồn DC, jack cắm Domino nối dây đực cái 2P 2EDGRK-5.08mm 2EDGKP Đà Nẵng


  Hàng còn 48 cái
Còn 16 cái
Domino nối dây đực cái 8P 2EDGRK-5.08mm 2EDGKP

21.2gam, Jack nối đực cái, jack nguồn DC, jack cắm Domino nối dây đực cái 8P 2EDGRK-5.08mm 2EDGKP Đà Nẵng


  Hàng còn 16 cái
Còn 28 cái
Domino nối dây đực cái 6P 2EDGRK-5.08mm 2EDGKP

16gam, Jack nối đực cái, jack nguồn DC, jack cắm Domino nối dây đực cái 6P 2EDGRK-5.08mm 2EDGKP Đà Nẵng


  Hàng còn 28 cái
Còn 20 cái
Domino nối dây đực cái 4P 2EDGRK-5.08mm 2EDGKP

11gam, Jack nối đực cái, jack nguồn DC, jack cắm Domino nối dây đực cái 4P 2EDGRK-5.08mm 2EDGKP Đà Nẵng


  Hàng còn 20 cái
Còn 1772 cái
Domino 2 chân xanh dương KF301 (5.08mm)

1.5gam, KF126, KF128, KF301-2P, Domino 3P, Domino 3C Domino 2 chân xanh dương KF301 (5.08mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 1772 cái
Còn 180 cái
Domino 3 chân xanh dương KF301 (5.08mm)

2.1gam, KF126, KF128, KF301-3P, Domino 3P, Domino 3C Domino 3 chân xanh dương KF301 (5.08mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 180 cái
Còn 194 cái
Domino 4 chân xanh dương KF301 (5.08mm)

KF126, KF128, KF301-4P, Domino 4P, Domino 4C Domino 4 chân xanh dương KF301 (5.08mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 194 cái
Còn 35 cái
Domino 3 chân mini (3.5mm) KF350, MG350

Domino 3P, Domino 3C, MG350 KF350-3P terminal Domino 3 chân mini (3.5mm) KF350, MG350 Đà Nẵng


  Hàng còn 35 cái
Còn 85 cái
Domino 2 chân mini (3.5mm) KF350, MG350

Checked, Domino 2P, Domino 2C, MG350 KF350-2P terminal Domino 2 chân mini (3.5mm) KF350, MG350 Đà Nẵng


  Hàng còn 85 cái
Còn 197 cái
Nắp domino tép

Domino đơn 1P gắn ray, termino, hàng kẹp Nắp domino tép Đà Nẵng


  Hàng còn 197 cái
Còn 555 cái
Domino tép 32A 2.5mm UK-2.5B

6.7gam, Chọn grey 0.32, Domino đơn 1P gắn ray, termino, hàng kẹp UK-2.5N Domino tép 32A 2.5mm UK-2.5B Đà Nẵng


  Hàng còn 555 cái
Còn 212 cái
Domino 2 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08

3.3gam, KF126, KF128, KF301, Domino 2P, Domino 2C Domino 2 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08 Đà Nẵng


  Hàng còn 212 cái
Còn 218 cái
Domino 2 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08

3.3gam, KF126, KF128, KF301-2P, Domino 2P, Domino 2C Domino 2 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08 Đà Nẵng


  Hàng còn 218 cái
Còn 454 cái
Domino 2 chân xanh lá KF128L (5.08mm)

128L-5.08-2P, KF126, KF301-2P, Domino 2P, Domino 2C Domino 2 chân xanh lá KF128L (5.08mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 454 cái
Còn 41 cái
Domino 3 chân xanh lá KF128L (5.08mm)

128L-5.08-3P, Domino 3P, Domino 3C Domino 3 chân xanh lá KF128L (5.08mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 41 cái
Còn 56 cái
Domino 3 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08

5gam, KF126, KF128, KF301, Domino 3P, Domino 3C Domino 3 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08 Đà Nẵng


  Hàng còn 56 cái
Còn 115 cái
Domino 3 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08

5gam, KF126, KF128, KF301, Domino 3P, Domino 3C Domino 3 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08 Đà Nẵng


  Hàng còn 115 cái
Còn 163 cái
Domino 4 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08

6.6gam, KF126, KF128, KF301, Domino 4P, Domino 4C Domino 4 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08 Đà Nẵng


  Hàng còn 163 cái
Còn 264 cái
Domino 4 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08

6.6gam, KF126, KF128, KF301, Domino 4P, Domino 4C Domino 4 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08 Đà Nẵng


  Hàng còn 264 cái
Còn 2527 cái
Lược đực đơn 40P

2 gam, Lược đơn, lược vuông, jum đực 2.54mm connector, terminal Lược đực đơn 40P Đà Nẵng


  Hàng còn 2527 cái
Còn 1114 cái
Lược cái đơn 40P

3 gam, Lược đơn, lược vuông, jum cái Lược cái đơn 40P Đà Nẵng


  Hàng còn 1114 cái
Còn 156 cái
Lược cái tròn 40P

Lược đơn, lược tròn, lược cái lỗ tròn Lược cái tròn 40P Đà Nẵng


  Hàng còn 156 cái
Còn 2426 cái
Jumper 2.54mm

Lược đực, lược cái, terminal, nối mạch, Nối ngắn mạch Jumper 2.54mm Đà Nẵng


100 cái trở lên giá 150đ Hàng còn 2426 cái
Còn 4 cái
Bộ 10 sợi đánh số dây 0-9 (1.0mm) - 20CM

Dây dây điện, cáp điện, domino, terminal Bộ 10 sợi đánh số dây 0-9 (1.0mm) - 20CM Đà Nẵng


  Hàng còn 4 cái
Còn 93 cái
Đầu cos chữ Y màu đen (Gói 50 cái) - SV1.25-3.0

19gam 50pcs, 365gam 1000pcs, Terminals, Đầu cord chữ U, đầu cốt, đầu cot Đầu cos chữ Y màu đen (Gói 50 cái) - SV1.25-3.0 Đà Nẵng


  Hàng còn 93 cái
Còn 126 cái
Đầu cos chữ Y màu vàng (Gói 50 cái) - SV1.25-3.0

19gam 50pcs, 365gam 1000pcs, Terminals, Đầu cord chữ U, đầu cốt, đầu cot Đầu cos chữ Y màu vàng (Gói 50 cái) - SV1.25-3.0 Đà Nẵng


  Hàng còn 126 cái
Còn 199 cái
Đầu cos chữ Y màu đỏ (Gói 50 cái) - SV1.25-3.0

19gam 50pcs, 365gam 1000pcs, Terminals, Đầu cord chữ U, đầu cốt, đầu cot Đầu cos chữ Y màu đỏ (Gói 50 cái) - SV1.25-3.0 Đà Nẵng


  Hàng còn 199 cái
Còn 20 cái
Domino 3 chân mini (3.81mm) KF128

Domino 3P, Domino 3C, terminal Domino 3 chân mini (3.81mm) KF128 Đà Nẵng


  Hàng còn 20 cái
Còn 89 cái
Domino 2 chân mini (3.81mm) KF128

Domino 2P, Domino 2C, terminal Domino 2 chân mini (3.81mm) KF128 Đà Nẵng


  Hàng còn 89 cái
Còn 175 cái
Cút nối dây điện nhanh PCT-222 2P

7gam, CH-2, Đầu nối nhanh dây điện 2P, Cút cầu nối kẹp 2P, Domino nối dây 2P, Domino kẹp dây điện, Terminal nối dây điện, nối tắt, cầu đấu dây điện, cầu nối dây điện Cút nối dây điện nhanh PCT-222 2P Đà Nẵng


  Hàng còn 175 cái
Còn 31 cái
Cút nối dây điện nhanh PCT-222 3P

9.5gam, CH-2, Đầu nối nhanh dây điện 2P, Cút cầu nối kẹp 2P, Domino nối dây 2P, Domino kẹp dây điện, Terminal nối dây điện, nối tắt, cầu đấu dây điện, cầu nối dây điện Cút nối dây điện nhanh PCT-222 3P Đà Nẵng


  Hàng còn 31 cái
Còn 68 cái
Domino 3P KF7.62

Domino 3C Domino 3P KF7.62 Đà Nẵng


  Hàng còn 68 cái
Còn 26 cái
Đầu Cos Đồng Mạ Niken SC25-8 (Dùng cho cáp điện 25 máy hàn cell pin)

Terminals, Đầu cord, đầu cốt, đầu cot cose Đầu Cos Đồng Mạ Niken SC25-8 (Dùng cho cáp điện 25 máy hàn cell pin) Đà Nẵng


  Hàng còn 26 cái
Còn 28 cái
Bộ 10 cuộn đánh số dây 0-9 (1.0mm)

Nặng 317gam, quy đổi 300gam, 130cm-160cm, Dây dây điện, cáp điện, domino, terminal Bộ 10 cuộn đánh số dây 0-9 (1.0mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 28 cái
Còn 214 cái
Khóa cố định thanh Din ray nhôm

Domino đơn 1P gắn ray, termino, hàng kẹp, domino tép Khóa cố định thanh Din ray nhôm Đà Nẵng


  Hàng còn 214 cái
Còn 50 cái
Domino 4P KF7.62

Domino 4C Domino 4P KF7.62 Đà Nẵng


  Hàng còn 50 cái
Còn 21 cái
Cút nối dây điện nhanh PCT-222 4P

11.5gam, CH-4, Đầu nối nhanh dây điện 4P, Cút cầu nối kẹp 4P, Domino nối dây 4P, Domino kẹp dây điện, Terminal nối dây điện, nối tắt, cầu đấu dây điện, cầu nối dây điện Cút nối dây điện nhanh PCT-222 4P Đà Nẵng


  Hàng còn 21 cái
Còn 80 cái
Lược cái đôi

Lược cái đôi Đà Nẵng


  Hàng còn 80 cái
Còn 203 cái
Domino 2P KF7.62

Domino 2P, Domino 2C Domino 2P KF7.62 Đà Nẵng


  Hàng còn 203 cái
Còn 47 cái
Domino 8 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08

15gam, KF126, KF128, KF301, Domino 8P, Domino 8C Domino 8 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08 Đà Nẵng


  Hàng còn 47 cái
Còn 52 cái
Đầu cos 2.54mm (Gói 100 cái)

100 cái 80cm, jack bus, đế bus, Terminals, Đầu cord 2.54mm, đầu cốt, đầu cot, jack xh2.54, đầu cose Đầu cos 2.54mm (Gói 100 cái) Đà Nẵng


  Hàng còn 52 cái
Còn 175 cái
Đầu cos chữ Y màu xanh (Gói 50 cái) - SV1.25-3.0

19gam 50pcs, 365gam 1000pcs, Terminals, Đầu cord chữ U, đầu cốt, đầu cot Đầu cos chữ Y màu xanh (Gói 50 cái) - SV1.25-3.0 Đà Nẵng


  Hàng còn 175 cái
Còn 435 cái
Đầu cos kim 1.5mm VE1508 (xanh, đỏ, vàng, đen) - Gói 50 cái

5.7gam, VE1508, Terminals, Đầu cord, đầu cốt, đầu cot Đầu cos kim 1.5mm VE1508 (xanh, đỏ, vàng, đen) - Gói 50 cái Đà Nẵng


  Hàng còn 435 cái
Còn 469 cái
Đầu nối nhanh dây điện 2P

1.7gam, CH-2, Cút cầu nối kẹp 2P, Domino nối dây 2P, Domino kẹp dây điện, Terminal nối dây điện, nối tắt, cầu đấu dây điện, cầu nối dây điện Đầu nối nhanh dây điện 2P Đà Nẵng


  Hàng còn 469 cái
Còn 146 cái
[Size lớn] Đầu nối nhanh dây điện vặn vít 12P 20A X3-2012

25gam, Cút cầu nối kẹp 12P, Domino nối dây vặn vít, Domino kẹp dây điện, Terminal nối dây điện, nối tắt, cầu đấu dây điện, cầu nối dây điện, Domino trắng X3-1012 10A, DOMINO NỐI DÂY VẶN VÍT [Size lớn] Đầu nối nhanh dây điện vặn vít 12P 20A X3-2012 Đà Nẵng


  Hàng còn 146 cái
Còn 78 cái
Domino 6 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08

10gam, KF126, KF128, KF301, Domino 6P, Domino 6C Domino 6 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08 Đà Nẵng


  Hàng còn 78 cái
Còn 89 cái
Domino 6 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08

10gam, KF126, KF128, KF301, Domino 6P, Domino 6C Domino 6 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08 Đà Nẵng


  Hàng còn 89 cái
Còn 3 cái
Domino 10 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 10P, Domino 10C Domino 10 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08 Đà Nẵng


  Hàng còn 3 cái
Còn 252 cái
Lược đực cong

Lược đực cong Đà Nẵng


20 cái trở lên giá 1.5k Hàng còn 252 cái
Còn 220 cái
Lược đực đơn - loại dài (19mm)

Lược đực vuông Lược đực đơn - loại dài (19mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 220 cái
Còn 64 cái
Lược đực đôi

Lược đực đôi Đà Nẵng


  Hàng còn 64 cái
Còn 98 cái
[Size nhỏ] Đầu nối nhanh dây điện vặn vít 12P 3A X3-0312

13gam, Cút cầu nối kẹp 12P, Domino nối dây vặn vít, Domino kẹp dây điện, Terminal nối dây điện, nối tắt, cầu đấu dây điện, cầu nối dây điện, Domino trắng X3-0312 3A, DOMINO NỐI DÂY VẶN VÍT [Size nhỏ] Đầu nối nhanh dây điện vặn vít 12P 3A X3-0312 Đà Nẵng


  Hàng còn 98 cái
Còn -999 cái
Domino 12 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 12P, Domino 12C Domino 12 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Domino 10 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 10P, Domino 10C Domino 10 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Domino 9 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 9P, Domino 9C Domino 9 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Domino 12 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 12P, Domino 12C Domino 12 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Domino 8 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 8P, Domino 8C Domino 8 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Domino 5 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 5P, Domino 5C Domino 5 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Đầu nối nhanh dây điện 3P

CH-3, Cút cầu nối kẹp 3P, Domino nối dây 3P, Domino kẹp dây điện, Terminal nối dây điện, nối tắt, cầu đấu dây điện, cầu nối dây điện Đầu nối nhanh dây điện 3P Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Lược đực tròn - Mạ vàng

Lược đực tròn - Mạ vàng Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Domino 7 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 7P, Domino 7C Domino 7 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Domino 7 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 7P, Domino 7C Domino 7 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Domino 9 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 9P, Domino 9C Domino 9 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng