× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 3134 cái
Domino 2 chân xanh lá KF128

2.3gam, 128-5.0-2P, KF126, KF301-2P, Domino 2P, Domino 2C Domino 2 chân xanh lá KF128 Đà Nẵng


  Hàng còn 3134 cái
Còn 1002 cái
Domino 3 chân xanh lá KF128

3.5gam, 128-5.0-3P, Domino 3P, Domino 3C Domino 3 chân xanh lá KF128 Đà Nẵng


  Hàng còn 1002 cái
Còn 55 cái
Domino nối dây đực cái 3P 2EDGRK-5.08mm 2EDGKP

8.25gam, Jack nối đực cái, jack nguồn DC, jack cắm Domino nối dây đực cái 3P 2EDGRK-5.08mm 2EDGKP Đà Nẵng


  Hàng còn 55 cái
Còn 140 cái
Domino nối dây đực cái 2P 2EDGRK-5.08mm 2EDGKP

5.65gam, Jack nối đực cái, jack nguồn DC, jack cắm Domino nối dây đực cái 2P 2EDGRK-5.08mm 2EDGKP Đà Nẵng


  Hàng còn 140 cái
Còn 30 cái
Domino nối dây đực cái 8P 2EDGRK-5.08mm 2EDGKP

21.2gam, Jack nối đực cái, jack nguồn DC, jack cắm Domino nối dây đực cái 8P 2EDGRK-5.08mm 2EDGKP Đà Nẵng


  Hàng còn 30 cái
Còn 49 cái
Domino nối dây đực cái 6P 2EDGRK-5.08mm 2EDGKP

16gam, Jack nối đực cái, jack nguồn DC, jack cắm Domino nối dây đực cái 6P 2EDGRK-5.08mm 2EDGKP Đà Nẵng


  Hàng còn 49 cái
Còn 72 cái
Domino nối dây đực cái 4P 2EDGRK-5.08mm 2EDGKP

11gam, Jack nối đực cái, jack nguồn DC, jack cắm Domino nối dây đực cái 4P 2EDGRK-5.08mm 2EDGKP Đà Nẵng


  Hàng còn 72 cái
Còn 1708 cái
Domino 2 chân xanh dương KF301 (5.08mm)

1.5gam, KF126, KF128, KF301-2P, Domino 3P, Domino 3C Domino 2 chân xanh dương KF301 (5.08mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 1708 cái
Còn 178 cái
Domino 3 chân xanh dương KF301 (5.08mm)

2.1gam, KF126, KF128, KF301-3P, Domino 3P, Domino 3C Domino 3 chân xanh dương KF301 (5.08mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 178 cái
Còn 194 cái
Domino 4 chân xanh dương KF301 (5.08mm)

KF126, KF128, KF301-4P, Domino 4P, Domino 4C Domino 4 chân xanh dương KF301 (5.08mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 194 cái
Còn 25 cái
Domino 3 chân mini (3.5mm) KF350, MG350

Domino 3P, Domino 3C, MG350 KF350-3P terminal Domino 3 chân mini (3.5mm) KF350, MG350 Đà Nẵng


  Hàng còn 25 cái
Còn 72 cái
Domino 2 chân mini (3.5mm) KF350, MG350

Checked, Domino 2P, Domino 2C, MG350 KF350-2P terminal Domino 2 chân mini (3.5mm) KF350, MG350 Đà Nẵng


  Hàng còn 72 cái
Còn 169 cái
Nắp domino tép

Domino đơn 1P gắn ray, termino, hàng kẹp Nắp domino tép Đà Nẵng


  Hàng còn 169 cái
Còn 359 cái
Domino tép 32A 2.5mm UK-2.5B

6.7gam, Chọn grey 0.32, Domino đơn 1P gắn ray, termino, hàng kẹp UK-2.5N Domino tép 32A 2.5mm UK-2.5B Đà Nẵng


  Hàng còn 359 cái
Còn 183 cái
Domino 2 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08

3.3gam, KF126, KF128, KF301, Domino 2P, Domino 2C Domino 2 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08 Đà Nẵng


  Hàng còn 183 cái
Còn 129 cái
Domino 2 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08

3.3gam, KF126, KF128, KF301-2P, Domino 2P, Domino 2C Domino 2 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08 Đà Nẵng


  Hàng còn 129 cái
Còn 199 cái
Domino 2 chân xanh lá KF128L (5.08mm)

128L-5.08-2P, KF126, KF301-2P, Domino 2P, Domino 2C Domino 2 chân xanh lá KF128L (5.08mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 199 cái
Còn 20 cái
Domino 3 chân xanh lá KF128L (5.08mm)

128L-5.08-3P, Domino 3P, Domino 3C Domino 3 chân xanh lá KF128L (5.08mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 20 cái
Còn 52 cái
Domino 3 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08

5gam, KF126, KF128, KF301, Domino 3P, Domino 3C Domino 3 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08 Đà Nẵng


  Hàng còn 52 cái
Còn 97 cái
Domino 3 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08

5gam, KF126, KF128, KF301, Domino 3P, Domino 3C Domino 3 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08 Đà Nẵng


  Hàng còn 97 cái
Còn 143 cái
Domino 4 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08

6.6gam, KF126, KF128, KF301, Domino 4P, Domino 4C Domino 4 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08 Đà Nẵng


  Hàng còn 143 cái
Còn 204 cái
Domino 4 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08

6.6gam, KF126, KF128, KF301, Domino 4P, Domino 4C Domino 4 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08 Đà Nẵng


  Hàng còn 204 cái
Còn 1750 cái
Lược đực đơn 40P

2 gam, Lược đơn, lược vuông, jum đực 2.54mm connector, terminal Lược đực đơn 40P Đà Nẵng


  Hàng còn 1750 cái
Còn 1352 cái
Lược cái đơn 40P

3 gam, Lược đơn, lược vuông, jum cái Lược cái đơn 40P Đà Nẵng


  Hàng còn 1352 cái
Còn 128 cái
Lược cái tròn 40P

Lược đơn, lược tròn, lược cái lỗ tròn Lược cái tròn 40P Đà Nẵng


  Hàng còn 128 cái
Còn 2036 cái
Jumper 2.54mm

Lược đực, lược cái, terminal, nối mạch, Nối ngắn mạch Jumper 2.54mm Đà Nẵng


100 cái trở lên giá 150đ Hàng còn 2036 cái
Còn 33 cái
Bộ 10 sợi đánh số dây 0-9 (1.0mm) - 20CM

Dây dây điện, cáp điện, domino, terminal Bộ 10 sợi đánh số dây 0-9 (1.0mm) - 20CM Đà Nẵng


  Hàng còn 33 cái
Còn 57 cái
Đầu cos chữ Y màu đen (Gói 50 cái) - SV1.25-3.0

19gam 50pcs, 365gam 1000pcs, Terminals, Đầu cord chữ U, đầu cốt, đầu cot Đầu cos chữ Y màu đen (Gói 50 cái) - SV1.25-3.0 Đà Nẵng


  Hàng còn 57 cái
Còn 98 cái
Đầu cos chữ Y màu vàng (Gói 50 cái) - SV1.25-3.0

19gam 50pcs, 365gam 1000pcs, Terminals, Đầu cord chữ U, đầu cốt, đầu cot Đầu cos chữ Y màu vàng (Gói 50 cái) - SV1.25-3.0 Đà Nẵng


  Hàng còn 98 cái
Còn 152 cái
Đầu cos chữ Y màu đỏ (Gói 50 cái) - SV1.25-3.0

19gam 50pcs, 365gam 1000pcs, Terminals, Đầu cord chữ U, đầu cốt, đầu cot Đầu cos chữ Y màu đỏ (Gói 50 cái) - SV1.25-3.0 Đà Nẵng


  Hàng còn 152 cái
Còn 19 cái
Domino 3 chân mini (3.81mm) KF128

Domino 3P, Domino 3C, terminal Domino 3 chân mini (3.81mm) KF128 Đà Nẵng


  Hàng còn 19 cái
Còn 84 cái
Domino 2 chân mini (3.81mm) KF128

Domino 2P, Domino 2C, terminal Domino 2 chân mini (3.81mm) KF128 Đà Nẵng


  Hàng còn 84 cái
Còn 89 cái
Cút nối dây điện nhanh PCT-222 2P

7gam, CH-2, Đầu nối nhanh dây điện 2P, Cút cầu nối kẹp 2P, Domino nối dây 2P, Domino kẹp dây điện, Terminal nối dây điện, nối tắt, cầu đấu dây điện, cầu nối dây điện Cút nối dây điện nhanh PCT-222 2P Đà Nẵng


  Hàng còn 89 cái
Còn 24 cái
Cút nối dây điện nhanh PCT-222 3P

9.5gam, CH-2, Đầu nối nhanh dây điện 2P, Cút cầu nối kẹp 2P, Domino nối dây 2P, Domino kẹp dây điện, Terminal nối dây điện, nối tắt, cầu đấu dây điện, cầu nối dây điện Cút nối dây điện nhanh PCT-222 3P Đà Nẵng


  Hàng còn 24 cái
Còn 58 cái
Domino 3P KF7.62

Domino 3C Domino 3P KF7.62 Đà Nẵng


  Hàng còn 58 cái
Còn 18 cái
Đầu Cos Đồng Mạ Niken SC25-8 (Dùng cho cáp điện 25 máy hàn cell pin)

Terminals, Đầu cord, đầu cốt, đầu cot cose Đầu Cos Đồng Mạ Niken SC25-8 (Dùng cho cáp điện 25 máy hàn cell pin) Đà Nẵng


  Hàng còn 18 cái
Còn 20 cái
Bộ 10 cuộn đánh số dây 0-9 (1.0mm)

Nặng 317gam, quy đổi 300gam, 130cm-160cm, Dây dây điện, cáp điện, domino, terminal Bộ 10 cuộn đánh số dây 0-9 (1.0mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 20 cái
Còn 123 cái
Khóa cố định thanh Din ray nhôm

Domino đơn 1P gắn ray, termino, hàng kẹp, domino tép Khóa cố định thanh Din ray nhôm Đà Nẵng


  Hàng còn 123 cái
Còn 50 cái
Domino 4P KF7.62

Domino 4C Domino 4P KF7.62 Đà Nẵng


  Hàng còn 50 cái
Còn 3 cái
Cút nối dây điện nhanh PCT-222 4P

11.5gam, CH-4, Đầu nối nhanh dây điện 4P, Cút cầu nối kẹp 4P, Domino nối dây 4P, Domino kẹp dây điện, Terminal nối dây điện, nối tắt, cầu đấu dây điện, cầu nối dây điện Cút nối dây điện nhanh PCT-222 4P Đà Nẵng


  Hàng còn 3 cái
Còn 49 cái
Lược cái đôi

Lược cái đôi Đà Nẵng


  Hàng còn 49 cái
Còn 164 cái
Domino 2P KF7.62

3gam, Domino 2P, Domino 2C Domino 2P KF7.62 Đà Nẵng


  Hàng còn 164 cái
Còn 30 cái
Domino 8 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08

15gam, KF126, KF128, KF301, Domino 8P, Domino 8C Domino 8 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08 Đà Nẵng


  Hàng còn 30 cái
Còn 123 cái
Đầu cos 2.54mm (Gói 100 cái)

100 cái 80cm, jack bus, đế bus, Terminals, Đầu cord 2.54mm, đầu cốt, đầu cot, jack xh2.54, đầu cose Đầu cos 2.54mm (Gói 100 cái) Đà Nẵng


  Hàng còn 123 cái
Còn 138 cái
Đầu cos chữ Y màu xanh (Gói 50 cái) - SV1.25-3.0

19gam 50pcs, 365gam 1000pcs, Terminals, Đầu cord chữ U, đầu cốt, đầu cot Đầu cos chữ Y màu xanh (Gói 50 cái) - SV1.25-3.0 Đà Nẵng


  Hàng còn 138 cái
Còn 374 cái
Đầu cos kim 1.5mm VE1508 (xanh, đỏ, vàng, đen) - Gói 50 cái

5.7gam, VE1508, Terminals, Đầu cord, đầu cốt, đầu cot Đầu cos kim 1.5mm VE1508 (xanh, đỏ, vàng, đen) - Gói 50 cái Đà Nẵng


  Hàng còn 374 cái
Còn 925 cái
Đầu nối nhanh dây điện 2P

1.7gam, CH-2, Cút cầu nối kẹp 2P, Domino nối dây 2P, Domino kẹp dây điện, Terminal nối dây điện, nối tắt, cầu đấu dây điện, cầu nối dây điện Đầu nối nhanh dây điện 2P Đà Nẵng


  Hàng còn 925 cái
Còn 102 cái
[Size lớn] Đầu nối nhanh dây điện vặn vít 12P 20A X3-2012

25gam, Cút cầu nối kẹp 12P, Domino nối dây vặn vít, Domino kẹp dây điện, Terminal nối dây điện, nối tắt, cầu đấu dây điện, cầu nối dây điện, Domino trắng X3-1012 10A, DOMINO NỐI DÂY VẶN VÍT [Size lớn] Đầu nối nhanh dây điện vặn vít 12P 20A X3-2012 Đà Nẵng


  Hàng còn 102 cái
Còn 55 cái
Domino 6 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08

10gam, KF126, KF128, KF301, Domino 6P, Domino 6C Domino 6 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08 Đà Nẵng


  Hàng còn 55 cái
Còn 54 cái
Domino 6 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08

10gam, KF126, KF128, KF301, Domino 6P, Domino 6C Domino 6 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08 Đà Nẵng


  Hàng còn 54 cái
Còn 1 cái
Domino 10 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 10P, Domino 10C Domino 10 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08 Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 209 cái
Lược đực cong

Lược đực cong Đà Nẵng


20 cái trở lên giá 1.5k Hàng còn 209 cái
Còn 183 cái
Lược đực đơn - loại dài (19mm)

Lược đực vuông Lược đực đơn - loại dài (19mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 183 cái
Còn 206 cái
Lược đực đôi

Lược đực đôi Đà Nẵng


  Hàng còn 206 cái
Còn 62 cái
[Size nhỏ] Đầu nối nhanh dây điện vặn vít 12P 3A X3-0312

13gam, Cút cầu nối kẹp 12P, Domino nối dây vặn vít, Domino kẹp dây điện, Terminal nối dây điện, nối tắt, cầu đấu dây điện, cầu nối dây điện, Domino trắng X3-0312 3A, DOMINO NỐI DÂY VẶN VÍT [Size nhỏ] Đầu nối nhanh dây điện vặn vít 12P 3A X3-0312 Đà Nẵng


  Hàng còn 62 cái
Còn -999 cái
Domino 12 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 12P, Domino 12C Domino 12 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Domino 10 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 10P, Domino 10C Domino 10 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Domino 9 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 9P, Domino 9C Domino 9 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Domino 12 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 12P, Domino 12C Domino 12 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Domino 8 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 8P, Domino 8C Domino 8 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Domino 5 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 5P, Domino 5C Domino 5 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Đầu nối nhanh dây điện 3P

CH-3, Cút cầu nối kẹp 3P, Domino nối dây 3P, Domino kẹp dây điện, Terminal nối dây điện, nối tắt, cầu đấu dây điện, cầu nối dây điện Đầu nối nhanh dây điện 3P Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Lược đực tròn - Mạ vàng

Lược đực tròn - Mạ vàng Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Domino 7 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 7P, Domino 7C Domino 7 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Domino 7 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 7P, Domino 7C Domino 7 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Domino 9 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 9P, Domino 9C Domino 9 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng