× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 6072 cái
Domino 2 chân xanh lá KF128

2.3gam, 128-5.0-2P, KF126, KF301-2P, Domino 2P, Domino 2C Domino 2 chân xanh lá KF128 Đà Nẵng


  Hàng còn 6072 cái
Còn 490 cái
Domino 3 chân xanh lá KF128

3.5gam, 128-5.0-3P, Domino 3P, Domino 3C Domino 3 chân xanh lá KF128 Đà Nẵng


  Hàng còn 490 cái
Còn 597 cái
Domino 2 chân xanh dương KF301 (5.08mm)

KF126, KF128, KF301-2P, Domino 3P, Domino 3C Domino 2 chân xanh dương KF301 (5.08mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 597 cái
Còn 329 cái
Domino 3 chân xanh dương KF301 (5.08mm)

KF126, KF128, KF301-3P, Domino 3P, Domino 3C Domino 3 chân xanh dương KF301 (5.08mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 329 cái
Còn 264 cái
Domino 4 chân xanh dương KF301 (5.08mm)

KF126, KF128, KF301-4P, Domino 4P, Domino 4C Domino 4 chân xanh dương KF301 (5.08mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 264 cái
Còn 39 cái
Domino 3 chân mini (3.5mm) KF350, MG350

Domino 3P, Domino 3C, MG350 KF350-3P terminal Domino 3 chân mini (3.5mm) KF350, MG350 Đà Nẵng


  Hàng còn 39 cái
Còn 105 cái
Domino 2 chân mini (3.5mm) KF350, MG350

Checked, Domino 2P, Domino 2C, MG350 KF350-2P terminal Domino 2 chân mini (3.5mm) KF350, MG350 Đà Nẵng


  Hàng còn 105 cái
Còn 32 cái
Nắp domino tép

Domino đơn 1P gắn ray, termino, hàng kẹp Nắp domino tép Đà Nẵng


  Hàng còn 32 cái
Còn 779 cái
Domino tép 32A 2.5mm UK-2.5B

Chọn grey 0.32, Domino đơn 1P gắn ray, termino, hàng kẹp UK-2.5N Domino tép 32A 2.5mm UK-2.5B Đà Nẵng


  Hàng còn 779 cái
Còn 135 cái
Domino 2 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 2P, Domino 2C Domino 2 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08 Đà Nẵng


  Hàng còn 135 cái
Còn 498 cái
Domino 2 chân xanh lá KF128L (5.08mm)

128L-5.08-2P, KF126, KF301-2P, Domino 2P, Domino 2C Domino 2 chân xanh lá KF128L (5.08mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 498 cái
Còn 67 cái
Domino 3 chân xanh lá KF128L (5.08mm)

128L-5.08-3P, Domino 3P, Domino 3C Domino 3 chân xanh lá KF128L (5.08mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 67 cái
Còn 330 cái
Domino 2 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301-2P, Domino 2P, Domino 2C Domino 2 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08 Đà Nẵng


  Hàng còn 330 cái
Còn 162 cái
Domino 3 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 3P, Domino 3C Domino 3 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08 Đà Nẵng


  Hàng còn 162 cái
Còn 145 cái
Domino 3 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 3P, Domino 3C Domino 3 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08 Đà Nẵng


  Hàng còn 145 cái
Còn 243 cái
Domino 4 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 4P, Domino 4C Domino 4 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08 Đà Nẵng


  Hàng còn 243 cái
Còn 112 cái
Domino 4 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 4P, Domino 4C Domino 4 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08 Đà Nẵng


  Hàng còn 112 cái
Còn 6 cái
Domino 5 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 5P, Domino 5C Domino 5 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08 Đà Nẵng


  Hàng còn 6 cái
Còn 3630 cái
Lược đực đơn 40P

2 gam, Lược đơn, lược vuông, jum đực 2.54mm connector, terminal Lược đực đơn 40P Đà Nẵng


  Hàng còn 3630 cái
Còn 1446 cái
Lược cái đơn 40P

3 gam, Lược đơn, lược vuông, jum cái Lược cái đơn 40P Đà Nẵng


100 cái trở lên giá 1.5k Hàng còn 1446 cái
Còn 151 cái
Lược cái tròn 40P

Lược đơn, lược tròn, lược cái lỗ tròn Lược cái tròn 40P Đà Nẵng


  Hàng còn 151 cái
Còn 3868 cái
Jumper 2.54mm

Lược đực, lược cái, terminal, nối mạch, Nối ngắn mạch Jumper 2.54mm Đà Nẵng


  Hàng còn 3868 cái
Còn 80 cái
Domino 4P KF7.62

Domino 4C Domino 4P KF7.62 Đà Nẵng


  Hàng còn 80 cái
Còn 331 cái
Domino 2P KF7.62

Domino 2P, Domino 2C Domino 2P KF7.62 Đà Nẵng


  Hàng còn 331 cái
Còn 104 cái
Domino 3P KF7.62

Domino 3C Domino 3P KF7.62 Đà Nẵng


  Hàng còn 104 cái
Còn 110 cái
Domino 2 chân mini (3.81mm) KF128

Domino 2P, Domino 2C, terminal Domino 2 chân mini (3.81mm) KF128 Đà Nẵng


  Hàng còn 110 cái
Còn 61 cái
Khóa cố định thanh Din ray nhôm

Domino đơn 1P gắn ray, termino, hàng kẹp, domino tép Khóa cố định thanh Din ray nhôm Đà Nẵng


  Hàng còn 61 cái
Còn 13 cái
Bộ 10 cuộn đánh số dây 0-9 (1.0mm)

Nặng 317gam, quy đổi 300gam, 130cm-160cm, Dây dây điện, cáp điện, domino, terminal Bộ 10 cuộn đánh số dây 0-9 (1.0mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 13 cái
Còn 1 cái
Domino 7 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 7P, Domino 7C Domino 7 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08 Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 92 cái
Đầu cos chữ Y màu vàng (Gói 40 cái) - SV1.25-3.0

15,15gam 40pcs, 365gam 1000pcs, Terminals, Đầu cord chữ U, đầu cốt, đầu cot Đầu cos chữ Y màu vàng (Gói 40 cái) - SV1.25-3.0 Đà Nẵng


  Hàng còn 92 cái
Còn 128 cái
Đầu cos chữ Y màu đỏ (Gói 40 cái) - SV1.25-3.0

15,15gam 40pcs, 365gam 1000pcs, Terminals, Đầu cord chữ U, đầu cốt, đầu cot Đầu cos chữ Y màu đỏ (Gói 40 cái) - SV1.25-3.0 Đà Nẵng


  Hàng còn 128 cái
Còn 25 cái
Domino 3 chân mini (3.81mm) KF128

Domino 3P, Domino 3C, terminal Domino 3 chân mini (3.81mm) KF128 Đà Nẵng


  Hàng còn 25 cái
Còn 65 cái
Đầu cos chữ Y màu đen (Gói 40 cái) - SV1.25-3.0

15,15gam 40pcs, 365gam 1000pcs, Terminals, Đầu cord chữ U, đầu cốt, đầu cot Đầu cos chữ Y màu đen (Gói 40 cái) - SV1.25-3.0 Đà Nẵng


  Hàng còn 65 cái
Còn 21 cái
Bộ 10 sợi đánh số dây 0-9 (1.0mm) - 20CM

Dây dây điện, cáp điện, domino, terminal Bộ 10 sợi đánh số dây 0-9 (1.0mm) - 20CM Đà Nẵng


  Hàng còn 21 cái
Còn 60 cái
Domino 8 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 8P, Domino 8C Domino 8 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08 Đà Nẵng


  Hàng còn 60 cái
Còn 23 cái
Domino 6 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 6P, Domino 6C Domino 6 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08 Đà Nẵng


  Hàng còn 23 cái
Còn 22 cái
Lược cái đôi

Lược cái đôi Đà Nẵng


  Hàng còn 22 cái
Còn 52 cái
Đầu cos 2.54mm (Gói 100 cái)

100 cái 80cm, Terminals, Đầu cord 2.54mm, đầu cốt, đầu cot, jack xh2.54 Đầu cos 2.54mm (Gói 100 cái) Đà Nẵng


  Hàng còn 52 cái
Còn 95 cái
Đầu cos chữ Y màu xanh (Gói 40 cái) - SV1.25-3.0

15,15gam 40pcs, 365gam 1000pcs, Terminals, Đầu cord chữ U, đầu cốt, đầu cot Đầu cos chữ Y màu xanh (Gói 40 cái) - SV1.25-3.0 Đà Nẵng


  Hàng còn 95 cái
Còn 90 cái
Lược đực đôi

Lược đực đôi Đà Nẵng


  Hàng còn 90 cái
Còn 384 cái
Lược đực cong

Lược đực cong Đà Nẵng


  Hàng còn 384 cái
Còn 98 cái
Lược đực đơn - loại dài (19mm)

Lược đực vuông Lược đực đơn - loại dài (19mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 98 cái
Còn 159 cái
Đầu cos kim 1.5mm VE1508 (xanh, đỏ, vàng, đen) - Gói 50 cái

5.7gam, VE1508, Terminals, Đầu cord, đầu cốt, đầu cot Đầu cos kim 1.5mm VE1508 (xanh, đỏ, vàng, đen) - Gói 50 cái Đà Nẵng


  Hàng còn 159 cái
Còn 374 cái
Đầu nối nhanh dây điện 2P

CH-2, Cút cầu nối kẹp 2P, Domino nối dây 2P, Domino kẹp dây điện, Terminal nối dây điện, nối tắt, cầu đấu dây điện, cầu nối dây điện Đầu nối nhanh dây điện 2P Đà Nẵng


  Hàng còn 374 cái
Còn 6 cái
Domino 10 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 10P, Domino 10C Domino 10 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08 Đà Nẵng


  Hàng còn 6 cái
Còn 134 cái
Đầu nối nhanh dây điện vặn vít 12P 20A X3-2012

25gam, Cút cầu nối kẹp 12P, Domino nối dây vặn vít, Domino kẹp dây điện, Terminal nối dây điện, nối tắt, cầu đấu dây điện, cầu nối dây điện, Domino trắng X3-1012 10A, DOMINO NỐI DÂY VẶN VÍT Đầu nối nhanh dây điện vặn vít 12P 20A X3-2012 Đà Nẵng


  Hàng còn 134 cái
Còn 111 cái
Domino 6 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 6P, Domino 6C Domino 6 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08 Đà Nẵng


  Hàng còn 111 cái
Còn -999 cái
Đầu nối nhanh dây điện 3P

CH-3, Cút cầu nối kẹp 3P, Domino nối dây 3P, Domino kẹp dây điện, Terminal nối dây điện, nối tắt, cầu đấu dây điện, cầu nối dây điện Đầu nối nhanh dây điện 3P Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Lược đực tròn - Mạ vàng

Lược đực tròn - Mạ vàng Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 0 cái
Domino 8 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 8P, Domino 8C Domino 8 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 0 cái
Domino 7 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 7P, Domino 7C Domino 7 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 0 cái
Domino 10 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 10P, Domino 10C Domino 10 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 0 cái
Domino 12 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 12P, Domino 12C Domino 12 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 1 cái
Domino 9 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 9P, Domino 9C Domino 9 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08 Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 0 cái
Domino 9 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 9P, Domino 9C Domino 9 chân chữ L (chân thẳng) 2EDG5.08 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 0 cái
Domino 12 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08

KF126, KF128, KF301, Domino 12P, Domino 12C Domino 12 chân chữ L (chân cong) 2EDG5.08 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  


//