× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Tạm hết hàng
Pin sạc 18650 6800mAh (Dung lượng thực 1000mAh)

50gam, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo ultrafire Pin sạc 18650 6800mAh (Dung lượng thực 1000mAh) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 78 cái
Pin sạc 18650 2000mAh (loại tốt)

50gam, Foster 2000mAh, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, Ultrafire Pin sạc 18650 2000mAh (loại tốt) Đà Nẵng


Hàng còn 78 cái
Còn 201 cái
Pin sạc 18650 3000mAh

50gam, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, Ultrafire Pin sạc 18650 3000mAh Đà Nẵng


Hàng còn 201 cái
Còn 20 cái
Pin sạc 18650 3000mAh (Chính hãng)

50gam, Dòng xả 5C (15A), Foster 3000mAh, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, ultrafire Pin sạc 18650 3000mAh (Chính hãng) Đà Nẵng


Hàng còn 20 cái
Còn 13 cái
Pin sạc 12V 1000mAh tích hợp mạch sạc (Khối pin 3 Cell 18650)

Pin 12V, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, Ultrafire Pin sạc 12V 1000mAh tích hợp mạch sạc (Khối pin 3 Cell 18650) Đà Nẵng


Mua nhiều giá 125k
Còn 141 cái
Pin tụ 3.7V 350mAh dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

Pin tụ lithium, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 3.7V 350mAh dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


Hàng còn 141 cái
Tạm hết hàng
Pin Lipo 3.7V 400mAh Lithium Polymer (20x35x7mm)

No.10, Pin sạc Ultrafire 18650, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin Lipo 3.7V 400mAh Lithium Polymer (20x35x7mm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 15 cái
Pin Lipo 3.7V 120mAh Lithium Polymer (16x23x4mm)

No.5, Pin sạc Ultrafire 18650, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin Lipo 3.7V 120mAh Lithium Polymer (16x23x4mm) Đà Nẵng


Hàng còn 15 cái
Tạm hết hàng
Pin tụ 3.2V 220mAh dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

Pin tụ lithium, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 3.2V 220mAh dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 16 cái
Pin tụ 2.4V 170mAh dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

Pin tụ lithium, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 2.4V 170mAh dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


Hàng còn 16 cái
Còn 25 cái
Pin tụ 5.5V 1.5F dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

Pin tụ lithium, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 5.5V 1.5F dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


Hàng còn 25 cái
Còn 15 cái
Pin tụ 2.7V 10F dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

Pin tụ lithium, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 2.7V 10F dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


Hàng còn 15 cái
Còn 6 cái
Pin tụ 2.7V 30F dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

Pin tụ lithium, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 2.7V 30F dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Tạm hết hàng
Pin tụ 5.5V 10F dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

Pin tụ lithium, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 5.5V 10F dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 24 cái
Pin sạc AA 1.2V 600mAh, 700mAh (Pin tiểu)

Ni-Cd, Pin con thỏ, pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, Ultrafire, pin aaa Pin sạc AA 1.2V 600mAh, 700mAh (Pin tiểu) Đà Nẵng


Hàng còn 24 cái
Còn 108 cái
Pin sạc AAA 1.2V 600mAh (Pin đũa)

Ni-Cd, Pin con thỏ, pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, Ultrafire, pin aaa, pin tiểu Pin sạc AAA 1.2V 600mAh (Pin đũa) Đà Nẵng


Hàng còn 108 cái
Còn 66 cái
Pin sạc AA 1.2V 1200mAh (Pin tiểu)

Ni-Cd, Pin con thỏ, pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, Ultrafire, pin aaa Pin sạc AA 1.2V 1200mAh (Pin tiểu) Đà Nẵng


Hàng còn 66 cái


//