× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 6 cái
Pin Lipo 3.7V 520mAh 35C Dòng Xả Cao 18A Jack JST

Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin Lipo 3.7V 520mAh 35C Dòng Xả Cao 18A Jack JST Đà Nẵng


  Hàng còn 6 cái
Còn 2 cái
Bình ắc quy 12V 5.5Ah - Chính hãng VSO GT5S (Ắc quy khô không cần bảo dưỡng)

1522gam, bình ắcquy, bình acquy, bình ac quy, bình ắc quy, bình accu, Bình ắc quy 12V 5.5Ah - Chính hãng VSO GT5S (Ắc quy khô không cần bảo dưỡng) Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn 20 cái
Pin sạc 18650 4200mAh (Dung lượng thực 600mAh)

30gam, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo ultrafire Pin sạc 18650 4200mAh (Dung lượng thực 600mAh) Đà Nẵng


  Hàng còn 20 cái
Còn 69 cái
Pin sạc 18650 6800mAh (Dung lượng thực 600mAh)

22gam, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo ultrafire Pin sạc 18650 6800mAh (Dung lượng thực 600mAh) Đà Nẵng


  Hàng còn 69 cái
Còn 67 cái
Pin sạc 14500 3.7V 400mAh hàn sẵn dây cho loa bluetooth

Pin 14500, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo ultrafire Pin sạc 14500 3.7V 400mAh hàn sẵn dây cho loa bluetooth Đà Nẵng


  Hàng còn 67 cái
Còn 15 cái
Pin sạc 18650 2200mAh (Dung lượng thực 1200mAh)

Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo ultrafire Pin sạc 18650 2200mAh (Dung lượng thực 1200mAh) Đà Nẵng


  Hàng còn 15 cái
Còn 56 cái
Pin sạc 14500 3.7V 950mAh kèm mạch bảo vệ, hàn sẵn dây

Pin 14500, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo ultrafire Pin sạc 14500 3.7V 950mAh kèm mạch bảo vệ, hàn sẵn dây Đà Nẵng


  Hàng còn 56 cái
Còn 172 cái
Pin sạc 18650 2000mAh Hãng GZNS Dòng xả 3C

44gam, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, Ultrafire Pin sạc 18650 2000mAh Hãng GZNS Dòng xả 3C Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 26k Hàng còn 172 cái
Còn 20 cái
Pin sạc 18650 2600mAh Lishen GH2988 Dòng Xả 5C

45gam, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, Ultrafire Pin sạc 18650 2600mAh Lishen GH2988 Dòng Xả 5C Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 32k Hàng còn 20 cái
Còn 25 cái
Pin sạc 21700 4800mAh Dòng xả 3C (15A)

68gam, Pin 21700, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, Ultrafire Pin sạc 21700 4800mAh Dòng xả 3C (15A) Đà Nẵng


  Hàng còn 25 cái
Còn 13 cái
Pin sạc 21700 4000mAh Hãng Lishen dòng xả 10C (40A)

65gam, Pin 21700, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, Ultrafire Pin sạc 21700 4000mAh Hãng Lishen dòng xả 10C (40A) Đà Nẵng


  Hàng còn 13 cái
Còn 60 cái
Pin sạc 18650 3200mAh Hãng DLG dòng xả 10A INR18650

Dung lượng thực 3000mAh 20mR, 50gam, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, Ultrafire Pin sạc 18650 3200mAh Hãng DLG dòng xả 10A INR18650 Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 45k Hàng còn 60 cái
Còn 3 cái
Pin sạc 18650 LG 3500mAh Chính Hãng MJ1

50gam, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, ultrafire Pin sạc 18650 LG 3500mAh Chính Hãng MJ1 Đà Nẵng


  Hàng còn 3 cái
Còn 20 cái
Pin sạc 18650 HUIYI 3400mAh Hàng nội địa Chính hãng (Có mã vạch)

50gam, 18650-34T, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, ultrafire Pin sạc 18650 HUIYI 3400mAh Hàng nội địa Chính hãng (Có mã vạch) Đà Nẵng


  Hàng còn 20 cái
Còn 93 cái
Pin sạc 14500 3.7V 1300mAh (Dung lượng thực 300mAh)

15gam, Pin 14500, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, Ultrafire Pin sạc 14500 3.7V 1300mAh (Dung lượng thực 300mAh) Đà Nẵng


  Hàng còn 93 cái
Còn 14 cái
Pin sạc 18650 3100mAh Dòng xả 60A Hãng CYLAID

46gam, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, ultrafire Pin sạc 18650 3100mAh Dòng xả 60A Hãng CYLAID Đà Nẵng


  Hàng còn 14 cái
Còn 225 cái
Pin sạc 18650 1500mAh hàn sẵn dây cho loa bluetooth XH2.54

ZH1.25, PH2.0, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo ultrafire Pin sạc 18650 1500mAh hàn sẵn dây cho loa bluetooth XH2.54 Đà Nẵng


  Hàng còn 225 cái
Còn 35 cái
Pin sạc 12V 3000mAh tích hợp mạch sạc (UPS lưu điện camera) - Khối pin 3 Cell 18650

190gam, Pin 12V, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, Ultrafire Pin sạc 12V 3000mAh tích hợp mạch sạc (UPS lưu điện camera) - Khối pin 3 Cell 18650 Đà Nẵng


  Hàng còn 35 cái
Còn 154 cái
Pin sạc 12V 1500mAh tích hợp mạch sạc (UPS lưu điện camera) - Khối pin 3 Cell 18650

Pin 12V, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, Ultrafire Pin sạc 12V 1500mAh tích hợp mạch sạc (UPS lưu điện camera) - Khối pin 3 Cell 18650 Đà Nẵng


  Hàng còn 154 cái
Còn 0 cái
Pin tụ 3.7V 500mAh dòng xả 3C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

16gam, Pin tụ lithium, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 3.7V 500mAh dòng xả 3C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 60 cái
Pin tụ 3.7V 350mAh dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

Pin tụ lithium, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 3.7V 350mAh dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


  Hàng còn 60 cái
Còn 135 cái
Pin Lipo 3.7V 360mAh Lithium Polymer (22x46mm) - Có mạch bảo vệ

No.10, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin Lipo 3.7V 360mAh Lithium Polymer (22x46mm) - Có mạch bảo vệ Đà Nẵng


  Hàng còn 135 cái
Còn 14 cái
Pin Lipo 3.7V 120mAh Lithium Polymer (16x23x4mm) - Có mạch bảo vệ

No.5, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin Lipo 3.7V 120mAh Lithium Polymer (16x23x4mm) - Có mạch bảo vệ Đà Nẵng


  Hàng còn 14 cái
Còn 189 cái
Pin tụ 3.7V 100mAh dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

13gam, Pin tụ lithium, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 3.7V 100mAh dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


  Hàng còn 189 cái
Còn 15 cái
Pin tụ 2.7V 10F dòng xả 10C - Xanh dương (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

Pin tụ lithium, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 2.7V 10F dòng xả 10C - Xanh dương (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


  Hàng còn 15 cái
Còn 2953 cái
Pin tụ 3V 25F dòng xả 20A 25x16mm (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

7.13gam, Pin tụ lithium, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 3V 25F dòng xả 20A 25x16mm (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


  Hàng còn 2953 cái
Còn 56 cái
Pin tụ 2.7V 10F dòng xả 7.5A 30x10mm - Xanh lá (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

3.1gam, Pin tụ lithium, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 2.7V 10F dòng xả 7.5A 30x10mm - Xanh lá (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


  Hàng còn 56 cái
Còn 37 cái
Pin tụ 12V 25F dòng xả 20A 28x65mm (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

35gam, siêu tụ 12v, pin 12v, Pin tụ lithium, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 12V 25F dòng xả 20A 28x65mm (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


  Hàng còn 37 cái
Còn 276 cái
Pin tụ 15V 25F dòng xả 20A 28x85mm (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

45gam, siêu tụ 15v, pin 15v, Pin tụ lithium, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 15V 25F dòng xả 20A 28x85mm (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


  Hàng còn 276 cái
Còn 14 cái
Pin tụ 3V 360F dòng xả 200A 62x35mm - Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh

74gam, Pin tụ lithium, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 3V 360F dòng xả 200A 62x35mm - Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh Đà Nẵng


  Hàng còn 14 cái
Còn 13 cái
Pin tụ 2.8V 100F dòng xả 75A 45x22mm - Hàng tháo máy, chưa sử dụng (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

22gam, Pin tụ lithium, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 2.8V 100F dòng xả 75A 45x22mm - Hàng tháo máy, chưa sử dụng (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


  Hàng còn 13 cái
Còn 2 cái
Pin tụ 2.4V 170mAh dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

Pin tụ lithium, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 2.4V 170mAh dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn 2073 cái
Pin tụ 2.7V 40F dòng xả 30A 47x13mm (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

8.1gam, Pin tụ lithium, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 2.7V 40F dòng xả 30A 47x13mm (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


  Hàng còn 2073 cái
Còn 449 cái
Pin tụ 3V 35F dòng xả 30A 34x16mm (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

9.5gam, Pin tụ lithium, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 3V 35F dòng xả 30A 34x16mm (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


  Hàng còn 449 cái
Còn 67 cái
Pin tụ 5V 25F dòng xả 20A 28x65mm tối đa 6V (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

15gam, siêu tụ 5v, pin 5v, Pin tụ lithium, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 5V 25F dòng xả 20A 28x65mm tối đa 6V (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


  Hàng còn 67 cái
Còn 8 cái
[Chính hãng] Pin tụ 5.5V 10F dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

Pin tụ lithium, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo [Chính hãng] Pin tụ 5.5V 10F dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


  Hàng còn 8 cái
Còn 0 cái
Pin tụ 5.5V 1.5F dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

Pin tụ lithium, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 5.5V 1.5F dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 81 cái
Pin sạc AA 1.2V 700mAh (Pin tiểu)

Ni-Cd, Pin con thỏ, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, Ultrafire, pin aaa Pin sạc AA 1.2V 700mAh (Pin tiểu) Đà Nẵng


  Hàng còn 81 cái
Còn 144 cái
Pin sạc AAA 1.2V 600mAh (Pin đũa)

Ni-Cd, Pin con thỏ, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, Ultrafire, pin aaa, pin tiểu Pin sạc AAA 1.2V 600mAh (Pin đũa) Đà Nẵng


  Hàng còn 144 cái
Còn 43 cái
Pin sạc AAA 1.2V 900mAh (Pin đũa)

8.5gam, Ni-Cd, Pin con thỏ, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, Ultrafire, pin aaa, pin tiểu Pin sạc AAA 1.2V 900mAh (Pin đũa) Đà Nẵng


  Hàng còn 43 cái
Còn 3 cái
Pin sạc AA 1.2V 3000mAh (Pin tiểu)

Ni-Cd, Pin con thỏ, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, Ultrafire, pin aaa Pin sạc AA 1.2V 3000mAh (Pin tiểu) Đà Nẵng


  Hàng còn 3 cái
Còn 252 cái
Pin sạc AA 1.2V 1200mAh (Pin tiểu)

Ni-Cd, Pin con thỏ, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, Ultrafire, pin aaa Pin sạc AA 1.2V 1200mAh (Pin tiểu) Đà Nẵng


  Hàng còn 252 cái
Còn 0 cái
Pin sạc 18650 3000mAh (Dung lượng thực 2000mAh)

39gam, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, Ultrafire Pin sạc 18650 3000mAh (Dung lượng thực 2000mAh) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Pin sạc 18650 3400mAh Panasonic (Dung lượng thực 2500mAh)

50gam, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, Ultrafire Pin sạc 18650 3400mAh Panasonic (Dung lượng thực 2500mAh) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Pin tụ 2.7V 30F dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

Pin tụ lithium, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 2.7V 30F dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Pin sạc 18650 Foster 3000mAh Chính hãng (Có mã vạch)

50gam, Dòng xả 5C (15A), Foster 3000mAh, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, ultrafire Pin sạc 18650 Foster 3000mAh Chính hãng (Có mã vạch) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Pin sạc 18650 Samsung 3000mAh 30Q

50gam, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, ultrafire Pin sạc 18650 Samsung 3000mAh 30Q Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Pin sạc 18650 2000mAh

50gam, Foster 2000mAh, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, Ultrafire Pin sạc 18650 2000mAh Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Pin tụ 3.2V 220mAh dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

Pin tụ lithium, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 3.2V 220mAh dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng