× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 90 cái
Pin sạc 14500 3.7V 950mAh kèm mạch bảo vệ, hàn sẵn dây

Pin 14500, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo ultrafire Pin sạc 14500 3.7V 950mAh kèm mạch bảo vệ, hàn sẵn dây Đà Nẵng


  Hàng còn 90 cái
Còn 0 cái
Pin sạc 18650 4200mAh (Dung lượng thực 1000mAh)

50gam, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo ultrafire Pin sạc 18650 4200mAh (Dung lượng thực 1000mAh) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 93 cái
Pin sạc 14500 3.7V 400mAh hàn sẵn dây cho loa bluetooth

Pin 14500, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo ultrafire Pin sạc 14500 3.7V 400mAh hàn sẵn dây cho loa bluetooth Đà Nẵng


  Hàng còn 93 cái
Còn 107 cái
Pin sạc 18650 3000mAh (Dung lượng thực 2000mAh)

50gam, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, Ultrafire Pin sạc 18650 3000mAh (Dung lượng thực 2000mAh) Đà Nẵng


  Hàng còn 107 cái
Còn 0 cái
Pin sạc 18650 2600mAh Lishen Dòng Xả 5C

50gam, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, Ultrafire Pin sạc 18650 2600mAh Lishen Dòng Xả 5C Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 140 cái
Pin sạc 18650 3200mAh Hãng DLG dòng xả 10A INR18650

Dung lượng thực 3000mAh 20mR, 50gam, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, Ultrafire Pin sạc 18650 3200mAh Hãng DLG dòng xả 10A INR18650 Đà Nẵng


  Hàng còn 140 cái
Còn 2 cái
Pin sạc 18650 Samsung 3000mAh 30Q

50gam, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, ultrafire Pin sạc 18650 Samsung 3000mAh 30Q Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn 37 cái
Pin sạc 18650 HUIYI 3400mAh Hàng nội địa Chính hãng (Có mã vạch)

50gam, 18650-34T, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, ultrafire Pin sạc 18650 HUIYI 3400mAh Hàng nội địa Chính hãng (Có mã vạch) Đà Nẵng


  Hàng còn 37 cái
Còn 7 cái
Pin sạc 18650 LG 3500mAh Chính Hãng MJ1

50gam, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, ultrafire Pin sạc 18650 LG 3500mAh Chính Hãng MJ1 Đà Nẵng


  Hàng còn 7 cái
Còn 196 cái
Pin sạc 14500 3.7V 1300mAh

15gam, Pin 14500, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, Ultrafire Pin sạc 14500 3.7V 1300mAh Đà Nẵng


  Hàng còn 196 cái
Còn 47 cái
Pin sạc 18650 1000mAh hàn sẵn dây cho loa bluetooth (ZH1.25, PH2.0)

50gam, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo ultrafire Pin sạc 18650 1000mAh hàn sẵn dây cho loa bluetooth (ZH1.25, PH2.0) Đà Nẵng


  Hàng còn 47 cái
Còn 102 cái
Pin sạc 12V 1000mAh tích hợp mạch sạc (Khối pin 3 Cell 18650)

Pin 12V, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, Ultrafire Pin sạc 12V 1000mAh tích hợp mạch sạc (Khối pin 3 Cell 18650) Đà Nẵng


  Hàng còn 102 cái
Còn 38 cái
Pin Lipo 3.7V 120mAh Lithium Polymer (16x23x4mm) - Có mạch bảo vệ

No.5, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin Lipo 3.7V 120mAh Lithium Polymer (16x23x4mm) - Có mạch bảo vệ Đà Nẵng


  Hàng còn 38 cái
Còn 196 cái
Pin Lipo 3.7V 360mAh Lithium Polymer (22x46mm) - Có mạch bảo vệ

No.10, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin Lipo 3.7V 360mAh Lithium Polymer (22x46mm) - Có mạch bảo vệ Đà Nẵng


  Hàng còn 196 cái
Còn 200 cái
Pin tụ 3.7V 100mAh dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

13gam, Pin tụ lithium, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 3.7V 100mAh dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


  Hàng còn 200 cái
Còn 104 cái
Pin tụ 3.7V 350mAh dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

Pin tụ lithium, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 3.7V 350mAh dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


  Hàng còn 104 cái
Còn 478 cái
Pin tụ 3V 35F dòng xả 30A 34x16mm (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

9.5gam, Pin tụ lithium, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 3V 35F dòng xả 30A 34x16mm (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


  Hàng còn 478 cái
Còn 15 cái
Pin tụ 2.7V 10F dòng xả 10C - Xanh dương (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

Pin tụ lithium, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 2.7V 10F dòng xả 10C - Xanh dương (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


  Hàng còn 15 cái
Còn 2100 cái
Pin tụ 2.7V 40F dòng xả 30A 47x13mm (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

8.1gam, Pin tụ lithium, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 2.7V 40F dòng xả 30A 47x13mm (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


  Hàng còn 2100 cái
Còn 11 cái
[Chính hãng] Pin tụ 5.5V 10F dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

Pin tụ lithium, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo [Chính hãng] Pin tụ 5.5V 10F dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


  Hàng còn 11 cái
Còn 2 cái
Pin tụ 2.7V 30F dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

Pin tụ lithium, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 2.7V 30F dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn 0 cái
Pin tụ 3.2V 220mAh dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

Pin tụ lithium, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 3.2V 220mAh dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 18 cái
Pin tụ 5.5V 1.5F dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

Pin tụ lithium, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 5.5V 1.5F dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


  Hàng còn 18 cái
Còn 11 cái
Pin tụ 2.4V 170mAh dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

Pin tụ lithium, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 2.4V 170mAh dòng xả 10C (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


  Hàng còn 11 cái
Còn 40 cái
Pin tụ 2.8V 100F dòng xả 75A 45x22mm - Hàng tháo máy, chưa sử dụng (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

22gam, Pin tụ lithium, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 2.8V 100F dòng xả 75A 45x22mm - Hàng tháo máy, chưa sử dụng (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


  Hàng còn 40 cái
Còn 80 cái
Pin tụ 15V 25F dòng xả 20A 28x85mm (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

45gam, siêu tụ 15v, pin 15v, Pin tụ lithium, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 15V 25F dòng xả 20A 28x85mm (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


  Hàng còn 80 cái
Còn 6 cái
Pin tụ 5V 25F dòng xả 20A 28x65mm tối đa 6V (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

15gam, siêu tụ 5v, pin 5v, Pin tụ lithium, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 5V 25F dòng xả 20A 28x65mm tối đa 6V (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


  Hàng còn 6 cái
Còn 4956 cái
Pin tụ 3V 25F dòng xả 20A 25x16mm (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

7.13gam, Pin tụ lithium, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 3V 25F dòng xả 20A 25x16mm (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


  Hàng còn 4956 cái
Còn 16 cái
Pin tụ 12V 25F dòng xả 20A 28x65mm (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

35gam, siêu tụ 12v, pin 12v, Pin tụ lithium, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 12V 25F dòng xả 20A 28x65mm (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


  Hàng còn 16 cái
Còn 79 cái
Pin tụ 2.7V 10F dòng xả 7.5A 30x10mm - Xanh lá (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh)

3.1gam, Pin tụ lithium, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 2.7V 10F dòng xả 7.5A 30x10mm - Xanh lá (Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh) Đà Nẵng


  Hàng còn 79 cái
Còn 46 cái
Pin tụ 3V 360F dòng xả 200A 62x35mm - Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh

74gam, Pin tụ lithium, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo Pin tụ 3V 360F dòng xả 200A 62x35mm - Siêu tụ Oxit Mangan sạc nhanh, xả nhanh Đà Nẵng


  Hàng còn 46 cái
Còn 86 cái
Pin sạc AAA 1.2V 600mAh (Pin đũa)

Ni-Cd, Pin con thỏ, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, Ultrafire, pin aaa, pin tiểu Pin sạc AAA 1.2V 600mAh (Pin đũa) Đà Nẵng


  Hàng còn 86 cái
Còn 89 cái
Pin sạc AA 1.2V 1200mAh (Pin tiểu)

Ni-Cd, Pin con thỏ, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, Ultrafire, pin aaa Pin sạc AA 1.2V 1200mAh (Pin tiểu) Đà Nẵng


  Hàng còn 89 cái
Còn 127 cái
Pin sạc AA 1.2V 700mAh (Pin tiểu)

Ni-Cd, Pin con thỏ, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, Ultrafire, pin aaa Pin sạc AA 1.2V 700mAh (Pin tiểu) Đà Nẵng


  Hàng còn 127 cái
Còn -999 cái
Pin sạc 18650 3400mAh Panasonic (Dung lượng thực 2500mAh)

50gam, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, Ultrafire Pin sạc 18650 3400mAh Panasonic (Dung lượng thực 2500mAh) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Pin sạc 18650 Foster 3000mAh Chính hãng (Có mã vạch)

50gam, Dòng xả 5C (15A), Foster 3000mAh, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, ultrafire Pin sạc 18650 Foster 3000mAh Chính hãng (Có mã vạch) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Pin sạc 18650 2000mAh

50gam, Foster 2000mAh, Pin 18650, Pin sạc lithium, pin lithium, pin litium, pin sạc lipo, pin lipo, Ultrafire Pin sạc 18650 2000mAh Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  


//