× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 486 cái
Dây bus 2P ngắn (20cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 2P ngắn (20cm) Đà Nẵng


  Hàng còn 486 cái
Còn 18 cái
Dây bus 6P 2.54mm XH2.54 (Giá 1 mét)

Cáp bus, Bus cable, dây điện, cáp điện Dây bus 6P 2.54mm XH2.54 (Giá 1 mét) Đà Nẵng


  Hàng còn 18 cái
Còn 387 cái
Dây bus 12P 2.54mm XH2.54 (Giá 1 mét)

7kg 200 mét, Cáp bus, Bus cable, dây điện, cáp điện Dây bus 12P 2.54mm XH2.54 (Giá 1 mét) Đà Nẵng


  Hàng còn 387 cái
Còn 126 cái
Dây bus 2P dài (50cm)

4gam, Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 2P dài (50cm) Đà Nẵng


  Hàng còn 126 cái
Còn 195 cái
Dây bus 6P ngắn (20cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 6P ngắn (20cm) Đà Nẵng


  Hàng còn 195 cái
Còn 65 cái
Dây bus 9P (30cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 9P (30cm) Đà Nẵng


  Hàng còn 65 cái
Còn 101 cái
Dây bus 3P (70cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm, máy in 3D Dây bus 3P (70cm) Đà Nẵng


  Hàng còn 101 cái
Còn 76 cái
Dây bus 4P (70cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm, máy in 3D Dây bus 4P (70cm) Đà Nẵng


  Hàng còn 76 cái
Còn 0 cái
Dây bus 2P đỏ đen (70cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm, máy in 3D Dây bus 2P đỏ đen (70cm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 82 cái
Dây bus 8P (30cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 8P (30cm) Đà Nẵng


  Hàng còn 82 cái
Còn 338 cái
Dây bus 4P ngắn (20cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 4P ngắn (20cm) Đà Nẵng


  Hàng còn 338 cái
Còn 82 cái
Dây bus 5P ngắn (20cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 5P ngắn (20cm) Đà Nẵng


  Hàng còn 82 cái
Còn 76 cái
Dây bus 3P dài (50cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 3P dài (50cm) Đà Nẵng


  Hàng còn 76 cái
Còn 320 cái
Dây bus 3P ngắn (20cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 3P ngắn (20cm) Đà Nẵng


  Hàng còn 320 cái
Còn 66 cái
Dây bus 12P (30cm)

12gam, Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 12P (30cm) Đà Nẵng


  Hàng còn 66 cái
Còn 59 cái
Dây bus 10P dài (30cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 10P dài (30cm) Đà Nẵng


  Hàng còn 59 cái
Còn 62 cái
Dây bus 7P (30cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 7P (30cm) Đà Nẵng


  Hàng còn 62 cái
Còn 119 cái
Dây bus 6P dài (50cm)

12gam, Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 6P dài (50cm) Đà Nẵng


  Hàng còn 119 cái
Còn 51 cái
Dây bus 5P dài (50cm)

10gam, Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 5P dài (50cm) Đà Nẵng


  Hàng còn 51 cái
Còn 181 cái
Dây bus 4P dài (50cm)

8gam, Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 4P dài (50cm) Đà Nẵng


  Hàng còn 181 cái
Còn 0 cái
Dây bus 3P (30cm)

6gam, Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 3P (30cm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  


//