× Tạm ngưng bán hàng trực tiếp tại cửa hàng. Khách cần hàng gấp vui lòng đặt hàng trên website trước khi đến lấy hàng Xem bảng phí ship
× Tạm ngưng bán hàng trực tiếp tại cửa hàng. Khách cần hàng gấp vui lòng đặt hàng trên website trước khi đến lấy hàng Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 140 cái
Dây bus 6P 2.54mm XH2.54 (Giá 1 mét)

Cáp bus, Bus cable, dây điện, cáp điện Dây bus 6P 2.54mm XH2.54 (Giá 1 mét) Đà Nẵng


Hàng còn 140 cái
Còn 39 cái
Dây bus 12P 2.54mm XH2.54 (Giá 1 mét)

Cáp bus, Bus cable, dây điện, cáp điện Dây bus 12P 2.54mm XH2.54 (Giá 1 mét) Đà Nẵng


Hàng còn 39 cái
Còn 76 cái
Dây bus 2P đỏ đen (70cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm, máy in 3D Dây bus 2P đỏ đen (70cm) Đà Nẵng


Hàng còn 76 cái
Còn 23 cái
Dây bus 2P dài (50cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 2P dài (50cm) Đà Nẵng


Hàng còn 23 cái
Còn 88 cái
Dây bus 6P ngắn (20cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 6P ngắn (20cm) Đà Nẵng


Hàng còn 88 cái
Còn 47 cái
Dây bus 5P (30cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 5P (30cm) Đà Nẵng


Hàng còn 47 cái
Tạm hết hàng
Dây bus 3P (70cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm, máy in 3D Dây bus 3P (70cm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 17 cái
Dây bus 4P (70cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm, máy in 3D Dây bus 4P (70cm) Đà Nẵng


Hàng còn 17 cái
Còn 14 cái
Dây bus 12P ngắn (20cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 12P ngắn (20cm) Đà Nẵng


Hàng còn 14 cái
Còn 45 cái
Dây bus 10P ngắn (10-20cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 10P ngắn (10-20cm) Đà Nẵng


Hàng còn 45 cái
Còn 6 cái
Dây bus 9P ngắn (20cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 9P ngắn (20cm) Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Còn 22 cái
Dây bus 8P ngắn (20cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 8P ngắn (20cm) Đà Nẵng


Hàng còn 22 cái
Còn 15 cái
Dây bus 7P ngắn (20cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 7P ngắn (20cm) Đà Nẵng


Hàng còn 15 cái
Còn 15 cái
Dây bus 5P ngắn (20cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 5P ngắn (20cm) Đà Nẵng


Hàng còn 15 cái
Còn 84 cái
Dây bus 3P (30cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 3P (30cm) Đà Nẵng


Hàng còn 84 cái
Còn 207 cái
Dây bus 4P ngắn (20cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 4P ngắn (20cm) Đà Nẵng


Hàng còn 207 cái
Còn 238 cái
Dây bus 3P ngắn (20cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 3P ngắn (20cm) Đà Nẵng


Hàng còn 238 cái
Còn 134 cái
Dây bus 2P ngắn (20cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 2P ngắn (20cm) Đà Nẵng


Hàng còn 134 cái
Còn 27 cái
Dây bus 12P (30cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 12P (30cm) Đà Nẵng


Hàng còn 27 cái
Còn 8 cái
Dây bus 10P dài (50cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 10P dài (50cm) Đà Nẵng


Hàng còn 8 cái
Còn 11 cái
Dây bus 9P dài (50cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 9P dài (50cm) Đà Nẵng


Hàng còn 11 cái
Tạm hết hàng
Dây bus 8P dài (50cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 8P dài (50cm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 23 cái
Dây bus 7P (30cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 7P (30cm) Đà Nẵng


Hàng còn 23 cái
Còn 15 cái
Dây bus 6P dài (50cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 6P dài (50cm) Đà Nẵng


Hàng còn 15 cái
Còn 15 cái
Dây bus 5P dài (50cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 5P dài (50cm) Đà Nẵng


Hàng còn 15 cái
Còn 78 cái
Dây bus 4P dài (50cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 4P dài (50cm) Đà Nẵng


Hàng còn 78 cái
Còn 30 cái
Dây bus 9P (30cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 9P (30cm) Đà Nẵng


Hàng còn 30 cái