× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 214 cái
Dây bus 2P ngắn (20cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 2P ngắn (20cm) Đà Nẵng


Hàng còn 214 cái
Còn 115 cái
Dây bus 2P dài (50cm)

4gam, Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 2P dài (50cm) Đà Nẵng


Hàng còn 115 cái
Còn 6 cái
Dây bus 3P dài (50cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 3P dài (50cm) Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Còn 5 cái
Dây bus 10P ngắn (10cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 10P ngắn (10cm) Đà Nẵng


Hàng còn 5 cái
Còn 32 cái
Dây bus 9P (30cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 9P (30cm) Đà Nẵng


Hàng còn 32 cái
Còn 56 cái
Dây bus 3P (70cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm, máy in 3D Dây bus 3P (70cm) Đà Nẵng


Hàng còn 56 cái
Còn 2 cái
Dây bus 4P (70cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm, máy in 3D Dây bus 4P (70cm) Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 50 cái
Dây bus 2P đỏ đen (70cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm, máy in 3D Dây bus 2P đỏ đen (70cm) Đà Nẵng


Hàng còn 50 cái
Còn 52 cái
Dây bus 6P 2.54mm XH2.54 (Giá 1 mét)

Cáp bus, Bus cable, dây điện, cáp điện Dây bus 6P 2.54mm XH2.54 (Giá 1 mét) Đà Nẵng


Hàng còn 52 cái
Tạm hết hàng
Dây bus 12P 2.54mm XH2.54 (Giá 1 mét)

Cáp bus, Bus cable, dây điện, cáp điện Dây bus 12P 2.54mm XH2.54 (Giá 1 mét) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 30 cái
Dây bus 8P (30cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 8P (30cm) Đà Nẵng


Hàng còn 30 cái
Còn 5 cái
Dây bus 6P ngắn (20cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 6P ngắn (20cm) Đà Nẵng


Hàng còn 5 cái
Còn 13 cái
Dây bus 5P ngắn (20cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 5P ngắn (20cm) Đà Nẵng


Hàng còn 13 cái
Còn 4 cái
Dây bus 4P ngắn (20cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 4P ngắn (20cm) Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 88 cái
Dây bus 3P ngắn (20cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 3P ngắn (20cm) Đà Nẵng


Hàng còn 88 cái
Còn 15 cái
Dây bus 12P (30cm)

12gam, Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 12P (30cm) Đà Nẵng


Hàng còn 15 cái
Còn 14 cái
Dây bus 10P dài (30cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 10P dài (30cm) Đà Nẵng


Hàng còn 14 cái
Còn 1 cái
Dây bus 9P dài (50cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 9P dài (50cm) Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 39 cái
Dây bus 7P (30cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 7P (30cm) Đà Nẵng


Hàng còn 39 cái
Còn 5 cái
Dây bus 6P dài (50cm)

12gam, Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 6P dài (50cm) Đà Nẵng


Hàng còn 5 cái
Còn 8 cái
Dây bus 5P dài (50cm)

10gam, Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 5P dài (50cm) Đà Nẵng


Hàng còn 8 cái
Còn 74 cái
Dây bus 4P dài (50cm)

8gam, Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 4P dài (50cm) Đà Nẵng


Hàng còn 74 cái
Còn 38 cái
Dây bus 3P (30cm)

6gam, Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 3P (30cm) Đà Nẵng


Hàng còn 38 cái
Tạm hết hàng
Dây bus 7P ngắn (20cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 7P ngắn (20cm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Dây bus 9P ngắn (20cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 9P ngắn (20cm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Dây bus 8P dài (50cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 8P dài (50cm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Dây bus 5P (30cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 5P (30cm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng


//