× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 536 cái
IRF540N - 33A/100V (Kênh N)

2.1gam, IRF540 , Transistor, Mosfet, BJT, TO-220 IRF540N - 33A/100V (Kênh N) Đà Nẵng


Hàng còn 536 cái
Còn 6 cái
IRF840 - 8A/500V (Kênh N)

IRF840PBF, Transistor, Mosfet, BJT, TO-220 IRF840 - 8A/500V (Kênh N) Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Còn 3 cái
MODULE IRF520 (MOSFET 5A)

MẠCH CÔNG SUẤT MOSFET IRF520, Module relay rơ le rơle role LR7843, FR120N, D4184, Transistor, Mosfet, BJT, TO-220 MODULE IRF520 (MOSFET 5A) Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 3 cái
IRF520N

IRF520N MOSFET IRF520N Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 20 cái
IRF9540 - 23A 100V (IRF9540N IRF9540NPBF)

2.1gam, MOSFET IRF9540NPBF IRF9540 - 23A 100V (IRF9540N IRF9540NPBF) Đà Nẵng


Hàng còn 20 cái
Còn 9 cái
IRF450 / IRFP450

MOSFET IRF450 IRF450 / IRFP450 Đà Nẵng


Hàng còn 9 cái
Còn 9 cái
7N60 - 7A 600V

MOSFET 7N60C 7N60 - 7A 600V Đà Nẵng


Hàng còn 9 cái
Còn 8 cái
2N7000 - 0.3A 60V

MOSFET 2N7000 2N7000 - 0.3A 60V Đà Nẵng


Hàng còn 8 cái
Còn 57 cái
IRF4905 - 74A 55V

MOSFET IRF4905PBF IRF4905 - 74A 55V Đà Nẵng


Hàng còn 57 cái
Còn 6 cái
IRFZ44N - 40A 55V

MOSFET IRFZ44NPBF IRFZ44N - 40A 55V Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Còn 512 cái
IRF3205 - 110A 55V (Kênh N)

2.1gam, MOSFET IRF3205 IRF3205 - 110A 55V (Kênh N) Đà Nẵng


Hàng còn 512 cái
Còn 4 cái
6N60 - 6.2A 600V

MOSFET STPS6N60A 6N60C 6N60 - 6.2A 600V Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 12 cái
IRFZ24N - 17A 55V

MOSFET IRFZ24NPBF IRFZ24N - 17A 55V Đà Nẵng


Hàng còn 12 cái
Tạm hết hàng
Module FR120N / LR7843 (MOSFET 161A 30V)

MẠCH CÔNG SUẤT MOSFET, Module relay rơ le rơle role LR7843, FR120N, D4184, Transistor, Mosfet, BJT, TO-220, MODULE CÔNG SUẤT MOSFET AOD4184 40V 50A Module FR120N / LR7843 (MOSFET 161A 30V) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
IRF640 - 18A/200V (Kênh N)

IRF640N, Transistor, Mosfet, BJT, TO-220 IRF640 - 18A/200V (Kênh N) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
10N60 - 10A 600V

MOSFET 10N60C 10N60 - 10A 600V Đà Nẵng


-Tạm hết hàng


//