× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k. Cam kết giá bán lẻ đúng với giá công bố trên website. Hoàn tiền gấp 3 lần chênh lệch.
× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 16 cái
Đế gá động cơ GA12-N20

Đế động cơ, giá đỡ, gá kẹp Đế gá động cơ GA12-N20 Đà Nẵng


Hàng còn 16 cái
Còn 35 cái
Giá đỡ động cơ GB37

JGB37, GA37, Đế động cơ, Gá động cơ, Động cơ giảm tốc, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc Giá đỡ động cơ GB37 Đà Nẵng


Hàng còn 35 cái
Còn 38 cái
Giá đỡ động cơ bước 42 (bằng thép)

100gam, Gối đỡ động cơ bước, Đế động cơ bước, gá động cơ bước Giá đỡ động cơ bước 42 (bằng thép) Đà Nẵng


Hàng còn 38 cái
Còn 6 cái
Bánh xe 85mm khớp lục giác 12mm

Lốp xe Bánh xe 85mm khớp lục giác 12mm Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Còn 28 cái
Bánh xe V2 65mm khớp lục giác 12mm

Lốp xe Bánh xe V2 65mm khớp lục giác 12mm Đà Nẵng


Hàng còn 28 cái
Còn 43 cái
Bánh xe mini 34mm (GA12-N20)

Bánh xe vàng, lốp xe Bánh xe mini 34mm (GA12-N20) Đà Nẵng


Hàng còn 43 cái
Còn 2 cái
Combo bánh xe đa hướng Omni Wheel 58mm + khớp nối 6mm (Dùng cho động cơ GB37)

Lốp xe JGB37, GA37, Combo bánh xe đa hướng Omni Wheel 58mm + khớp nối 6mm (Dùng cho động cơ GB37) Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 44 cái
Khớp lục giác gắn bánh xe (lỗ 6mm)

Khớp lục giác gắn bánh xe (lỗ 6mm) Đà Nẵng


Hàng còn 44 cái
Còn 5 cái
Khớp lục giác gắn bánh xe (lỗ 5mm)

Khớp lục giác gắn bánh xe (lỗ 5mm) Đà Nẵng


Hàng còn 5 cái
Còn 6 cái
Khớp lục giác gắn bánh xe (lỗ 4mm)

Khớp lục giác gắn bánh xe (lỗ 4mm) Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Còn 3 cái
Bánh xe mắt trâu mini 3Pi N20

Bánh xe đa hướng mini W420, 3PI-N20, lốp xe Bánh xe mắt trâu mini 3Pi N20 Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 47 cái
Bánh xe đa hướng

Bánh xe mắt trâu, bánh xe tự lựa, bánh xe tự lượng, lốp xe Bánh xe đa hướng Đà Nẵng


Hàng còn 47 cái
Còn 23 cái
Bánh xe mắt trâu (sắt)

Bánh xe đa hướng mini W420, 3PI-N20, lốp xe Bánh xe mắt trâu (sắt) Đà Nẵng


Hàng còn 23 cái
Còn 18 cái
Bánh xe mắt trâu nhựa W420

Bánh xe đa hướng mini W420, 3PI-N20, lốp xe Bánh xe mắt trâu nhựa W420 Đà Nẵng


Hàng còn 18 cái
Còn 37 cái
Bánh xe vàng 41mm - Servo

Lốp xe 410, bánh xe nhỏ, bánh xe mini Bánh xe vàng 41mm - Servo Đà Nẵng


Hàng còn 37 cái
Còn 17 cái
Bánh xe mini 43mm (GA12-N20)

Bánh xe vàng, lốp xe Bánh xe mini 43mm (GA12-N20) Đà Nẵng


Hàng còn 17 cái
Còn 134 cái
Bánh xe vàng 66mm

30gam, Lốp xe Bánh xe vàng 66mm Đà Nẵng


Hàng còn 134 cái
Tạm hết hàng
Đế gá động cơ vàng (Nhôm)

Đế động cơ vàng, giá đỡ, gá kẹp Đế gá động cơ vàng (Nhôm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng