× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 64 cái
Đế gá động cơ GA12-N20

Đế động cơ, giá đỡ, gá kẹp Đế gá động cơ GA12-N20 Đà Nẵng


Hàng còn 64 cái
Tạm hết hàng
Giá đỡ động cơ GB37

JGB37, GA37, Đế động cơ, Gá động cơ, Động cơ giảm tốc, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc Giá đỡ động cơ GB37 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 18 cái
Giá đỡ động cơ bước 42

100gam, Gối đỡ động cơ bước, Đế động cơ bước, gá động cơ bước Giá đỡ động cơ bước 42 Đà Nẵng


Hàng còn 18 cái
Còn 29 cái
Bánh xe V2 65mm khớp lục giác 12mm

Lốp xe Bánh xe V2 65mm khớp lục giác 12mm Đà Nẵng


Hàng còn 29 cái
Còn 2 cái
Bánh xe 85mm khớp lục giác 12mm

Lốp xe Bánh xe 85mm khớp lục giác 12mm Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 10 cái
Khớp nối bánh xe Omni Wheel 58mm - Trục 5mm

Lốp xe JGB37, GA37, bánh xe đa hướng mecanum Khớp nối bánh xe Omni Wheel 58mm - Trục 5mm Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Tạm hết hàng
Bộ 2 Bánh xe đa hướng Mecanum 60mm

Lốp xe, động cơ vàng Bộ 2 Bánh xe đa hướng Mecanum 60mm Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 18 cái
Bánh xe mini 34mm (GA12-N20)

Bánh xe vàng, lốp xe Bánh xe mini 34mm (GA12-N20) Đà Nẵng


Hàng còn 18 cái
Còn 20 cái
Bánh xe đa hướng Omni Wheel 58mm

50gam, Lốp xe JGB37, GA37, bánh xe đa hướng mecanum Bánh xe đa hướng Omni Wheel 58mm Đà Nẵng


Hàng còn 20 cái
Còn 25 cái
Khớp lục giác gắn bánh xe (lỗ 6mm)

Khớp lục giác gắn bánh xe (lỗ 6mm) Đà Nẵng


Hàng còn 25 cái
Còn 6 cái
Khớp lục giác gắn bánh xe (lỗ 5mm)

Khớp lục giác gắn bánh xe (lỗ 5mm) Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Còn 5 cái
Khớp lục giác gắn bánh xe (lỗ 4mm)

Khớp lục giác gắn bánh xe (lỗ 4mm) Đà Nẵng


Hàng còn 5 cái
Còn 15 cái
Khớp nối bánh xe Omni Wheel 58mm - Trục 6mm

Lốp xe JGB37, GA37, bánh xe đa hướng mecanum Khớp nối bánh xe Omni Wheel 58mm - Trục 6mm Đà Nẵng


Hàng còn 15 cái
Còn 28 cái
Bánh xe đa hướng

Bánh xe mắt trâu, bánh xe tự lựa, bánh xe tự lượng, lốp xe Bánh xe đa hướng Đà Nẵng


Hàng còn 28 cái
Còn 10 cái
Khớp nối bánh xe Omni Wheel 58mm - Trục 4mm

Lốp xe JGB37, GA37, bánh xe đa hướng mecanum Khớp nối bánh xe Omni Wheel 58mm - Trục 4mm Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Còn 1 cái
Bánh xe mắt trâu (sắt)

37.2gam, Bánh xe đa hướng mini W420, 3PI-N20, lốp xe Bánh xe mắt trâu (sắt) Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 5 cái
Bánh xe mắt trâu nhựa W420

Bánh xe đa hướng mini W420, 3PI-N20, lốp xe Bánh xe mắt trâu nhựa W420 Đà Nẵng


Hàng còn 5 cái
Còn 27 cái
Bánh xe vàng 41mm (Dùng cho động cơ vàng)

Lốp xe 410, bánh xe nhỏ, bánh xe mini Bánh xe vàng 41mm (Dùng cho động cơ vàng) Đà Nẵng


Hàng còn 27 cái
Còn 1 cái
Bánh xe mini 43mm (Dùng cho động cơ GA12-N20)

Bánh xe vàng, lốp xe Bánh xe mini 43mm (Dùng cho động cơ GA12-N20) Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 316 cái
Bánh xe vàng 66mm

30gam, Lốp xe, động cơ vàng Bánh xe vàng 66mm Đà Nẵng


Hàng còn 316 cái
Tạm hết hàng
Đế gá động cơ vàng (Nhôm)

Đế động cơ vàng, giá đỡ, gá kẹp Đế gá động cơ vàng (Nhôm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Bánh xe mắt trâu mini 3Pi N20

Bánh xe đa hướng mini W420, 3PI-N20, lốp xe Bánh xe mắt trâu mini 3Pi N20 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng


//