× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k. Cam kết giá bán lẻ đúng với giá công bố trên website. Hoàn tiền gấp 3 lần chênh lệch.
× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 3 cái
Nguồn 24V 2.5A gắn ray DR-60-24

250gam, Nguồn tổ ong 24V, Adapter 24V, Nguồn xung 24V meanwell, DR-30-24 Nguồn 24V 2.5A gắn ray DR-60-24 Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 13 cái
Nguồn tổ ong 12V 30A (có quạt)

Nguồn 12V, Nguồn led quảng cáo 12V, Nguồn xung 12V30A 12V-30A Nguồn tổ ong 12V 30A (có quạt) Đà Nẵng


Hàng còn 13 cái
Tạm hết hàng
Nguồn tổ ong 12V 50W Meanwell LRS-50-12

Nguồn 12V, Nguồn xung Meanwell 12V LRS50-12 LRS-50-12 NES50-12 NES-50-12 Nguồn tổ ong 12V 50W Meanwell LRS-50-12 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 6 cái
Nguồn tổ ong 24V 50W Meanwell LRS-50-24

Nguồn 24V, Nguồn xung Meanwell 24V LRS-50-24 LRS50-24 NES50-24 NES-50-24 Nguồn tổ ong 24V 50W Meanwell LRS-50-24 Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Còn 4 cái
Nguồn tổ ong 24V 100W Meanwell LRS-100-24

Nguồn 24V, Nguồn xung Meanwell 24V LRS-100-24 LRS100-24 NES100-24 NES-100-24 Nguồn tổ ong 24V 100W Meanwell LRS-100-24 Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 6 cái
Nguồn tổ ong 12V 10A - Loại tốt

Nguồn 12V, Nguồn led quảng cáo 12V, Nguồn xung 12V10A 12V-10A Nguồn tổ ong 12V 10A - Loại tốt Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Còn 11 cái
Nguồn tổ ong 5V 10A (loại tốt)

Nguồn 5V, Nguồn led quảng cáo 5V, Nguồn xung 5V10A 5V-10A Nguồn tổ ong 5V 10A (loại tốt) Đà Nẵng


Hàng còn 11 cái
Tạm hết hàng
Nguồn tổ ong 24V 100W Delta

Nguồn 24V, Nguồn xung Meanwell 24V LRS-50-24 LRS50-24 NES50-24 NES-50-24 Meanwell Nguồn tổ ong 24V 100W Delta Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Nguồn tổ ong 24V 50W Delta

Nguồn 24V, Nguồn xung Meanwell 24V LRS-50-24 LRS50-24 NES50-24 NES-50-24 Meanwell Nguồn tổ ong 24V 50W Delta Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Nguồn tổ ong 5V 60A chống nước IP43

Nguồn 5V, Nguồn xung 5V, Nguồn led quảng cáo 5V, 5V60A, 5V-60A, 5V 300W, 5V-300W Nguồn tổ ong 5V 60A chống nước IP43 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 2 cái
Nguồn tổ ong 24V 50W Meanwell (Tháo máy)

Nguồn 24V, Nguồn xung Meanwell 24V LRS-50-24 LRS50-24 NES50-24 NES-50-24 Nguồn tổ ong 24V 50W Meanwell (Tháo máy) Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 4 cái
Nguồn tổ ong 24V 75W (Tốt)

LRS-75-24, Nguồn 24V, Nguồn xung Meanwell 24V LRS-50-24 LRS50-24 NES50-24 NES-50-24 Nguồn tổ ong 24V 75W (Tốt) Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 3 cái
Nguồn tổ ong 12V 25W (Chính hãng)

S-25-12V, Nguồn 12V, Nguồn xung Meanwell 12V LRS50-12 LRS-50-12 NES50-12 NES-50-12 Nguồn tổ ong 12V 25W (Chính hãng) Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 10 cái
Nguồn tổ ong 24V 10A - Loại tốt

Nguồn 24V, Nguồn led quảng cáo 24V, Nguồn xung 24V10A 24V-10A Nguồn tổ ong 24V 10A - Loại tốt Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Còn 1 cái
Nguồn tổ ong 12V 5A - loại tốt

350g, Nguồn 12V, Nguồn led quảng cáo 12V, Nguồn xung 12V5A 12V-5A Nguồn tổ ong 12V 5A - loại tốt Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Tạm hết hàng
Nguồn tổ ong 5V 10A (loại thường)

Nguồn 5V, Nguồn led quảng cáo 5V, Nguồn xung 5V10A 5V-10A Nguồn tổ ong 5V 10A (loại thường) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 12 cái
Nguồn tổ ong 12V 5A

Nguồn 12V, Nguồn led quảng cáo 12V, Nguồn xung 12V5A 12V-5A Nguồn tổ ong 12V 5A Đà Nẵng


Hàng còn 12 cái
Còn 2 cái
Nguồn tổ ong 5V 70A chống nước IP43

Nguồn 5V, Nguồn xung 5V, Nguồn led quảng cáo 5V, 5V70A, 5V-70A, 5V 350W, 5V-350W Nguồn tổ ong 5V 70A chống nước IP43 Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 5 cái
Nguồn tổ ong 5V 40A chống nước IP43 loại tốt

Nguồn 5V, Nguồn xung 5V, Nguồn led quảng cáo 5V, 5V40A 5V-40A, 5V 200W, 5V-200W Nguồn tổ ong 5V 40A chống nước IP43 loại tốt Đà Nẵng


Hàng còn 5 cái
Còn 9 cái
Nguồn tổ ong 24V 15A (có quạt tản nhiệt)

750gam, Nguồn 24V, Nguồn led quảng cáo 12V, Nguồn xung 24V15A 24V-15A Nguồn tổ ong 24V 15A (có quạt tản nhiệt) Đà Nẵng


Hàng còn 9 cái
Còn 4 cái
Nguồn tổ ong 24V 2A

Nguồn 24V, Nguồn led quảng cáo 12V, Nguồn xung 24V2A 24V-2A Nguồn tổ ong 24V 2A Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 4 cái
Nguồn tổ ong 12V 33A 400W chống nước IP43

Nguồn 12V, Nguồn xung 12V, Nguồn led quảng cáo 12V, 12V-33A, 12V 400W, 12V-400W, 12V 30A, 12V-30A, 12V30A, 12V33A Nguồn tổ ong 12V 33A 400W chống nước IP43 Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Tạm hết hàng
Nguồn tổ ong 5V 4A

Nguồn 5V, Nguồn led quảng cáo 5V, Nguồn xung 5V4A 5V-4A 5V5A 5V 5A 5V-5A Nguồn tổ ong 5V 4A Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 2 cái
Nguồn tổ ong 24V 5A

500g, Nguồn 24V, Nguồn led quảng cáo 24V, Nguồn xung 24V5A 24V-5A Nguồn tổ ong 24V 5A Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 11 cái
Nguồn tổ ong 12V 20A (có quạt) - Loại tốt

600g, Nguồn 12V, Nguồn led quảng cáo 12V, Nguồn xung 12V20A 12V-20A Nguồn tổ ong 12V 20A (có quạt) - Loại tốt Đà Nẵng


Hàng còn 11 cái
Còn 7 cái
Nguồn tổ ong 12V 2A siêu nhỏ

Nguồn 12V, Nguồn led quảng cáo 12V, Nguồn xung 12V 2A 12V2A 12V-2A 12V2A 12V-2A 12V 2A Nguồn tổ ong 12V 2A siêu nhỏ Đà Nẵng


Hàng còn 7 cái
Tạm hết hàng
Nguồn tổ ong 12V 10A - Size lớn

Nguồn 12V, Nguồn led quảng cáo 12V, Nguồn xung 12V10A 12V-10A Nguồn tổ ong 12V 10A - Size lớn Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Nguồn tổ ong 12V 2.5A

Nguồn 12V, Nguồn led quảng cáo 12V, Nguồn xung 12V2.5A 12V-2.5A 12V 2A 12V2A 12V-2A 12V3A 12V-3A 12V 3A Nguồn tổ ong 12V 2.5A Đà Nẵng


-Tạm hết hàng