× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 3 cái
Nguồn tổ ong 24V 100W Meanwell LRS-100-24

Nguồn 24V, Nguồn xung Meanwell 24V LRS-100-24 LRS100-24 NES100-24 NES-100-24, 24V5A, 24V 5A Nguồn tổ ong 24V 100W Meanwell LRS-100-24 Đà Nẵng


  Hàng còn 3 cái
Còn 4 cái
Nguồn tổ ong 24V 50W Meanwell LRS-50-24

Nguồn 24V, Nguồn xung Meanwell 24V LRS-50-24 LRS50-24 NES50-24 NES-50-24 Nguồn tổ ong 24V 50W Meanwell LRS-50-24 Đà Nẵng


  Hàng còn 4 cái
Còn 0 cái
Nguồn 24V 2.5A gắn ray DR-60-24

250gam, Nguồn tổ ong 24V, Adapter 24V, Nguồn xung 24V meanwell, DR-30-24 Nguồn 24V 2.5A gắn ray DR-60-24 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 13 cái
Nguồn tổ ong 12V 30A (loại tốt)

VN1 635gam, Nguồn 12V, Nguồn led quảng cáo 12V, Nguồn xung 12V30A 12V-30A Nguồn tổ ong 12V 30A (loại tốt) Đà Nẵng


  Hàng còn 13 cái
Còn 14 cái
Nguồn tổ ong 12V 100W Meanwell LRS-100-12

Nguồn 12V10A 12V 10A, Nguồn xung Meanwell 12V LRS100-12 LRS-100-12 NES100-12 NES-100-12 Nguồn tổ ong 12V 100W Meanwell LRS-100-12 Đà Nẵng


  Hàng còn 14 cái
Còn 1 cái
Nguồn tổ ong 24V 50W Meanwell (Tháo máy)

Nguồn 24V, Nguồn xung Meanwell 24V LRS-50-24 LRS50-24 NES50-24 NES-50-24 Nguồn tổ ong 24V 50W Meanwell (Tháo máy) Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 2 cái
Nguồn tổ ong 24V 75W (Tốt)

LRS-75-24, Nguồn 24V, Nguồn xung Meanwell 24V LRS-50-24 LRS50-24 NES50-24 NES-50-24 Nguồn tổ ong 24V 75W (Tốt) Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn 2 cái
Nguồn tổ ong 12V 25W (Chính hãng)

S-25-12V, Nguồn 12V, Nguồn xung Meanwell 12V LRS50-12 LRS-50-12 NES50-12 NES-50-12 Nguồn tổ ong 12V 25W (Chính hãng) Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn 17 cái
Nguồn tổ ong 24V 10A - Loại tốt

425gam, Nguồn 24V, Nguồn led quảng cáo 24V, Nguồn xung 24V10A 24V-10A Nguồn tổ ong 24V 10A - Loại tốt Đà Nẵng


  Hàng còn 17 cái
Còn 1 cái
Nguồn tổ ong 5V 10A (loại tốt)

Nguồn 5V, Nguồn led quảng cáo 5V, Nguồn xung 5V10A 5V-10A Nguồn tổ ong 5V 10A (loại tốt) Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 15 cái
Nguồn tổ ong 5V 10A

210gam, Nguồn 5V, Nguồn led quảng cáo 5V, Nguồn xung 5V10A 5V-10A Nguồn tổ ong 5V 10A Đà Nẵng


  Hàng còn 15 cái
Còn 5 cái
Nguồn tổ ong 12V 2A siêu nhỏ

Nguồn 12V, Nguồn led quảng cáo 12V, Nguồn xung 12V 2A 12V2A 12V-2A 12V2A 12V-2A 12V 2A Nguồn tổ ong 12V 2A siêu nhỏ Đà Nẵng


  Hàng còn 5 cái
Còn 22 cái
Nguồn tổ ong 24V 15A (có quạt tản nhiệt)

600gam shop2, 750gam shop1, Nguồn 24V, Nguồn led quảng cáo 12V, Nguồn xung 24V15A 24V-15A Nguồn tổ ong 24V 15A (có quạt tản nhiệt) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 250k Hàng còn 22 cái
Còn 13 cái
Nguồn tổ ong 24V 2A

Nguồn 24V, Nguồn led quảng cáo 12V, Nguồn xung 24V2A 24V-2A Nguồn tổ ong 24V 2A Đà Nẵng


  Hàng còn 13 cái
Còn 49 cái
Nguồn tổ ong 5V 4A

115gam, nguồn 5V, Nguồn led quảng cáo 5V, Nguồn xung 5V4A 5V-4A 5V5A 5V 5A 5V-5A Nguồn tổ ong 5V 4A Đà Nẵng


  Hàng còn 49 cái
Còn 19 cái
Nguồn tổ ong 24V 5A

300gam shop2, 350gam shop1, Nguồn 24V, Nguồn led quảng cáo 24V, Nguồn xung 24V5A 24V-5A Nguồn tổ ong 24V 5A Đà Nẵng


  Hàng còn 19 cái
Còn 17 cái
Nguồn tổ ong 12V 20A (có quạt) - Loại tốt

VN1 545gam, Nguồn 12V, Nguồn led quảng cáo 12V, Nguồn xung 12V20A 12V-20A Nguồn tổ ong 12V 20A (có quạt) - Loại tốt Đà Nẵng


  Hàng còn 17 cái
Còn 54 cái
Nguồn tổ ong 12V 5A

VN1 185gam, china1 125gam, nguồn 12V, Nguồn led quảng cáo 12V, Nguồn xung 12V5A 12V-5A Nguồn tổ ong 12V 5A Đà Nẵng


  Hàng còn 54 cái
Còn 47 cái
Nguồn tổ ong 12V 10A - Loại tốt

VN1 430gam, china1 300gam, nguồn 12V, Nguồn led quảng cáo 12V, Nguồn xung 12V10A 12V-10A Nguồn tổ ong 12V 10A - Loại tốt Đà Nẵng


  Hàng còn 47 cái
Còn 10 cái
Nguồn tổ ong 12V 33A 400W chống nước IP43

Nguồn 12V, Nguồn xung 12V, Nguồn led quảng cáo 12V, 12V-33A, 12V 400W, 12V-400W, 12V 30A, 12V-30A, 12V30A, 12V33A Nguồn tổ ong 12V 33A 400W chống nước IP43 Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 1 cái
Nguồn tổ ong 5V 40A chống nước IP43 loại tốt

Nguồn 5V, Nguồn xung 5V, Nguồn led quảng cáo 5V, 5V40A 5V-40A, 5V 200W, 5V-200W Nguồn tổ ong 5V 40A chống nước IP43 loại tốt Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 7 cái
Nguồn tổ ong 24V 20A (có quạt tản nhiệt)

687gam, Nguồn 24V, Nguồn led quảng cáo 12V, Nguồn xung 24V20A 24V-20A Nguồn tổ ong 24V 20A (có quạt tản nhiệt) Đà Nẵng


  Hàng còn 7 cái
Còn -999 cái
Nguồn tổ ong 12V 2.5A

Nguồn 12V, Nguồn led quảng cáo 12V, Nguồn xung 12V2.5A 12V-2.5A 12V 2A 12V2A 12V-2A 12V3A 12V-3A 12V 3A Nguồn tổ ong 12V 2.5A Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 0 cái
Nguồn tổ ong 12V

Nguồn tổ ong 12V 5A - loại tốt, 350g, Nguồn 12V, Nguồn led quảng cáo 12V, Nguồn xung 12V5A 12V-5A Nguồn tổ ong 12V Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Nguồn tổ ong 5V 60A chống nước IP43

Nguồn 5V, Nguồn xung 5V, Nguồn led quảng cáo 5V, 5V60A, 5V-60A, 5V 300W, 5V-300W Nguồn tổ ong 5V 60A chống nước IP43 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 0 cái
Nguồn tổ ong 5V 70A chống nước IP43

Nguồn 5V, Nguồn xung 5V, Nguồn led quảng cáo 5V, 5V70A, 5V-70A, 5V 350W, 5V-350W Nguồn tổ ong 5V 70A chống nước IP43 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  


//