× Tạm ngưng bán hàng trực tiếp tại cửa hàng. Khách cần hàng gấp vui lòng đặt hàng trên website trước khi đến lấy hàng Xem bảng phí ship
× Tạm ngưng bán hàng trực tiếp tại cửa hàng. Khách cần hàng gấp vui lòng đặt hàng trên website trước khi đến lấy hàng Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Tạm hết hàng
Jack XS12JK (Đực + Cái) XS12JK-4P/Y 12mm 4 chân

JACK CẮM NỐI 12MM RS765 GX12, jack nối gx16 Jack XS12JK (Đực + Cái) XS12JK-4P/Y 12mm 4 chân Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 4 cái
Jack P32 14P (đực + cái) - 32mm

P32-14, JACK CẮM NỐI 32MM RS765 GX12, jack nối gx16, jack p20-7 Jack P32 14P (đực + cái) - 32mm Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Tạm hết hàng
Jack GX12 2P (Đực + Cái)

15gam, JACK CẮM NỐI 2 CHÂN 12MM RS765 GX12 Jack GX12 2P (Đực + Cái) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 2 cái
Jack P20 7P (đực + cái) - 20mm

P20-7, JACK CẮM NỐI 20MM RS765 GX12, jack nối gx16 Jack P20 7P (đực + cái) - 20mm Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Tạm hết hàng
Jack GX16 10P (Đực + Cái)

JACK CẮM NỐI 2 CHÂN 12MM RS765 Jack GX16 10P (Đực + Cái) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Jack GX16 9P (Đực + Cái)

20gam, JACK CẮM NỐI 2 CHÂN 12MM RS765 Jack GX16 9P (Đực + Cái) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 1 cái
Jack GX16 8P (Đực + Cái)

20gam, JACK CẮM NỐI 2 CHÂN 12MM RS765 Jack GX16 8P (Đực + Cái) Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 3 cái
Jack GX16 7P (Đực + Cái)

20gam, JACK CẮM NỐI 2 CHÂN 12MM RS765 Jack GX16 7P (Đực + Cái) Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 1 cái
Jack GX12 3P (Đực + Cái)

15gam, JACK CẮM NỐI 2 CHÂN 12MM RS765 GX12 Jack GX12 3P (Đực + Cái) Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Tạm hết hàng
Jack GX16 6P (Đực + Cái)

20gam, JACK CẮM NỐI 2 CHÂN 12MM RS765 Jack GX16 6P (Đực + Cái) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 19 cái
Jack GX16 4P (Đực + Cái)

20gam, JACK CẮM NỐI 2 CHÂN 12MM RS765 Jack GX16 4P (Đực + Cái) Đà Nẵng


Hàng còn 19 cái
Tạm hết hàng
Jack GX16 3P (Đực + Cái)

20gam, JACK CẮM NỐI 2 CHÂN 12MM RS765 Jack GX16 3P (Đực + Cái) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Jack GX16 2P (Đực + Cái)

20gam, JACK CẮM NỐI 2 CHÂN 12MM RS765 Jack GX16 2P (Đực + Cái) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Jack GX12 6P (Đực + Cái)

15gam, JACK CẮM NỐI 2 CHÂN 12MM RS765 GX12 Jack GX12 6P (Đực + Cái) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 9 cái
Jack GX12 5P (Đực + Cái)

15gam, JACK CẮM NỐI 2 CHÂN 12MM RS765 GX12 Jack GX12 5P (Đực + Cái) Đà Nẵng


Hàng còn 9 cái
Còn 56 cái
Jack GX12 4P (Đực + Cái)

15gam, JACK CẮM NỐI 2 CHÂN 12MM RS765 GX12 Jack GX12 4P (Đực + Cái) Đà Nẵng


Hàng còn 56 cái
Còn 2 cái
Jack GX16 5P (Đực + Cái)

20gam, JACK CẮM NỐI 2 CHÂN 12MM RS765 Jack GX16 5P (Đực + Cái) Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái