× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 30 cái
Jack XS12JK (Đực + Cái) XS12JK-4P/Y 12mm 4 chân

25gam, JACK CẮM NỐI 12MM RS765 GX12, jack nối gx16 Jack XS12JK (Đực + Cái) XS12JK-4P/Y 12mm 4 chân Đà Nẵng


Hàng còn 30 cái
Còn 11 cái
Jack GX12 2P (Đực + Cái)

15gam, JACK CẮM NỐI 2 CHÂN 12MM RS765 GX12 Jack GX12 2P (Đực + Cái) Đà Nẵng


Hàng còn 11 cái
Còn 4 cái
Jack P32 14P (đực + cái) - 32mm

P32-14, JACK CẮM NỐI 32MM RS765 GX12, jack nối gx16, jack p20-7 Jack P32 14P (đực + cái) - 32mm Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 36 cái
Jack GX12 3P (Đực + Cái)

15gam, JACK CẮM NỐI 2 CHÂN 12MM RS765 GX12 Jack GX12 3P (Đực + Cái) Đà Nẵng


Hàng còn 36 cái
Còn 37 cái
Jack GX12 4P (Đực + Cái)

15gam, JACK CẮM NỐI 2 CHÂN 12MM RS765 GX12 Jack GX12 4P (Đực + Cái) Đà Nẵng


Hàng còn 37 cái
Còn 38 cái
Jack GX12 5P (Đực + Cái)

15gam, JACK CẮM NỐI 2 CHÂN 12MM RS765 GX12 Jack GX12 5P (Đực + Cái) Đà Nẵng


Hàng còn 38 cái
Còn 38 cái
Jack GX12 6P (Đực + Cái)

15gam, JACK CẮM NỐI 2 CHÂN 12MM RS765 GX12 Jack GX12 6P (Đực + Cái) Đà Nẵng


Hàng còn 38 cái
Còn 11 cái
Jack GX16 2P (Đực + Cái)

20gam, JACK CẮM NỐI 2 CHÂN 12MM RS765 Jack GX16 2P (Đực + Cái) Đà Nẵng


Hàng còn 11 cái
Còn 3 cái
Jack GX16 3P (Đực + Cái)

20gam, JACK CẮM NỐI 2 CHÂN 12MM RS765 Jack GX16 3P (Đực + Cái) Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Tạm hết hàng
Jack GX16 4P (Đực + Cái)

20gam, JACK CẮM NỐI 2 CHÂN 12MM RS765 Jack GX16 4P (Đực + Cái) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Jack GX16 5P (Đực + Cái)

20gam, JACK CẮM NỐI 2 CHÂN 12MM RS765 Jack GX16 5P (Đực + Cái) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 8 cái
Jack GX16 6P (Đực + Cái)

20gam, JACK CẮM NỐI 2 CHÂN 12MM RS765 Jack GX16 6P (Đực + Cái) Đà Nẵng


Hàng còn 8 cái
Còn 27 cái
Jack GX16 7P (Đực + Cái)

20gam, JACK CẮM NỐI 2 CHÂN 12MM RS765 Jack GX16 7P (Đực + Cái) Đà Nẵng


Hàng còn 27 cái
Còn 12 cái
Jack GX16 8P (Đực + Cái)

20gam, JACK CẮM NỐI 2 CHÂN 12MM RS765 Jack GX16 8P (Đực + Cái) Đà Nẵng


Hàng còn 12 cái
Tạm hết hàng
Jack P20 7P (đực + cái) - 20mm

P20-7, JACK CẮM NỐI 20MM RS765 GX12, jack nối gx16 Jack P20 7P (đực + cái) - 20mm Đà Nẵng


-Tạm hết hàng


//