× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 10 cái
Cuộn cảm tròn 100uH

Cuộn cảm 0912, 0.1mh, 0,1mh Cuộn cảm tròn 100uH Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Còn 2 cái
Cuộn cảm tròn 330uH

Cuộn cảm 0912 Cuộn cảm tròn 330uH Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Tạm hết hàng
2P4M

SCR 2P4M Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Cuộn cảm vạch 4.7mH

Cuộn cảm vạch 4.7mH Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 4 cái
Cuộn cảm vạch 3.3uH

Cuộn cảm vạch 3.3uH Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 5 cái
Cuộn cảm vạch 1mH

Cuộn cảm vạch 1mH Đà Nẵng


Hàng còn 5 cái
Còn 8 cái
Cuộn cảm vạch 3.3mH

Cuộn cảm vạch 3.3mH Đà Nẵng


Hàng còn 8 cái
Còn 9 cái
Cuộn cảm vạch 15uH

Cuộn cảm vạch 15uH Đà Nẵng


Hàng còn 9 cái
Còn 10 cái
Cuộn cảm vạch 47uH

Cuộn cảm vạch 47uH Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Còn 39 cái
Cuộn cảm 100uH 3A

Lõi ferit, dedicated wire diameter 0.7mm 5026 0.1mh, 0,1mh Cuộn cảm 100uH 3A Đà Nẵng


Hàng còn 39 cái
Còn 14 cái
Cuộn cảm 22uH 3A

Lõi ferit Cuộn cảm 22uH 3A Đà Nẵng


Hàng còn 14 cái
Còn 6 cái
Cuộn cảm vạch 4.7uH

Cuộn cảm vạch 4.7uH Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Còn 8 cái
Cuộn cảm vạch 100uH

0.1mh, 0,1mh Cuộn cảm vạch 100uH Đà Nẵng


Hàng còn 8 cái
Còn 4 cái
Cuộn cảm vạch 33uH

Cuộn cảm vạch 33uH Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 1 cái
Cuộn cảm vạch 220uH

Cuộn cảm vạch 220uH Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 6 cái
Cuộn cảm vạch 680uH

Cuộn cảm vạch 680uH Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Còn 7 cái
Cuộn cảm vạch 6.8uH

Cuộn cảm vạch 6.8uH Đà Nẵng


Hàng còn 7 cái
Còn 10 cái
Cuộn cảm vạch 330uH

Cuộn cảm vạch 330uH Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Còn 10 cái
Cuộn cảm vạch 2.2mH

Cuộn cảm vạch 2.2mH Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Còn 9 cái
Cuộn cảm vạch 2mH

Cuộn cảm vạch 2mH Đà Nẵng


Hàng còn 9 cái
Còn 45 cái
Cuộn cảm tròn 10mH (tròn)

Cuộn cảm tròn 10mH (tròn) Đà Nẵng


Hàng còn 45 cái
Còn 10 cái
Cuộn cảm 330uH 3A

lõi ferit 5026 Cuộn cảm 330uH 3A Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Còn 4 cái
Cuộn cảm tròn 470uH

Cuộn cảm tròn 470uH Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Tạm hết hàng
Cuộn cảm tròn 1mH

Cuộn cảm tròn 1mH Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 4 cái
Cuộn cảm 470uH SMD (471)

Cuộn cảm 471uH Cuộn cảm 470uH SMD (471) Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 13 cái
Cuộn cảm tròn 3.3uH

Cuộn cảm tròn 3.3uH Đà Nẵng


Hàng còn 13 cái
Tạm hết hàng
Cuộn cảm tròn 47uH

Cuộn cảm tròn 47uH Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Cuộn cảm vạch 150uH

Cuộn cảm vạch 150uH Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Cuộn cảm vạch 10uH

Cuộn cảm vạch 10uH Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Cuộn cảm 330uH SMD (331)

Cuộn cảm 331uH Cuộn cảm 330uH SMD (331) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Cuộn cảm 100uH SMD (101)

Cuộn cảm 101uH 0.1mh, 0,1mh Cuộn cảm 100uH SMD (101) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Cuộn cảm 470uH 3A

lõi ferit 5026 Cuộn cảm 470uH 3A Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Cuộn cảm vạch 0.22uH

Cuộn cảm vạch 0.22uH Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Cuộn cảm 33uH 3A

Lõi ferit Cuộn cảm 33uH 3A Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Cuộn cảm vạch 1uH

Cuộn cảm vạch 1uH Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Cuộn cảm 33uH SMD (330)

339 Cuộn cảm 33uH SMD (330) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Cuộn cảm 47uH SMD (470)

Cuộn cảm 47uH SMD (470) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
MCR100-6

SCR MCR100-6 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng


//