× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k. Cam kết giá bán lẻ đúng với giá công bố trên website. Hoàn tiền gấp 3 lần chênh lệch.
× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 10 cái
2P4M

SCR 2P4M Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Còn 18 cái
Cuộn cảm 100uH 3A

Lõi ferit, LM2596 dedicated wire diameter 0.7mm 5026 0.1mh, 0,1mh Cuộn cảm 100uH 3A Đà Nẵng


Hàng còn 18 cái
Còn 6 cái
Cuộn cảm vạch 4.7uH

Cuộn cảm vạch 4.7uH Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Còn 10 cái
Cuộn cảm vạch 4.7mH

Cuộn cảm vạch 4.7mH Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Còn 4 cái
Cuộn cảm vạch 3.3uH

Cuộn cảm vạch 3.3uH Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 5 cái
Cuộn cảm vạch 1mH

Cuộn cảm vạch 1mH Đà Nẵng


Hàng còn 5 cái
Còn 9 cái
Cuộn cảm vạch 3.3mH

Cuộn cảm vạch 3.3mH Đà Nẵng


Hàng còn 9 cái
Còn 9 cái
Cuộn cảm vạch 15uH

Cuộn cảm vạch 15uH Đà Nẵng


Hàng còn 9 cái
Còn 10 cái
Cuộn cảm vạch 47uH

Cuộn cảm vạch 47uH Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Còn 8 cái
Cuộn cảm vạch 100uH

0.1mh, 0,1mh Cuộn cảm vạch 100uH Đà Nẵng


Hàng còn 8 cái
Còn 10 cái
Cuộn cảm vạch 330uH

Cuộn cảm vạch 330uH Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Còn 9 cái
Cuộn cảm vạch 33uH

Cuộn cảm vạch 33uH Đà Nẵng


Hàng còn 9 cái
Còn 2 cái
Cuộn cảm vạch 220uH

Cuộn cảm vạch 220uH Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 6 cái
Cuộn cảm vạch 680uH

Cuộn cảm vạch 680uH Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Còn 7 cái
Cuộn cảm vạch 6.8uH

Cuộn cảm vạch 6.8uH Đà Nẵng


Hàng còn 7 cái
Tạm hết hàng
Cuộn cảm vạch 1uH

Cuộn cảm vạch 1uH Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 28 cái
Cuộn cảm 33uH SMD (330)

339 Cuộn cảm 33uH SMD (330) Đà Nẵng


Hàng còn 28 cái
Tạm hết hàng
Cuộn cảm vạch 0.22uH

Cuộn cảm vạch 0.22uH Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 10 cái
Cuộn cảm vạch 2.2mH

Cuộn cảm vạch 2.2mH Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Còn 25 cái
Cuộn cảm 22uH 3A

Lõi ferit Cuộn cảm 22uH 3A Đà Nẵng


Hàng còn 25 cái
Còn 10 cái
Cuộn cảm vạch 2mH

Cuộn cảm vạch 2mH Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Còn 22 cái
Cuộn cảm 33uH 3A

Lõi ferit Cuộn cảm 33uH 3A Đà Nẵng


Hàng còn 22 cái
Còn 39 cái
Cuộn cảm 330uH 3A

lõi ferit 5026 Cuộn cảm 330uH 3A Đà Nẵng


Hàng còn 39 cái
Còn 28 cái
Cuộn cảm 470uH 3A

lõi ferit 5026 Cuộn cảm 470uH 3A Đà Nẵng


Hàng còn 28 cái
Còn 2 cái
Cuộn cảm 330uH SMD (331)

Cuộn cảm 331uH Cuộn cảm 330uH SMD (331) Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 5 cái
Cuộn cảm 470uH SMD (471)

Cuộn cảm 471uH Cuộn cảm 470uH SMD (471) Đà Nẵng


Hàng còn 5 cái
Còn 24 cái
Cuộn cảm 100uH (tròn)

LM2596 0.1mh, 0,1mh Cuộn cảm 100uH (tròn) Đà Nẵng


Hàng còn 24 cái
Còn 16 cái
Cuộn cảm 330uH (tròn)

Cuộn cảm 330uH (tròn) Đà Nẵng


Hàng còn 16 cái
Còn 19 cái
Cuộn cảm 470uH (tròn)

Cuộn cảm 470uH (tròn) Đà Nẵng


Hàng còn 19 cái
Còn 39 cái
Cuộn cảm 1mH (tròn)

Cuộn cảm 1mH (tròn) Đà Nẵng


Hàng còn 39 cái
Còn 55 cái
Cuộn cảm 10mH (tròn)

Cuộn cảm 10mH (tròn) Đà Nẵng


Hàng còn 55 cái
Còn 14 cái
Cuộn cảm 3.3uH (tròn)

Cuộn cảm 3.3uH (tròn) Đà Nẵng


Hàng còn 14 cái
Còn 7 cái
Cuộn cảm 47uH (tròn)

Cuộn cảm 47uH (tròn) Đà Nẵng


Hàng còn 7 cái
Tạm hết hàng
Cuộn cảm vạch 150uH

Cuộn cảm vạch 150uH Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Cuộn cảm vạch 10uH

Cuộn cảm vạch 10uH Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 18 cái
MCR100-6

SCR MCR100-6 Đà Nẵng


Hàng còn 18 cái
Tạm hết hàng
Cuộn cảm 100uH SMD (101)

Cuộn cảm 101uH LM2596 0.1mh, 0,1mh Cuộn cảm 100uH SMD (101) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Cuộn cảm 47uH SMD (470)

Cuộn cảm 47uH SMD (470) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng