× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 2 cái
Cuộn cảm tròn 330uH

Cuộn cảm 0912 Cuộn cảm tròn 330uH Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn 150 cái
Cuộn cảm tròn 100uH

Cuộn cảm 0912, 0.1mh, 0,1mh Cuộn cảm tròn 100uH Đà Nẵng


  Hàng còn 150 cái
Còn 103 cái
Cuộn cảm 100uH 3A

Lõi ferit, dedicated wire diameter 0.7mm 5026 0.1mh, 0,1mh Cuộn cảm 100uH 3A Đà Nẵng


  Hàng còn 103 cái
Còn 4 cái
Cuộn cảm vạch 3.3uH

Cuộn cảm vạch 3.3uH Đà Nẵng


  Hàng còn 4 cái
Còn 4 cái
Cuộn cảm vạch 680uH

Cuộn cảm vạch 680uH Đà Nẵng


  Hàng còn 4 cái
Còn 1 cái
Cuộn cảm vạch 220uH

Cuộn cảm vạch 220uH Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 4 cái
Cuộn cảm vạch 33uH

Cuộn cảm vạch 33uH Đà Nẵng


  Hàng còn 4 cái
Còn 6 cái
Cuộn cảm vạch 100uH

0.1mh, 0,1mh Cuộn cảm vạch 100uH Đà Nẵng


  Hàng còn 6 cái
Còn 2 cái
Cuộn cảm vạch 4.7uH

Cuộn cảm vạch 4.7uH Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn 10 cái
Cuộn cảm vạch 47uH

Cuộn cảm vạch 47uH Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 9 cái
Cuộn cảm vạch 15uH

Cuộn cảm vạch 15uH Đà Nẵng


  Hàng còn 9 cái
Còn 6 cái
Cuộn cảm vạch 3.3mH

Cuộn cảm vạch 3.3mH Đà Nẵng


  Hàng còn 6 cái
Còn 5 cái
Cuộn cảm vạch 1mH

Cuộn cảm vạch 1mH Đà Nẵng


  Hàng còn 5 cái
Còn 10 cái
Cuộn cảm vạch 330uH

Cuộn cảm vạch 330uH Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 0 cái
Cuộn cảm vạch 4.7mH

Cuộn cảm vạch 4.7mH Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 6 cái
Cuộn cảm 22uH 3A

Lõi ferit Cuộn cảm 22uH 3A Đà Nẵng


  Hàng còn 6 cái
Còn 8 cái
Cuộn cảm vạch 2.2mH

Cuộn cảm vạch 2.2mH Đà Nẵng


  Hàng còn 8 cái
Còn 9 cái
Cuộn cảm vạch 2mH

Cuộn cảm vạch 2mH Đà Nẵng


  Hàng còn 9 cái
Còn 13 cái
Cuộn cảm tròn 3.3uH

Cuộn cảm tròn 3.3uH Đà Nẵng


  Hàng còn 13 cái
Còn 32 cái
Cuộn cảm tròn 10mH (tròn)

Cuộn cảm tròn 10mH (tròn) Đà Nẵng


  Hàng còn 32 cái
Còn 100 cái
Cuộn cảm tròn 1mH

Cuộn cảm tròn 1mH Đà Nẵng


  Hàng còn 100 cái
Còn 4 cái
Cuộn cảm tròn 470uH

Cuộn cảm tròn 470uH Đà Nẵng


  Hàng còn 4 cái
Còn 2 cái
Cuộn cảm 470uH SMD (471)

Cuộn cảm 471uH Cuộn cảm 470uH SMD (471) Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn 57 cái
Cuộn cảm 330uH 3A

lõi ferit 5026 Cuộn cảm 330uH 3A Đà Nẵng


  Hàng còn 57 cái
Còn 7 cái
Cuộn cảm vạch 6.8uH

Cuộn cảm vạch 6.8uH Đà Nẵng


  Hàng còn 7 cái
Còn -999 cái
Cuộn cảm 470uH 3A

lõi ferit 5026 Cuộn cảm 470uH 3A Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  


//