× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 332 cái
Combo 50 Tụ dán 0805 104 100nF 0.1uF 50V SMD

4000 pcs/plate, CL21B104KBCNNNC, Tụ SMD, Tụ gốm, tụ titanium 104P 104K Capacitor Combo 50 Tụ dán 0805 104 100nF 0.1uF 50V SMD Đà Nẵng


  Hàng còn 332 cái
Còn 65 cái
Combo 25 Tụ dán 1206 104 100nF 0.1uF 50V SMD

Tụ SMD, Tụ gốm, tụ titanium 104P 104K Capacitor Combo 25 Tụ dán 1206 104 100nF 0.1uF 50V SMD Đà Nẵng


  Hàng còn 65 cái
Còn 18 cái
Combo 10 Tụ dán 1206 470PF 471 50V SMD 3216

Tụ SMD, Tụ gốm, tụ titanium 103P 103K Capacitor Combo 10 Tụ dán 1206 470PF 471 50V SMD 3216 Đà Nẵng


  Hàng còn 18 cái
Còn 54 cái
Combo 50 Tụ dán 0805 103 10nF 0.01uF 50V SMD

Tụ SMD, Tụ gốm, tụ titanium 103P 103K Capacitor Combo 50 Tụ dán 0805 103 10nF 0.01uF 50V SMD Đà Nẵng


  Hàng còn 54 cái
Còn 58 cái
Combo 50 Tụ dán 0805 102 1nF 0.001uF 50V SMD

Tụ SMD, Tụ gốm, tụ titanium 102P 102K Capacitor Combo 50 Tụ dán 0805 102 1nF 0.001uF 50V SMD Đà Nẵng


  Hàng còn 58 cái
Còn 54 cái
Combo 25 Tụ dán 0805 105 1uF 50V SMD

Tụ SMD, Tụ gốm, tụ titanium 105P 105K Capacitor Combo 25 Tụ dán 0805 105 1uF 50V SMD Đà Nẵng


  Hàng còn 54 cái
Còn 100 cái
Tụ dán 100uF 35V 107V D7343 Type D

Tụ hóa, tụ gốm, tụ phân cực, titanium Tụ dán 100uF 35V 107V D7343 Type D Đà Nẵng


  Hàng còn 100 cái
Còn 138 cái
Tụ dán 100uF 16V 107C C6032 Type C

Tụ hóa, tụ gốm, tụ phân cực, titanium Tụ dán 100uF 16V 107C C6032 Type C Đà Nẵng


  Hàng còn 138 cái
Còn 499 cái
Tụ dán 10uF 16V 1206 106C A3216

Tụ hóa, tụ gốm, tụ phân cực, titanium Tụ dán 10uF 16V 1206 106C A3216 Đà Nẵng


10 cái trở lên giá 2.5k Hàng còn 499 cái
Còn 7281 cái
Tụ 104P titan (100nF 0.1uF 50V)

Tụ gốm, tụ titanium 104P Tụ 104P titan (100nF 0.1uF 50V) Đà Nẵng


  Hàng còn 7281 cái
Còn 254 cái
Tụ gốm 683P - 50V

Tụ 683pF 68nF 0.068uF Tụ gốm 683P - 50V Đà Nẵng


  Hàng còn 254 cái
Còn 1906 cái
Tụ 105 titan (1000nF 1uF) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium 105P Tụ 105 titan (1000nF 1uF) - 50V Đà Nẵng


  Hàng còn 1906 cái
Còn 1997 cái
Tụ 103P titan (10nF 0.01uF) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium 103PF Tụ 103P titan (10nF 0.01uF) - 50V Đà Nẵng


  Hàng còn 1997 cái
Còn 373 cái
Tụ 101 titan (100pF 0.1nF) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium 101P Tụ 101 titan (100pF 0.1nF) - 50V Đà Nẵng


  Hàng còn 373 cái
Còn 413 cái
Tụ 22P titan (22pF) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium 22P Tụ 22P titan (22pF) - 50V Đà Nẵng


  Hàng còn 413 cái
Còn 279 cái
Tụ 33P titan (330) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium 33PF Tụ 33P titan (330) - 50V Đà Nẵng


  Hàng còn 279 cái
Còn 2567 cái
Tụ gốm 15P - 50V

Tụ 15PF Tụ gốm 15P - 50V Đà Nẵng


  Hàng còn 2567 cái
Còn 911 cái
Tụ 102P titan (1nF 0.001uF) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium 102PF Tụ 102P titan (1nF 0.001uF) - 50V Đà Nẵng


  Hàng còn 911 cái
Còn 157 cái
Tụ gốm 6P - 50V

Tụ 6PF Tụ gốm 6P - 50V Đà Nẵng


  Hàng còn 157 cái
Còn -2 cái
Tụ 224 titan (220nF 0.22uF) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium 224P Tụ 224 titan (220nF 0.22uF) - 50V Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Tụ 473 titan (47nF 0.047uF) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium 473P Tụ 473 titan (47nF 0.047uF) - 50V Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Tụ 222 titan - 50V

Tụ gốm, tụ titanium 2.2nF Tụ 222 titan - 50V Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Tụ 221 titan (220pF 0.22nF) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium 221P Tụ 221 titan (220pF 0.22nF) - 50V Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 254 cái
Tụ 474 titan (470nF 0.47uF) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium 474P Tụ 474 titan (470nF 0.47uF) - 50V Đà Nẵng


  Hàng còn 254 cái
Còn 45 cái
Tụ 47pF titan (470) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium Tụ 47pF titan (470) - 50V Đà Nẵng


  Hàng còn 45 cái
Còn 233 cái
Tụ 223 titan (22nF 0.022uF) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium 223P Tụ 223 titan (22nF 0.022uF) - 50V Đà Nẵng


  Hàng còn 233 cái
Còn 297 cái
Tụ 4.7uF titan (475) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium Tụ 4.7uF titan (475) - 50V Đà Nẵng


  Hàng còn 297 cái
Còn 0 cái
Tụ 30pF titan (300) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium Tụ 30pF titan (300) - 50V Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 2 cái
Tụ 20pF titan (200) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium Tụ 20pF titan (200) - 50V Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn 4 cái
Tụ 200pF titan (201) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium Tụ 200pF titan (201) - 50V Đà Nẵng


  Hàng còn 4 cái
Còn 1 cái
Tụ 150pF titan (151) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium Tụ 150pF titan (151) - 50V Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 0 cái
Tụ 4.7nF titan (472) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium Tụ 4.7nF titan (472) - 50V Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 19 cái
Tụ 470pF titan (471) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium Tụ 470pF titan (471) - 50V Đà Nẵng


  Hàng còn 19 cái


//