× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 3 cái
Combo 50 Tụ dán 0805 104 100nF 0.1uF 50V SMD

4000 pcs/plate, CL21B104KBCNNNC, Tụ SMD, Tụ gốm, tụ titanium 104P 104K Capacitor Combo 50 Tụ dán 0805 104 100nF 0.1uF 50V SMD Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 2 cái
Combo 25 Tụ dán 0805 103 10nF 0.01uF 50V SMD

Tụ SMD, Tụ gốm, tụ titanium 103P 103K Capacitor Combo 25 Tụ dán 0805 103 10nF 0.01uF 50V SMD Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 23 cái
Combo 25 Tụ dán 0805 102 1nF 0.001uF 50V SMD

Tụ SMD, Tụ gốm, tụ titanium 102P 102K Capacitor Combo 25 Tụ dán 0805 102 1nF 0.001uF 50V SMD Đà Nẵng


Hàng còn 23 cái
Còn 6 cái
Combo 25 Tụ dán 0805 105 1uF 50V SMD

Tụ SMD, Tụ gốm, tụ titanium 105P 105K Capacitor Combo 25 Tụ dán 0805 105 1uF 50V SMD Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Còn 28 cái
Tụ dán 100uF 16V 107C AVX 6032 Type C

Tụ hóa, tụ gốm, tụ phân cực, titanium Tụ dán 100uF 16V 107C AVX 6032 Type C Đà Nẵng


Hàng còn 28 cái
Còn 10 cái
Tụ dán 10uF 16V 1206 106C AVX A3216

Tụ hóa, tụ gốm, tụ phân cực, titanium Tụ dán 10uF 16V 1206 106C AVX A3216 Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Còn 3132 cái
Tụ 104P titan (100nF 0.1uF 50V)

Tụ gốm, tụ titanium 104P Tụ 104P titan (100nF 0.1uF 50V) Đà Nẵng


Hàng còn 3132 cái
Còn 278 cái
Tụ gốm 683P - 50V

Tụ 683pF 68nF 0.068uF Tụ gốm 683P - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 278 cái
Còn 177 cái
Tụ gốm 6P - 50V

Tụ 6PF Tụ gốm 6P - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 177 cái
Còn 1 cái
Combo 50 con - Tụ gốm 22P (22pF) - 50V

Tụ 22PF Combo 50 con - Tụ gốm 22P (22pF) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 1 cái
Combo 50 con - Tụ gốm 33P (33pF) - 50V

Tụ 33PF Combo 50 con - Tụ gốm 33P (33pF) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 655 cái
Tụ 105 titan (1000nF 1uF) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium 105P Tụ 105 titan (1000nF 1uF) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 655 cái
Còn 668 cái
Tụ 33P titan (330) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium 33PF Tụ 33P titan (330) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 668 cái
Còn 3 cái
Tụ 22P titan (22pF) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium 22P Tụ 22P titan (22pF) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 332 cái
Tụ 102P titan (1nF 0.001uF) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium 102PF Tụ 102P titan (1nF 0.001uF) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 332 cái
Còn 686 cái
Tụ 103P titan (10nF 0.01uF) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium 103PF Tụ 103P titan (10nF 0.01uF) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 686 cái
Còn 10 cái
Combo 50 con - Tụ gốm 104P (0.1uF) - 50V

Tụ 104PF Combo 50 con - Tụ gốm 104P (0.1uF) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Còn 176 cái
Tụ gốm 15P - 50V

Tụ 15PF Tụ gốm 15P - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 176 cái
Còn 902 cái
Tụ 101 titan (100pF 0.1nF) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium 101P Tụ 101 titan (100pF 0.1nF) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 902 cái
Còn 62 cái
Tụ 20pF titan (200) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium Tụ 20pF titan (200) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 62 cái
Tạm hết hàng
Tụ 473 titan (47nF 0.047uF) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium 473P Tụ 473 titan (47nF 0.047uF) - 50V Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 159 cái
Tụ 47pF titan (470) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium Tụ 47pF titan (470) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 159 cái
Còn 24 cái
Tụ 30pF titan (300) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium Tụ 30pF titan (300) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 24 cái
Tạm hết hàng
Tụ 221 titan (220pF 0.22nF) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium 221P Tụ 221 titan (220pF 0.22nF) - 50V Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 91 cái
Tụ 470pF titan (471) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium Tụ 470pF titan (471) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 91 cái
Còn 64 cái
Tụ 200pF titan (201) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium Tụ 200pF titan (201) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 64 cái
Còn 50 cái
Tụ 150pF titan (151) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium Tụ 150pF titan (151) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 50 cái
Còn 348 cái
Tụ 474 titan (470nF 0.47uF) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium 474P Tụ 474 titan (470nF 0.47uF) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 348 cái
Còn 422 cái
Tụ 4.7uF titan (475) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium Tụ 4.7uF titan (475) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 422 cái
Còn 4 cái
Tụ 222 titan - 50V

Tụ gốm, tụ titanium 222PF 22nF 0.022uF Tụ 222 titan - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 338 cái
Tụ 223 titan (22nF 0.022uF) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium 223P Tụ 223 titan (22nF 0.022uF) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 338 cái
Còn 135 cái
Tụ 224 titan (220nF 0.22uF) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium 224P Tụ 224 titan (220nF 0.22uF) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 135 cái
Còn 12 cái
Tụ 4.7nF titan (472) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium Tụ 4.7nF titan (472) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 12 cái


//