× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k. Cam kết giá bán lẻ đúng với giá công bố trên website. Hoàn tiền gấp 3 lần chênh lệch.
× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 1438 cái
Tụ 104P titan (100nF 0.1uF 50V)

Tụ gốm, tụ titanium 104P Tụ 104P titan (100nF 0.1uF 50V) Đà Nẵng


Hàng còn 1438 cái
Còn 215 cái
Tụ 105 titan (1000nF 1uF) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium 105P Tụ 105 titan (1000nF 1uF) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 215 cái
Còn 288 cái
Tụ gốm 683P - 50V

Tụ 683pF 68nF 0.068uF Tụ gốm 683P - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 288 cái
Còn 185 cái
Tụ gốm 15P - 50V

Tụ 15PF Tụ gốm 15P - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 185 cái
Còn 179 cái
Tụ gốm 6P - 50V

Tụ 6PF Tụ gốm 6P - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 179 cái
Còn 808 cái
Tụ 102P titan (1nF 0.001uF) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium 102PF Tụ 102P titan (1nF 0.001uF) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 808 cái
Còn 58 cái
Combo 50 con - Tụ gốm 104P (0.1uF) - 50V

Tụ 104PF Combo 50 con - Tụ gốm 104P (0.1uF) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 58 cái
Còn 797 cái
Tụ 33P titan (330) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium 33PF Tụ 33P titan (330) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 797 cái
Còn 284 cái
Tụ 22P titan (22pF) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium 22P Tụ 22P titan (22pF) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 284 cái
Còn 10 cái
Combo 50 con - Tụ gốm 22P (22pF) - 50V

Tụ 22PF Combo 50 con - Tụ gốm 22P (22pF) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Còn 240 cái
Tụ 101 titan (100pF 0.1nF) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium 101P Tụ 101 titan (100pF 0.1nF) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 240 cái
Còn 417 cái
Tụ 103P titan (10nF 0.01uF) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium 103PF Tụ 103P titan (10nF 0.01uF) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 417 cái
Còn 9 cái
Combo 50 con - Tụ gốm 33P (33pF) - 50V

Tụ 33PF Combo 50 con - Tụ gốm 33P (33pF) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 9 cái
Còn 35 cái
Tụ 4.7nF titan (472) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium Tụ 4.7nF titan (472) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 35 cái
Còn 59 cái
Tụ 30pF titan (300) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium Tụ 30pF titan (300) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 59 cái
Còn 67 cái
Tụ 20pF titan (200) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium Tụ 20pF titan (200) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 67 cái
Còn 232 cái
Tụ 470pF titan (471) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium Tụ 470pF titan (471) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 232 cái
Còn 74 cái
Tụ 200pF titan (201) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium Tụ 200pF titan (201) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 74 cái
Còn 74 cái
Tụ 150pF titan (151) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium Tụ 150pF titan (151) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 74 cái
Còn 275 cái
Tụ 224 titan (220nF 0.22uF) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium 224P Tụ 224 titan (220nF 0.22uF) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 275 cái
Còn 523 cái
Tụ 4.7uF titan (475) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium Tụ 4.7uF titan (475) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 523 cái
Còn 511 cái
Tụ 223 titan (22nF 0.022uF) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium 223P Tụ 223 titan (22nF 0.022uF) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 511 cái
Còn 35 cái
Tụ 222 titan - 50V

Tụ gốm, tụ titanium 222PF 22nF 0.022uF Tụ 222 titan - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 35 cái
Còn 30 cái
Tụ 473 titan (47nF 0.047uF) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium 473P Tụ 473 titan (47nF 0.047uF) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 30 cái
Còn 48 cái
Tụ 221 titan (220pF 0.22nF) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium 221P Tụ 221 titan (220pF 0.22nF) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 48 cái
Còn 24 cái
Tụ 474 titan (470nF 0.47uF) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium 474P Tụ 474 titan (470nF 0.47uF) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 24 cái
Còn 278 cái
Tụ 47pF titan (470) - 50V

Tụ gốm, tụ titanium Tụ 47pF titan (470) - 50V Đà Nẵng


Hàng còn 278 cái