× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 2240 cái
Jack nguồn DC 5.5mm hàn chân (5.5x2.1mm)

1.22gam, 5.5x2.1mm, Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Jack nguồn DC 5.5mm hàn chân (5.5x2.1mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 2240 cái
Còn 305 cái
Jack nguồn DC 5.5x2.1mm Đực

7.3gam, Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC đực, jack nguồn Jack nguồn DC 5.5x2.1mm Đực Đà Nẵng


10 cái trở lên giá 2.8k Hàng còn 305 cái
Còn 799 cái
Jack nguồn DC 5.5x2.1mm Cái

7.3gam, 5.5x2.1mm, Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Jack nguồn DC 5.5x2.1mm Cái Đà Nẵng


10 cái trở lên giá 2.8k Hàng còn 799 cái
Còn 195 cái
Jack nguồn DC 5.5mm liền dây (25cm) - Đực

6gam, 5.5x2.1mm, Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Jack nguồn DC 5.5mm liền dây (25cm) - Đực Đà Nẵng


10 cái trở lên giá 2.5k Hàng còn 195 cái
Còn 245 cái
Jack nguồn DC 5.5mm liền dây (25cm) - Cái

7gam, 5.5x2.1mm, Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Jack nguồn DC 5.5mm liền dây (25cm) - Cái Đà Nẵng


10 cái trở lên giá 3k Hàng còn 245 cái
Còn 134 cái
[Lõi đồng lớn] Jack nguồn DC 5.5mm Đực 25cm

5.5x2.1mm, Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn [Lõi đồng lớn] Jack nguồn DC 5.5mm Đực 25cm Đà Nẵng


  Hàng còn 134 cái
Còn 128 cái
[Lõi đồng lớn] Jack nguồn DC 5.5mm Cái 25cm

5.5x2.1mm, Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn [Lõi đồng lớn] Jack nguồn DC 5.5mm Cái 25cm Đà Nẵng


  Hàng còn 128 cái
Còn 309 cái
Jack nguồn DC 5.5mm tròn nhựa (phi 8)

1.8gam, 5.5x2.1mm, Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Jack nguồn DC 5.5mm tròn nhựa (phi 8) Đà Nẵng


10 cái trở lên giá 2.2k Hàng còn 309 cái
Còn 120 cái
Dây chuyển USB sang DC 5V (5.5x2.1mm)

16gam, Cáp chuyển nguồn USB ra 5V (Sạc dự phòng), Jack USB, Jack DC 5.5mm, Jack cắm USB, Jack cắm DC 5.5mm, Dây USB-DC 3.5, jack nguồn USB to Dây chuyển USB sang DC 5V (5.5x2.1mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 120 cái
Còn 401 cái
Jack nguồn DC 3.5mm loại hàn (3.5x1.3mm)

3.5x1.3mmĐầu cắm DC 5V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Jack nguồn DC 3.5mm loại hàn (3.5x1.3mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 401 cái
Còn 86 cái
Jack nguồn DC 3.5mm đực

3.5x1.3mm DC002, Đầu cắm DC 5V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Jack nguồn DC 3.5mm đực Đà Nẵng


  Hàng còn 86 cái
Còn 9 cái
Jack nguồn DC 5.5x2.1mm đực (loại tốt)

Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC đực, jack nguồn Jack nguồn DC 5.5x2.1mm đực (loại tốt) Đà Nẵng


  Hàng còn 9 cái
Còn 11 cái
Dây chuyển USB sang DC 2.5mm

2.5x0.7mm DC002, Đầu cắm DC 5V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Dây chuyển USB sang DC 2.5mm Đà Nẵng


  Hàng còn 11 cái
Còn 22 cái
Dây nguồn DC 5.5mm (1.4 mét)

Jack DC 5.5mm, Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Dây nguồn DC 5.5mm (1.4 mét) Đà Nẵng


  Hàng còn 22 cái
Còn 83 cái
Jack nguồn DC 5.5mm hàn dây

Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Jack nguồn DC 5.5mm hàn dây Đà Nẵng


  Hàng còn 83 cái
Còn 474 cái
Jack nguồn DC 5.5x2.1mm đực

1.8gam, Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC đực, jack nguồn Jack nguồn DC 5.5x2.1mm đực Đà Nẵng


  Hàng còn 474 cái
Còn 138 cái
Jack nguồn DC 5.5mm tròn nhựa (phi 12) - 5.5x2.1mm

DC-022, Đầu cắm DC 12V, jack cắm, Jack DC cái, jack nguồn Jack nguồn DC 5.5mm tròn nhựa (phi 12) - 5.5x2.1mm Đà Nẵng


  Hàng còn 138 cái
Còn 346 cái
Jack nối đực cái SM-2P 2.54mm (SM2.54mm) - 1 cặp

Đầu cắm, Jack cắm DC, Jack DC, jack nguồn DC Jack nối đực cái SM-2P 2.54mm (SM2.54mm) - 1 cặp Đà Nẵng


  Hàng còn 346 cái
Còn 44 cái
Jack nối đực cái SM-3P 2.54mm (SM2.54mm) - 1 cặp

Đầu cắm, Jack cắm DC, Jack DC, jack nguồn DC Jack nối đực cái SM-3P 2.54mm (SM2.54mm) - 1 cặp Đà Nẵng


  Hàng còn 44 cái
Còn 16 cái
Jack nối đực cái SM-4P 2.54mm (SM2.54mm) - 1 cặp

Đầu cắm, Jack cắm DC, Jack DC, jack nguồn DC Jack nối đực cái SM-4P 2.54mm (SM2.54mm) - 1 cặp Đà Nẵng


  Hàng còn 16 cái
Còn 288 cái
Jack nguồn DC 5.5mm tròn kim loại (phi 8)

Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Jack nguồn DC 5.5mm tròn kim loại (phi 8) Đà Nẵng


  Hàng còn 288 cái
Còn 10 cái
Dây chuyển USB sang DC 3.5mm

3.5x1.3mm DC002, Đầu cắm DC 5V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Dây chuyển USB sang DC 3.5mm Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 130 cái
Jack nguồn DC 3.5mm tròn nhựa (3.5x1.3mm)

Đầu cắm DC 5V, Jack cắm DC 5V, Jack DC cái, jack nguồn Jack nguồn DC 3.5mm tròn nhựa (3.5x1.3mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 130 cái


//