× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 746 cái
Jack nguồn DC 5.5mm hàn chân (5.5x2.1mm)

1.22gam, 5.5x2.1mm, Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Jack nguồn DC 5.5mm hàn chân (5.5x2.1mm) Đà Nẵng


Hàng còn 746 cái
Còn 522 cái
Jack nguồn DC 5.5x2.1mm Đực

7.3gam, Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC đực, jack nguồn Jack nguồn DC 5.5x2.1mm Đực Đà Nẵng


Mua lẻ <10 cái giá 3.8k
Còn 1181 cái
Jack nguồn DC 5.5x2.1mm Cái

7.3gam, 5.5x2.1mm, Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Jack nguồn DC 5.5x2.1mm Cái Đà Nẵng


Mua lẻ <10 cái giá 3.8k
Còn 245 cái
Jack nguồn DC 5.5mm liền dây (25cm) - Đực

6gam, 5.5x2.1mm, Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Jack nguồn DC 5.5mm liền dây (25cm) - Đực Đà Nẵng


Mua lẻ <10 cái giá 3.5k
Còn 242 cái
Jack nguồn DC 5.5mm liền dây (25cm) - Cái

7gam, 5.5x2.1mm, Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Jack nguồn DC 5.5mm liền dây (25cm) - Cái Đà Nẵng


Mua lẻ <10 cái giá 4k
Còn 98 cái
[Lõi đồng lớn] Jack nguồn DC 5.5mm Đực 25cm

5.5x2.1mm, Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn [Lõi đồng lớn] Jack nguồn DC 5.5mm Đực 25cm Đà Nẵng


Hàng còn 98 cái
Còn 99 cái
[Lõi đồng lớn] Jack nguồn DC 5.5mm Cái 25cm

5.5x2.1mm, Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn [Lõi đồng lớn] Jack nguồn DC 5.5mm Cái 25cm Đà Nẵng


Hàng còn 99 cái
Còn 795 cái
Jack nguồn DC 5.5mm tròn nhựa (phi 8)

1.8gam, 5.5x2.1mm, Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Jack nguồn DC 5.5mm tròn nhựa (phi 8) Đà Nẵng


Mua lẻ <10 cái giá 3k
Còn 31 cái
Jack nguồn DC 5.5x2.1mm đực (loại tốt)

Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC đực, jack nguồn Jack nguồn DC 5.5x2.1mm đực (loại tốt) Đà Nẵng


Hàng còn 31 cái
Còn 9 cái
Jack nối đực cái SM-4P 2.54mm (SM2.54mm) - 1 cặp

Đầu cắm, Jack cắm DC, Jack DC, jack nguồn DC Jack nối đực cái SM-4P 2.54mm (SM2.54mm) - 1 cặp Đà Nẵng


Hàng còn 9 cái
Tạm hết hàng
Jack nối đực cái SM-3P 2.54mm (SM2.54mm) - 1 cặp

Đầu cắm, Jack cắm DC, Jack DC, jack nguồn DC Jack nối đực cái SM-3P 2.54mm (SM2.54mm) - 1 cặp Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 88 cái
Jack nối đực cái SM-2P 2.54mm (SM2.54mm) - 1 cặp

Đầu cắm, Jack cắm DC, Jack DC, jack nguồn DC Jack nối đực cái SM-2P 2.54mm (SM2.54mm) - 1 cặp Đà Nẵng


Hàng còn 88 cái
Còn 55 cái
Jack nguồn DC 5.5x2.5mm tròn kim loại (phi 8)

Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Jack nguồn DC 5.5x2.5mm tròn kim loại (phi 8) Đà Nẵng


Hàng còn 55 cái
Còn 215 cái
Jack nguồn DC 5.5mm tròn nhựa (phi 12) - 5.5x2.1mm

DC-022, Đầu cắm DC 12V, jack cắm, Jack DC cái, jack nguồn Jack nguồn DC 5.5mm tròn nhựa (phi 12) - 5.5x2.1mm Đà Nẵng


Hàng còn 215 cái
Còn 89 cái
Jack nguồn DC 5.5mm hàn dây

Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Jack nguồn DC 5.5mm hàn dây Đà Nẵng


Hàng còn 89 cái
Còn 24 cái
Dây nguồn DC 5.5mm (1.4 mét)

Jack DC 5.5mm, Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Dây nguồn DC 5.5mm (1.4 mét) Đà Nẵng


Hàng còn 24 cái
Còn 15 cái
Dây chuyển USB sang DC 2.5mm

2.5x0.7mm DC002, Đầu cắm DC 5V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Dây chuyển USB sang DC 2.5mm Đà Nẵng


Hàng còn 15 cái
Còn 182 cái
Jack nguồn DC 5.5x2.1mm đực

1.8gam, Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC đực, jack nguồn Jack nguồn DC 5.5x2.1mm đực Đà Nẵng


Hàng còn 182 cái
Còn 136 cái
Jack nguồn DC 3.5mm đực

3.5x1.3mm DC002, Đầu cắm DC 5V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Jack nguồn DC 3.5mm đực Đà Nẵng


Hàng còn 136 cái
Còn 6 cái
Jack nguồn DC 3.5mm loại hàn (3.5x1.3mm)

3.5x1.3mmĐầu cắm DC 5V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Jack nguồn DC 3.5mm loại hàn (3.5x1.3mm) Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Tạm hết hàng
Dây chuyển USB sang DC 5V (5.5x2.1mm)

16gam, Cáp chuyển nguồn USB ra 5V (Sạc dự phòng), Jack USB, Jack DC 5.5mm, Jack cắm USB, Jack cắm DC 5.5mm, Dây USB-DC 3.5, jack nguồn USB to Dây chuyển USB sang DC 5V (5.5x2.1mm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 20 cái
Dây chuyển USB sang DC 3.5mm

3.5x1.3mm DC002, Đầu cắm DC 5V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Dây chuyển USB sang DC 3.5mm Đà Nẵng


Hàng còn 20 cái
Tạm hết hàng
Jack nguồn DC 3.5mm tròn nhựa (3.5x1.3mm)

Đầu cắm DC 5V, Jack cắm DC 5V, Jack DC cái, jack nguồn Jack nguồn DC 3.5mm tròn nhựa (3.5x1.3mm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Jack nguồn DC 5.5mm liền dây (loại cong) - Đực

5.5x2.1mm, Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Jack nguồn DC 5.5mm liền dây (loại cong) - Đực Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Jack nguồn DC 5.5mm liền dây 10cm (đực)

Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Jack nguồn DC 5.5mm liền dây 10cm (đực) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng


//