× Tạm ngưng bán hàng trực tiếp tại cửa hàng. Khách cần hàng gấp vui lòng đặt hàng trên website trước khi đến lấy hàng Xem bảng phí ship
× Tạm ngưng bán hàng trực tiếp tại cửa hàng. Khách cần hàng gấp vui lòng đặt hàng trên website trước khi đến lấy hàng Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 785 cái
Jack nguồn DC 5.5mm hàn chân (5.5x2.1mm)

1.22gam, 5.5x2.1mm, Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Jack nguồn DC 5.5mm hàn chân (5.5x2.1mm) Đà Nẵng


Hàng còn 785 cái
Còn 158 cái
Jack nguồn DC 5.5x2.1mm Đực

7.3gam, Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC đực, jack nguồn Jack nguồn DC 5.5x2.1mm Đực Đà Nẵng


Mua nhiều chỉ còn 2.5k
Còn 359 cái
Jack nguồn DC 5.5x2.1mm Cái

7.3gam, 5.5x2.1mm, Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Jack nguồn DC 5.5x2.1mm Cái Đà Nẵng


Mua nhiều chỉ còn 2.5k
Còn 24 cái
Jack nguồn DC 5.5mm liền dây 10cm (đực)

Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Jack nguồn DC 5.5mm liền dây 10cm (đực) Đà Nẵng


Hàng còn 24 cái
Còn 94 cái
Jack nguồn DC 5.5mm liền dây (25cm) - Đực

5.5x2.1mm, Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Jack nguồn DC 5.5mm liền dây (25cm) - Đực Đà Nẵng


Mua nhiều chỉ còn 2.5k
Còn 100 cái
Jack nguồn DC 5.5mm liền dây (25cm) - Cái

5.5x2.1mm, Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Jack nguồn DC 5.5mm liền dây (25cm) - Cái Đà Nẵng


Mua nhiều chỉ còn 3k
Còn 684 cái
Jack nguồn DC 5.5mm tròn nhựa (phi 8)

5.5x2.1mm, Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Jack nguồn DC 5.5mm tròn nhựa (phi 8) Đà Nẵng


Hàng còn 684 cái
Còn 127 cái
Jack nguồn DC 5.5mm hàn dây

Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Jack nguồn DC 5.5mm hàn dây Đà Nẵng


Hàng còn 127 cái
Còn 21 cái
Dây chuyển USB sang DC 2.5mm

2.5x0.7mm DC002, Đầu cắm DC 5V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Dây chuyển USB sang DC 2.5mm Đà Nẵng


Hàng còn 21 cái
Còn 31 cái
Dây chuyển USB sang DC 3.5mm

3.5x1.3mm DC002, Đầu cắm DC 5V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Dây chuyển USB sang DC 3.5mm Đà Nẵng


Hàng còn 31 cái
Còn 117 cái
Jack nguồn DC 3.5mm loại hàn (3.5x1.3mm)

3.5x1.3mmĐầu cắm DC 5V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Jack nguồn DC 3.5mm loại hàn (3.5x1.3mm) Đà Nẵng


Mua nhiều chỉ còn 900đ
Còn 9 cái
Jack nguồn DC 3.5mm đực

3.5x1.3mm DC002, Đầu cắm DC 5V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Jack nguồn DC 3.5mm đực Đà Nẵng


Hàng còn 9 cái
Còn 9 cái
Dây chuyển USB sang DC 5.5mm

Jack USB, Jack DC 5.5mm, Jack cắm USB, Jack cắm DC 5.5mm, Dây USB-DC 3.5, jack nguồn USB to Dây chuyển USB sang DC 5.5mm Đà Nẵng


Hàng còn 9 cái
Còn 46 cái
Jack nguồn DC 5.5x2.1mm đực (loại tốt)

Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC đực, jack nguồn Jack nguồn DC 5.5x2.1mm đực (loại tốt) Đà Nẵng


Hàng còn 46 cái
Còn 166 cái
Jack nguồn DC 5.5x2.1mm đực

Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC đực, jack nguồn Jack nguồn DC 5.5x2.1mm đực Đà Nẵng


Hàng còn 166 cái
Còn 54 cái
Jack nguồn DC 5.5mm tròn nhựa (phi 12) - 5.5x2.1mm

DC-022, Đầu cắm DC 12V, jack cắm, Jack DC cái, jack nguồn Jack nguồn DC 5.5mm tròn nhựa (phi 12) - 5.5x2.1mm Đà Nẵng


Mua nhiều chỉ còn 1.5k
Còn 128 cái
Jack nguồn DC 5.5x2.5mm tròn kim loại (phi 8)

Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Jack nguồn DC 5.5x2.5mm tròn kim loại (phi 8) Đà Nẵng


Mua nhiều chỉ còn 3k
Còn 29 cái
Jack nguồn DC 5.5mm liền dây (loại cong) - Đực

5.5x2.1mm, Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Jack nguồn DC 5.5mm liền dây (loại cong) - Đực Đà Nẵng


Hàng còn 29 cái
Còn 11 cái
Jack nguồn DC 3.5mm tròn nhựa (3.5x1.3mm)

Đầu cắm DC 5V, Jack cắm DC 5V, Jack DC cái, jack nguồn Jack nguồn DC 3.5mm tròn nhựa (3.5x1.3mm) Đà Nẵng


Hàng còn 11 cái
Tạm hết hàng
Dây nguồn DC 5.5mm (1.4 mét)

Jack DC 5.5mm, Đầu cắm DC 12V, Jack cắm DC 12V, Jack DC cái, jack nguồn Dây nguồn DC 5.5mm (1.4 mét) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng