× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k. Cam kết giá bán lẻ đúng với giá công bố trên website. Hoàn tiền gấp 3 lần chênh lệch.
× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 146 cái
Biến trở tam giác 10K 103

B10K Biến trở 10K, Biến trở 103, Vi trở tròn, Vi trở tam giác, biến trở tròn, biến trở vi chỉnh Biến trở tam giác 10K 103 Đà Nẵng


Hàng còn 146 cái
Còn 19 cái
Biến trở tam giác 2K 202

Biến trở 2K, Biến trở 202, Vi trở tròn, Vi trở tam giác, biến trở tròn, biến trở vi chỉnh Biến trở tam giác 2K 202 Đà Nẵng


Hàng còn 19 cái
Còn 16 cái
Biến trở tam giác 5K 502

Biến trở 5K, Biến trở 502, Vi trở tròn, Vi trở tam giác, biến trở tròn, biến trở vi chỉnh Biến trở tam giác 5K 502 Đà Nẵng


Hàng còn 16 cái
Còn 28 cái
Biến trở tam giác 1M 105

Biến trở 1M, Biến trở 105, Vi trở tròn, Vi trở tam giác, biến trở tròn, biến trở vi chỉnh Biến trở tam giác 1M 105 Đà Nẵng


Hàng còn 28 cái
Còn 23 cái
Biến trở tam giác 20K 203

Biến trở 20K, Biến trở 203, Vi trở tròn, Vi trở tam giác, biến trở tròn, biến trở vi chỉnh Biến trở tam giác 20K 203 Đà Nẵng


Hàng còn 23 cái
Còn 10 cái
Biến trở tam giác 50K 503

Biến trở 50K, Biến trở 503, Vi trở tròn, Vi trở tam giác, biến trở tròn, biến trở vi chỉnh Biến trở tam giác 50K 503 Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Còn 94 cái
Biến trở tam giác 100K 104

Biến trở 100K, Biến trở 104, Vi trở tròn, Vi trở tam giác, biến trở tròn, biến trở vi chỉnh Biến trở tam giác 100K 104 Đà Nẵng


Hàng còn 94 cái
Còn 29 cái
Biến trở tam giác 200K 204

Biến trở 200K, Biến trở 204, Vi trở tròn, Vi trở tam giác, biến trở tròn, biến trở vi chỉnh Biến trở tam giác 200K 204 Đà Nẵng


Hàng còn 29 cái
Còn 14 cái
Biến trở tam giác 500K 504

Biến trở 500K, Biến trở 504, Vi trở tròn, Vi trở tam giác, biến trở tròn, biến trở vi chỉnh Biến trở tam giác 500K 504 Đà Nẵng


Hàng còn 14 cái
Tạm hết hàng
Biến trở tam giác 1K 102

Biến trở 1K, Biến trở 102, Vi trở tròn, Vi trở tam giác, biến trở tròn, biến trở vi chỉnh Biến trở tam giác 1K 102 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng