× Tạm ngưng bán hàng trực tiếp tại cửa hàng. Khách cần hàng gấp vui lòng đặt hàng trên website trước khi đến lấy hàng Xem bảng phí ship
× Tạm ngưng bán hàng trực tiếp tại cửa hàng. Khách cần hàng gấp vui lòng đặt hàng trên website trước khi đến lấy hàng Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 44 cái
Ống gen co nhiệt phi 1.5mm

Dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt phi 1.5mm Đà Nẵng


Hàng còn 44 cái
Còn 116 cái
Ống gen co nhiệt phi 2mm

Dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt phi 2mm Đà Nẵng


Hàng còn 116 cái
Còn 120 cái
Ống gen co nhiệt phi 3mm

Dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt phi 3mm Đà Nẵng


Hàng còn 120 cái
Còn 106 cái
Ống gen co nhiệt phi 4mm

Dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt phi 4mm Đà Nẵng


Hàng còn 106 cái
Còn 83 cái
Ống gen co nhiệt phi 5mm

Dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt phi 5mm Đà Nẵng


Hàng còn 83 cái
Còn 47 cái
Ống gen co nhiệt phi 8mm

Dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt phi 8mm Đà Nẵng


Hàng còn 47 cái
Còn 17 cái
Ống gen co nhiệt phi 12mm

Dây co nhiệt, ống co nhiệt Ống gen co nhiệt phi 12mm Đà Nẵng


Hàng còn 17 cái
Còn 55 cái
Ống gen co nhiệt phi 15mm/16mm

Dây co nhiệt, ống co nhiệt Ống gen co nhiệt phi 15mm/16mm Đà Nẵng


Hàng còn 55 cái
Còn 2 cái
Ống gen co nhiệt phi 20mm

Dây co nhiệt, ống co nhiệt Ống gen co nhiệt phi 20mm Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 13 cái
Ống gen co nhiệt phi 25mm

Dây co nhiệt, ống co nhiệt Ống gen co nhiệt phi 25mm Đà Nẵng


Hàng còn 13 cái
Còn 5 cái
Ống gen co nhiệt 35mm - trong suốt

Dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt 35mm - trong suốt Đà Nẵng


Hàng còn 5 cái
Tạm hết hàng
Ống gen co nhiệt phi 50mm

Dây co nhiệt, ống co nhiệt Ống gen co nhiệt phi 50mm Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 7 cái
Ống gen co nhiệt phi 35mm

Dây co nhiệt, ống co nhiệt Ống gen co nhiệt phi 35mm Đà Nẵng


Hàng còn 7 cái
Còn 7 cái
Ống gen co nhiệt phi 30mm

Dây co nhiệt, ống co nhiệt Ống gen co nhiệt phi 30mm Đà Nẵng


Hàng còn 7 cái
Còn 7 cái
Ống gen co nhiệt 3mm - trong suốt

Dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt 3mm - trong suốt Đà Nẵng


Hàng còn 7 cái
Tạm hết hàng
Ống gen co nhiệt 30mm - trong suốt

Dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt 30mm - trong suốt Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Ống gen co nhiệt 20mm - trong suốt

Dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt 20mm - trong suốt Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 1 cái
Ống gen co nhiệt 15mm - trong suốt

Dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt 15mm - trong suốt Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Tạm hết hàng
Ống gen co nhiệt 10mm - trong suốt

Dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt 10mm - trong suốt Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 3 cái
Ống gen co nhiệt 5mm - trong suốt

Dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt 5mm - trong suốt Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 5 cái
Ống gen co nhiệt phi 40mm

Dây co nhiệt, ống co nhiệt, gen co nhiệt Ống gen co nhiệt phi 40mm Đà Nẵng


Hàng còn 5 cái