× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 258 cái
Ống gen co nhiệt phi 1.5mm

Dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt phi 1.5mm Đà Nẵng


Hàng còn 258 cái
Còn 450 cái
Ống gen co nhiệt phi 2mm

Dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt phi 2mm Đà Nẵng


Hàng còn 450 cái
Còn 472 cái
Ống gen co nhiệt phi 3mm

Dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt phi 3mm Đà Nẵng


Hàng còn 472 cái
Còn 294 cái
Ống gen co nhiệt phi 4mm

5gam/mét, dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt phi 4mm Đà Nẵng


Hàng còn 294 cái
Còn 309 cái
Ống gen co nhiệt phi 5mm

Dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt phi 5mm Đà Nẵng


Hàng còn 309 cái
Còn 61 cái
Ống gen co nhiệt phi 8mm

Dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt phi 8mm Đà Nẵng


Hàng còn 61 cái
Còn 4 cái
Ống gen co nhiệt phi 12mm

Dây co nhiệt, ống co nhiệt Ống gen co nhiệt phi 12mm Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 1 cái
Ống gen co nhiệt phi 18mm

Dây co nhiệt, ống co nhiệt Ống gen co nhiệt phi 18mm Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 33 cái
Ống gen co nhiệt phi 25mm

Dây co nhiệt, ống co nhiệt Ống gen co nhiệt phi 25mm Đà Nẵng


Hàng còn 33 cái
Còn 9 cái
Ống gen co nhiệt 35mm - trong suốt

Dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt 35mm - trong suốt Đà Nẵng


Hàng còn 9 cái
Còn 19 cái
Ống gen co nhiệt phi 40mm

Dây co nhiệt, ống co nhiệt, gen co nhiệt Ống gen co nhiệt phi 40mm Đà Nẵng


Hàng còn 19 cái
Tạm hết hàng
Ống gen co nhiệt phi 50mm

Dây co nhiệt, ống co nhiệt Ống gen co nhiệt phi 50mm Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Ống gen co nhiệt phi 35mm

Dây co nhiệt, ống co nhiệt Ống gen co nhiệt phi 35mm Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 14 cái
Ống gen co nhiệt phi 30mm

Dây co nhiệt, ống co nhiệt Ống gen co nhiệt phi 30mm Đà Nẵng


Hàng còn 14 cái
Còn 2 cái
Ống gen co nhiệt 15mm - trong suốt

Dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt 15mm - trong suốt Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Tạm hết hàng
Ống gen co nhiệt 30mm - trong suốt

Dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt 30mm - trong suốt Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Ống gen co nhiệt 20mm - trong suốt

Dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt 20mm - trong suốt Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 19 cái
Ống gen co nhiệt 10mm - trong suốt

Dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt 10mm - trong suốt Đà Nẵng


Hàng còn 19 cái
Còn 12 cái
Ống gen co nhiệt 6mm - trong suốt

Dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt 6mm - trong suốt Đà Nẵng


Hàng còn 12 cái
Còn 22 cái
Ống gen co nhiệt 3mm - trong suốt

Dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt 3mm - trong suốt Đà Nẵng


Hàng còn 22 cái
Còn 3 cái
Ống gen co nhiệt PVC 120mm (1/2 chu vi)

Dây co nhiệt, ống co nhiệt, gen co nhiệt Ống gen co nhiệt PVC 120mm (1/2 chu vi) Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 3 cái
Ống gen co nhiệt PVC 50mm (1/2 chu vi)

Dây co nhiệt, ống co nhiệt, gen co nhiệt Ống gen co nhiệt PVC 50mm (1/2 chu vi) Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 3 cái
Ống gen co nhiệt PVC 60mm (1/2 chu vi)

Dây co nhiệt, ống co nhiệt, gen co nhiệt Ống gen co nhiệt PVC 60mm (1/2 chu vi) Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Tạm hết hàng
Ống gen co nhiệt PVC 90mm (1/2 chu vi)

Dây co nhiệt, ống co nhiệt, gen co nhiệt Ống gen co nhiệt PVC 90mm (1/2 chu vi) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 5 cái
Ống gen co nhiệt PVC 100mm (1/2 chu vi)

Dây co nhiệt, ống co nhiệt, gen co nhiệt Ống gen co nhiệt PVC 100mm (1/2 chu vi) Đà Nẵng


Hàng còn 5 cái


//