× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 244 cái
Ống gen co nhiệt 1.5mm

Dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt 1.5mm Đà Nẵng


  Hàng còn 244 cái
Còn 614 cái
Ống gen co nhiệt 2mm

Dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt 2mm Đà Nẵng


  Hàng còn 614 cái
Còn 163 cái
Ống gen co nhiệt 3mm

Dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt 3mm Đà Nẵng


  Hàng còn 163 cái
Còn 419 cái
Ống gen co nhiệt 4mm

5gam/mét, dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt 4mm Đà Nẵng


  Hàng còn 419 cái
Còn 142 cái
Ống gen co nhiệt 5mm

Dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt 5mm Đà Nẵng


  Hàng còn 142 cái
Còn 175 cái
Ống gen co nhiệt 8mm

Dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt 8mm Đà Nẵng


  Hàng còn 175 cái
Còn 115 cái
Ống gen co nhiệt 12mm

Dây co nhiệt, ống co nhiệt Ống gen co nhiệt 12mm Đà Nẵng


  Hàng còn 115 cái
Còn 41 cái
Ống gen co nhiệt 18mm

Dây co nhiệt, ống co nhiệt Ống gen co nhiệt 18mm Đà Nẵng


  Hàng còn 41 cái
Còn 69 cái
Ống gen co nhiệt 25mm

Dây co nhiệt, ống co nhiệt Ống gen co nhiệt 25mm Đà Nẵng


  Hàng còn 69 cái
Còn 21 cái
Ống gen co nhiệt 35mm - trong suốt

Dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt 35mm - trong suốt Đà Nẵng


  Hàng còn 21 cái
Còn 13 cái
Ống gen co nhiệt 40mm

Dây co nhiệt, ống co nhiệt, gen co nhiệt Ống gen co nhiệt 40mm Đà Nẵng


  Hàng còn 13 cái
Còn 0 cái
Ống gen co nhiệt 50mm

Dây co nhiệt, ống co nhiệt Ống gen co nhiệt 50mm Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 11 cái
Ống gen co nhiệt 35mm

Dây co nhiệt, ống co nhiệt Ống gen co nhiệt 35mm Đà Nẵng


  Hàng còn 11 cái
Còn 64 cái
Ống gen co nhiệt 30mm

Dây co nhiệt, ống co nhiệt Ống gen co nhiệt 30mm Đà Nẵng


  Hàng còn 64 cái
Còn 10 cái
Ống gen co nhiệt 30mm - trong suốt

Dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt 30mm - trong suốt Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 33 cái
Ống gen co nhiệt 15mm - trong suốt

Dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt 15mm - trong suốt Đà Nẵng


  Hàng còn 33 cái
Còn 67 cái
Ống gen co nhiệt 10mm - trong suốt

Dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt 10mm - trong suốt Đà Nẵng


  Hàng còn 67 cái
Còn 131 cái
Ống gen co nhiệt 6mm - trong suốt

Dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt 6mm - trong suốt Đà Nẵng


  Hàng còn 131 cái
Còn 105 cái
Ống gen co nhiệt 3mm - trong suốt

Dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt 3mm - trong suốt Đà Nẵng


  Hàng còn 105 cái
Còn 36 cái
Ống gen co nhiệt 20mm - trong suốt

Dây co nhiệt, Ống co nhiệt Ống gen co nhiệt 20mm - trong suốt Đà Nẵng


  Hàng còn 36 cái
Còn 71 cái
Gen chịu nhiệt cách điện sợi thủy tinh amiang 2mm

Ống gen co nhiệt Gen chịu nhiệt cách điện sợi thủy tinh amiang 2mm Đà Nẵng


  Hàng còn 71 cái
Còn 22 cái
Gen chịu nhiệt cách điện sợi thủy tinh amiang 8mm

Ống gen co nhiệt Gen chịu nhiệt cách điện sợi thủy tinh amiang 8mm Đà Nẵng


  Hàng còn 22 cái
Còn 28 cái
Gen chịu nhiệt cách điện sợi thủy tinh amiang 6mm

Ống gen co nhiệt Gen chịu nhiệt cách điện sợi thủy tinh amiang 6mm Đà Nẵng


  Hàng còn 28 cái
Còn 7 cái
Gen chịu nhiệt cách điện sợi thủy tinh amiang 5mm

Ống gen co nhiệt Gen chịu nhiệt cách điện sợi thủy tinh amiang 5mm Đà Nẵng


  Hàng còn 7 cái
Còn 20 cái
Gen chịu nhiệt cách điện sợi thủy tinh amiang 4mm

Ống gen co nhiệt Gen chịu nhiệt cách điện sợi thủy tinh amiang 4mm Đà Nẵng


  Hàng còn 20 cái
Còn 70 cái
Gen chịu nhiệt cách điện sợi thủy tinh amiang 3mm

Ống gen co nhiệt Gen chịu nhiệt cách điện sợi thủy tinh amiang 3mm Đà Nẵng


  Hàng còn 70 cái
Còn 19 cái
Gen chịu nhiệt cách điện sợi thủy tinh amiang 10mm

Ống gen co nhiệt Gen chịu nhiệt cách điện sợi thủy tinh amiang 10mm Đà Nẵng


  Hàng còn 19 cái
Còn 80 cái
Gen chịu nhiệt cách điện sợi thủy tinh amiang 1mm

Ống gen co nhiệt Gen chịu nhiệt cách điện sợi thủy tinh amiang 1mm Đà Nẵng


  Hàng còn 80 cái
Còn -1 cái
Ống gen co nhiệt PVC 100mm (1/2 chu vi)

Dây co nhiệt, ống co nhiệt, gen co nhiệt Ống gen co nhiệt PVC 100mm (1/2 chu vi) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 2 cái
Ống gen co nhiệt PVC 60mm (1/2 chu vi)

Dây co nhiệt, ống co nhiệt, gen co nhiệt Ống gen co nhiệt PVC 60mm (1/2 chu vi) Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn 5 cái
Ống gen co nhiệt PVC 50mm (1/2 chu vi)

Dây co nhiệt, ống co nhiệt, gen co nhiệt Ống gen co nhiệt PVC 50mm (1/2 chu vi) Đà Nẵng


  Hàng còn 5 cái
Còn 3 cái
Ống gen co nhiệt PVC 120mm (1/2 chu vi)

Dây co nhiệt, ống co nhiệt, gen co nhiệt Ống gen co nhiệt PVC 120mm (1/2 chu vi) Đà Nẵng


  Hàng còn 3 cái
Còn 19 cái
Ống gen co nhiệt PVC 95mm (1/2 chu vi)

Dây co nhiệt, ống co nhiệt, gen co nhiệt Ống gen co nhiệt PVC 95mm (1/2 chu vi) Đà Nẵng


  Hàng còn 19 cái
Còn 0 cái
Ống gen co nhiệt PVC 90mm (1/2 chu vi)

Dây co nhiệt, ống co nhiệt, gen co nhiệt Ống gen co nhiệt PVC 90mm (1/2 chu vi) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  


//