× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 951 cái
Nút nhấn 2 chân nhỏ 6x6x5 - Màu trắng

Button, nút nhấn nhả Nút nhấn 2 chân nhỏ 6x6x5 - Màu trắng Đà Nẵng


  Hàng còn 951 cái
Còn 4715 cái
Nút nhấn 2 chân nhỏ 6x6x5

Button, nút nhấn nhả Nút nhấn 2 chân nhỏ 6x6x5 Đà Nẵng


  Hàng còn 4715 cái
Còn 5908 cái
Nút nhấn 4 chân nhỏ 6x6x5

100 cái 27gam, Button, nút nhấn nhả Nút nhấn 4 chân nhỏ 6x6x5 Đà Nẵng


  Hàng còn 5908 cái
Còn 582 cái
Nút nhấn tròn 10mm DS-316 (Nhấn nhả) - Xanh

3.3gam, DS-316, Button, nút nhấn nhả Nút nhấn tròn 10mm DS-316 (Nhấn nhả) - Xanh Đà Nẵng


10 cái trở lên giá 3.5k Hàng còn 582 cái
Còn 96 cái
Nút nhấn tròn 10mm DS-316 (Nhấn nhả) - Đỏ

3.3gam, DS-316, Button, nút nhấn nhả Nút nhấn tròn 10mm DS-316 (Nhấn nhả) - Đỏ Đà Nẵng


10 cái trở lên giá 3.5k Hàng còn 96 cái
Còn 617 cái
Nút nhấn tròn 10mm DS-211 (Nhấn tự giữ) - Đỏ

DS-211, Công tắc, button Nút nhấn tròn 10mm DS-211 (Nhấn tự giữ) - Đỏ Đà Nẵng


  Hàng còn 617 cái
Còn 415 cái
Nút nhấn tròn 16mm R13-507 (Nhấn nhả) - Xanh

Light green without lock, button Nút nhấn tròn 16mm R13-507 (Nhấn nhả) - Xanh Đà Nẵng


  Hàng còn 415 cái
Còn 272 cái
Nút nhấn tròn 16mm R13-507 (Nhấn nhả) - Đỏ

Red without lock, button Nút nhấn tròn 16mm R13-507 (Nhấn nhả) - Đỏ Đà Nẵng


  Hàng còn 272 cái
Còn 25 cái
Nút nhấn 22mm LA38-11BN (vàng)

45gam, Nút nhấn tròn gắn tủ điện, button Nút nhấn 22mm LA38-11BN (vàng) Đà Nẵng


  Hàng còn 25 cái
Còn 37 cái
Nút nhấn 22mm LA38-11BN (đỏ)

45gam, Nút nhấn tròn gắn tủ điện, button Nút nhấn 22mm LA38-11BN (đỏ) Đà Nẵng


  Hàng còn 37 cái
Còn 117 cái
Nút nhấn 22mm LA38-11BN (xanh)

45gam, Nút nhấn tròn gắn tủ điện, button Nút nhấn 22mm LA38-11BN (xanh) Đà Nẵng


  Hàng còn 117 cái
Còn 416 cái
Nút nhấn 4 chân lớn 12x12x7.3 (Kèm nắp màu trắng)

Button, nút nhấn nhả Nút nhấn 4 chân lớn 12x12x7.3 (Kèm nắp màu trắng) Đà Nẵng


  Hàng còn 416 cái
Còn 171 cái
Nút nhấn 6 chân vuông 8x8 (Nhấn tự giữ)

Công tắc, button, nút nhấn nhả Nút nhấn 6 chân vuông 8x8 (Nhấn tự giữ) Đà Nẵng


  Hàng còn 171 cái
Còn 606 cái
Nút nhấn 2 chân SMD 3x6x2.5

Linh kiện dán, nút nhấn dán, button, nút nhấn nhả Nút nhấn 2 chân SMD 3x6x2.5 Đà Nẵng


  Hàng còn 606 cái
Còn 95 cái
Nút nhấn tròn 7mm PBS-110 (Nhấn nhả) - Màu đen

3gam, PBS110, Button, nút nhấn nhả Nút nhấn tròn 7mm PBS-110 (Nhấn nhả) - Màu đen Đà Nẵng


5 cái trở lên giá 3.5k Hàng còn 95 cái
Còn 95 cái
Nút nhấn tròn 7mm PBS-110 (Nhấn nhả) - Màu trắng

3gam, PBS110, Button, nút nhấn nhả Nút nhấn tròn 7mm PBS-110 (Nhấn nhả) - Màu trắng Đà Nẵng


10 cái trở lên giá 3.5k Hàng còn 95 cái
Còn 70 cái
Nút nhấn tròn 7mm PBS-110 (Nhấn nhả) - Màu vàng

3gam, PBS110, Button, nút nhấn nhả Nút nhấn tròn 7mm PBS-110 (Nhấn nhả) - Màu vàng Đà Nẵng


5 cái trở lên giá 3.5k Hàng còn 70 cái
Còn 93 cái
Nút nhấn tròn 7mm PBS-110 (Nhấn nhả) - Xanh dương

3gam, PBS110, Button, nút nhấn nhả Nút nhấn tròn 7mm PBS-110 (Nhấn nhả) - Xanh dương Đà Nẵng


5 cái trở lên giá 3.5k Hàng còn 93 cái
Còn 80 cái
Nút nhấn tròn 7mm PBS-110 (Nhấn nhả) - Màu đỏ

3gam, PBS110, Button, nút nhấn nhả Nút nhấn tròn 7mm PBS-110 (Nhấn nhả) - Màu đỏ Đà Nẵng


5 cái trở lên giá 3.5k Hàng còn 80 cái
Còn 75 cái
Nút nhấn tròn 7mm PBS-110 (Nhấn nhả) - Xanh lá

3gam, PBS110, Button, nút nhấn nhả Nút nhấn tròn 7mm PBS-110 (Nhấn nhả) - Xanh lá Đà Nẵng


5 cái trở lên giá 3.5k Hàng còn 75 cái
Còn 30 cái
[Xanh lá] Nút nhấn tròn kim loại có đèn 16mm 9-30V chống nước - Nhấn tự giữ

11gam, high head, button, vỏ sắt, nút nguồn [Xanh lá] Nút nhấn tròn kim loại có đèn 16mm 9-30V chống nước - Nhấn tự giữ Đà Nẵng


  Hàng còn 30 cái
Còn 6 cái
Nút nhấn tròn 12mm kim loại chống nước - Nhấn tự giữ (Đầu lồi)

10gam, high head, button, vỏ sắt Nút nhấn tròn 12mm kim loại chống nước - Nhấn tự giữ (Đầu lồi) Đà Nẵng


  Hàng còn 6 cái
Còn 35 cái
Nút nhấn có đèn 24V 22mm LA38-11DN (Nhấn nhả) - Đỏ

45gam, Nút nhấn tròn gắn tủ điện, button Nút nhấn có đèn 24V 22mm LA38-11DN (Nhấn nhả) - Đỏ Đà Nẵng


  Hàng còn 35 cái
Còn 51 cái
Nút nhấn có đèn 24V 22mm LA38-11DN (Nhấn nhả) - Xanh

45gam, Nút nhấn tròn gắn tủ điện, button Nút nhấn có đèn 24V 22mm LA38-11DN (Nhấn nhả) - Xanh Đà Nẵng


  Hàng còn 51 cái
Còn 27 cái
Nút nhấn tròn 16mm có đèn R16-503BD (Nhấn tự giữ) - Trắng

Button, nút nhấn nhả, Small round button switch with self-locking, R16-503BD 1 normally open power button switch red yellow green 16mm Nút nhấn tròn 16mm có đèn R16-503BD (Nhấn tự giữ) - Trắng Đà Nẵng


  Hàng còn 27 cái
Còn 9 cái
[Màu vàng] Nút nhấn tròn kim loại có đèn 12mm 10-30V chống nước - Nhấn tự giữ

button, vỏ sắt, nút nguồn [Màu vàng] Nút nhấn tròn kim loại có đèn 12mm 10-30V chống nước - Nhấn tự giữ Đà Nẵng


  Hàng còn 9 cái
Còn 20 cái
Nút nhấn tròn 8mm kim loại chống nước - Nhấn nhả

high head, button, vỏ sắt Nút nhấn tròn 8mm kim loại chống nước - Nhấn nhả Đà Nẵng


  Hàng còn 20 cái
Còn 2 cái
[Xanh dương] Nút nhấn tròn kim loại có đèn 12mm 10-30V chống nước - Nhấn tự giữ

button, vỏ sắt, nút nguồn [Xanh dương] Nút nhấn tròn kim loại có đèn 12mm 10-30V chống nước - Nhấn tự giữ Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn 50 cái
Nút nhấn tròn 12mm kim loại chống nước - Nhấn tự giữ (Đầu phẳng)

10gam, high head, button, vỏ sắt Nút nhấn tròn 12mm kim loại chống nước - Nhấn tự giữ (Đầu phẳng) Đà Nẵng


  Hàng còn 50 cái
Còn 8 cái
[Xanh lá] Nút nhấn tròn kim loại có đèn 12mm 10-30V chống nước - Nhấn tự giữ

button, vỏ sắt, nút nguồn [Xanh lá] Nút nhấn tròn kim loại có đèn 12mm 10-30V chống nước - Nhấn tự giữ Đà Nẵng


  Hàng còn 8 cái
Còn 42 cái
Nút nhấn tròn 16mm có đèn R16-503BD (Nhấn tự giữ) - Đỏ

Button, nút nhấn nhả, Small round button switch with self-locking, R16-503BD 1 normally open power button switch red yellow green 16mm Nút nhấn tròn 16mm có đèn R16-503BD (Nhấn tự giữ) - Đỏ Đà Nẵng


  Hàng còn 42 cái
Còn 18 cái
[Màu trắng] Nút nhấn tròn kim loại có đèn 12mm 10-30V chống nước - Nhấn tự giữ

button, vỏ sắt, nút nguồn [Màu trắng] Nút nhấn tròn kim loại có đèn 12mm 10-30V chống nước - Nhấn tự giữ Đà Nẵng


  Hàng còn 18 cái
Còn 28 cái
[Xanh dương] Nút nguồn kim loại có đèn 16mm 9-30V chống nước - Nhấn tự giữ

11gam, high head, button, vỏ sắt, nút nhấn tròn [Xanh dương] Nút nguồn kim loại có đèn 16mm 9-30V chống nước - Nhấn tự giữ Đà Nẵng


  Hàng còn 28 cái
Còn 88 cái
Nút nhấn tròn 16mm R16-503A (Nhấn tự giữ) - Đỏ

Button, nút nhấn nhả, Small round button switch with self-locking, R16-503A 1 normally open power button switch red yellow green 16mm Nút nhấn tròn 16mm R16-503A (Nhấn tự giữ) - Đỏ Đà Nẵng


  Hàng còn 88 cái
Còn 29 cái
[Xanh dương] Nút nhấn tròn kim loại có đèn 16mm 9-30V chống nước - Nhấn tự giữ

11gam, high head, button, vỏ sắt, nút nguồn [Xanh dương] Nút nhấn tròn kim loại có đèn 16mm 9-30V chống nước - Nhấn tự giữ Đà Nẵng


  Hàng còn 29 cái
Còn 223 cái
Nút nhấn tròn 12mm kim loại chống nước - Nhấn nhả

6gam, high head, button, vỏ sắt Nút nhấn tròn 12mm kim loại chống nước - Nhấn nhả Đà Nẵng


  Hàng còn 223 cái
Còn 22 cái
[Màu trắng] Nút nhấn tròn kim loại có đèn 16mm 9-30V chống nước - Nhấn tự giữ

11gam, high head, button, vỏ sắt, nút nguồn [Màu trắng] Nút nhấn tròn kim loại có đèn 16mm 9-30V chống nước - Nhấn tự giữ Đà Nẵng


  Hàng còn 22 cái
Còn 31 cái
[Xanh lá] Nút nguồn kim loại có đèn 16mm 9-30V chống nước - Nhấn tự giữ

11gam, high head, button, vỏ sắt, nút nhấn tròn [Xanh lá] Nút nguồn kim loại có đèn 16mm 9-30V chống nước - Nhấn tự giữ Đà Nẵng


  Hàng còn 31 cái
Còn 49 cái
Bàn phím mềm 4x4

Keyboard, keypad, bàn phím nhựa, bàn phím ma trận cứng Bàn phím mềm 4x4 Đà Nẵng


  Hàng còn 49 cái
Còn 194 cái
Nút nhấn tròn 16mm kim loại chống nước - Nhấn nhả

12gam, Button, vỏ sắt Nút nhấn tròn 16mm kim loại chống nước - Nhấn nhả Đà Nẵng


  Hàng còn 194 cái
Còn 30 cái
[Màu trắng] Nút nguồn kim loại có đèn 16mm 9-30V chống nước - Nhấn tự giữ

11gam, high head, button, vỏ sắt, nút nhấn tròn [Màu trắng] Nút nguồn kim loại có đèn 16mm 9-30V chống nước - Nhấn tự giữ Đà Nẵng


  Hàng còn 30 cái
Còn 18 cái
Nút nhấn tròn 16mm có đèn R16-503BD (Nhấn tự giữ) - Xanh lá

Button, nút nhấn nhả, Small round button switch with self-locking, R16-503BD 1 normally open power button switch red yellow green 16mm Nút nhấn tròn 16mm có đèn R16-503BD (Nhấn tự giữ) - Xanh lá Đà Nẵng


  Hàng còn 18 cái
Còn 69 cái
Bàn phím 4x4 mini

Keyboard, keypad, bàn phím nhựa, bàn phím ma trận cứng, bàn phím mềm Bàn phím 4x4 mini Đà Nẵng


  Hàng còn 69 cái
Còn 191 cái
Nút nhấn cảm ứng điện dung TTP223 (Cảm biến chạm)

Touch button, nút nhấn nhả, bàn phím cảm ứng điện dung Nút nhấn cảm ứng điện dung TTP223 (Cảm biến chạm) Đà Nẵng


10 cái trở lên giá 3k Hàng còn 191 cái
Còn 19 cái
Cần gạt điều khiển XD2PA22 (Đảo chiều)

XD2PA22, Tay điều khiển, bàn phím, keypad, keyboard, gamepad, công tắc gạt, nút nhấn, button joystick Cần gạt điều khiển XD2PA22 (Đảo chiều) Đà Nẵng


  Hàng còn 19 cái
Còn 26 cái
Nút nhấn tròn 16mm có đèn R16-503BD (Nhấn tự giữ) - Xanh dương

Button, nút nhấn nhả, Small round button switch with self-locking, R16-503BD 1 normally open power button switch red yellow green 16mm Nút nhấn tròn 16mm có đèn R16-503BD (Nhấn tự giữ) - Xanh dương Đà Nẵng


  Hàng còn 26 cái
Còn 26 cái
Nút nhấn 22mm LA38-11BN (Nhấn tự giữ)

45gam, Nút nhấn giữ, button Nút nhấn 22mm LA38-11BN (Nhấn tự giữ) Đà Nẵng


  Hàng còn 26 cái
Còn 473 cái
Nút nhấn 2 chân 3x6x5

Button, nút nhấn nhả Nút nhấn 2 chân 3x6x5 Đà Nẵng


  Hàng còn 473 cái
Còn 24 cái
Nút nhấn tròn 16mm có đèn R16-503BD (Nhấn tự giữ) - Vàng

Button, nút nhấn nhả, Small round button switch with self-locking, R16-503BD 1 normally open power button switch red yellow green 16mm Nút nhấn tròn 16mm có đèn R16-503BD (Nhấn tự giữ) - Vàng Đà Nẵng


  Hàng còn 24 cái
Còn 40 cái
Nút nhấn tròn 16mm R16-503B (Nhấn nhả) - Vàng

4gam, Button, nút nhấn nhả, Small round button switch with self-locking, R16-503A 1 normally open power button switch red yellow green 16mm Nút nhấn tròn 16mm R16-503B (Nhấn nhả) - Vàng Đà Nẵng


  Hàng còn 40 cái
Còn 44 cái
Nút nhấn tròn 16mm R16-503B (Nhấn nhả) - Xanh dương

4gam, Button, nút nhấn nhả, Small round button switch with self-locking, R16-503A 1 normally open power button switch red yellow green 16mm Nút nhấn tròn 16mm R16-503B (Nhấn nhả) - Xanh dương Đà Nẵng


  Hàng còn 44 cái
Còn 22 cái
Nút nhấn tròn 16mm R16-503B (Nhấn nhả) - Xanh lá

4gam, Button, nút nhấn nhả, Small round button switch with self-locking, R16-503A 1 normally open power button switch red yellow green 16mm Nút nhấn tròn 16mm R16-503B (Nhấn nhả) - Xanh lá Đà Nẵng


  Hàng còn 22 cái
Còn 28 cái
Nút nhấn tròn 16mm R16-503B (Nhấn nhả) - Đỏ

4gam, Button, nút nhấn nhả, Small round button switch with self-locking, R16-503A 1 normally open power button switch red yellow green 16mm Nút nhấn tròn 16mm R16-503B (Nhấn nhả) - Đỏ Đà Nẵng


  Hàng còn 28 cái
Còn 40 cái
Nút nhấn tròn 16mm R16-503B (Nhấn nhả) - Trắng

4gam, Button, nút nhấn nhả, Small round button switch with self-locking, R16-503A 1 normally open power button switch red yellow green 16mm Nút nhấn tròn 16mm R16-503B (Nhấn nhả) - Trắng Đà Nẵng


  Hàng còn 40 cái
Còn -999 cái
Bàn phím nhựa cứng ma trận 4x4

Keyboard, keypad, bàn phím nhựa, bàn phím ma trận cứng, bàn phím mềm Bàn phím nhựa cứng ma trận 4x4 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Nút nhấn 6 chân vuông 8x8 (nhấn nhả)

Button, nút nhấn nhả Nút nhấn 6 chân vuông 8x8 (nhấn nhả) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Bàn phím cảm ứng điện dung 4x4 (16 nút)

Keyboard, keypad, bàn phím nhựa, bàn phím ma trận cứng, bàn phím mềm TTP229 Bàn phím cảm ứng điện dung 4x4 (16 nút) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  


//