× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 46 cái
Encoder 600 xung 8-24V NPN (HN3806-AB-600N)

160gam, HN3806-AB-600N, Rotary Encoder, cảm biến tốc độ. Encoder 600 xung 8-24V NPN (HN3806-AB-600N) Đà Nẵng


3 cái trở lên giá 187k
Đặt trước SLL giá chỉ 165k
Hàng còn 46 cái
Còn 10 cái
Encoder 600 xung 8-24V PNP (HN3806-AB-600F)

160gam, HN3806-AB-600F, Rotary Encoder, cảm biến tốc độ, đo tốc độ Encoder 600 xung 8-24V PNP (HN3806-AB-600F) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 199k Hàng còn 10 cái
Còn 1 cái
Encoder 1000 xung 5-24V NPN (HN3806-AB-1000N)

160gam, Rotary Encoder, cảm biến tốc độ. Encoder 1000 xung 5-24V NPN (HN3806-AB-1000N) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 245k Hàng còn 1 cái
Còn 5 cái
Encoder 400 xung 3.3-5V NPN (HN3806-AB-400N)

160gam, Rotary Encoder, cảm biến tốc độ. Encoder 400 xung 3.3-5V NPN (HN3806-AB-400N) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 165k Hàng còn 5 cái
Còn 5 cái
Encoder 360 xung 5-24V NPN (HN3806-AB-360N)

160gam, Rotary Encoder, cảm biến tốc độ. Encoder 360 xung 5-24V NPN (HN3806-AB-360N) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 165k Hàng còn 5 cái
Còn 4 cái
Encoder 200 xung 5-24V NPN (HN3806-AB-200N)

160gam, Rotary Encoder, cảm biến tốc độ. Encoder 200 xung 5-24V NPN (HN3806-AB-200N) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 165k Hàng còn 4 cái
Còn 4 cái
Encoder 100 xung 5-24V NPN (HN3806-AB-100N)

160gam, Rotary Encoder, cảm biến tốc độ. Encoder 100 xung 5-24V NPN (HN3806-AB-100N) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 165k Hàng còn 4 cái
Còn 0 cái
Encoder OMRON E6B2-CWZ6C 600 xung

Rotary Encoder, cảm biến tốc độ, đo tốc độ Encoder OMRON E6B2-CWZ6C 600 xung Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 3 cái
Encoder OMRON E6B2-CWZ6C 1000 xung

Rotary Encoder, cảm biến tốc độ, đo tốc độ Encoder OMRON E6B2-CWZ6C 1000 xung Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 399k Hàng còn 3 cái
Còn 8 cái
Encoder 600 xung 5V (Vi điều khiển)

160gam, Rotary Encoder, cảm biến tốc độ. Encoder 600 xung 5V (Vi điều khiển) Đà Nẵng


3 cái trở lên giá 187k
Đặt trước SLL giá chỉ 165k
Hàng còn 8 cái
Còn 1 cái
Encoder 1024 xung 5-24V NPN (HN3806-AB-1024N)

160gam, Rotary Encoder, cảm biến tốc độ. Encoder 1024 xung 5-24V NPN (HN3806-AB-1024N) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 255k Hàng còn 1 cái
Còn 4 cái
Nguồn tổ ong 24V 50W Meanwell LRS-50-24

Nguồn 24V, Nguồn xung Meanwell 24V LRS-50-24 LRS50-24 NES50-24 NES-50-24 Nguồn tổ ong 24V 50W Meanwell LRS-50-24 Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 235k Hàng còn 4 cái
Còn 14 cái
Nguồn tổ ong 12V 100W Meanwell LRS-100-12

Nguồn 12V10A 12V 10A, Nguồn xung Meanwell 12V LRS100-12 LRS-100-12 NES100-12 NES-100-12 Nguồn tổ ong 12V 100W Meanwell LRS-100-12 Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 325k Hàng còn 14 cái
Còn 0 cái
Nguồn tổ ong 24V 100W Meanwell LRS-100-24

Nguồn 24V, Nguồn xung Meanwell 24V LRS-100-24 LRS100-24 NES100-24 NES-100-24, 24V5A, 24V 5A Nguồn tổ ong 24V 100W Meanwell LRS-100-24 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 5 cái
Nguồn tổ ong 24V 150W Meanwell LRS-150-24

420gam, Nguồn 24V10A 24V 10A, Nguồn xung Nguồn tổ ong 24V 150W Meanwell LRS-150-24 Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 375k Hàng còn 5 cái
Còn 5 cái
Nguồn tổ ong 12V 150W Meanwell LRS-150-12

430gam, Nguồn 12V15A 12V 15A, Nguồn xung Meanwell 12V Nguồn tổ ong 12V 150W Meanwell LRS-150-12 Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 395k Hàng còn 5 cái
Còn 2 cái
Cảm biến khoảng cách Laser 50m sai số 1mm HI50 0283

Đo khoảng cách, cảm biến laser, cảm biến laze, CẢM BIẾN KHOẢNG CÁCH ToF LASER RADAR Cảm biến khoảng cách Laser 50m sai số 1mm HI50 0283 Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 1150k Hàng còn 2 cái
Còn 5 cái
Nguồn tổ ong 24V 200W Meanwell LRS-200-24

640gam, Nguồn 24V10A 24V 10A, Nguồn xung Meanwell 24V Nguồn tổ ong 24V 200W Meanwell LRS-200-24 Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 525k Hàng còn 5 cái
Còn 5 cái
Nguồn tổ ong 12V 200W Meanwell LRS-200-12

670gam, Nguồn 12V20A 12V 20A, Nguồn xung Meanwell 12V Nguồn tổ ong 12V 200W Meanwell LRS-200-12 Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 525k Hàng còn 5 cái
Còn 2 cái
Cảm biến khoảng cách Laser 40m sai số 1mm

Đo khoảng cách, cảm biến laser, cảm biến laze, CẢM BIẾN KHOẢNG CÁCH ToF LASER RADAR Cảm biến khoảng cách Laser 40m sai số 1mm Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 1590k Hàng còn 2 cái
Còn 2 cái
[Hàng tháo máy] Nguồn 12V 150W Meanwell LRS-150-12 (Ngoại hình 85%)

430gam, Nguồn 12V15A 12V 15A, Nguồn xung Meanwell 12V, nguồn tổ ong 12V [Hàng tháo máy] Nguồn 12V 150W Meanwell LRS-150-12 (Ngoại hình 85%) Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn 5 cái
Nguồn tổ ong 24V 350W Meanwell LRS-350-24

760gam, Nguồn 24V15A 24V 15A, Nguồn xung Meanwell 24V Nguồn tổ ong 24V 350W Meanwell LRS-350-24 Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 640k Hàng còn 5 cái
Còn 1 cái
[Hàng tháo máy] Nguồn 12V 100W Meanwell LRS-100-12 (Ngoại hình 85%)

Nguồn 12V10A 12V 10A, Nguồn xung Meanwell 12V, nguồn tổ ong 12V [Hàng tháo máy] Nguồn 12V 100W Meanwell LRS-100-12 (Ngoại hình 85%) Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 7 cái
[Hàng tháo máy] Nguồn 12V 150W Meanwell LRS-150-12 (Ngoại hình 95%)

430gam, Nguồn 12V15A 12V 15A, Nguồn xung Meanwell 12V, nguồn tổ ong 12V [Hàng tháo máy] Nguồn 12V 150W Meanwell LRS-150-12 (Ngoại hình 95%) Đà Nẵng


  Hàng còn 7 cái
Còn 3 cái
[Hàng tháo máy] Nguồn 12V 50W Meanwell LRS-50-12 (Ngoại hình 50%)

Nguồn 12V, Nguồn xung Meanwell 12V LRS-50-12 LRS50-12 NES50-12 NES-50-12 [Hàng tháo máy] Nguồn 12V 50W Meanwell LRS-50-12 (Ngoại hình 50%) Đà Nẵng


  Hàng còn 3 cái
Còn 30 cái
[Hàng tháo máy] Nguồn 12V 350W Meanwell LRS-350-12 (Ngoại hình 95%)

Nguồn 12V30A 12V 30A, Nguồn xung Meanwell 12V LRS350-12 LRS-350-12 NES350-12 NES-350-12, Nguồn tổ ong 12V [Hàng tháo máy] Nguồn 12V 350W Meanwell LRS-350-12 (Ngoại hình 95%) Đà Nẵng


  Hàng còn 30 cái
Còn 29 cái
[Hàng tháo máy] Nguồn 12V 350W Meanwell LRS-350-12 (Ngoại hình 85%)

Nguồn 12V30A 12V 30A, Nguồn xung Meanwell 12V LRS350-12 LRS-350-12 NES350-12 NES-350-12, Nguồn tổ ong 12V [Hàng tháo máy] Nguồn 12V 350W Meanwell LRS-350-12 (Ngoại hình 85%) Đà Nẵng


  Hàng còn 29 cái
Còn 0 cái
Nguồn 12V 1.25A gắn ray DR-15-12 (Hãng CNAOM)

90gam, Nguồn tổ ong 12V, Adapter 12V, Nguồn xung 12V meanwell Nguồn 12V 1.25A gắn ray DR-15-12 (Hãng CNAOM) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 3 cái
Nguồn 5V 2.4A gắn ray DR-15-5 (Hãng CNAOM)

90gam, Nguồn tổ ong 5V, Adapter 5V, Nguồn xung 5V meanwell Nguồn 5V 2.4A gắn ray DR-15-5 (Hãng CNAOM) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 115k Hàng còn 3 cái
Còn 4 cái
Nguồn 24V 0.63A gắn ray DR-15-24 (Hãng CNAOM)

90gam, Nguồn tổ ong 24V, Adapter 24V, Nguồn xung 24V meanwell Nguồn 24V 0.63A gắn ray DR-15-24 (Hãng CNAOM) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 115k Hàng còn 4 cái
Còn 4 cái
Nguồn 5V 6.5A gắn ray DR-60-5 (Hãng CNAOM)

250gam, Nguồn tổ ong 5V, Adapter 5V, Nguồn xung 5V meanwell Nguồn 5V 6.5A gắn ray DR-60-5 (Hãng CNAOM) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 165k Hàng còn 4 cái
Còn 0 cái
Nguồn 12V 5A gắn ray DR-60-12 (Hãng CNAOM)

250gam, Nguồn tổ ong 12V, Adapter 12V, Nguồn xung 12V meanwell Nguồn 12V 5A gắn ray DR-60-12 (Hãng CNAOM) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 7 cái
Nguồn 24V 2.5A gắn ray DR-60-24 (Hãng CNAOM)

250gam, Nguồn tổ ong 24V, Adapter 24V, Nguồn xung 24V meanwell Nguồn 24V 2.5A gắn ray DR-60-24 (Hãng CNAOM) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 165k Hàng còn 7 cái
Còn 5 cái
Nguồn 24V 5A gắn ray DR-120-24 (Hãng CNAOM)

565gam, Nguồn tổ ong 24V, Adapter 24V, Nguồn xung 24V meanwell Nguồn 24V 5A gắn ray DR-120-24 (Hãng CNAOM) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 325k Hàng còn 5 cái
Còn 5 cái
Nguồn 12V 10A gắn ray DR-120-12 (Hãng CNAOM)

565gam, Nguồn tổ ong 12V, Adapter 12V, Nguồn xung 12V meanwell Nguồn 12V 10A gắn ray DR-120-12 (Hãng CNAOM) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 325k Hàng còn 5 cái
Còn 10 cái
Module đo dòng áp DC 0-100V 1A

25gam, 1A red + blue, Module đo áp, module đo điện áp, module đo dòng điện đồng hồ đo điện, đồng hồ điện, đồng hồ số, cảm biến điện áp, cảm biến dòng điện Module đo dòng áp DC 0-100V 1A Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 24k Hàng còn 10 cái
Còn 64 cái
Module đo dòng áp DC 0-100V 10A

25gam, 10A red + blue, Module đo áp, module đo điện áp, module đo dòng điện đồng hồ đo điện, đồng hồ điện, đồng hồ số, cảm biến điện áp, cảm biến dòng điện Module đo dòng áp DC 0-100V 10A Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 24k Hàng còn 64 cái
Còn 5 cái
Module đo dòng áp DC 0-100V 50A (Kèm điện trở Shunt)

80gam, 50A red + blue, Trở shunt, Module đo áp, module đo điện áp, module đo dòng điện đồng hồ đo điện, đồng hồ điện, đồng hồ số, cảm biến điện áp, cảm biến dòng điện Module đo dòng áp DC 0-100V 50A (Kèm điện trở Shunt) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 59k Hàng còn 5 cái
Còn 3 cái
Module đo dòng áp DC 0-100V 100A (Kèm điện trở Shunt)

80gam, 100A red + blue, Trở shunt, Module đo áp, module đo điện áp, module đo dòng điện đồng hồ đo điện, đồng hồ điện, đồng hồ số, cảm biến điện áp, cảm biến dòng điện Module đo dòng áp DC 0-100V 100A (Kèm điện trở Shunt) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 79k Hàng còn 3 cái
Còn 46 cái
Cảm biến Hall, cảm biến từ trường NPN NJK-5002C (Công nghiệp)

Cảm biến hall sensor A3144 3144E Y3144 OH3144 LJ18A3-8-Z/BX, Sensor proximity switch NJK-5002C NPN three-wire normally open magnet Cảm biến Hall, cảm biến từ trường NPN NJK-5002C (Công nghiệp) Đà Nẵng


  Hàng còn 46 cái
Còn 0 cái
Cảm biến từ trường PNP (công nghiệp)

Cảm biến hall sensor A3144 3144E Y3144 OH3144 LJ18A3-8-Z/BX Cảm biến từ trường PNP (công nghiệp) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 1 cái
Nguồn tổ ong 24V 50W Meanwell (Tháo máy)

Nguồn 24V, Nguồn xung Meanwell 24V LRS-50-24 LRS50-24 NES50-24 NES-50-24 Nguồn tổ ong 24V 50W Meanwell (Tháo máy) Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 91 cái
Module đo điện áp DC 0-30V - Size lớn 0.56 inch

Module đo áp, đồng hồ đo điện, đồng hồ điện, đồng hồ số, cảm biến điện áp Module đo điện áp DC 0-30V - Size lớn 0.56 inch Đà Nẵng


  Hàng còn 91 cái
Còn 11 cái
Nguồn tổ ong 12V 30A (loại tốt)

VN1 635gam, Nguồn 12V, Nguồn led quảng cáo 12V, Nguồn xung 12V30A 12V-30A Nguồn tổ ong 12V 30A (loại tốt) Đà Nẵng


  Hàng còn 11 cái


//