× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 40 cái
Module relay 1 kênh 5V 10A

15gam, Module relay rơ le rơle role, module relay 1 kênh, module 1 relay Module relay 1 kênh 5V 10A Đà Nẵng


Hàng còn 40 cái
Còn 51 cái
Module relay thời gian tạo trễ NE555 - 12V (0-10s)

18gam, Module relay trễ, module relay trể, module relay tạo trể, rơ le rơle role, module relay 1 kênh, delay, relay thời gian, timer, module 1 relay Module relay thời gian tạo trễ NE555 - 12V (0-10s) Đà Nẵng


Hàng còn 51 cái
Còn 1 cái
Module relay 1 kênh thể rắn SSR 5V (chống nhiễu vi điều khiển) - Kích mức cao

Module relay ssr rơ le rơle role, relay rắn, module relay 1 kênh, module 1 relay Module relay 1 kênh thể rắn SSR 5V (chống nhiễu vi điều khiển) - Kích mức cao Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 4 cái
Module relay 2 kênh thể rắn SSR 5V chống nhiễu vi điều khiển (kích mức cao)

Module relay ssr rơ le rơle role, relay rắn, module relay 2 kênh, module 2 relay Module relay 2 kênh thể rắn SSR 5V chống nhiễu vi điều khiển (kích mức cao) Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 323 cái
Module relay 1 kênh 12V 10A có Opto cách ly H/L

16gam, Module relay rơ le rơle role, module relay 1 kênh, module 1 relay Module relay 1 kênh 12V 10A có Opto cách ly H/L Đà Nẵng


Hàng còn 323 cái
Còn 47 cái
Module Relay 4 Kênh 5V 10A có Opto cách ly

55gam, Module relay rơ le rơle role, module relay 4 kênh, module 4 relay Module Relay 4 Kênh 5V 10A có Opto cách ly Đà Nẵng


Hàng còn 47 cái
Tạm hết hàng
Module relay 1 kênh USB Serial Port

Module relay rơ le rơle role, module relay 1 kênh, module 1 relay Module relay 1 kênh USB Serial Port Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 1 cái
Module relay 2 kênh thể rắn SSR 5V chống nhiễu vi điều khiển (kích mức thấp)

Module relay ssr rơ le rơle role, relay rắn, module relay 2 kênh, module 2 relay Module relay 2 kênh thể rắn SSR 5V chống nhiễu vi điều khiển (kích mức thấp) Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 6 cái
Module 8 relay 5V 10A

Module relay rơ le rơle role, module relay 8 kênh, module 8 relay Module 8 relay 5V 10A Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Còn 98 cái
Module relay 2 kênh 5V 10A có Opto cách ly H/L

30gam, Module relay rơ le rơle role, module relay 2 kênh, module 2 relay Module relay 2 kênh 5V 10A có Opto cách ly H/L Đà Nẵng


Hàng còn 98 cái
Còn 418 cái
Module relay 1 kênh 5V 10A (loại tốt)

16gam, Module relay rơ le rơle role, module relay 1 kênh a26 c91, module 1 relay Module relay 1 kênh 5V 10A (loại tốt) Đà Nẵng


Hàng còn 418 cái
Còn 1 cái
Module relay 1 kênh thể rắn SSR (Output DC)

Module relay ssr rơ le rơle role, relay rắn, module relay 1 kênh, module 1 relay Module relay 1 kênh thể rắn SSR (Output DC) Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 1 cái
Module relay 2 kênh USB Serial Port

Module relay rơ le rơle role, module relay 2 kênh, module 2 relay Module relay 2 kênh USB Serial Port Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Tạm hết hàng
Module relay thời gian tạo trễ NE555 - 5V (loại tốt) 0-60s

Module relay trễ, module relay trể, Module relay tạo trể, rơ le rơle role, module relay 1 kênh, delay, relay thời gian, timer, module 1 relay Module relay thời gian tạo trễ NE555 - 5V (loại tốt) 0-60s Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Module relay thời gian tạo trễ NE555 - 12V (loại tốt) 0-60s

Module relay trễ, module relay trể, module relay tạo trể, rơ le rơle role, module relay 1 kênh, delay, relay thời gian, timer, module 1 relay Module relay thời gian tạo trễ NE555 - 12V (loại tốt) 0-60s Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Module relay 1 kênh 5V 30A

Module relay rơ le rơle role, module relay 1 kênh, module 1 relay Module relay 1 kênh 5V 30A Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Module 4 relay thể rắn SSR 5V (chống nhiễu vi điều khiển)

Module relay ssr rơ le rơle role, relay rắn, module relay 4 kênh, module 4 relay Module 4 relay thể rắn SSR 5V (chống nhiễu vi điều khiển) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Module relay 1 kênh giao tiếp Modbus RS485

Module relay RS-485, module 1 relay Module relay 1 kênh giao tiếp Modbus RS485 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Module relay 16 kênh 5V 10A

Module relay rơ le rơle role, module relay 16 kênh, module 16 relay Module relay 16 kênh 5V 10A Đà Nẵng


-Tạm hết hàng


//