× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k. Cam kết giá bán lẻ đúng với giá công bố trên website. Hoàn tiền gấp 3 lần chênh lệch.
× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 63 cái
Module relay 1 kênh 5V 10A

Module relay rơ le rơle role, module relay 1 kênh, module 1 relay Module relay 1 kênh 5V 10A Đà Nẵng


Hàng còn 63 cái
Còn 21 cái
Module relay tạo trễ, mở trễ NE555 - 12V (0-10s)

Module relay trễ, module relay trể, module relay tạo trể, rơ le rơle role, module relay 1 kênh, delay, relay thời gian, timer, module 1 relay Module relay tạo trễ, mở trễ NE555 - 12V (0-10s) Đà Nẵng


Hàng còn 21 cái
Còn 22 cái
Module relay 1 kênh thể rắn SSR 5V (kích mức cao)

Module relay ssr rơ le rơle role, relay rắn, module relay 1 kênh, module 1 relay Module relay 1 kênh thể rắn SSR 5V (kích mức cao) Đà Nẵng


Hàng còn 22 cái
Còn 3 cái
Module relay 2 kênh thể rắn SSR 5V (kích mức thấp)

Module relay ssr rơ le rơle role, relay rắn, module relay 2 kênh, module 2 relay Module relay 2 kênh thể rắn SSR 5V (kích mức thấp) Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 65 cái
Module relay 1 kênh 12V 10A (loại tốt)

Module relay rơ le rơle role, module relay 1 kênh, module 1 relay Module relay 1 kênh 12V 10A (loại tốt) Đà Nẵng


Hàng còn 65 cái
Tạm hết hàng
Module 4 relay thể rắn SSR 5V (kích mức cao)

Module relay ssr rơ le rơle role, relay rắn, module relay 4 kênh, module 4 relay Module 4 relay thể rắn SSR 5V (kích mức cao) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 19 cái
Module Relay 4 Kênh 5V 10A

Module relay rơ le rơle role, module relay 4 kênh, module 4 relay Module Relay 4 Kênh 5V 10A Đà Nẵng


Hàng còn 19 cái
Còn 9 cái
Module relay tạo trễ NE555 - 5V (loại tốt) 0-60s

Module relay trễ, module relay trể, Module relay tạo trể, rơ le rơle role, module relay 1 kênh, delay, relay thời gian, timer, module 1 relay Module relay tạo trễ NE555 - 5V (loại tốt) 0-60s Đà Nẵng


Hàng còn 9 cái
Còn 3 cái
Module relay 1 kênh USB Serial Port

Module relay rơ le rơle role, module relay 1 kênh, module 1 relay Module relay 1 kênh USB Serial Port Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 4 cái
Module 8 relay 5V 10A

Module relay rơ le rơle role, module relay 8 kênh, module 8 relay Module 8 relay 5V 10A Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 9 cái
Module relay 2 kênh thể rắn SSR 5V (kích mức cao)

Module relay ssr rơ le rơle role, relay rắn, module relay 2 kênh, module 2 relay Module relay 2 kênh thể rắn SSR 5V (kích mức cao) Đà Nẵng


Hàng còn 9 cái
Còn 29 cái
Module relay 2 kênh 5V 10A (loại tốt)

Module relay rơ le rơle role, module relay 2 kênh, module 2 relay Module relay 2 kênh 5V 10A (loại tốt) Đà Nẵng


Hàng còn 29 cái
Còn 123 cái
Module relay 1 kênh 5V 10A (loại tốt)

Module relay rơ le rơle role, module relay 1 kênh a26 c91, module 1 relay Module relay 1 kênh 5V 10A (loại tốt) Đà Nẵng


Hàng còn 123 cái
Còn 4 cái
Module relay 1 kênh 5V 30A

Module relay rơ le rơle role, module relay 1 kênh, module 1 relay Module relay 1 kênh 5V 30A Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 3 cái
Module relay 1 kênh thể rắn SSR (Output DC)

Module relay ssr rơ le rơle role, relay rắn, module relay 1 kênh, module 1 relay Module relay 1 kênh thể rắn SSR (Output DC) Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 1 cái
Module relay 2 kênh USB Serial Port

Module relay rơ le rơle role, module relay 2 kênh, module 2 relay Module relay 2 kênh USB Serial Port Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 1 cái
Module relay 16 kênh 5V 10A

Module relay rơ le rơle role, module relay 16 kênh, module 16 relay Module relay 16 kênh 5V 10A Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Tạm hết hàng
Module relay tạo trễ NE555 - 12V (loại tốt) 0-60s

Module relay trễ, module relay trể, module relay tạo trể, rơ le rơle role, module relay 1 kênh, delay, relay thời gian, timer, module 1 relay Module relay tạo trễ NE555 - 12V (loại tốt) 0-60s Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Module relay 1 kênh giao tiếp Modbus RS485

Module relay RS-485, module 1 relay Module relay 1 kênh giao tiếp Modbus RS485 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Module 4 Relay giao tiếp Modbus RS485

Module relay RS-485 Module 4 Relay giao tiếp Modbus RS485 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Module relay 2 kênh 5V 10A

Module relay rơ le rơle role, module relay 2 kênh, module 2 relay Module relay 2 kênh 5V 10A Đà Nẵng


-Tạm hết hàng