× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 11 cái
Module relay 1 kênh 5V 10A

15gam, Module relay rơ le rơle role, module relay 1 kênh, module 1 relay Module relay 1 kênh 5V 10A Đà Nẵng


  Hàng còn 11 cái
Còn 85 cái
Module relay thời gian tạo trễ NE555 - 12V (0-10s)

18gam, Module relay trễ, module relay trể, module relay tạo trể, rơ le rơle role, module relay 1 kênh, delay, relay thời gian, timer, module 1 relay Module relay thời gian tạo trễ NE555 - 12V (0-10s) Đà Nẵng


  Hàng còn 85 cái
Còn 15 cái
Module relay 1 kênh thể rắn SSR 5V (chống nhiễu vi điều khiển) - Kích mức cao

Module relay ssr rơ le rơle role, relay rắn, module relay 1 kênh, module 1 relay Module relay 1 kênh thể rắn SSR 5V (chống nhiễu vi điều khiển) - Kích mức cao Đà Nẵng


  Hàng còn 15 cái
Còn 15 cái
Module relay 2 kênh thể rắn SSR 5V chống nhiễu vi điều khiển (kích mức cao)

Module relay ssr rơ le rơle role, relay rắn, module relay 2 kênh, module 2 relay Module relay 2 kênh thể rắn SSR 5V chống nhiễu vi điều khiển (kích mức cao) Đà Nẵng


  Hàng còn 15 cái
Còn 264 cái
Module relay 1 kênh 5V 10A (loại tốt)

16gam, Module relay rơ le rơle role, module relay 1 kênh a26 c91, module 1 relay Module relay 1 kênh 5V 10A (loại tốt) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 12.5k Hàng còn 264 cái
Còn 106 cái
Module relay 2 kênh 5V 10A có Opto cách ly H/L

30gam, Module relay rơ le rơle role, module relay 2 kênh, module 2 relay Module relay 2 kênh 5V 10A có Opto cách ly H/L Đà Nẵng


  Hàng còn 106 cái
Còn 12 cái
Module 8 relay 5V 10A

104gam, Module relay rơ le rơle role, module relay 8 kênh, module 8 relay Module 8 relay 5V 10A Đà Nẵng


  Hàng còn 12 cái
Còn 30 cái
Module Relay 4 Kênh 5V 10A có Opto cách ly

55gam, Module relay rơ le rơle role, module relay 4 kênh, module 4 relay Module Relay 4 Kênh 5V 10A có Opto cách ly Đà Nẵng


  Hàng còn 30 cái
Còn 237 cái
Module relay 1 kênh 12V 10A có Opto cách ly H/L

16gam, Module relay rơ le rơle role, module relay 1 kênh, module 1 relay Module relay 1 kênh 12V 10A có Opto cách ly H/L Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 12.5k Hàng còn 237 cái
Còn 2 cái
Module Relay 4 Kênh 5V 10A có Opto cách ly - Loại tốt

53gam, Module relay rơ le rơle role, module relay 4 kênh, module 4 relay Module Relay 4 Kênh 5V 10A có Opto cách ly - Loại tốt Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn -999 cái
Module relay 1 kênh thể rắn SSR (Output DC)

Module relay ssr rơ le rơle role, relay rắn, module relay 1 kênh, module 1 relay Module relay 1 kênh thể rắn SSR (Output DC) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Module relay 2 kênh thể rắn SSR 5V chống nhiễu vi điều khiển (kích mức thấp)

Module relay ssr rơ le rơle role, relay rắn, module relay 2 kênh, module 2 relay Module relay 2 kênh thể rắn SSR 5V chống nhiễu vi điều khiển (kích mức thấp) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng