× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k. Cam kết giá bán lẻ đúng với giá công bố trên website. Hoàn tiền gấp 3 lần chênh lệch.
× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 12 cái
Encoder 600 xung 8-24V NPN (HN3806-AB-600N)

HN3806-AB-600N, Rotary Encoder, cảm biến tốc độ. Encoder 600 xung 8-24V NPN (HN3806-AB-600N) Đà Nẵng


Hàng còn 12 cái
Còn 12 cái
Encoder 600 xung 5V (Vi điều khiển)

Rotary Encoder, cảm biến tốc độ. Encoder 600 xung 5V (Vi điều khiển) Đà Nẵng


Hàng còn 12 cái
Còn 2 cái
Encoder 600 xung 8-24V PNP (HN3806-AB-600F)

HN3806-AB-600F, Rotary Encoder, cảm biến tốc độ, đo tốc độ Encoder 600 xung 8-24V PNP (HN3806-AB-600F) Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 4 cái
Encoder OMRON E6B2-CWZ6C 1000 xung

Rotary Encoder, cảm biến tốc độ, đo tốc độ Encoder OMRON E6B2-CWZ6C 1000 xung Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 13 cái
Encoder quay 360 độ KY-040

Volume Encoder 360 độ Encoder quay 360 độ KY-040 Đà Nẵng


Hàng còn 13 cái
Còn 25 cái
Đĩa Encoder 20 xung

Đĩa Encoder 20 xung Đà Nẵng


Hàng còn 25 cái
Còn 35 cái
Module cảm biến quang chữ U

Cảm biến quang U, cảm biến tốc độ, cảm biến ánh sáng, encoder ITR9608 Module cảm biến quang chữ U Đà Nẵng


Hàng còn 35 cái
Còn 4 cái
Cảm biến quang chữ U ITR9608

Cảm biến quang U, cảm biến tốc độ, cảm biến ánh sáng, encoder Cảm biến quang chữ U ITR9608 Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 6 cái
Cảm biến quang chữ U ITR9606

Cảm biến quang U, cảm biến tốc độ, cảm biến ánh sáng, encoder Cảm biến quang chữ U ITR9606 Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Còn 1 cái
Cảm biến quang chữ U ST150

Cảm biến quang U, cảm biến tốc độ, cảm biến ánh sáng, encoder Cảm biến quang chữ U ST150 Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Tạm hết hàng
Module cảm biến quang chữ U loại lớn

Cảm biến quang U, cảm biến tốc độ, cảm biến ánh sáng, encoder Module cảm biến quang chữ U loại lớn Đà Nẵng


-Tạm hết hàng