× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 38 cái
Encoder 600 xung 8-24V NPN (HN3806-AB-600N)

160gam, HN3806-AB-600N, Rotary Encoder, cảm biến tốc độ. Encoder 600 xung 8-24V NPN (HN3806-AB-600N) Đà Nẵng


2 cái trở lên giá 165k
Đặt trước SLL giá chỉ 135k
Hàng còn 38 cái
Còn 9 cái
Encoder 600 xung 8-24V PNP (HN3806-AB-600F)

160gam, HN3806-AB-600F, Rotary Encoder, cảm biến tốc độ, đo tốc độ Encoder 600 xung 8-24V PNP (HN3806-AB-600F) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 199k Hàng còn 9 cái
Còn 26 cái
Encoder 600 xung 5V (Vi điều khiển)

160gam, Rotary Encoder, cảm biến tốc độ. Encoder 600 xung 5V (Vi điều khiển) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 157k Hàng còn 26 cái
Còn 0 cái
Đế gá Encoder thẳng đứng kèm ốc vít

30gam, Rotary Encoder, cảm biến tốc độ, đo tốc độ, HN3806-AB Đế gá Encoder thẳng đứng kèm ốc vít Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 12 cái
Encoder Omron E6B2-CWZ6C 1000 xung

11x11x7cm, Rotary Encoder, cảm biến tốc độ, đo tốc độ, encoder omron Encoder Omron E6B2-CWZ6C 1000 xung Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 385k Hàng còn 12 cái
Còn 8 cái
Đế gá Encoder dạng nắp chụp

68gam, Rotary Encoder, cảm biến tốc độ, đo tốc độ, HN3806-AB Đế gá Encoder dạng nắp chụp Đà Nẵng


  Hàng còn 8 cái
Còn 64 cái
Encoder quay 360 độ KY-040

Volume Encoder 360 độ Encoder quay 360 độ KY-040 Đà Nẵng


  Hàng còn 64 cái
Còn 3 cái
Cảm biến quang chữ U ITR9606

Cảm biến quang U, cảm biến tốc độ, cảm biến ánh sáng, encoder Cảm biến quang chữ U ITR9606 Đà Nẵng


  Hàng còn 3 cái
Còn 94 cái
Đĩa Encoder 20 xung

Đĩa Encoder 20 xung Đà Nẵng


10 cái trở lên giá 1.5k Hàng còn 94 cái
Còn 86 cái
Module cảm biến quang chữ U

Cảm biến quang U, cảm biến tốc độ, cảm biến ánh sáng, encoder ITR9608 Module cảm biến quang chữ U Đà Nẵng


  Hàng còn 86 cái
Còn -999 cái
Cảm biến quang chữ U ST150

Cảm biến quang U, cảm biến tốc độ, cảm biến ánh sáng, encoder Cảm biến quang chữ U ST150 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Cảm biến quang chữ U ITR9608

Cảm biến quang U, cảm biến tốc độ, cảm biến ánh sáng, encoder Cảm biến quang chữ U ITR9608 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
100 xung 8-24V NPN (HN3806-AB-100N)

160gam, Rotary, cảm biến tốc độ. 100 xung 8-24V NPN (HN3806-AB-100N) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
200 xung 8-24V NPN (HN3806-AB-200N)

160gam, Rotary, cảm biến tốc độ. 200 xung 8-24V NPN (HN3806-AB-200N) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
360 xung 8-24V NPN (HN3806-AB-360N)

160gam, Rotary, cảm biến tốc độ. 360 xung 8-24V NPN (HN3806-AB-360N) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
400 xung 3.3-5V NPN (HN3806-AB-400N)

160gam, Rotary, cảm biến tốc độ. 400 xung 3.3-5V NPN (HN3806-AB-400N) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
1000 xung 8-24V NPN (HN3806-AB-1000N)

160gam, Rotary, cảm biến tốc độ. 1000 xung 8-24V NPN (HN3806-AB-1000N) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
1024 xung 8-24V NPN (HN3806-AB-1024N)

160gam, Rotary, cảm biến tốc độ. 1024 xung 8-24V NPN (HN3806-AB-1024N) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
OMRON E6B2-CWZ6C 360 xung

Rotary, cảm biến tốc độ, đo tốc độ OMRON E6B2-CWZ6C 360 xung Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
OMRON E6B2-CWZ6C 2000 xung

Rotary, cảm biến tốc độ, đo tốc độ OMRON E6B2-CWZ6C 2000 xung Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
OMRON E6B2-CWZ6C 600 xung

Rotary, cảm biến tốc độ, đo tốc độ OMRON E6B2-CWZ6C 600 xung Đà Nẵng


-Tạm hết hàng