× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 46 cái
Encoder 600 xung 8-24V NPN (HN3806-AB-600N)

160gam, HN3806-AB-600N, Rotary Encoder, cảm biến tốc độ. Encoder 600 xung 8-24V NPN (HN3806-AB-600N) Đà Nẵng


3 cái trở lên giá 187k
Đặt trước SLL giá chỉ 165k
Hàng còn 46 cái
Còn 3 cái
Encoder OMRON E6B2-CWZ6C 1000 xung

Rotary Encoder, cảm biến tốc độ, đo tốc độ Encoder OMRON E6B2-CWZ6C 1000 xung Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 399k Hàng còn 3 cái
Còn 1 cái
Encoder 1000 xung 5-24V NPN (HN3806-AB-1000N)

160gam, Rotary Encoder, cảm biến tốc độ. Encoder 1000 xung 5-24V NPN (HN3806-AB-1000N) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 245k Hàng còn 1 cái
Còn 5 cái
Encoder 400 xung 3.3-5V NPN (HN3806-AB-400N)

160gam, Rotary Encoder, cảm biến tốc độ. Encoder 400 xung 3.3-5V NPN (HN3806-AB-400N) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 165k Hàng còn 5 cái
Còn 5 cái
Encoder 360 xung 5-24V NPN (HN3806-AB-360N)

160gam, Rotary Encoder, cảm biến tốc độ. Encoder 360 xung 5-24V NPN (HN3806-AB-360N) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 165k Hàng còn 5 cái
Còn 4 cái
Encoder 200 xung 5-24V NPN (HN3806-AB-200N)

160gam, Rotary Encoder, cảm biến tốc độ. Encoder 200 xung 5-24V NPN (HN3806-AB-200N) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 165k Hàng còn 4 cái
Còn 4 cái
Encoder 100 xung 5-24V NPN (HN3806-AB-100N)

160gam, Rotary Encoder, cảm biến tốc độ. Encoder 100 xung 5-24V NPN (HN3806-AB-100N) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 165k Hàng còn 4 cái
Còn 0 cái
Encoder OMRON E6B2-CWZ6C 600 xung

Rotary Encoder, cảm biến tốc độ, đo tốc độ Encoder OMRON E6B2-CWZ6C 600 xung Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 8 cái
Encoder 600 xung 5V (Vi điều khiển)

160gam, Rotary Encoder, cảm biến tốc độ. Encoder 600 xung 5V (Vi điều khiển) Đà Nẵng


3 cái trở lên giá 187k
Đặt trước SLL giá chỉ 165k
Hàng còn 8 cái
Còn 10 cái
Encoder 600 xung 8-24V PNP (HN3806-AB-600F)

160gam, HN3806-AB-600F, Rotary Encoder, cảm biến tốc độ, đo tốc độ Encoder 600 xung 8-24V PNP (HN3806-AB-600F) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 199k Hàng còn 10 cái
Còn 1 cái
Encoder 1024 xung 5-24V NPN (HN3806-AB-1024N)

160gam, Rotary Encoder, cảm biến tốc độ. Encoder 1024 xung 5-24V NPN (HN3806-AB-1024N) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 255k Hàng còn 1 cái
Còn 74 cái
Encoder quay 360 độ KY-040

Volume Encoder 360 độ Encoder quay 360 độ KY-040 Đà Nẵng


  Hàng còn 74 cái
Còn 124 cái
Đĩa Encoder 20 xung

Đĩa Encoder 20 xung Đà Nẵng


  Hàng còn 124 cái
Còn 1 cái
Cảm biến quang chữ U ST150

Cảm biến quang U, cảm biến tốc độ, cảm biến ánh sáng, encoder Cảm biến quang chữ U ST150 Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 5 cái
Cảm biến quang chữ U ITR9606

Cảm biến quang U, cảm biến tốc độ, cảm biến ánh sáng, encoder Cảm biến quang chữ U ITR9606 Đà Nẵng


  Hàng còn 5 cái
Còn 1 cái
Cảm biến quang chữ U ITR9608

Cảm biến quang U, cảm biến tốc độ, cảm biến ánh sáng, encoder Cảm biến quang chữ U ITR9608 Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 22 cái
Module cảm biến quang chữ U

Cảm biến quang U, cảm biến tốc độ, cảm biến ánh sáng, encoder ITR9608 Module cảm biến quang chữ U Đà Nẵng


  Hàng còn 22 cái


//