× Tạm ngưng bán hàng trực tiếp tại cửa hàng. Khách cần hàng gấp vui lòng đặt hàng trên website trước khi đến lấy hàng Xem bảng phí ship
× Tạm ngưng bán hàng trực tiếp tại cửa hàng. Khách cần hàng gấp vui lòng đặt hàng trên website trước khi đến lấy hàng Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 8 cái
Test board nhựa mini SYB-170

Bo lỗ, Board lỗ, Bo đục lỗ, Bo test, Board test, Boardtest, Test board cắm, Testboard SYB-170 Test board nhựa mini SYB-170 Đà Nẵng


Hàng còn 8 cái
Còn 44 cái
Test board nhựa cỡ trung 8.5x5.5cm

Bo lỗ, Board lỗ, Bo đục lỗ, Bo test, Board test, Boardtest, Test board cắm, Testboard SYB-170 Test board nhựa cỡ trung 8.5x5.5cm Đà Nẵng


Hàng còn 44 cái
Còn 27 cái
Test board nhựa cỡ lớn 16.5x5.5cm (MB-102)

80 gam, Bo lỗ, Board lỗ, Bo đục lỗ, Bo test, Board test, Boardtest, Test board cắm, Testboard SYB-170 MB102 Test board nhựa cỡ lớn 16.5x5.5cm (MB-102) Đà Nẵng


Hàng còn 27 cái
Còn 48 cái
Board đục lỗ 4x6cm (2 mặt)

Bo lỗ, Board lỗ, Bo đục lỗ, Bo test, Board test, Boardtest, Test board, Testboard Board đục lỗ 4x6cm (2 mặt) Đà Nẵng


Hàng còn 48 cái
Còn 31 cái
Board đục lỗ 5x7cm (1 mặt)

Bo lỗ, Board lỗ, Bo đục lỗ, Bo test, Board test, Boardtest, Test board, Testboard Board đục lỗ 5x7cm (1 mặt) Đà Nẵng


Hàng còn 31 cái
Còn 31 cái
Board đục lỗ 5x7cm (2 mặt)

Bo lỗ, Board lỗ, Bo đục lỗ, Bo test, Board test, Boardtest, Test board, Testboard Board đục lỗ 5x7cm (2 mặt) Đà Nẵng


Hàng còn 31 cái
Còn 36 cái
Board đục lỗ 6x8cm (2 mặt)

Bo lỗ, Board lỗ, Bo đục lỗ, Bo test, Board test, Boardtest, Test board, Testboard Board đục lỗ 6x8cm (2 mặt) Đà Nẵng


Hàng còn 36 cái
Còn 15 cái
Board đục lỗ 7x9cm (2 mặt)

Bo lỗ, Board lỗ, Bo đục lỗ, Bo test, Board test, Boardtest, Test board, Testboard Board đục lỗ 7x9cm (2 mặt) Đà Nẵng


Hàng còn 15 cái
Còn 24 cái
Board đục lỗ 9x15cm (1 mặt)

Bo lỗ, Board lỗ, Bo đục lỗ, Bo test, Board test, Boardtest, Test board, Testboard Board đục lỗ 9x15cm (1 mặt) Đà Nẵng


Hàng còn 24 cái
Còn 108 cái
Dây test board 20cm (Cái - Cái) - Combo 20 sợi

Dây testboard, dây bus 1 cái cái, ccc Dây test board 20cm (Cái - Cái) - Combo 20 sợi Đà Nẵng


Hàng còn 108 cái
Còn 477 cái
Dây test board 20cm (Đực - Đực) - Combo 20 sợi

Dây testboard, dây bus 1 đực đực, ddd Dây test board 20cm (Đực - Đực) - Combo 20 sợi Đà Nẵng


Hàng còn 477 cái
Còn 274 cái
Dây test board 20cm (Đực - Cái) - Combo 20 sợi

Dây testboard, dây bus 1, đcc, dcc Dây test board 20cm (Đực - Cái) - Combo 20 sợi Đà Nẵng


Hàng còn 274 cái
Còn 57 cái
Board đục lỗ 7x9cm (1 mặt)

Bo lỗ, Board lỗ, Bo đục lỗ, Bo test, Board test, Boardtest, Test board, Testboard Board đục lỗ 7x9cm (1 mặt) Đà Nẵng


Hàng còn 57 cái
Còn 20 cái
Board đục lỗ 12x18cm (1 mặt)

Bo lỗ, Board lỗ, Bo đục lỗ, Bo test, Board test, Boardtest, Test board, Testboard Board đục lỗ 12x18cm (1 mặt) Đà Nẵng


Hàng còn 20 cái
Còn 12 cái
Board đục lỗ 9x15cm (2 mặt)

Bo lỗ, Board lỗ, Bo đục lỗ, Bo test, Board test, Boardtest, Test board, Testboard Board đục lỗ 9x15cm (2 mặt) Đà Nẵng


Hàng còn 12 cái