× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 34 cái
Test board nhựa mini SYB-170

13gam, Bo lỗ, Board lỗ, Bo đục lỗ, Bo test, Board test, Boardtest, Test board cắm, Testboard SYB-170 Test board nhựa mini SYB-170 Đà Nẵng


Hàng còn 34 cái
Còn 63 cái
Test board nhựa cỡ trung 8.5x5.5cm

45gam, Bo lỗ, Board lỗ, Bo đục lỗ, Bo test, Board test, Boardtest, Test board cắm, Testboard SYB-170 Test board nhựa cỡ trung 8.5x5.5cm Đà Nẵng


Hàng còn 63 cái
Còn 304 cái
Test board nhựa cỡ lớn 16.5x5.5cm (MB-102)

80 gam, Bo lỗ, Board lỗ, Bo đục lỗ, Bo test, Board test, Boardtest, Test board cắm, Testboard SYB-170 MB102 Test board nhựa cỡ lớn 16.5x5.5cm (MB-102) Đà Nẵng


Hàng còn 304 cái
Còn 2 cái
Board đục lỗ 4x6cm (2 mặt)

Bo lỗ, Board lỗ, Bo đục lỗ, Bo test, Board test, Boardtest, Test board, Testboard Board đục lỗ 4x6cm (2 mặt) Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Tạm hết hàng
Board đục lỗ 5x7cm (1 mặt)

Bo lỗ, Board lỗ, Bo đục lỗ, Bo test, Board test, Boardtest, Test board, Testboard Board đục lỗ 5x7cm (1 mặt) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 55 cái
Board đục lỗ 5x7cm (2 mặt)

11gam, Bo lỗ, Board lỗ, Bo đục lỗ, Bo test, Board test, Boardtest, Test board, Testboard Board đục lỗ 5x7cm (2 mặt) Đà Nẵng


Hàng còn 55 cái
Còn 18 cái
Board đục lỗ 6x8cm (2 mặt)

14gam, Bo lỗ, Board lỗ, Bo đục lỗ, Bo test, Board test, Boardtest, Test board, Testboard Board đục lỗ 6x8cm (2 mặt) Đà Nẵng


Hàng còn 18 cái
Tạm hết hàng
Board đục lỗ 7x9cm (2 mặt)

Bo lỗ, Board lỗ, Bo đục lỗ, Bo test, Board test, Boardtest, Test board, Testboard Board đục lỗ 7x9cm (2 mặt) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 18 cái
Board đục lỗ 9x15cm (1 mặt)

20gam, Bo lỗ, Board lỗ, Bo đục lỗ, Bo test, Board test, Boardtest, Test board, Testboard Board đục lỗ 9x15cm (1 mặt) Đà Nẵng


Hàng còn 18 cái
Còn 819 cái
Dây test board 20cm (Cái - Cái) - Combo 10 sợi

8gam, dtb, Dây testboard, dây bus 1 cái cái, ccc Dây test board 20cm (Cái - Cái) - Combo 10 sợi Đà Nẵng


Hàng còn 819 cái
Còn 1640 cái
Dây test board 20cm (Đực - Đực) - Combo 10 sợi

8gam, dtb, Dây testboard, dây bus 1 đực đực, ddd Dây test board 20cm (Đực - Đực) - Combo 10 sợi Đà Nẵng


Hàng còn 1640 cái
Còn 1695 cái
Dây test board 20cm (Đực - Cái) - Combo 10 sợi

8gam, dtb, Dây testboard, dây bus 1, đcc, dcc Dây test board 20cm (Đực - Cái) - Combo 10 sợi Đà Nẵng


Hàng còn 1695 cái
Còn 51 cái
Board đục lỗ 7x9cm (1 mặt)

Bo lỗ, Board lỗ, Bo đục lỗ, Bo test, Board test, Boardtest, Test board, Testboard Board đục lỗ 7x9cm (1 mặt) Đà Nẵng


Hàng còn 51 cái
Còn 3 cái
Board đục lỗ 12x18cm (1 mặt)

Bo lỗ, Board lỗ, Bo đục lỗ, Bo test, Board test, Boardtest, Test board, Testboard Board đục lỗ 12x18cm (1 mặt) Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Tạm hết hàng
Board đục lỗ 9x15cm (2 mặt)

Bo lỗ, Board lỗ, Bo đục lỗ, Bo test, Board test, Boardtest, Test board, Testboard Board đục lỗ 9x15cm (2 mặt) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng


//