× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 59 cái
Test board nhựa mini SYB-170

13gam, Bo lỗ, Board lỗ, Bo đục lỗ, Bo test, Board test, Boardtest, Test board cắm, Testboard SYB-170 Test board nhựa mini SYB-170 Đà Nẵng


  Hàng còn 59 cái
Còn 99 cái
Test board nhựa cỡ trung 8.5x5.5cm

45gam, Bo lỗ, Board lỗ, Bo đục lỗ, Bo test, Board test, Boardtest, Test board cắm, Testboard SYB-170 Test board nhựa cỡ trung 8.5x5.5cm Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 9k Hàng còn 99 cái
Còn 170 cái
Test board nhựa cỡ lớn 16.5x5.5cm (MB-102)

80 gam, Bo lỗ, Board lỗ, Bo đục lỗ, Bo test, Board test, Boardtest, Test board cắm, Testboard SYB-170 MB102 Test board nhựa cỡ lớn 16.5x5.5cm (MB-102) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 15k Hàng còn 170 cái
Còn 198 cái
Board đục lỗ 4x6cm (2 mặt)

Bo lỗ, Board lỗ, Bo đục lỗ, Bo test, Board test, Boardtest, Test board, Testboard Board đục lỗ 4x6cm (2 mặt) Đà Nẵng


  Hàng còn 198 cái
Còn 124 cái
Board đục lỗ 5x7cm (1 mặt)

Bo lỗ, Board lỗ, Bo đục lỗ, Bo test, Board test, Boardtest, Test board, Testboard Board đục lỗ 5x7cm (1 mặt) Đà Nẵng


  Hàng còn 124 cái
Còn 98 cái
Board đục lỗ 5x7cm (2 mặt)

11gam, Bo lỗ, Board lỗ, Bo đục lỗ, Bo test, Board test, Boardtest, Test board, Testboard Board đục lỗ 5x7cm (2 mặt) Đà Nẵng


  Hàng còn 98 cái
Còn 77 cái
Board đục lỗ 6x8cm (2 mặt)

14gam, Bo lỗ, Board lỗ, Bo đục lỗ, Bo test, Board test, Boardtest, Test board, Testboard Board đục lỗ 6x8cm (2 mặt) Đà Nẵng


  Hàng còn 77 cái
Còn 26 cái
Board đục lỗ 7x9cm (2 mặt)

Bo lỗ, Board lỗ, Bo đục lỗ, Bo test, Board test, Boardtest, Test board, Testboard Board đục lỗ 7x9cm (2 mặt) Đà Nẵng


  Hàng còn 26 cái
Còn 105 cái
Board đục lỗ 9x15cm (1 mặt)

20gam, Bo lỗ, Board lỗ, Bo đục lỗ, Bo test, Board test, Boardtest, Test board, Testboard Board đục lỗ 9x15cm (1 mặt) Đà Nẵng


  Hàng còn 105 cái
Còn 1060 cái
Dây test board 20cm (Cái - Cái) - Combo 10 sợi

8gam/10 dây, dtb, Dây testboard, dây bus 1 cái cái, ccc Dây test board 20cm (Cái - Cái) - Combo 10 sợi Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 3.5k Hàng còn 1060 cái
Còn 1268 cái
Dây test board 20cm (Đực - Đực) - Combo 10 sợi

8gam/10 dây, dtb, Dây testboard, dây bus 1 đực đực, ddd Dây test board 20cm (Đực - Đực) - Combo 10 sợi Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 3.5k Hàng còn 1268 cái
Còn 2267 cái
Dây test board 20cm (Đực - Cái) - Combo 10 sợi

8gam/10 dây, dtb, Dây testboard, dây bus 1, đcc, dcc Dây test board 20cm (Đực - Cái) - Combo 10 sợi Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 3.5k Hàng còn 2267 cái
Còn 108 cái
Board đục lỗ 7x9cm (1 mặt)

Bo lỗ, Board lỗ, Bo đục lỗ, Bo test, Board test, Boardtest, Test board, Testboard Board đục lỗ 7x9cm (1 mặt) Đà Nẵng


  Hàng còn 108 cái
Còn -999 cái
Board đục lỗ 12x18cm (1 mặt)

Bo lỗ, Board lỗ, Bo đục lỗ, Bo test, Board test, Boardtest, Test board, Testboard Board đục lỗ 12x18cm (1 mặt) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Board đục lỗ 9x15cm (2 mặt)

Bo lỗ, Board lỗ, Bo đục lỗ, Bo test, Board test, Boardtest, Test board, Testboard Board đục lỗ 9x15cm (2 mặt) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng