× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 326 cái
Hộp nhựa chống nước 100x68x50

Nặng 97gam, quy đổi 57gam, Đựng mạch điện tử, Tủ điện nhựa, hộp điện, hộp đựng mạch, tủ nhựa Hộp nhựa chống nước 100x68x50 Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 18k Hàng còn 326 cái
Còn 25 cái
Hộp nhựa chống nước 158x90x60

Nặng 168g, quy đổi 142gam, Box F2, Đựng mạch điện tử, Tủ điện nhựa, hộp điện, hộp đựng mạch, tủ nhựa Hộp nhựa chống nước 158x90x60 Đà Nẵng


  Hàng còn 25 cái
Còn 5 cái
Hộp nhựa ABS siêu bền 130x80x70 chịu mưa nắng (Chống nước)

Nặng 185gam, Đựng mạch điện tử, Tủ điện nhựa, hộp điện, hộp đựng mạch, tủ nhựa, hộp nhựa chống nước Hộp nhựa ABS siêu bền 130x80x70 chịu mưa nắng (Chống nước) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 39k Hàng còn 5 cái
Còn 37 cái
Hộp nhựa ABS siêu bền 250x150x100 chịu mưa nắng (Chống nước)

Quy đổi 625gam, nặng 500gam, Đựng mạch điện tử, Tủ điện nhựa, hộp điện, hộp đựng mạch, tủ nhựa, hộp nhựa chống nước Hộp nhựa ABS siêu bền 250x150x100 chịu mưa nắng (Chống nước) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 125k Hàng còn 37 cái
Còn 220 cái
Hộp nhựa chống nước 115x90x55mm

Nặng 137g, quy đổi 95gam, Box F3, Đựng mạch điện tử, Tủ điện nhựa, hộp điện, hộp đựng mạch, tủ nhựa Hộp nhựa chống nước 115x90x55mm Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 27k Hàng còn 220 cái
Còn 19 cái
Hộp nhựa chống nước 200x120x75

Quy đổi 300gam, Nặng 278g, Đựng mạch điện tử, Tủ điện nhựa, hộp điện, hộp đựng mạch, tủ nhựa Hộp nhựa chống nước 200x120x75 Đà Nẵng


  Hàng còn 19 cái
Còn 19 cái
Hộp nhựa ABS siêu bền 280x190x130 chịu mưa nắng (Chống nước)

Quy đổi 1150gam, Đựng mạch điện tử, Tủ điện nhựa, hộp điện, hộp đựng mạch, tủ nhựa, hộp nhựa chống nước Hộp nhựa ABS siêu bền 280x190x130 chịu mưa nắng (Chống nước) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 159k Hàng còn 19 cái
Còn 3 cái
Hộp nhựa chống nước 325x245x120

Quy đổi 1.65kg, nặng 1.2kg, Đựng mạch điện tử, Tủ điện nhựa, hộp điện, hộp đựng mạch, tủ nhựa, hộp nhựa chống nước Hộp nhựa chống nước 325x245x120 Đà Nẵng


  Hàng còn 3 cái
Còn 5 cái
Hộp nhựa ABS siêu bền 250x80x70 chịu mưa nắng (Chống nước)

Nặng 285gam, quy đổi 235gam, Đựng mạch điện tử, Tủ điện nhựa, hộp điện, hộp đựng mạch, tủ nhựa, hộp nhựa chống nước Hộp nhựa ABS siêu bền 250x80x70 chịu mưa nắng (Chống nước) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 55k Hàng còn 5 cái
Còn 198 cái
Hộp nhựa chống nước 83x58x33

Nặng 60gam, Quy đổi 26gam, F19, Đựng mạch điện tử, Tủ điện nhựa, hộp điện, hộp đựng mạch, tủ nhựa Hộp nhựa chống nước 83x58x33 Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 15k Hàng còn 198 cái
Còn 1 cái
Hộp nhựa ABS siêu bền 200x150x100 chịu mưa nắng (Chống nước)

Quy đổi 500gam, nặng 478gam, Đựng mạch điện tử, Tủ điện nhựa, hộp điện, hộp đựng mạch, tủ nhựa, hộp nhựa chống nước Hộp nhựa ABS siêu bền 200x150x100 chịu mưa nắng (Chống nước) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 85k Hàng còn 1 cái
Còn 49 cái
Hộp nhựa PLC 145X90X40 (Lỗ 2 phía)

Quy đổi 100gam, Vỏ hộp, vỏ nhựa Hộp nhựa PLC 145X90X40 (Lỗ 2 phía) Đà Nẵng


  Hàng còn 49 cái
Còn 1 cái
Hộp nhựa PLC 145x90x40 (Lỗ 1 phía)

Vỏ hộp, vỏ nhựa Hộp nhựa PLC 145x90x40 (Lỗ 1 phía) Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 16 cái
Hộp nhựa PLC trong suốt 115X90X40 (Kích thước thật 95x90x40)

Vỏ hộp, vỏ nhựa Hộp nhựa PLC trong suốt 115X90X40 (Kích thước thật 95x90x40) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 35k Hàng còn 16 cái
Còn 18 cái
Hộp nhựa PLC 115x90x40 (Lỗ 1 phía)

Quy đổi 75gam, Vỏ hộp, vỏ nhựa Hộp nhựa PLC 115x90x40 (Lỗ 1 phía) Đà Nẵng


  Hàng còn 18 cái
Còn 9 cái
Hộp nhựa PLC 115x90x40 (Lỗ 2 phía)

Quy đổi 75gam, Vỏ hộp, vỏ nhựa Hộp nhựa PLC 115x90x40 (Lỗ 2 phía) Đà Nẵng


  Hàng còn 9 cái
Còn 117 cái
Hộp nhựa PLC trong suốt 145X90X40 (Kích thước thật 125x90x40) - Gắn ray nhôm

Quy đổi 100gam, Vỏ hộp, vỏ nhựa Hộp nhựa PLC trong suốt 145X90X40 (Kích thước thật 125x90x40) - Gắn ray nhôm Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 35k Hàng còn 117 cái
Còn 235 cái
Ốc siết cáp nhựa PG7 (M12)

5gam, Ốc luồn cáp điện, Phụ kiện tủ điện, domino, termino, hộp điện, ốc luồn dây điện, ốc siết cáp điện, ốc siết dây điện, ốc đi dây điện, ốc đi cáp điện, Ốc siết cáp nhựa PG7 (M12) Đà Nẵng


  Hàng còn 235 cái
Còn 582 cái
Ốc siết cáp nhựa PG16 (M22)

13gam, Ốc luồn cáp điện, Phụ kiện tủ điện, domino, termino, hộp điện, ốc luồn dây điện, ốc siết cáp điện, ốc siết dây điện, ốc đi dây điện, ốc đi cáp điện Ốc siết cáp nhựa PG16 (M22) Đà Nẵng


  Hàng còn 582 cái
Còn 90 cái
Thanh Din Ray nhôm tủ điện 25CM

26gam, Thanh Din Rail nhôm, Thanh nhôm, thanh ray, tủ điện, tủ nhựa, hộp điện, hộp nhựa Thanh Din Ray nhôm tủ điện 25CM Đà Nẵng


  Hàng còn 90 cái
Còn 51 cái
Thanh Din Ray nhôm tủ điện (0.5 mét)

52gam, Thanh Din Rail nhôm, Thanh nhôm, thanh ray, tủ điện, tủ nhựa, hộp điện, hộp nhựa Thanh Din Ray nhôm tủ điện (0.5 mét) Đà Nẵng


  Hàng còn 51 cái
Còn 133 cái
Máng cáp điện 25x25mm (1.7 mét)

Máng nhựa, Máng luồn dây điện, máng luồn cáp điện, máng dây điện, nẹp dây điện, nẹp cáp điện, dây ruột gà, tủ điện, hộp điện, hộp nhựa kỹ thuật Máng cáp điện 25x25mm (1.7 mét) Đà Nẵng


  Hàng còn 133 cái
Còn 29 cái
Thanh Din Ray nhôm tủ điện (1 mét)

104gam, Thanh Din Rail nhôm, Thanh nhôm, thanh ray, tủ điện, tủ nhựa, hộp điện, hộp nhựa Thanh Din Ray nhôm tủ điện (1 mét) Đà Nẵng


  Hàng còn 29 cái
Còn 250 cái
Ốc siết cáp nhựa PG13.5 (M20)

12gam, Ốc luồn cáp điện, Phụ kiện tủ điện, domino, termino, hộp điện, ốc luồn dây điện, ốc siết cáp điện, ốc siết dây điện, ốc đi dây điện, ốc đi cáp điện, Ốc siết cáp nhựa PG13.5 (M20) Đà Nẵng


  Hàng còn 250 cái
Còn 381 cái
Hộp nhựa chống nước 100x68x50mm (Có tai)

120gam, Tủ điện nhựa, hộp điện, tủ nhựa Hộp nhựa chống nước 100x68x50mm (Có tai) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 27k Hàng còn 381 cái
Còn 337 cái
Ốc siết cáp nhựa PG9 (M16)

7gam, Ốc luồn cáp điện, Phụ kiện tủ điện, domino, termino, hộp điện, ốc luồn dây điện, ốc siết cáp điện, ốc siết dây điện, ốc đi dây điện, ốc đi cáp điện, Ốc siết cáp nhựa PG9 (M16) Đà Nẵng


  Hàng còn 337 cái
Còn 98 cái
Ốc siết cáp nhựa PG25 (M32)

25gam, Ốc luồn cáp điện, Phụ kiện tủ điện, domino, termino, hộp điện, ốc luồn dây điện, ốc siết cáp điện, ốc siết dây điện, ốc đi dây điện, ốc đi cáp điện Ốc siết cáp nhựa PG25 (M32) Đà Nẵng


  Hàng còn 98 cái
Còn 99 cái
Hộp nhựa chống nước 115x90x55mm (Có tai)

200g, Box F3-2, Tủ điện nhựa, hộp điện, tủ nhựa Hộp nhựa chống nước 115x90x55mm (Có tai) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 35k Hàng còn 99 cái
Còn 287 cái
Ốc siết cáp nhựa PG11 (M18)

10gam, Ốc luồn cáp điện, Phụ kiện tủ điện, domino, termino, hộp điện, ốc luồn dây điện, ốc siết cáp điện, ốc siết dây điện, ốc đi dây điện, ốc đi cáp điện, Ốc siết cáp nhựa PG11 (M18) Đà Nẵng


  Hàng còn 287 cái
Còn 12 cái
Hộp Nhựa Kỹ Thuật Chống nước (235x180x120)

Lioa JL-00C, Hộp nhựa, hộp điện, tủ nhựa, hộp nhựa chống nước, tủ điện nhựa Hộp Nhựa Kỹ Thuật Chống nước (235x180x120) Đà Nẵng


  Hàng còn 12 cái
Còn 0 cái
Hộp nhựa gắn thanh ray 88x59x37

Vỏ hộp, vỏ nhựa Hộp nhựa gắn thanh ray 88x59x37 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 29 cái
Ốc siết cáp nhựa PG19 (M25)

Ốc luồn cáp điện, Phụ kiện tủ điện, domino, termino, hộp điện, ốc luồn dây điện, ốc siết cáp điện, ốc siết dây điện, ốc đi dây điện, ốc đi cáp điện, Ốc siết cáp nhựa PG19 (M25) Đà Nẵng


  Hàng còn 29 cái
Còn 40 cái
Hộp nhựa, tủ điện nhựa nắp gài chống nước G1 (150x100x72)

Nặng 210gam, quy đổi 200gam, hộp nhựa kỹ thuật, hộp điện, tủ nhựa, hộp nhựa chống nước, tủ điện nhựa Hộp nhựa, tủ điện nhựa nắp gài chống nước G1 (150x100x72) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 39k Hàng còn 40 cái
Còn 5 cái
Hộp nhựa, tủ điện nhựa nắp gài chống nước G2 (190x140x72)

Nặng 300gam, quy đổi 350gam, hộp nhựa kỹ thuật, hộp điện, tủ nhựa, hộp nhựa chống nước, tủ điện nhựa Hộp nhựa, tủ điện nhựa nắp gài chống nước G2 (190x140x72) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 69k Hàng còn 5 cái
Còn 54 cái
Hộp nhựa, tủ điện nhựa nắp gài chống nước G3 (220x160x72)

Nặng 350gam, quy đổi 470gam, hộp nhựa kỹ thuật, hộp điện, tủ nhựa, hộp nhựa chống nước, tủ điện nhựa Hộp nhựa, tủ điện nhựa nắp gài chống nước G3 (220x160x72) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 79k Hàng còn 54 cái
Còn 5 cái
Hộp nhựa, tủ điện nhựa nắp gài chống nước G4 (240x170x110)

Nặng 650gam, quy đổi 750gam, hộp nhựa kỹ thuật, hộp điện, tủ nhựa, hộp nhựa chống nước, tủ điện nhựa Hộp nhựa, tủ điện nhựa nắp gài chống nước G4 (240x170x110) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 125k Hàng còn 5 cái
Còn 5 cái
Hộp nhựa, tủ điện nhựa nắp gài chống nước G5 (340x240x155)

Nặng 1350gam, quy đổi 2200gam, hộp nhựa kỹ thuật, hộp điện, tủ nhựa, hộp nhựa chống nước, tủ điện nhựa Hộp nhựa, tủ điện nhựa nắp gài chống nước G5 (340x240x155) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 280k Hàng còn 5 cái
Còn 9999 cái
Vít hộp nhựa PLC

Vít hộp nhựa PLC Đà Nẵng


  Hàng còn 9999 cái


//