× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 199 cái
Hộp nhựa chống nước 100x68x50

100gam, Đựng mạch điện tử, Tủ điện nhựa, hộp điện, hộp đựng mạch, tủ nhựa Hộp nhựa chống nước 100x68x50 Đà Nẵng


Hàng còn 199 cái
Còn 149 cái
Hộp nhựa chống nước 83x58x33

Quy đổi 36gam, F19, Đựng mạch điện tử, Tủ điện nhựa, hộp điện, hộp đựng mạch, tủ nhựa Hộp nhựa chống nước 83x58x33 Đà Nẵng


Hàng còn 149 cái
Còn 102 cái
Hộp nhựa chống nước 115x90x55mm

140g, Box F3, Đựng mạch điện tử, Tủ điện nhựa, hộp điện, hộp đựng mạch, tủ nhựa Hộp nhựa chống nước 115x90x55mm Đà Nẵng


Hàng còn 102 cái
Còn 44 cái
Hộp nhựa chống nước 200x120x75

F1 box, 350g, Đựng mạch điện tử, Tủ điện nhựa, hộp điện, hộp đựng mạch, tủ nhựa Hộp nhựa chống nước 200x120x75 Đà Nẵng


Hàng còn 44 cái
Còn 55 cái
Hộp nhựa chống nước 158x90x60

170g, Box F2, Đựng mạch điện tử, Tủ điện nhựa, hộp điện, hộp đựng mạch, tủ nhựa Hộp nhựa chống nước 158x90x60 Đà Nẵng


Hàng còn 55 cái
Tạm hết hàng
Hộp nhựa 110x110x50

Tủ điện nhựa, hộp điện, tủ nhựa Hộp nhựa 110x110x50 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 113 cái
Hộp nhựa PLC trong suốt 145X90X40 (Kích thước thật 125x90x40) - Gắn ray nhôm

Vỏ hộp, vỏ nhựa Hộp nhựa PLC trong suốt 145X90X40 (Kích thước thật 125x90x40) - Gắn ray nhôm Đà Nẵng


Hàng còn 113 cái
Còn 20 cái
Hộp nhựa PLC trong suốt 115X90X40 (Kích thước thật 95x90x40)

Vỏ hộp, vỏ nhựa Hộp nhựa PLC trong suốt 115X90X40 (Kích thước thật 95x90x40) Đà Nẵng


Hàng còn 20 cái
Còn 153 cái
Ốc siết cáp nhựa PG16 (M22)

13gam, Ốc luồn cáp điện, Phụ kiện tủ điện, domino, termino, hộp điện, ốc luồn dây điện, ốc siết cáp điện, ốc siết dây điện, ốc đi dây điện, ốc đi cáp điện Ốc siết cáp nhựa PG16 (M22) Đà Nẵng


Hàng còn 153 cái
Còn 154 cái
Ốc siết cáp nhựa PG7 (M12)

5gam, Ốc luồn cáp điện, Phụ kiện tủ điện, domino, termino, hộp điện, ốc luồn dây điện, ốc siết cáp điện, ốc siết dây điện, ốc đi dây điện, ốc đi cáp điện, Ốc siết cáp nhựa PG7 (M12) Đà Nẵng


Hàng còn 154 cái
Còn 8 cái
Hộp nhựa chống nước 115x90x55mm (Có tai)

200g, Box F3-2, Tủ điện nhựa, hộp điện, tủ nhựa Hộp nhựa chống nước 115x90x55mm (Có tai) Đà Nẵng


Hàng còn 8 cái
Còn 41 cái
Máng cáp điện 25x25mm (1.7 mét)

Máng nhựa, Máng luồn dây điện, máng luồn cáp điện, máng dây điện, nẹp dây điện, nẹp cáp điện, dây ruột gà, tủ điện, hộp điện, hộp nhựa kỹ thuật Máng cáp điện 25x25mm (1.7 mét) Đà Nẵng


Hàng còn 41 cái
Còn 45 cái
Ốc siết cáp nhựa PG9 (M16)

7gam, Ốc luồn cáp điện, Phụ kiện tủ điện, domino, termino, hộp điện, ốc luồn dây điện, ốc siết cáp điện, ốc siết dây điện, ốc đi dây điện, ốc đi cáp điện, Ốc siết cáp nhựa PG9 (M16) Đà Nẵng


Hàng còn 45 cái
Còn 35 cái
Ốc siết cáp nhựa PG25 (M32)

25gam, Ốc luồn cáp điện, Phụ kiện tủ điện, domino, termino, hộp điện, ốc luồn dây điện, ốc siết cáp điện, ốc siết dây điện, ốc đi dây điện, ốc đi cáp điện Ốc siết cáp nhựa PG25 (M32) Đà Nẵng


Hàng còn 35 cái
Còn 27 cái
Thanh Din Ray nhôm tủ điện (0.5 mét)

52gam, Thanh Din Rail nhôm, Thanh nhôm, thanh ray, tủ điện, tủ nhựa, hộp điện, hộp nhựa Thanh Din Ray nhôm tủ điện (0.5 mét) Đà Nẵng


Hàng còn 27 cái
Còn 129 cái
Ốc siết cáp nhựa PG11 (M18)

10gam, Ốc luồn cáp điện, Phụ kiện tủ điện, domino, termino, hộp điện, ốc luồn dây điện, ốc siết cáp điện, ốc siết dây điện, ốc đi dây điện, ốc đi cáp điện, Ốc siết cáp nhựa PG11 (M18) Đà Nẵng


Hàng còn 129 cái
Còn 250 cái
Hộp nhựa chống nước 100x68x50mm (Có tai)

120gam, Tủ điện nhựa, hộp điện, tủ nhựa Hộp nhựa chống nước 100x68x50mm (Có tai) Đà Nẵng


Hàng còn 250 cái
Còn 21 cái
Hộp Nhựa Kỹ Thuật Chống nước (235x180x120)

Lioa JL-00C, Hộp nhựa, hộp điện, tủ nhựa, hộp nhựa chống nước, tủ điện nhựa Hộp Nhựa Kỹ Thuật Chống nước (235x180x120) Đà Nẵng


Hàng còn 21 cái
Còn 32 cái
Thanh Din Ray nhôm tủ điện 25CM

26gam, Thanh Din Rail nhôm, Thanh nhôm, thanh ray, tủ điện, tủ nhựa, hộp điện, hộp nhựa Thanh Din Ray nhôm tủ điện 25CM Đà Nẵng


Hàng còn 32 cái
Còn 37 cái
Hộp nhựa PLC 115x90x40 (Lỗ 1 phía)

Quy đổi 75gam, Vỏ hộp, vỏ nhựa Hộp nhựa PLC 115x90x40 (Lỗ 1 phía) Đà Nẵng


Hàng còn 37 cái
Còn 125 cái
Ốc siết cáp nhựa PG13.5 (M20)

12gam, Ốc luồn cáp điện, Phụ kiện tủ điện, domino, termino, hộp điện, ốc luồn dây điện, ốc siết cáp điện, ốc siết dây điện, ốc đi dây điện, ốc đi cáp điện, Ốc siết cáp nhựa PG13.5 (M20) Đà Nẵng


Hàng còn 125 cái
Còn 3 cái
Hộp nhựa 110x100x45

B section, Tủ điện nhựa, hộp điện, tủ nhựa Hộp nhựa 110x100x45 Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 100 cái
Ốc siết cáp nhựa PG19 (M25)

Ốc luồn cáp điện, Phụ kiện tủ điện, domino, termino, hộp điện, ốc luồn dây điện, ốc siết cáp điện, ốc siết dây điện, ốc đi dây điện, ốc đi cáp điện, Ốc siết cáp nhựa PG19 (M25) Đà Nẵng


Hàng còn 100 cái
Tạm hết hàng
Hộp nhựa gắn thanh ray 88x59x37

Vỏ hộp, vỏ nhựa Hộp nhựa gắn thanh ray 88x59x37 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 16 cái
Hộp nhựa PLC 115x90x40 (Lỗ 2 phía)

Quy đổi 75gam, Vỏ hộp, vỏ nhựa Hộp nhựa PLC 115x90x40 (Lỗ 2 phía) Đà Nẵng


Hàng còn 16 cái
Còn 1 cái
Hộp nhựa PLC 145x90x40 (Lỗ 1 phía)

Vỏ hộp, vỏ nhựa Hộp nhựa PLC 145x90x40 (Lỗ 1 phía) Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 13 cái
Hộp nhựa PLC 145X90X40 (Lỗ 2 phía)

Quy đổi 100gam, Vỏ hộp, vỏ nhựa Hộp nhựa PLC 145X90X40 (Lỗ 2 phía) Đà Nẵng


Hàng còn 13 cái
Còn 12 cái
Thanh Din Ray nhôm tủ điện (1 mét)

104gam, Thanh Din Rail nhôm, Thanh nhôm, thanh ray, tủ điện, tủ nhựa, hộp điện, hộp nhựa Thanh Din Ray nhôm tủ điện (1 mét) Đà Nẵng


Hàng còn 12 cái
Còn 9999 cái
Vít hộp nhựa

Vít hộp nhựa Đà Nẵng


Hàng còn 9999 cái
Tạm hết hàng
Tủ điện sắt sơn tĩnh điện 300x400x200 (Loại dày)

Hộp nhựa, hộp điện, tủ nhựa, tủ điện nhựa, tủ sắt, tủ thép Tủ điện sắt sơn tĩnh điện 300x400x200 (Loại dày) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Tủ điện sắt sơn tĩnh điện 300x200x165

Hộp nhựa, hộp điện, tủ nhựa, tủ điện nhựa, tủ sắt, tủ thép Tủ điện sắt sơn tĩnh điện 300x200x165 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Hộp nhựa 88x59x37 (1 lỗ)

Vỏ hộp, vỏ nhựa Hộp nhựa 88x59x37 (1 lỗ) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Hộp nhựa 82X50X32 (Trắng, đen)

Vỏ hộp, vỏ nhựa Hộp nhựa 82X50X32 (Trắng, đen) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Hộp nhựa PLC 155X110X60 (Lỗ 2 phía)

Vỏ hộp, vỏ nhựa Hộp nhựa PLC 155X110X60 (Lỗ 2 phía) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Máng cáp điện 35x35mm (1.7 mét)

Máng nhựa, Máng luồn dây điện, máng luồn cáp điện, máng dây điện, nẹp dây điện, nẹp cáp điện, dây ruột gà, tủ điện, hộp điện, hộp nhựa kỹ thuật Máng cáp điện 35x35mm (1.7 mét) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng


//