× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 155 cái
Hộp nhựa chống nước 100x68x50

Nặng 97gam, quy đổi 57gam, Đựng mạch điện tử, Tủ điện nhựa, hộp điện, hộp đựng mạch, tủ nhựa Hộp nhựa chống nước 100x68x50 Đà Nẵng


  Hàng còn 155 cái
Còn 47 cái
Hộp nhựa chống nước 158x90x60

Nặng 168g, quy đổi 142gam, Box F2, Đựng mạch điện tử, Tủ điện nhựa, hộp điện, hộp đựng mạch, tủ nhựa Hộp nhựa chống nước 158x90x60 Đà Nẵng


  Hàng còn 47 cái
Còn 4 cái
Hộp nhựa ABS siêu bền 250x150x100 chịu mưa nắng (Chống nước)

Quy đổi 625gam, nặng 500gam, Đựng mạch điện tử, Tủ điện nhựa, hộp điện, hộp đựng mạch, tủ nhựa, hộp nhựa chống nước Hộp nhựa ABS siêu bền 250x150x100 chịu mưa nắng (Chống nước) Đà Nẵng


  Hàng còn 4 cái
Còn 76 cái
Hộp nhựa chống nước 115x90x55mm

Nặng 137g, quy đổi 95gam, Box F3, Đựng mạch điện tử, Tủ điện nhựa, hộp điện, hộp đựng mạch, tủ nhựa Hộp nhựa chống nước 115x90x55mm Đà Nẵng


  Hàng còn 76 cái
Còn 39 cái
Hộp nhựa chống nước 200x120x75

Quy đổi 300gam, Nặng 278g, Đựng mạch điện tử, Tủ điện nhựa, hộp điện, hộp đựng mạch, tủ nhựa Hộp nhựa chống nước 200x120x75 Đà Nẵng


  Hàng còn 39 cái
Còn 2 cái
Hộp nhựa ABS siêu bền 280x190x130 chịu mưa nắng (Chống nước)

Quy đổi 1150gam, Đựng mạch điện tử, Tủ điện nhựa, hộp điện, hộp đựng mạch, tủ nhựa, hộp nhựa chống nước Hộp nhựa ABS siêu bền 280x190x130 chịu mưa nắng (Chống nước) Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn 82 cái
Hộp nhựa chống nước 83x58x33

Nặng 60gam, Quy đổi 26gam, F19, Đựng mạch điện tử, Tủ điện nhựa, hộp điện, hộp đựng mạch, tủ nhựa Hộp nhựa chống nước 83x58x33 Đà Nẵng


  Hàng còn 82 cái
Còn 10 cái
Hộp nhựa PLC 115x90x40 (Lỗ 2 phía)

Quy đổi 75gam, Vỏ hộp, vỏ nhựa Hộp nhựa PLC 115x90x40 (Lỗ 2 phía) Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 32 cái
Hộp nhựa PLC 115x90x40 (Lỗ 1 phía)

Quy đổi 75gam, Vỏ hộp, vỏ nhựa Hộp nhựa PLC 115x90x40 (Lỗ 1 phía) Đà Nẵng


  Hàng còn 32 cái
Còn 55 cái
Hộp nhựa PLC 145X90X40 (Lỗ 2 phía)

Quy đổi 100gam, Vỏ hộp, vỏ nhựa Hộp nhựa PLC 145X90X40 (Lỗ 2 phía) Đà Nẵng


  Hàng còn 55 cái
Còn 27 cái
Hộp nhựa PLC 145x90x40 (Lỗ 1 phía)

Vỏ hộp, vỏ nhựa Hộp nhựa PLC 145x90x40 (Lỗ 1 phía) Đà Nẵng


  Hàng còn 27 cái
Còn 16 cái
Hộp nhựa PLC trong suốt 115X90X40 (Kích thước thật 95x90x40)

Vỏ hộp, vỏ nhựa Hộp nhựa PLC trong suốt 115X90X40 (Kích thước thật 95x90x40) Đà Nẵng


  Hàng còn 16 cái
Còn 91 cái
Hộp nhựa PLC trong suốt 145X90X40 (Kích thước thật 125x90x40) - Gắn ray nhôm

Vỏ hộp, vỏ nhựa Hộp nhựa PLC trong suốt 145X90X40 (Kích thước thật 125x90x40) - Gắn ray nhôm Đà Nẵng


  Hàng còn 91 cái
Còn 516 cái
Ốc siết cáp nhựa PG7 (M12)

5gam, Ốc luồn cáp điện, Phụ kiện tủ điện, domino, termino, hộp điện, ốc luồn dây điện, ốc siết cáp điện, ốc siết dây điện, ốc đi dây điện, ốc đi cáp điện, Ốc siết cáp nhựa PG7 (M12) Đà Nẵng


  Hàng còn 516 cái
Còn 627 cái
Ốc siết cáp nhựa PG16 (M22)

13gam, Ốc luồn cáp điện, Phụ kiện tủ điện, domino, termino, hộp điện, ốc luồn dây điện, ốc siết cáp điện, ốc siết dây điện, ốc đi dây điện, ốc đi cáp điện Ốc siết cáp nhựa PG16 (M22) Đà Nẵng


  Hàng còn 627 cái
Còn 10 cái
Thanh Din Ray nhôm tủ điện (0.5 mét)

52gam, Thanh Din Rail nhôm, Thanh nhôm, thanh ray, tủ điện, tủ nhựa, hộp điện, hộp nhựa Thanh Din Ray nhôm tủ điện (0.5 mét) Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 161 cái
Máng cáp điện 25x25mm (1.7 mét)

Máng nhựa, Máng luồn dây điện, máng luồn cáp điện, máng dây điện, nẹp dây điện, nẹp cáp điện, dây ruột gà, tủ điện, hộp điện, hộp nhựa kỹ thuật Máng cáp điện 25x25mm (1.7 mét) Đà Nẵng


  Hàng còn 161 cái
Còn 4 cái
Thanh Din Ray nhôm tủ điện 25CM

26gam, Thanh Din Rail nhôm, Thanh nhôm, thanh ray, tủ điện, tủ nhựa, hộp điện, hộp nhựa Thanh Din Ray nhôm tủ điện 25CM Đà Nẵng


  Hàng còn 4 cái
Còn 90 cái
Thanh Din Ray nhôm tủ điện (1 mét)

104gam, Thanh Din Rail nhôm, Thanh nhôm, thanh ray, tủ điện, tủ nhựa, hộp điện, hộp nhựa Thanh Din Ray nhôm tủ điện (1 mét) Đà Nẵng


  Hàng còn 90 cái
Còn 3 cái
Hộp nhựa chống nước 115x90x55mm (Có tai)

200g, Box F3-2, Tủ điện nhựa, hộp điện, tủ nhựa Hộp nhựa chống nước 115x90x55mm (Có tai) Đà Nẵng


  Hàng còn 3 cái
Còn 277 cái
Ốc siết cáp nhựa PG13.5 (M20)

12gam, Ốc luồn cáp điện, Phụ kiện tủ điện, domino, termino, hộp điện, ốc luồn dây điện, ốc siết cáp điện, ốc siết dây điện, ốc đi dây điện, ốc đi cáp điện, Ốc siết cáp nhựa PG13.5 (M20) Đà Nẵng


  Hàng còn 277 cái
Còn 0 cái
Hộp nhựa gắn thanh ray 88x59x37

Vỏ hộp, vỏ nhựa Hộp nhựa gắn thanh ray 88x59x37 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 148 cái
Hộp nhựa chống nước 100x68x50mm (Có tai)

120gam, Tủ điện nhựa, hộp điện, tủ nhựa Hộp nhựa chống nước 100x68x50mm (Có tai) Đà Nẵng


  Hàng còn 148 cái
Còn 506 cái
Ốc siết cáp nhựa PG9 (M16)

7gam, Ốc luồn cáp điện, Phụ kiện tủ điện, domino, termino, hộp điện, ốc luồn dây điện, ốc siết cáp điện, ốc siết dây điện, ốc đi dây điện, ốc đi cáp điện, Ốc siết cáp nhựa PG9 (M16) Đà Nẵng


  Hàng còn 506 cái
Còn 20 cái
Ốc siết cáp nhựa PG25 (M32)

25gam, Ốc luồn cáp điện, Phụ kiện tủ điện, domino, termino, hộp điện, ốc luồn dây điện, ốc siết cáp điện, ốc siết dây điện, ốc đi dây điện, ốc đi cáp điện Ốc siết cáp nhựa PG25 (M32) Đà Nẵng


  Hàng còn 20 cái
Còn 43 cái
Ốc siết cáp nhựa PG19 (M25)

Ốc luồn cáp điện, Phụ kiện tủ điện, domino, termino, hộp điện, ốc luồn dây điện, ốc siết cáp điện, ốc siết dây điện, ốc đi dây điện, ốc đi cáp điện, Ốc siết cáp nhựa PG19 (M25) Đà Nẵng


  Hàng còn 43 cái
Còn 92 cái
Ốc siết cáp nhựa PG11 (M18)

10gam, Ốc luồn cáp điện, Phụ kiện tủ điện, domino, termino, hộp điện, ốc luồn dây điện, ốc siết cáp điện, ốc siết dây điện, ốc đi dây điện, ốc đi cáp điện, Ốc siết cáp nhựa PG11 (M18) Đà Nẵng


  Hàng còn 92 cái
Còn 19 cái
Hộp Nhựa Kỹ Thuật Chống nước (235x180x120)

Lioa JL-00C, Hộp nhựa, hộp điện, tủ nhựa, hộp nhựa chống nước, tủ điện nhựa Hộp Nhựa Kỹ Thuật Chống nước (235x180x120) Đà Nẵng


  Hàng còn 19 cái
Còn 9999 cái
Vít hộp nhựa PLC

Vít hộp nhựa PLC Đà Nẵng


  Hàng còn 9999 cái


//