× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 0 cái
Xi lanh khí nén 16mm - hành trình 50mm

MAL16*50 Xi lanh khí nén 16mm - hành trình 50mm Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 0 cái
Xi lanh khí nén 16mm - hành trình 100mm

MAL16*100 Xi lanh khí nén 16mm - hành trình 100mm Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 0 cái
Xi lanh khí nén 16mm - hành trình 150mm

MAL16*150 Xi lanh khí nén 16mm - hành trình 150mm Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 2 cái
Xi lanh khí nén 16mm - hành trình 200mm

MAL16*200 Xi lanh khí nén 16mm - hành trình 200mm Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn 405 cái
Ống khí nén 6mm

Xi lanh khí nén 6*4 red, ống hơi Ống khí nén 6mm Đà Nẵng


  Hàng còn 405 cái
Còn 114 cái
Đầu nối ren khí nén M10 (Ống hơi 6mm)

PC6-01, Xi lanh khí nén Đầu nối ren khí nén M10 (Ống hơi 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 114 cái
Còn 7 cái
Van tiết lưu khí nén M10 (Ống hơi 6mm)

SL6-01, Xi lanh khí nén Van tiết lưu khí nén M10 (Ống hơi 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 7 cái
Còn 108 cái
Van tiết lưu khí nén M5 (Ống hơi 6mm)

SL6-M5, Xi lanh khí nén Van tiết lưu khí nén M5 (Ống hơi 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 108 cái
Còn 24 cái
Van tiết lưu ống khí nén, ống hơi 4mm (SA4)

Xi lanh khí nén Van tiết lưu ống khí nén, ống hơi 4mm (SA4) Đà Nẵng


  Hàng còn 24 cái
Còn 16 cái
Van tiết lưu ống khí nén, ống hơi 8mm (SA8)

Xi lanh khí nén Van tiết lưu ống khí nén, ống hơi 8mm (SA8) Đà Nẵng


  Hàng còn 16 cái
Còn 9 cái
Van tiết lưu ống khí nén, ống hơi 6mm (SA6)

Xi lanh khí nén Van tiết lưu ống khí nén, ống hơi 6mm (SA6) Đà Nẵng


  Hàng còn 9 cái
Còn 3 cái
Đầu nối khí nén M5 - 90 độ (Ống khí 6mm)

PL6-M5, xi lanh khí nén Đầu nối khí nén M5 - 90 độ (Ống khí 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 3 cái
Còn 50 cái
Cút chữ T khí nén PE10 (Ống hơi 10mm)

PE10, xi lanh khí nén, jack nối béc phun sương Cút chữ T khí nén PE10 (Ống hơi 10mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 50 cái
Còn 153 cái
Cút chữ T khí nén PE6 (Ống hơi 6mm)

PE6, xi lanh khí nén Cút chữ T khí nén PE6 (Ống hơi 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 153 cái
Còn 119 cái
Cút chữ T khí nén PE8 (Ống hơi 8mm)

PE8, xi lanh khí nén, jack nối béc phun sương Cút chữ T khí nén PE8 (Ống hơi 8mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 119 cái
Còn 100 cái
Cút chữ T khí nén PE4 (Ống hơi 4mm)

PE4, xi lanh khí nén Cút chữ T khí nén PE4 (Ống hơi 4mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 100 cái
Còn 86 cái
Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 6-4mm (PG6-4)

PG6-4, xi lanh khí nén Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 6-4mm (PG6-4) Đà Nẵng


  Hàng còn 86 cái
Còn 115 cái
Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 8-6mm (PG8-6)

PG8-6, xi lanh khí nén Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 8-6mm (PG8-6) Đà Nẵng


  Hàng còn 115 cái
Còn 83 cái
Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 10-6mm (PG10-6)

PG10-6, xi lanh khí nén Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 10-6mm (PG10-6) Đà Nẵng


  Hàng còn 83 cái
Còn 94 cái
Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 10-8mm (PG10-8)

PG10-8, xi lanh khí nén Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 10-8mm (PG10-8) Đà Nẵng


  Hàng còn 94 cái
Còn 50 cái
Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 6-6mm (PU6)

PU6, xi lanh khí nén Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 6-6mm (PU6) Đà Nẵng


  Hàng còn 50 cái
Còn 59 cái
Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 8-4mm (PG8-4)

PG8-4, xi lanh khí nén Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 8-4mm (PG8-4) Đà Nẵng


  Hàng còn 59 cái
Còn 85 cái
Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 10-10mm (PU10)

Xi lanh khí nén Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 10-10mm (PU10) Đà Nẵng


  Hàng còn 85 cái
Còn 45 cái
Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 4-4mm (PU4)

Xi lanh khí nén Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 4-4mm (PU4) Đà Nẵng


  Hàng còn 45 cái
Còn 61 cái
Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 8-8mm (PU8)

Xi lanh khí nén Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 8-8mm (PU8) Đà Nẵng


  Hàng còn 61 cái
Còn 149 cái
Đầu nối ren khí nén M13 (Ống hơi 6mm)

PC6-02, Xi lanh khí nén Đầu nối ren khí nén M13 (Ống hơi 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 149 cái
Còn 15 cái
Van điện từ khí nén 5/2 AIRTAC 4V210-08 220V (1 cuộn hút)

200gam, 4V210-08 220V, Van khí nén, xi lanh khí nén Van điện từ khí nén 5/2 AIRTAC 4V210-08 220V (1 cuộn hút) Đà Nẵng


  Hàng còn 15 cái
Còn 1 cái
Máy nén khí mini 12V

Xi lanh khí nén, van điện từ khí nén, máy khoan pin, máy bơm khí, máy bơm hơi Máy nén khí mini 12V Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 174 cái
Ống khí nén 8mm

Xi lanh khí nén 8x5, ống hơi, phun sương Đầu béc phun sương, bơm phun sương ống nước Ống khí nén 8mm Đà Nẵng


  Hàng còn 174 cái
Còn 80 cái
Đầu nối ren khí nén M5 (Ống hơi 6mm)

PC6-m5, Xi lanh khí nén Đầu nối ren khí nén M5 (Ống hơi 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 80 cái
Còn 0 cái
Van điều áp khí nén (có đồng hồ)

AR2000, with watch / bracket, Xi lanh khí nén, van tiết lưu khí nén, van điều chỉnh áp suất khí nén, van khí nén Van điều áp khí nén (có đồng hồ) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 3 cái
Van điện từ khí nén 5/2 AIRTAC 4V220-08 220V (2 cuộn hút)

300gam, 4V220-08 ordinary AC220V, Van khí nén, xi lanh khí nén Van điện từ khí nén 5/2 AIRTAC 4V220-08 220V (2 cuộn hút) Đà Nẵng


  Hàng còn 3 cái
Còn 83 cái
Van điện từ khí nén 5/2 AIRTAC 4V210-08 24VDC (1 cuộn hút)

200gam, 4V210-08 DC24V, Van khí nén, xi lanh khí nén Van điện từ khí nén 5/2 AIRTAC 4V210-08 24VDC (1 cuộn hút) Đà Nẵng


  Hàng còn 83 cái
Còn 47 cái
Van điện từ khí nén 5/2 AIRTAC 4V220-08 24VDC (2 cuộn hút)

300gam, 4V220-08 ordinary DC24V, Van khí nén, xi lanh khí nén Van điện từ khí nén 5/2 AIRTAC 4V220-08 24VDC (2 cuộn hút) Đà Nẵng


  Hàng còn 47 cái
Còn 1 cái
Xi lanh 16mm - 100mm (Đã sử dụng)

Xi lanh khí nén Xi lanh 16mm - 100mm (Đã sử dụng) Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái


//