× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 16 cái
Xi lanh khí nén 16mm - hành trình 50mm

103gam, MAL16*50 Xi lanh khí nén 16mm - hành trình 50mm Đà Nẵng


  Hàng còn 16 cái
Còn 16 cái
Xi lanh khí nén 16mm - hành trình 100mm

128gam, MAL16*100 Xi lanh khí nén 16mm - hành trình 100mm Đà Nẵng


  Hàng còn 16 cái
Còn 15 cái
Xi lanh khí nén 16mm - hành trình 150mm

155gam, MAL16*150 Xi lanh khí nén 16mm - hành trình 150mm Đà Nẵng


  Hàng còn 15 cái
Còn 7 cái
Xi lanh khí nén 16mm - hành trình 200mm

191gam, MAL16*200 Xi lanh khí nén 16mm - hành trình 200mm Đà Nẵng


  Hàng còn 7 cái
Còn 214 cái
Ống khí nén 6mm

Xi lanh khí nén 6*4 red, ống hơi Ống khí nén 6mm Đà Nẵng


  Hàng còn 214 cái
Còn 21 cái
Cảm biến từ cho xi lanh khí nén CS1-J

25gam Cảm biến từ cho xi lanh khí nén CS1-J Đà Nẵng


  Hàng còn 21 cái
Còn 19 cái
Cảm biến từ cho xi lanh khí nén CS1-U

31gam Cảm biến từ cho xi lanh khí nén CS1-U Đà Nẵng


  Hàng còn 19 cái
Còn 10 cái
Cảm biến từ cho xi lanh khí nén CS1-F

31gam Cảm biến từ cho xi lanh khí nén CS1-F Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 52 cái
Đế gá xi lanh khí nén LB16, xi lanh điện - Dùng cho xi lanh 16mm

33gam 1 cái, 66gam 1 cặp Đế gá xi lanh khí nén LB16, xi lanh điện - Dùng cho xi lanh 16mm Đà Nẵng


  Hàng còn 52 cái
Còn 18 cái
Đế gá xi lanh khí nén SDB-16 (Dùng cho xi lanh 16mm)

27gam Đế gá xi lanh khí nén SDB-16 (Dùng cho xi lanh 16mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 18 cái
Còn 94 cái
Đầu nối ren khí nén M10 (Ống hơi 6mm)

5gam, PC6-01, Xi lanh khí nén Đầu nối ren khí nén M10 (Ống hơi 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 94 cái
Còn 83 cái
Jack tiêu âm khí nén 10mm M10 BSL-01 Dùng cho van điện từ (Giảm âm, giảm thanh, chống ồn)

6gam, Xi lanh khí nén Jack tiêu âm khí nén 10mm M10 BSL-01 Dùng cho van điện từ (Giảm âm, giảm thanh, chống ồn) Đà Nẵng


  Hàng còn 83 cái
Còn 117 cái
Jack tiết lưu khí nén M10 (Ống hơi 6mm)

SL6-01, Xi lanh khí nén, van tiết lưu Jack tiết lưu khí nén M10 (Ống hơi 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 117 cái
Còn 185 cái
Jack tiết lưu khí nén M5 (Ống hơi 6mm)

SL6-M5, Xi lanh khí nén, van tiết lưu Jack tiết lưu khí nén M5 (Ống hơi 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 185 cái
Còn 19 cái
Van tiết lưu ống khí nén, ống hơi 4mm (SA4)

Xi lanh khí nén Van tiết lưu ống khí nén, ống hơi 4mm (SA4) Đà Nẵng


  Hàng còn 19 cái
Còn 83 cái
Van tiết lưu ống khí nén, ống hơi 6mm (SA6)

Xi lanh khí nén Van tiết lưu ống khí nén, ống hơi 6mm (SA6) Đà Nẵng


  Hàng còn 83 cái
Còn 36 cái
Van tiết lưu ống khí nén, ống hơi 8mm (SA8)

Xi lanh khí nén Van tiết lưu ống khí nén, ống hơi 8mm (SA8) Đà Nẵng


  Hàng còn 36 cái
Còn 92 cái
Cút chữ T khí nén PE8 (Ống hơi 8mm)

8gam, PE8, xi lanh khí nén, jack nối béc phun sương Cút chữ T khí nén PE8 (Ống hơi 8mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 92 cái
Còn 44 cái
Cút chữ T khí nén PE10 (Ống hơi 10mm)

13.5gam, PE10, xi lanh khí nén, jack nối béc phun sương Cút chữ T khí nén PE10 (Ống hơi 10mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 44 cái
Còn 97 cái
Cút chữ T khí nén PE6 (Ống hơi 6mm)

6gam, PE6, xi lanh khí nén Cút chữ T khí nén PE6 (Ống hơi 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 97 cái
Còn 91 cái
Cút chữ T khí nén PE4 (Ống hơi 4mm)

4.2gam, PE4, xi lanh khí nén Cút chữ T khí nén PE4 (Ống hơi 4mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 91 cái
Còn 136 cái
Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 8-8mm (PU8)

Xi lanh khí nén Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 8-8mm (PU8) Đà Nẵng


  Hàng còn 136 cái
Còn 128 cái
Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 4-4mm (PU4)

Xi lanh khí nén Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 4-4mm (PU4) Đà Nẵng


  Hàng còn 128 cái
Còn 74 cái
Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 10-10mm (PU10)

Xi lanh khí nén Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 10-10mm (PU10) Đà Nẵng


  Hàng còn 74 cái
Còn 151 cái
Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 10-6mm (PG10-6)

PG10-6, xi lanh khí nén Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 10-6mm (PG10-6) Đà Nẵng


  Hàng còn 151 cái
Còn 55 cái
Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 8-4mm (PG8-4)

PG8-4, xi lanh khí nén Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 8-4mm (PG8-4) Đà Nẵng


  Hàng còn 55 cái
Còn 315 cái
Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 8-6mm (PG8-6)

PG8-6, xi lanh khí nén Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 8-6mm (PG8-6) Đà Nẵng


  Hàng còn 315 cái
Còn 207 cái
Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 6-4mm (PG6-4)

PG6-4, xi lanh khí nén Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 6-4mm (PG6-4) Đà Nẵng


  Hàng còn 207 cái
Còn 227 cái
Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 6-6mm (PU6)

PU6, xi lanh khí nén Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 6-6mm (PU6) Đà Nẵng


  Hàng còn 227 cái
Còn 148 cái
Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 10-8mm (PG10-8)

PG10-8, xi lanh khí nén Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 10-8mm (PG10-8) Đà Nẵng


  Hàng còn 148 cái
Còn 2 cái
Máy nén khí mini 12V áp suất cao - Loại tốt

Xi lanh khí nén, van điện từ khí nén, máy khoan pin, máy bơm khí, máy bơm hơi Máy nén khí mini 12V áp suất cao - Loại tốt Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn 5 cái
Đầu nối ren khí nén M5 (Ống hơi 4mm)

5gam, PC4-m5, Xi lanh khí nén Đầu nối ren khí nén M5 (Ống hơi 4mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 5 cái
Còn 6 cái
Van điện từ khí nén 5/2 4V210-08 220V (1 cuộn hút)

200gam, 4V210-08 220V, Van khí nén, xi lanh khí nén Van điện từ khí nén 5/2 4V210-08 220V (1 cuộn hút) Đà Nẵng


  Hàng còn 6 cái
Còn 3 cái
Máy nén khí mini 12V

Xi lanh khí nén, van điện từ khí nén, máy khoan pin, máy bơm khí, máy bơm hơi Máy nén khí mini 12V Đà Nẵng


  Hàng còn 3 cái
Còn 200 cái
Đầu nối ren khí nén M13 (Ống hơi 4mm)

6.5gam, PC4-02, Xi lanh khí nén Đầu nối ren khí nén M13 (Ống hơi 4mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 200 cái
Còn 120 cái
Ống khí nén 8mm

Xi lanh khí nén 8x5, ống hơi, phun sương Đầu béc phun sương, bơm phun sương ống nước Ống khí nén 8mm Đà Nẵng


  Hàng còn 120 cái
Còn 119 cái
Đầu nối ren khí nén M13 (Ống hơi 6mm)

6.5gam, PC6-02, Xi lanh khí nén Đầu nối ren khí nén M13 (Ống hơi 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 119 cái
Còn 40 cái
Đầu nối ren khí nén M5 (Ống hơi 6mm)

5gam, PC6-m5, Xi lanh khí nén Đầu nối ren khí nén M5 (Ống hơi 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 40 cái
Còn 9 cái
Van điều áp khí nén (có đồng hồ)

AR2000, with watch / bracket, Xi lanh khí nén, van tiết lưu khí nén, van điều chỉnh áp suất khí nén, van khí nén Van điều áp khí nén (có đồng hồ) Đà Nẵng


  Hàng còn 9 cái
Còn 100 cái
Đầu nối ren khí nén M5 (Ống hơi 4mm)

5gam, PC4-m5, Xi lanh khí nén Đầu nối ren khí nén M5 (Ống hơi 4mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 100 cái
Còn 15 cái
Van điện từ khí nén 5/2 4V220-08 220V (2 cuộn hút)

300gam, 4V220-08 ordinary AC220V, Van khí nén, xi lanh khí nén Van điện từ khí nén 5/2 4V220-08 220V (2 cuộn hút) Đà Nẵng


  Hàng còn 15 cái
Còn 38 cái
Van điện từ khí nén 5/2 4V210-08 24VDC (1 cuộn hút)

200gam, 4V210-08 DC24V, Van khí nén, xi lanh khí nén Van điện từ khí nén 5/2 4V210-08 24VDC (1 cuộn hút) Đà Nẵng


  Hàng còn 38 cái
Còn 44 cái
Van điện từ khí nén 5/2 4V220-08 24VDC (2 cuộn hút)

300gam, 4V220-08 ordinary DC24V, Van khí nén, xi lanh khí nén Van điện từ khí nén 5/2 4V220-08 24VDC (2 cuộn hút) Đà Nẵng


  Hàng còn 44 cái
Còn 1 cái
Xi lanh 16mm - 100mm (Đã sử dụng)

Xi lanh khí nén Xi lanh 16mm - 100mm (Đã sử dụng) Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái