× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Xi lanh khí nén 16mm - hành trình 50mm

Xi lanh khí nén 16mm - hành trình 50mm
Mã sản phẩm: #1783
Nhà sản xuất: Chính hãng
Tồn kho: 10 (Lượng tồn kho thực tế)
Giá: 85,000 VNĐ (Giá bán thực tế)


Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan


Xi lanh khí nén 16mm - hành trình 100mm
Hàng còn 10 cái
Xi lanh khí nén 16mm - hành trình 150mm
Hàng còn 15 cái
Xi lanh khí nén 16mm - hành trình 200mm
Hàng còn 12 cái
Ống khí nén 6mm
Hàng còn 396 cái
Đầu nối ren khí nén M10 (Ống hơi 6mm)
Hàng còn 110 cái
Van tiết lưu khí nén M10 (Ống hơi 6mm)
Hàng còn 77 cái
Van tiết lưu khí nén M5 (Ống hơi 6mm)
Hàng còn 99 cái
Van tiết lưu ống khí nén, ống hơi 4mm (SA4)
Hàng còn 23 cái
Van tiết lưu ống khí nén, ống hơi 8mm (SA8)
Hàng còn 14 cái
Van tiết lưu ống khí nén, ống hơi 6mm (SA6)
-Tạm hết hàng
Đầu nối khí nén M5 - 90 độ (Ống khí 6mm)
Hàng còn 3 cái
Cút chữ T khí nén PE10 (Ống hơi 10mm)
Hàng còn 50 cái
Cút chữ T khí nén PE6 (Ống hơi 6mm)
Hàng còn 151 cái
Cút chữ T khí nén PE8 (Ống hơi 8mm)
Hàng còn 118 cái
Cút chữ T khí nén PE4 (Ống hơi 4mm)
Hàng còn 99 cái
Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 6-4mm (PG6-4)
Hàng còn 86 cái
Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 8-6mm (PG8-6)
Hàng còn 100 cái
Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 10-6mm (PG10-6)
Hàng còn 82 cái
Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 10-8mm (PG10-8)
Hàng còn 91 cái
Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 6-6mm (PU6)
Hàng còn 46 cái
Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 8-4mm (PG8-4)
Hàng còn 59 cái
Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 10-10mm (PU10)
Hàng còn 85 cái
Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 4-4mm (PU4)
Hàng còn 45 cái
Đầu chuyển nối dài ống khí nén, ống hơi 8-8mm (PU8)
Hàng còn 60 cái
Đầu nối ren khí nén M13 (Ống hơi 6mm)
Hàng còn 141 cái
Van điện từ khí nén 5/2 AIRTAC 4V210-08 220V (1 cuộn hút)
Hàng còn 14 cái
Máy nén khí mini 12V
Hàng còn 5 cái
Ống khí nén 8mm
Hàng còn 161 cái
Đầu nối ren khí nén M5 (Ống hơi 6mm)
Hàng còn 78 cái
Van điều áp khí nén (có đồng hồ)
Hàng còn 6 cái
Van điện từ khí nén 5/2 AIRTAC 4V220-08 220V (2 cuộn hút)
Hàng còn 2 cái
Van điện từ khí nén 5/2 AIRTAC 4V210-08 24VDC (1 cuộn hút)
Hàng còn 83 cái
Van điện từ khí nén 5/2 AIRTAC 4V220-08 24VDC (2 cuộn hút)
Hàng còn 46 cái
Xi lanh 16mm - 100mm (Đã sử dụng)
Hàng còn 1 cái

//