× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k. Cam kết giá bán lẻ đúng với giá công bố trên website. Hoàn tiền gấp 3 lần chênh lệch.
× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 7 cái
TIP122 - 5A/100V NPN

Transistor, Mosfet, BJT, TO-220 TIP122 - 5A/100V NPN Đà Nẵng


Hàng còn 7 cái
Còn 51 cái
C2073 - 1.5A 150V

2SC2073, Transistor, BJT C2073 - 1.5A 150V Đà Nẵng


Hàng còn 51 cái
Còn 44 cái
B688 PNP

688, 668, Transistor, TO-247 B688 PNP Đà Nẵng


Hàng còn 44 cái
Còn 10 cái
2N3055

Transistor NPN 100V/15A 2N3055 Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Còn 9 cái
A1943 - 2SA1943

Transistor (BJT) A1943 - 2SA1943 Đà Nẵng


Hàng còn 9 cái
Còn 32 cái
B772

Transistor (BJT) 2SB772 B772 Đà Nẵng


Hàng còn 32 cái
Còn 40 cái
D882

2SD882, Transistor (BJT) D882 Đà Nẵng


Hàng còn 40 cái
Còn 266 cái
2N2222

2N2222A TO-92, NPN BJT Transistor 0.6A/30V 2N2222 Đà Nẵng


Hàng còn 266 cái
Còn 202 cái
C828

Straight Transistor 2SC828 C828 TO92 PNP Low Power Transistor 0.1A 30V C828 Đà Nẵng


Hàng còn 202 cái
Còn 219 cái
2N3906 - 0.2A 40V

Transistor, BJT, TO-92 2N3906 - 0.2A 40V Đà Nẵng


Hàng còn 219 cái
Còn 202 cái
2N3904 - 0.2A 40V

Transistor, BJT, TO-92 2N3904 - 0.2A 40V Đà Nẵng


Hàng còn 202 cái
Còn 46 cái
A940 - 1.5A 150V

2SA940, Transistor, BJT A940 - 1.5A 150V Đà Nẵng


Hàng còn 46 cái
Còn 24 cái
TIP127 - 5A/100V PNP

Transistor, Mosfet, BJT, TO-220 TIP127 - 5A/100V PNP Đà Nẵng


Hàng còn 24 cái
Còn 307 cái
BC547 - 0.2A/50V NPN 300MHz

Transistor, Mosfet, BJT, TO-92 BC547 - 0.2A/50V NPN 300MHz Đà Nẵng


Hàng còn 307 cái
Còn 107 cái
SS8050 - 1.5A/2W NPN

Transistor, Mosfet, BJT, TO-92 SS8050 - 1.5A/2W NPN Đà Nẵng


Hàng còn 107 cái
Còn 138 cái
A1013 - 1A/160V PNP (2SA1013)

2SA1013, Transistor, Mosfet, BJT, TO-92MOD, TO-92L A1013 - 1A/160V PNP (2SA1013) Đà Nẵng


Hàng còn 138 cái
Còn 857 cái
A1015 - Combo 100 cái 35k

0.15A/50V PNP (2SA1015), 2SA1015, Transistor, Mosfet, BJT, TO-92 A1015 - Combo 100 cái 35k Đà Nẵng


Hàng còn 857 cái
Còn 243 cái
C2383 - 1A/160V NPN (2SC2383Y)

2SC2383Y, Transistor, Mosfet, BJT, TO-92L, TO-92MOD C2383 - 1A/160V NPN (2SC2383Y) Đà Nẵng


Hàng còn 243 cái
Còn 1568 cái
C1815 - Combo 100 cái 35k

0.15A/50V NPN (2SC1815), Transistor, Mosfet, BJT, TO-92 C1815 - Combo 100 cái 35k Đà Nẵng


Hàng còn 1568 cái
Còn 6 cái
TIP147 - 10A/100V PNP

TIP147T, Transistor, Mosfet, BJT, TO-220 TIP147 - 10A/100V PNP Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Còn 109 cái
TIP42C - 6A/100V PNP

Transistor, Mosfet, BJT, TO-220 TIP42C - 6A/100V PNP Đà Nẵng


Hàng còn 109 cái
Còn 5 cái
TIP142 - 10A/100V NPN

TIP142T, Transistor, Mosfet, BJT, TO-220 TIP142 - 10A/100V NPN Đà Nẵng


Hàng còn 5 cái
Còn 42 cái
TIP41C - 6A/100V NPN

Transistor, Mosfet, BJT, TO-220 TIP41C - 6A/100V NPN Đà Nẵng


Hàng còn 42 cái
Còn 41 cái
D718 (NPN)

718, Transistor, TO-247, NPN D718 (NPN) Đà Nẵng


Hàng còn 41 cái
Còn 8 cái
C5200

2SC5200, Transistor, BJT C5200 Đà Nẵng


Hàng còn 8 cái