× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k. Cam kết giá bán lẻ đúng với giá công bố trên website. Hoàn tiền gấp 3 lần chênh lệch.
× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 105 cái
Relay 5V 10A SONGLE - 5 chân

SRD-05VDC-SL-C, Relay 5V, Rơ le 5 chân Rơ le 5V Role 5 chân Role 5V Relay 5V 10A SONGLE - 5 chân Đà Nẵng


Hàng còn 105 cái
Còn 275 cái
Relay 12V 10A SONGLE - 5 chân

SRD-12VDC-SL-C, Relay 12V, Rơ le 5 chân Rơ le 12V Role 5 chân Role 12V Relay 12V 10A SONGLE - 5 chân Đà Nẵng


Hàng còn 275 cái
Còn 4 cái
Relay 12V 30A SONGLE 4 chân

SLA-12VDC-SL-A, Relay, Rơ le, Role Relay 12V 30A SONGLE 4 chân Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 50 cái
Relay thể rắn 2A Omron G3MB-202P 5VDC

Relay SSR, Relay 4 chân, relay 5V, relay rắn Relay thể rắn 2A Omron G3MB-202P 5VDC Đà Nẵng


Hàng còn 50 cái
Còn 2 cái
Relay thể rắn SSR FOTEK 40A

100gam, SSR-40 DA, Relay SSR, Relay 4 chân, relay 5V, relay rắn Relay thể rắn SSR FOTEK 40A Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 11 cái
Relay 8 chân 220V GR-2C-AC230V (Chính hãng Honeywell)

GR-2C-AC230V, Schneider, Relay 220V, Rơ le 8 chân Rơ le 220V Role 8 chân Role 220V SZR-MY4-S-N1, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 8 chân 220V GR-2C-AC230V (Chính hãng Honeywell) Đà Nẵng


Hàng còn 11 cái
Tạm hết hàng
Relay 8 chân 24V GR-2C-DC24V (Chính hãng Honeywell)

GR-2C-DC24V, Schneider, Relay 24V, Rơ le 8 chân Rơ le 24V Role 8 chân Role 24V SZR-MY4-S-N1 GR-2C-DC24V, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 8 chân 24V GR-2C-DC24V (Chính hãng Honeywell) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 1 cái
Relay thời gian 10S 14 chân 220V H3Y-2

H3Y-4, AC 220V, time 10S, Power-on delay time relay, relay timer, timer relay, relay kính, module relay tạo trễ, relay trễ, rơ le rơle role, relay trung gian Relay thời gian 10S 14 chân 220V H3Y-2 Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 19 cái
Đế relay 8 chân lớn PTF08A (LY2NJ - HH62P)

30gam Đế relay 8 chân lớn PTF08A (LY2NJ - HH62P) Đà Nẵng


Hàng còn 19 cái
Tạm hết hàng
Relay 220V 8 chân nhỏ MY2NJ (HH52P)

30gam, Relay 8 chân 220V, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 220V 8 chân nhỏ MY2NJ (HH52P) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 104 cái
Đế relay 8 chân nhỏ Schneider RXZE1M2C

RXZE1M2C Đế relay 8 chân nhỏ Schneider RXZE1M2C Đà Nẵng


Hàng còn 104 cái
Còn 42 cái
Relay 8 chân RXM2LB2P7 230VAC (Schneider)

RXM2LB2P7 230VAC, Relay 220V 8 chân nhỏ, Relay 8 chân 220V, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 8 chân RXM2LB2P7 230VAC (Schneider) Đà Nẵng


Hàng còn 42 cái
Còn 69 cái
Relay 8 chân RXM2LB2BD 24VDC (Schneider)

RXM2LB2BD 24VDC, Relay 24V 8 chân nhỏ, Relay 8 chân 24V, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 8 chân RXM2LB2BD 24VDC (Schneider) Đà Nẵng


Hàng còn 69 cái
Tạm hết hàng
Relay 12V 16A SONGLE 8 chân SMIH-12VDC-SL-C

SMIH-12VDC-SL-C, Relay 12V, Rơ le 8 chân Rơ le 12V Role 5 chân Role 12V Relay 12V 16A SONGLE 8 chân SMIH-12VDC-SL-C Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 3 cái
Relay 24V 10A SONGLE - 5 chân

SRD-24VDC-SL-C, Relay 24V, Rơ le 5 chân Rơ le 12V Role 5 chân Role 24V Relay 24V 10A SONGLE - 5 chân Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 1 cái
Relay thời gian 30S 14 chân 220V H3Y-2

H3Y-4, AC 220V, time 30S, Power-on delay time relay, relay timer, timer relay, relay kính, module relay tạo trễ, relay trễ, rơ le rơle role, relay trung gian Relay thời gian 30S 14 chân 220V H3Y-2 Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Tạm hết hàng
Relay 5V 16A SONGLE 8 chân SMIH-05VDC-SL-C

SMIH-05VDC-SL-C, Relay 5V, Rơ le 8 chân Rơ le 5V Role 5 chân Role 5V Relay 5V 16A SONGLE 8 chân SMIH-05VDC-SL-C Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 65 cái
Relay 24V 8 chân nhỏ MY2NJ (HH52P)

30gam, MY2NJ, HH52P, Relay 8 chân 24V, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 24V 8 chân nhỏ MY2NJ (HH52P) Đà Nẵng


Hàng còn 65 cái
Còn 1 cái
Relay 12V 8 chân nhỏ MY2NJ (HH52P)

30gam, Relay 8 chân 12V, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 12V 8 chân nhỏ MY2NJ (HH52P) Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 69 cái
Đế relay 8 chân nhỏ PYF08A (MY2NJ - HH52P)

30gam Đế relay 8 chân nhỏ PYF08A (MY2NJ - HH52P) Đà Nẵng


Hàng còn 69 cái
Còn 1 cái
Đế relay 8 chân (Chính hãng Honeywell)

Schneider, Đế rơ le 8 chân, Đế rơle 8 chân, Đế role 8 chân, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Đế relay 8 chân (Chính hãng Honeywell) Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 25 cái
Relay 12V 8 chân lớn LY2NJ (HH62P)

30gam, Relay 8 chân 12V, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 12V 8 chân lớn LY2NJ (HH62P) Đà Nẵng


Hàng còn 25 cái
Tạm hết hàng
Relay 24V 8 chân lớn LY2NJ (HH62P)

30gam, Relay 8 chân 24V, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 24V 8 chân lớn LY2NJ (HH62P) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 34 cái
Relay 220V 8 chân lớn LY2NJ (HH62P)

30gam, Relay 8 chân 220V, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 220V 8 chân lớn LY2NJ (HH62P) Đà Nẵng


Hàng còn 34 cái
Còn 20 cái
Relay 220V 14 chân nhỏ MY4NJ (HH54P)

35gam, Relay 14 chân 220V, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 220V 14 chân nhỏ MY4NJ (HH54P) Đà Nẵng


Hàng còn 20 cái
Còn 7 cái
Đế relay 14 chân nhỏ PYF14A (MY4NJ - HH54P)

45gam Đế relay 14 chân nhỏ PYF14A (MY4NJ - HH54P) Đà Nẵng


Hàng còn 7 cái
Còn 24 cái
Relay 12V 14 chân nhỏ MY4NJ (HH54P)

35gam, Relay 14 chân 12V, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 12V 14 chân nhỏ MY4NJ (HH54P) Đà Nẵng


Hàng còn 24 cái
Còn 13 cái
Relay 24V 14 chân nhỏ MY4NJ (HH54P)

35gam, Relay 14 chân 24V, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 24V 14 chân nhỏ MY4NJ (HH54P) Đà Nẵng


Hàng còn 13 cái
Tạm hết hàng
Relay 5 chân 5V 20A SONGLE

SRA-05VDC-CL, Relay 5V, Rơ le 5 chân Rơ le 5V Role 5 chân Role 5V Relay 5 chân 5V 20A SONGLE Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Relay 5 chân 12V 20A SONGLE

SRA-12VDC-CL, Relay 12V, Rơ le 5 chân Rơ le 12V Role 5 chân Role 12V Relay 5 chân 12V 20A SONGLE Đà Nẵng


-Tạm hết hàng