× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 490 cái
Relay 12V 10A SRD-12VDC-SL-C (5 chân)

10gam, SONGLE SRD-12VDC-SL-C, Relay 12V, Rơ le 5 chân Rơ le 12V Role 5 chân Role 12V Relay 12V 10A SRD-12VDC-SL-C (5 chân) Đà Nẵng


  Hàng còn 490 cái
Còn 170 cái
Relay 5V 10A SRD-05VDC-SL-C (5 chân)

10gam, SONGLE SRD-05VDC-SL-C, Relay 5V, Rơ le 5 chân Rơ le 5V Role 5 chân Role 5V Relay 5V 10A SRD-05VDC-SL-C (5 chân) Đà Nẵng


  Hàng còn 170 cái
Còn 80 cái
Relay thể rắn SSR 2A G3MB-202P 5VDC

Relay SSR, Relay 4 chân, relay 5V, relay rắn omron Relay thể rắn SSR 2A G3MB-202P 5VDC Đà Nẵng


  Hàng còn 80 cái
Còn 6 cái
Relay 8 chân 220V GR-2C-AC230V (Chính hãng Honeywell)

MY2NJ, GR-2C-AC230V, Schneider, Relay 220V, Rơ le 8 chân Rơ le 220V Role 8 chân Role 220V SZR-MY4-S-N1, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 8 chân 220V GR-2C-AC230V (Chính hãng Honeywell) Đà Nẵng


  Hàng còn 6 cái
Còn 14 cái
Relay thời gian 60 giây 8 chân 220V H3Y-2

Power-on delay time relay, relay timer, timer relay, relay kính, module relay tạo trễ, relay trễ, rơ le rơle role, relay trung gian Relay thời gian 60 giây 8 chân 220V H3Y-2 Đà Nẵng


  Hàng còn 14 cái
Còn 277 cái
Đế relay 8 chân lớn 10A PTF08A (LY2NJ - HH62P)

30gam, relay kính Đế relay 8 chân lớn 10A PTF08A (LY2NJ - HH62P) Đà Nẵng


  Hàng còn 277 cái
Còn 74 cái
Đế relay 8 chân nhỏ Schneider RXZE1M2C

MY2NJ, RXZE1M2C Đế relay 8 chân nhỏ Schneider RXZE1M2C Đà Nẵng


  Hàng còn 74 cái
Còn 248 cái
Đế relay 8 chân nhỏ 5A PYF08A (MY2NJ - HH52P)

30gam, relay kính Đế relay 8 chân nhỏ 5A PYF08A (MY2NJ - HH52P) Đà Nẵng


  Hàng còn 248 cái
Còn 171 cái
Relay 24V 8 chân nhỏ 5A MY2NJ (HH52P)

30gam, MY2NJ, HH52P, Relay 8 chân 24V, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 24V 8 chân nhỏ 5A MY2NJ (HH52P) Đà Nẵng


  Hàng còn 171 cái
Còn 55 cái
Relay 8 chân RXM2LB2P7 220VAC (Schneider)

MY2NJ, RXM2LB2P7 230VAC, Relay 220V 8 chân nhỏ, Relay 8 chân 220V, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 8 chân RXM2LB2P7 220VAC (Schneider) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 45k Hàng còn 55 cái
Còn 172 cái
Relay 8 chân RXM2LB2BD 24VDC (Schneider)

MY2NJ, RXM2LB2BD 24VDC, Relay 24V 8 chân nhỏ, Relay 8 chân 24V, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 8 chân RXM2LB2BD 24VDC (Schneider) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 45k Hàng còn 172 cái
Còn 170 cái
Relay 12V 16A SONGLE 8 chân SMIH-12VDC-SL-C

13gam, SMIH-12VDC-SL-C, Relay 12V, Rơ le 8 chân Rơ le 12V Role 5 chân Role 12V Relay 12V 16A SONGLE 8 chân SMIH-12VDC-SL-C Đà Nẵng


  Hàng còn 170 cái
Còn 8 cái
Relay thời gian 30 phút 8 chân 220V H3Y-2

Power-on delay time relay, relay timer, timer relay, relay kính, module relay tạo trễ, relay trễ, rơ le rơle role, relay trung gian Relay thời gian 30 phút 8 chân 220V H3Y-2 Đà Nẵng


  Hàng còn 8 cái
Còn 66 cái
Relay 12V 8 chân nhỏ 5A MY2NJ (HH52P)

30gam, Relay 8 chân 12V, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 12V 8 chân nhỏ 5A MY2NJ (HH52P) Đà Nẵng


  Hàng còn 66 cái
Còn 14 cái
Relay 220V 8 chân nhỏ 5A MY2NJ (HH52P)

30gam, Relay 8 chân 220V, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 220V 8 chân nhỏ 5A MY2NJ (HH52P) Đà Nẵng


  Hàng còn 14 cái
Còn 129 cái
Relay 12V 8 chân lớn 10A LY2NJ (HH62P)

30gam, Relay 8 chân 12V, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 12V 8 chân lớn 10A LY2NJ (HH62P) Đà Nẵng


  Hàng còn 129 cái
Còn 106 cái
Relay 220V 8 chân lớn 10A LY2NJ (HH62P)

30gam, Relay 8 chân 220V, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 220V 8 chân lớn 10A LY2NJ (HH62P) Đà Nẵng


  Hàng còn 106 cái
Còn 168 cái
Relay 24V 8 chân lớn 10A LY2NJ (HH62P)

30gam, Relay 8 chân 24V, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 24V 8 chân lớn 10A LY2NJ (HH62P) Đà Nẵng


  Hàng còn 168 cái
Còn 4 cái
Relay 24V 14 chân 3A MY4NJ (HH54P)

35gam, Relay 14 chân 24V, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 24V 14 chân 3A MY4NJ (HH54P) Đà Nẵng


  Hàng còn 4 cái
Còn 31 cái
Relay 12V 14 chân 3A MY4NJ (HH54P)

35gam, Relay 14 chân 12V, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 12V 14 chân 3A MY4NJ (HH54P) Đà Nẵng


  Hàng còn 31 cái
Còn 63 cái
Relay 220V 14 chân 3A MY4NJ (HH54P)

35gam, Relay 14 chân 220V, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 220V 14 chân 3A MY4NJ (HH54P) Đà Nẵng


  Hàng còn 63 cái
Còn 55 cái
Đế relay 14 chân 3A PYF14A (MY4NJ - HH54P)

45gam, relay kính Đế relay 14 chân 3A PYF14A (MY4NJ - HH54P) Đà Nẵng


  Hàng còn 55 cái
Còn -999 cái
Relay 12V 30A SONGLE 4 chân SLA-12VDC-SL-A

SLA-12VDC-SL-A, Relay, Rơ le, Role Relay 12V 30A SONGLE 4 chân SLA-12VDC-SL-A Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Relay thể rắn SSR FOTEK 40A SSR-40 DA

100gam, SSR-40 DA, Relay SSR, Relay 4 chân, relay 5V, relay rắn Relay thể rắn SSR FOTEK 40A SSR-40 DA Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Relay 24V 10A SONGLE - 5 chân

SRD-24VDC-SL-C, Relay 24V, Rơ le 5 chân Rơ le 12V Role 5 chân Role 24V Relay 24V 10A SONGLE - 5 chân Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Relay 8 chân 24V GR-2C-DC24V (Chính hãng Honeywell)

GR-2C-DC24V, Schneider, Relay 24V, Rơ le 8 chân Rơ le 24V Role 8 chân Role 24V SZR-MY4-S-N1 GR-2C-DC24V, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 8 chân 24V GR-2C-DC24V (Chính hãng Honeywell) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Relay 5V 16A SONGLE 8 chân SMIH-05VDC-SL-C

SMIH-05VDC-SL-C, Relay 5V, Rơ le 8 chân Rơ le 5V Role 5 chân Role 5V Relay 5V 16A SONGLE 8 chân SMIH-05VDC-SL-C Đà Nẵng


-Tạm hết hàng