× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 367 cái
Relay 12V 10A SRD-12VDC-SL-C (5 chân)

10gam, SONGLE SRD-12VDC-SL-C, Relay 12V, Rơ le 5 chân Rơ le 12V Role 5 chân Role 12V Relay 12V 10A SRD-12VDC-SL-C (5 chân) Đà Nẵng


  Hàng còn 367 cái
Còn 258 cái
Relay 5V 10A SRD-05VDC-SL-C (5 chân)

10gam, SONGLE SRD-05VDC-SL-C, Relay 5V, Rơ le 5 chân Rơ le 5V Role 5 chân Role 5V Relay 5V 10A SRD-05VDC-SL-C (5 chân) Đà Nẵng


  Hàng còn 258 cái
Còn 107 cái
Relay thể rắn SSR 2A G3MB-202P 5VDC

Relay SSR, Relay 4 chân, relay 5V, relay rắn omron Relay thể rắn SSR 2A G3MB-202P 5VDC Đà Nẵng


  Hàng còn 107 cái
Còn 6 cái
Relay 8 chân 220V GR-2C-AC230V (Chính hãng Honeywell)

GR-2C-AC230V, Schneider, Relay 220V, Rơ le 8 chân Rơ le 220V Role 8 chân Role 220V SZR-MY4-S-N1, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 8 chân 220V GR-2C-AC230V (Chính hãng Honeywell) Đà Nẵng


  Hàng còn 6 cái
Còn 146 cái
Relay 12V 16A SONGLE 8 chân SMIH-12VDC-SL-C

SMIH-12VDC-SL-C, Relay 12V, Rơ le 8 chân Rơ le 12V Role 5 chân Role 12V Relay 12V 16A SONGLE 8 chân SMIH-12VDC-SL-C Đà Nẵng


  Hàng còn 146 cái
Còn 15 cái
Relay thời gian 60 giây 8 chân 220V H3Y-2

Power-on delay time relay, relay timer, timer relay, relay kính, module relay tạo trễ, relay trễ, rơ le rơle role, relay trung gian Relay thời gian 60 giây 8 chân 220V H3Y-2 Đà Nẵng


  Hàng còn 15 cái
Còn 0 cái
Relay thể rắn SSR FOTEK 40A SSR-40 DA

100gam, SSR-40 DA, Relay SSR, Relay 4 chân, relay 5V, relay rắn Relay thể rắn SSR FOTEK 40A SSR-40 DA Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 29 cái
Relay 220V 8 chân nhỏ MY2NJ (HH52P)

30gam, Relay 8 chân 220V, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 220V 8 chân nhỏ MY2NJ (HH52P) Đà Nẵng


  Hàng còn 29 cái
Còn 23 cái
Relay 12V 8 chân nhỏ MY2NJ (HH52P)

30gam, Relay 8 chân 12V, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 12V 8 chân nhỏ MY2NJ (HH52P) Đà Nẵng


  Hàng còn 23 cái
Còn 10 cái
Relay thời gian 30 phút 8 chân 220V H3Y-2

Power-on delay time relay, relay timer, timer relay, relay kính, module relay tạo trễ, relay trễ, rơ le rơle role, relay trung gian Relay thời gian 30 phút 8 chân 220V H3Y-2 Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 180 cái
Relay 8 chân RXM2LB2BD 24VDC (Schneider)

RXM2LB2BD 24VDC, Relay 24V 8 chân nhỏ, Relay 8 chân 24V, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 8 chân RXM2LB2BD 24VDC (Schneider) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 49k Hàng còn 180 cái
Còn 9 cái
Relay 8 chân RXM2LB2P7 230VAC (Schneider)

RXM2LB2P7 230VAC, Relay 220V 8 chân nhỏ, Relay 8 chân 220V, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 8 chân RXM2LB2P7 230VAC (Schneider) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 49k Hàng còn 9 cái
Còn 202 cái
Relay 24V 8 chân nhỏ MY2NJ (HH52P)

30gam, MY2NJ, HH52P, Relay 8 chân 24V, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 24V 8 chân nhỏ MY2NJ (HH52P) Đà Nẵng


  Hàng còn 202 cái
Còn 292 cái
Đế relay 8 chân nhỏ PYF08A (MY2NJ - HH52P)

30gam, relay kính Đế relay 8 chân nhỏ PYF08A (MY2NJ - HH52P) Đà Nẵng


  Hàng còn 292 cái
Còn 30 cái
Đế relay 8 chân nhỏ Schneider RXZE1M2C

RXZE1M2C Đế relay 8 chân nhỏ Schneider RXZE1M2C Đà Nẵng


  Hàng còn 30 cái
Còn 159 cái
Đế relay 8 chân lớn PTF08A (LY2NJ - HH62P)

30gam, relay kính Đế relay 8 chân lớn PTF08A (LY2NJ - HH62P) Đà Nẵng


  Hàng còn 159 cái
Còn 1 cái
Đế relay 8 chân (Chính hãng Honeywell)

Schneider, Đế rơ le 8 chân, Đế rơle 8 chân, Đế role 8 chân, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Đế relay 8 chân (Chính hãng Honeywell) Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 61 cái
Relay 12V 8 chân lớn LY2NJ (HH62P)

30gam, Relay 8 chân 12V, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 12V 8 chân lớn LY2NJ (HH62P) Đà Nẵng


  Hàng còn 61 cái
Còn 54 cái
Relay 220V 8 chân lớn LY2NJ (HH62P)

30gam, Relay 8 chân 220V, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 220V 8 chân lớn LY2NJ (HH62P) Đà Nẵng


  Hàng còn 54 cái
Còn 131 cái
Relay 24V 8 chân lớn LY2NJ (HH62P)

30gam, Relay 8 chân 24V, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 24V 8 chân lớn LY2NJ (HH62P) Đà Nẵng


  Hàng còn 131 cái
Còn 27 cái
Relay 220V 14 chân MY4NJ (HH54P)

35gam, Relay 14 chân 220V, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 220V 14 chân MY4NJ (HH54P) Đà Nẵng


  Hàng còn 27 cái
Còn 43 cái
Relay 12V 14 chân MY4NJ (HH54P)

35gam, Relay 14 chân 12V, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 12V 14 chân MY4NJ (HH54P) Đà Nẵng


  Hàng còn 43 cái
Còn 25 cái
Relay 24V 14 chân MY4NJ (HH54P)

35gam, Relay 14 chân 24V, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 24V 14 chân MY4NJ (HH54P) Đà Nẵng


  Hàng còn 25 cái
Còn 93 cái
Đế relay 14 chân PYF14A (MY4NJ - HH54P)

45gam, relay kính Đế relay 14 chân PYF14A (MY4NJ - HH54P) Đà Nẵng


  Hàng còn 93 cái
Còn -999 cái
Relay 24V 10A SONGLE - 5 chân

SRD-24VDC-SL-C, Relay 24V, Rơ le 5 chân Rơ le 12V Role 5 chân Role 24V Relay 24V 10A SONGLE - 5 chân Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Relay 12V 30A SONGLE 4 chân SLA-12VDC-SL-A

SLA-12VDC-SL-A, Relay, Rơ le, Role Relay 12V 30A SONGLE 4 chân SLA-12VDC-SL-A Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Relay 8 chân 24V GR-2C-DC24V (Chính hãng Honeywell)

GR-2C-DC24V, Schneider, Relay 24V, Rơ le 8 chân Rơ le 24V Role 8 chân Role 24V SZR-MY4-S-N1 GR-2C-DC24V, relay kính, rơ le rơle role, relay trung gian Relay 8 chân 24V GR-2C-DC24V (Chính hãng Honeywell) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Relay 5V 16A SONGLE 8 chân SMIH-05VDC-SL-C

SMIH-05VDC-SL-C, Relay 5V, Rơ le 8 chân Rơ le 5V Role 5 chân Role 5V Relay 5V 16A SONGLE 8 chân SMIH-05VDC-SL-C Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  


//