× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 102 cái
Module led 7 đoạn 4 số 74HC595 0.4 inch (40x22mm)

MODULE HIỂN THỊ 4 LED 7 ĐOẠN, Led bảy đoạn, led 7 segment, 74595 74HC595 Module led 7 đoạn 4 số 74HC595 0.4 inch (40x22mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 102 cái
Còn 117 cái
Nam châm có ren M4

Led module P10, Module led P10, Led P10 ngoài trời Nam châm có ren M4 Đà Nẵng


  Hàng còn 117 cái
Còn 60 cái
Led 7 đoạn 1.0 inch 24x34mm Anode (Dương chung)

Red common Yang (Dương chung), Red co-yang, Red Gongyang, Red common positive, Led bảy đoạn, led 7 segment CG10016BH-15, CL10016BS, KEM10106BH Led 7 đoạn 1.0 inch 24x34mm Anode (Dương chung) Đà Nẵng


  Hàng còn 60 cái
Còn 413 cái
Led 7 đoạn 0.56 inch 13x19mm 5161AH Catot (Âm chung)

5611AH, Red common Yin, Common Negative (Âm chung), Led bảy đoạn, led 7 segment Led 7 đoạn 0.56 inch 13x19mm 5161AH Catot (Âm chung) Đà Nẵng


  Hàng còn 413 cái
Còn 438 cái
Led 7 đoạn 0.56 inch 13x19mm 5161BH Anode (Dương chung)

5611BH, Common Yang (Dương chung), Red common positive, Led bảy đoạn, led 7 segment Led 7 đoạn 0.56 inch 13x19mm 5161BH Anode (Dương chung) Đà Nẵng


  Hàng còn 438 cái
Còn 4 cái
Led 7 đoạn 4 số Catot 50x19 (Âm chung) 5641AS, 5641AH, SM420564

Red common Negative, Common Yin (Âm chung), Led bảy đoạn, led 7 segment Led 7 đoạn 4 số Catot 50x19 (Âm chung) 5641AS, 5641AH, SM420564 Đà Nẵng


  Hàng còn 4 cái
Còn 1 cái
Led 7 đoạn 4 số đồng hồ Anode 50x19 (Dương chung) 5643BH

Clock, Red common Positive, Common Yang (Dương chung), Led bảy đoạn, led 7 segment Led 7 đoạn 4 số đồng hồ Anode 50x19 (Dương chung) 5643BH Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 5 cái
Led ma trận 60x60mm màu đỏ 2088BS (size lớn)

Led matrix 8x8 2088BS Led ma trận 60x60mm màu đỏ 2088BS (size lớn) Đà Nẵng


  Hàng còn 5 cái
Còn 31 cái
Led ma trận 38x38mm màu đỏ 1588BS (size nhỏ)

Led matrix 8x8 1588BS Led ma trận 38x38mm màu đỏ 1588BS (size nhỏ) Đà Nẵng


  Hàng còn 31 cái
Còn 14 cái
Module led ma trận MAX7219 (38x38mm)

Led matrix 8x8 1588BS Module led ma trận MAX7219 (38x38mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 14 cái
Còn 1 cái
Card điều khiển BX-5U0

Card điều khiển led ma trận, BX5U0, Driver led P10, Module điều khiển led, mạch điều khiển led, module chạy led, module P10, module led P10, điều khiển led P10 Card điều khiển BX-5U0 Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 0 cái
IC MAX7219

Led ma trận, led matrix, led 8x8 IC MAX7219 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  


//