× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k. Cam kết giá bán lẻ đúng với giá công bố trên website. Hoàn tiền gấp 3 lần chênh lệch.
× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 4 cái
Module led 7 đoạn 0.36inch Đồng Hồ TM1637

Module led 7 đoạn 4 số, MODULE HIỂN THỊ 4 LED 7 ĐOẠN, Led bảy đoạn, led 7 segment, 74595 74HC595 clock Module led 7 đoạn 0.36inch Đồng Hồ TM1637 Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 1 cái
Module led 7 đoạn 4 số 74HC595

MODULE HIỂN THỊ 4 LED 7 ĐOẠN, Led bảy đoạn, led 7 segment, 74595 74HC595 Module led 7 đoạn 4 số 74HC595 Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 9 cái
Led ma trận 1 màu 60x60mm (size lớn) - 2088BS

Led matrix 8x8 2088BS Led ma trận 1 màu 60x60mm (size lớn) - 2088BS Đà Nẵng


Hàng còn 9 cái
Còn 2 cái
Module 4 led ma trận MAX7219

$15, Led matrix 8x8 1588BS 38x38mm Module 4 led ma trận MAX7219 Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 2 cái
Led 7 đoạn 3 số Anot 38x19 (Dương chung) 5631BS

Led bảy đoạn, led 7 segment Led 7 đoạn 3 số Anot 38x19 (Dương chung) 5631BS Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 20 cái
Led 7 đoạn 3 số Catot 38x19 (Âm chung) 5631AS

Led bảy đoạn, led 7 segment Led 7 đoạn 3 số Catot 38x19 (Âm chung) 5631AS Đà Nẵng


Hàng còn 20 cái
Còn 4 cái
Module led ma trận MAX7219 (38x38mm)

Led matrix 8x8 1588BS Module led ma trận MAX7219 (38x38mm) Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 25 cái
Led ma trận 1 màu 38x38mm (size nhỏ) - 1588BS

Led matrix 8x8 1588BS Led ma trận 1 màu 38x38mm (size nhỏ) - 1588BS Đà Nẵng


Hàng còn 25 cái
Tạm hết hàng
Card điều khiển led ma trận BX-5U1

BX5U1, BX5U0, BX-5U0, Driver led P10, Module điều khiển led, mạch điều khiển led, module chạy led, module P10, module led P10, điều khiển led P10 Card điều khiển led ma trận BX-5U1 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 5 cái
Led 7 đoạn 4 số đồng hồ Anode 50x19 (Dương chung) 5643BH

Clock, Red common Positive, Common Yang (Dương chung), Led bảy đoạn, led 7 segment Led 7 đoạn 4 số đồng hồ Anode 50x19 (Dương chung) 5643BH Đà Nẵng


Hàng còn 5 cái
Còn 31 cái
Led 7 đoạn 4 số Catot 50x19 (Âm chung) 5641AS, 5641AH, SM420564

Red common Negative, Common Yin (Âm chung), Led bảy đoạn, led 7 segment Led 7 đoạn 4 số Catot 50x19 (Âm chung) 5641AS, 5641AH, SM420564 Đà Nẵng


Hàng còn 31 cái
Còn 12 cái
Led 7 đoạn 4 số Anode 30x14 (Dương chung) 3641BH

Red common positive, Common Yang (Dương chung), Led bảy đoạn, led 7 segment Led 7 đoạn 4 số Anode 30x14 (Dương chung) 3641BH Đà Nẵng


Hàng còn 12 cái
Còn 53 cái
Led 7 đoạn 13x19mm 5161BH Anode (Dương chung)

5611BH, Red common positive, Common Yang (Dương chung), Led bảy đoạn, led 7 segment Led 7 đoạn 13x19mm 5161BH Anode (Dương chung) Đà Nẵng


Hàng còn 53 cái
Còn 124 cái
Led 7 đoạn 13x19mm 5161AH Catot (Âm chung)

5611AH, Red common Yin, Common Negative (Âm chung), Led bảy đoạn, led 7 segment Led 7 đoạn 13x19mm 5161AH Catot (Âm chung) Đà Nẵng


Hàng còn 124 cái
Còn 56 cái
Led 7 đoạn 24x34mm Anode (Dương chung) KEM10106BH

Red co-yang, Red Gongyang, Red common positive, Red common Yang (Dương chung), Led bảy đoạn, led 7 segment CG10016BH-15, CL10016BS Led 7 đoạn 24x34mm Anode (Dương chung) KEM10106BH Đà Nẵng


Hàng còn 56 cái
Còn 313 cái
Nam châm có ren M4

Led module P10, Module led P10, Led P10 ngoài trời Nam châm có ren M4 Đà Nẵng


Hàng còn 313 cái
Còn 1 cái
Card điều khiển BX-5U0 (Đã sử dụng)

Card điều khiển led ma trận, BX5U0, Driver led P10, Module điều khiển led, mạch điều khiển led, module chạy led, module P10, module led P10, điều khiển led P10 Card điều khiển BX-5U0 (Đã sử dụng) Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Tạm hết hàng
Card điều khiển led ma trận BX-5U0

BX5U0, Driver led P10, Module điều khiển led, mạch điều khiển led, module chạy led, module P10, module led P10, điều khiển led P10 Card điều khiển led ma trận BX-5U0 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 2 cái
IC MAX7219

Led ma trận, led matrix, led 8x8 IC MAX7219 Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái