× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Tạm hết hàng
Module led 7 đoạn 4 số 74HC595

MODULE HIỂN THỊ 4 LED 7 ĐOẠN, Led bảy đoạn, led 7 segment, 74595 74HC595 Module led 7 đoạn 4 số 74HC595 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 2 cái
Led 7 đoạn 4 số đồng hồ Anode 50x19 (Dương chung) 5643BH

Clock, Red common Positive, Common Yang (Dương chung), Led bảy đoạn, led 7 segment Led 7 đoạn 4 số đồng hồ Anode 50x19 (Dương chung) 5643BH Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 17 cái
Led 7 đoạn 3 số Catot 38x19 (Âm chung) 5631AS

Led bảy đoạn, led 7 segment Led 7 đoạn 3 số Catot 38x19 (Âm chung) 5631AS Đà Nẵng


Hàng còn 17 cái
Tạm hết hàng
Module led ma trận MAX7219 (38x38mm)

Led matrix 8x8 1588BS Module led ma trận MAX7219 (38x38mm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 2 cái
Led ma trận 38x38mm màu đỏ 1588BS (size nhỏ)

Led matrix 8x8 1588BS Led ma trận 38x38mm màu đỏ 1588BS (size nhỏ) Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 9 cái
Led ma trận 60x60mm màu đỏ 2088BS (size lớn)

Led matrix 8x8 2088BS Led ma trận 60x60mm màu đỏ 2088BS (size lớn) Đà Nẵng


Hàng còn 9 cái
Tạm hết hàng
Card điều khiển led ma trận BX-5U1

BX5U1, BX5U0, BX-5U0, Driver led P10, Module điều khiển led, mạch điều khiển led, module chạy led, module P10, module led P10, điều khiển led P10 Card điều khiển led ma trận BX-5U1 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 25 cái
Led 7 đoạn 4 số Catot 50x19 (Âm chung) 5641AS, 5641AH, SM420564

Red common Negative, Common Yin (Âm chung), Led bảy đoạn, led 7 segment Led 7 đoạn 4 số Catot 50x19 (Âm chung) 5641AS, 5641AH, SM420564 Đà Nẵng


Hàng còn 25 cái
Còn 5 cái
Led 7 đoạn 4 số Anode 30x14 (Dương chung) 3641BH

Red common positive, Common Yang (Dương chung), Led bảy đoạn, led 7 segment Led 7 đoạn 4 số Anode 30x14 (Dương chung) 3641BH Đà Nẵng


Hàng còn 5 cái
Còn 262 cái
Led 7 đoạn 13x19mm 5161BH Anode (Dương chung)

5611BH, Red common positive, Common Yang (Dương chung), Led bảy đoạn, led 7 segment Led 7 đoạn 13x19mm 5161BH Anode (Dương chung) Đà Nẵng


Hàng còn 262 cái
Còn 221 cái
Led 7 đoạn 13x19mm 5161AH Catot (Âm chung)

5611AH, Red common Yin, Common Negative (Âm chung), Led bảy đoạn, led 7 segment Led 7 đoạn 13x19mm 5161AH Catot (Âm chung) Đà Nẵng


Hàng còn 221 cái
Còn 30 cái
Led 7 đoạn 24x34mm Anode (Dương chung)

Red co-yang, Red Gongyang, Red common positive, Red common Yang (Dương chung), Led bảy đoạn, led 7 segment CG10016BH-15, CL10016BS, KEM10106BH Led 7 đoạn 24x34mm Anode (Dương chung) Đà Nẵng


Hàng còn 30 cái
Còn 188 cái
Nam châm có ren M4

Led module P10, Module led P10, Led P10 ngoài trời Nam châm có ren M4 Đà Nẵng


Hàng còn 188 cái
Còn 1 cái
Card điều khiển BX-5U0 (Đã sử dụng)

Card điều khiển led ma trận, BX5U0, Driver led P10, Module điều khiển led, mạch điều khiển led, module chạy led, module P10, module led P10, điều khiển led P10 Card điều khiển BX-5U0 (Đã sử dụng) Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Tạm hết hàng
Card điều khiển led ma trận BX-5U0

BX5U0, Driver led P10, Module điều khiển led, mạch điều khiển led, module chạy led, module P10, module led P10, điều khiển led P10 Card điều khiển led ma trận BX-5U0 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Led 7 đoạn 3 số Anot 38x19 (Dương chung) 5631BS

Led bảy đoạn, led 7 segment Led 7 đoạn 3 số Anot 38x19 (Dương chung) 5631BS Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 2 cái
IC MAX7219

Led ma trận, led matrix, led 8x8 IC MAX7219 Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Tạm hết hàng
Module 4 led ma trận MAX7219

$15, Led matrix 8x8 1588BS 38x38mm Module 4 led ma trận MAX7219 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Module led 7 đoạn 4 số 0.36inch Đồng Hồ TM1637

Module led 7 đoạn 4 số, MODULE HIỂN THỊ 4 LED 7 ĐOẠN, Led bảy đoạn, led 7 segment, 74595 74HC595 clock Module led 7 đoạn 4 số 0.36inch Đồng Hồ TM1637 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng


//