× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 88 cái
Module led 7 đoạn 4 số 74HC595 0.4 inch (40x22mm)

MODULE HIỂN THỊ 4 LED 7 ĐOẠN, Led bảy đoạn, led 7 segment, 74595 74HC595 Module led 7 đoạn 4 số 74HC595 0.4 inch (40x22mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 88 cái
Còn 2 cái
Card điều khiển led ma trận P10 BX-5U0

Card điều khiển led ma trận, BX5U0, Driver led P10, Module điều khiển led, mạch điều khiển led, module chạy led, module P10, module led P10, điều khiển led P10 Card điều khiển led ma trận P10 BX-5U0 Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn 10 cái
Led 7 đoạn 4 inch 90x122mm Anode FJS40101BH (Dương chung)

90gam, Gong Yang, common Yang, Co-yang, Common positive, (Dương chung), Led bảy đoạn, led 7 segment Led 7 đoạn 4 inch 90x122mm Anode FJS40101BH (Dương chung) Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 20 cái
Led 7 đoạn 3 inch 65x86mm Anode FJS30101BH (Dương chung)

50gam, Gong Yang, common Yang, Co-yang, Common positive, (Dương chung), Led bảy đoạn, led 7 segment Led 7 đoạn 3 inch 65x86mm Anode FJS30101BH (Dương chung) Đà Nẵng


  Hàng còn 20 cái
Còn 30 cái
Led 7 đoạn 2.3 inch 48x70mm Anode FJS23101BH (Dương chung)

27gam, Gong Yang, common Yang, Co-yang, Common positive, (Dương chung), Led bảy đoạn, led 7 segment Led 7 đoạn 2.3 inch 48x70mm Anode FJS23101BH (Dương chung) Đà Nẵng


  Hàng còn 30 cái
Còn 60 cái
Led 7 đoạn 1.8 inch 38x56mm Anode FJS18101BH (Dương chung)

19gam, Gong Yang, common Yang, Co-yang, Common positive, (Dương chung), Led bảy đoạn, led 7 segment Led 7 đoạn 1.8 inch 38x56mm Anode FJS18101BH (Dương chung) Đà Nẵng


  Hàng còn 60 cái
Còn 50 cái
Led 7 đoạn 1.5 inch 31x44mm Anode FJS15102BH (Dương chung)

11gam, Gong Yang, common Yang, Co-yang, Common positive, (Dương chung), Led bảy đoạn, led 7 segment Led 7 đoạn 1.5 inch 31x44mm Anode FJS15102BH (Dương chung) Đà Nẵng


  Hàng còn 50 cái
Còn 44 cái
Led 7 đoạn 1.2 inch 29x40mm Anode 120101BR (Dương chung)

10gam, Gong Yang, common Yang, Co-yang, Common positive, (Dương chung), Led bảy đoạn, led 7 segment Led 7 đoạn 1.2 inch 29x40mm Anode 120101BR (Dương chung) Đà Nẵng


  Hàng còn 44 cái
Còn 1 cái
Module led ma trận MAX7219 (38x38mm)

Led matrix 8x8 1588BS Module led ma trận MAX7219 (38x38mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 39 cái
Nam châm có ren M4

Led module P10, Module led P10, Led P10 ngoài trời Nam châm có ren M4 Đà Nẵng


  Hàng còn 39 cái
Còn 29 cái
Led ma trận 38x38mm màu đỏ 1588BS

Led matrix 8x8 1588BS Led ma trận 38x38mm màu đỏ 1588BS Đà Nẵng


  Hàng còn 29 cái
Còn 0 cái
Led ma trận 60x60mm màu đỏ 2088BS (size lớn)

Led matrix 8x8 2088BS Led ma trận 60x60mm màu đỏ 2088BS (size lớn) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 305 cái
Led 7 đoạn 0.56 inch 13x19mm 5161BH Anode (Dương chung)

5611BH, Common Yang (Dương chung), Red common positive, Led bảy đoạn, led 7 segment Led 7 đoạn 0.56 inch 13x19mm 5161BH Anode (Dương chung) Đà Nẵng


  Hàng còn 305 cái
Còn 360 cái
Led 7 đoạn 0.56 inch 13x19mm 5161AH Catot (Âm chung)

5611AH, Red common Yin, Common Negative (Âm chung), Led bảy đoạn, led 7 segment Led 7 đoạn 0.56 inch 13x19mm 5161AH Catot (Âm chung) Đà Nẵng


  Hàng còn 360 cái
Còn 377 cái
Led 7 đoạn 1.0 inch 24x34mm Anode (Dương chung)

Red common Yang (Dương chung), Red co-yang, Red Gongyang, Red common positive, Led bảy đoạn, led 7 segment CG10016BH-15, CL10016BS, KEM10106BH Led 7 đoạn 1.0 inch 24x34mm Anode (Dương chung) Đà Nẵng


  Hàng còn 377 cái
Còn 5 cái
Led 7 đoạn 5 inch 105x140mm Anode KEM50101BS (Dương chung)

140gam, Gong Yang, common Yang, Co-yang, Common positive, (Dương chung), Led bảy đoạn, led 7 segment Led 7 đoạn 5 inch 105x140mm Anode KEM50101BS (Dương chung) Đà Nẵng


  Hàng còn 5 cái
Còn -999 cái
IC MAX7219

Led ma trận, led matrix, led 8x8 IC MAX7219 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Led 7 đoạn 4 số đồng hồ Anode 50x19 (Dương chung) 5643BH

Clock, Red common Positive, Common Yang (Dương chung), Led bảy đoạn, led 7 segment Led 7 đoạn 4 số đồng hồ Anode 50x19 (Dương chung) 5643BH Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Led 7 đoạn 4 số Catot 50x19 (Âm chung) 5641AS, 5641AH, SM420564

Red common Negative, Common Yin (Âm chung), Led bảy đoạn, led 7 segment Led 7 đoạn 4 số Catot 50x19 (Âm chung) 5641AS, 5641AH, SM420564 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng