× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k. Cam kết giá bán lẻ đúng với giá công bố trên website. Hoàn tiền gấp 3 lần chênh lệch.
× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 282 cái
LM358

OPAMP so sánh, Amplifier Module, Mạch khuếch đại âm thanh, module khuếch đại âm thanh, cảm biến âm thanh, amly, amli, audio LM358 Đà Nẵng


Hàng còn 282 cái
Còn 8 cái
TL071 DIP8

OPAMP so sánh TL071CP TL071 DIP8 Đà Nẵng


Hàng còn 8 cái
Còn 50 cái
TL082 DIP8

OPAMP so sánh TL082CP TL082 DIP8 Đà Nẵng


Hàng còn 50 cái
Còn 119 cái
TL084 DIP14

OPAMP so sánh TL084CN TL084 DIP14 Đà Nẵng


Hàng còn 119 cái
Còn 89 cái
LM324 DIP14

OPAMP so sánh LM324N LM324 DIP14 Đà Nẵng


Hàng còn 89 cái
Còn 158 cái
LM393 DIP8

OPAMP so sánh LM393P LM393 DIP8 Đà Nẵng


Hàng còn 158 cái
Còn 53 cái
LM339

OPAMP so sánh LM339N LM339 Đà Nẵng


Hàng còn 53 cái
Còn 12 cái
LM311

OPAMP so sánh LM311P LM311 Đà Nẵng


Hàng còn 12 cái
Còn 10 cái
BT151 800R

OPAMP so sánh BT151-800R BT151 800R Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Còn 50 cái
TL062 DIP8

OPAMP so sánh TL062CP TL062 DIP8 Đà Nẵng


Hàng còn 50 cái