× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k. Cam kết giá bán lẻ đúng với giá công bố trên website. Hoàn tiền gấp 3 lần chênh lệch.
× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 18 cái
ĐẾ IC 28 CHÂN (Loại gài)

Đế xanh, Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, dip28, dip-28, zip28, zip-28, 28P, 28C ĐẾ IC 28 CHÂN (Loại gài) Đà Nẵng


Hàng còn 18 cái
Còn 9 cái
ĐẾ IC 40 CHÂN (Loại gài)

Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, dip40, dip-40, zip40, zip-40, đế ic gài, đế gài, 40P, 40C ĐẾ IC 40 CHÂN (Loại gài) Đà Nẵng


Hàng còn 9 cái
Còn 394 cái
Đế IC 6 chân đen

Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, đế đen, dip6, dip-6, zip6, zip-6, 6P, 6C, đế 6 Đế IC 6 chân đen Đà Nẵng


Hàng còn 394 cái
Còn 361 cái
Đế IC 8 chân đen

Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, đế đen, dip8, dip-8, zip8, zip-8, 8P, 8C, đế 8, lm358, NE555 Đế IC 8 chân đen Đà Nẵng


Hàng còn 361 cái
Còn 419 cái
Đế IC 14 chân đen

Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, đế đen, dip14, dip-14, zip14, zip-14, 14P, 14C Đế IC 14 chân đen Đà Nẵng


Hàng còn 419 cái
Còn 520 cái
Đế IC 16 chân đen

Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, đế đen, dip16, dip-16, zip16, zip-16, 16P, 16C Đế IC 16 chân đen Đà Nẵng


Hàng còn 520 cái
Còn 250 cái
Đế IC 18 chân đen

26pieces/tube, đế dip, đế zip, đế kẹp IC, đế đen, dip18, dip-18, zip18, zip-18, 18P, 18C, đế Đế IC 18 chân đen Đà Nẵng


Hàng còn 250 cái
Còn 68 cái
Đế IC 20 chân đen

Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, đế đen, dip20, dip-20, zip20, zip-20, 20P, 20C Đế IC 20 chân đen Đà Nẵng


Hàng còn 68 cái
Còn 9 cái
Đế IC 24 chân đen (loại hẹp)

Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, đế đen, dip24, dip-24, zip24, zip-24, 24P, 24C, đế 24, đế Đế IC 24 chân đen (loại hẹp) Đà Nẵng


Hàng còn 9 cái
Còn 14 cái
Đế IC 24 chân đen (loại rộng)

Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, đế đen, dip24, dip-24, zip24, zip-24, 24P, 24C Đế IC 24 chân đen (loại rộng) Đà Nẵng


Hàng còn 14 cái
Còn 120 cái
Đế IC 28 chân đen (loại hẹp)

Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, đế đen, dip28, dip-28, zip28, zip-28, 28C, 28P, đế 28 Đế IC 28 chân đen (loại hẹp) Đà Nẵng


Hàng còn 120 cái
Còn 11 cái
Đế IC 28 chân đen (loại rộng)

Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, đế đen, dip28, dip-28, zip28, zip-28, 28P, 28C Đế IC 28 chân đen (loại rộng) Đà Nẵng


Hàng còn 11 cái
Còn 13 cái
Đế IC 32 chân đen

Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, đế đen, dip32, dip-32, zip32, zip-32, 32P, 32C Đế IC 32 chân đen Đà Nẵng


Hàng còn 13 cái
Còn 160 cái
Đế IC 40 chân đen

Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, đế đen, dip40, dip-40, zip40, zip-40, 40P, 40C Đế IC 40 chân đen Đà Nẵng


Hàng còn 160 cái