× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 13 cái
Đế IC 28 Chân ATMEGA328P (Loại gài)

Đế xanh, Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, dip28, dip-28, zip28, zip-28, 28P, 28C Đế IC 28 Chân ATMEGA328P (Loại gài) Đà Nẵng


Hàng còn 13 cái
Còn 1153 cái
Đế IC 8 chân đen

Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, đế đen, dip8, dip-8, zip8, zip-8, 8P, 8C, đế 8, lm358, NE555 Đế IC 8 chân đen Đà Nẵng


Hàng còn 1153 cái
Còn 326 cái
Đế IC 6 chân đen

Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, đế đen, dip6, dip-6, zip6, zip-6, 6P, 6C, đế 6 Đế IC 6 chân đen Đà Nẵng


Hàng còn 326 cái
Còn 206 cái
Đế IC 14 chân đen

Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, đế đen, dip14, dip-14, zip14, zip-14, 14P, 14C Đế IC 14 chân đen Đà Nẵng


Hàng còn 206 cái
Còn 564 cái
Đế IC 16 chân đen

Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, đế đen, dip16, dip-16, zip16, zip-16, 16P, 16C Đế IC 16 chân đen Đà Nẵng


Hàng còn 564 cái
Còn 540 cái
Đế IC 18 chân đen

26pieces/tube, đế dip, đế zip, đế kẹp IC, đế đen, dip18, dip-18, zip18, zip-18, 18P, 18C, đế Đế IC 18 chân đen Đà Nẵng


Hàng còn 540 cái
Còn 29 cái
Đế IC 20 chân đen

Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, đế đen, dip20, dip-20, zip20, zip-20, 20P, 20C Đế IC 20 chân đen Đà Nẵng


Hàng còn 29 cái
Còn 7 cái
Đế IC 24 chân đen (loại hẹp)

Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, đế đen, dip24, dip-24, zip24, zip-24, 24P, 24C, đế 24, đế Đế IC 24 chân đen (loại hẹp) Đà Nẵng


Hàng còn 7 cái
Còn 14 cái
Đế IC 24 chân đen (loại rộng)

Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, đế đen, dip24, dip-24, zip24, zip-24, 24P, 24C Đế IC 24 chân đen (loại rộng) Đà Nẵng


Hàng còn 14 cái
Còn 45 cái
Đế IC 28 chân đen (loại hẹp)

Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, đế đen, dip28, dip-28, zip28, zip-28, 28C, 28P, đế 28 Đế IC 28 chân đen (loại hẹp) Đà Nẵng


Hàng còn 45 cái
Còn 11 cái
Đế IC 28 chân đen (loại rộng)

Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, đế đen, dip28, dip-28, zip28, zip-28, 28P, 28C Đế IC 28 chân đen (loại rộng) Đà Nẵng


Hàng còn 11 cái
Còn 13 cái
Đế IC 32 chân đen

Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, đế đen, dip32, dip-32, zip32, zip-32, 32P, 32C Đế IC 32 chân đen Đà Nẵng


Hàng còn 13 cái
Còn 496 cái
Đế IC 40 chân đen

Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, đế đen, dip40, dip-40, zip40, zip-40, 40P, 40C Đế IC 40 chân đen Đà Nẵng


Hàng còn 496 cái
Tạm hết hàng
ĐẾ IC 40 CHÂN (Loại gài)

PIC16F877A Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, dip40, dip-40, zip40, zip-40, đế ic gài, đế gài, 40P, 40C ĐẾ IC 40 CHÂN (Loại gài) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng


//