× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 5 cái
Đế IC 28 Chân ATMEGA328P (Loại gài)

Đế xanh, Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, dip28, dip-28, zip28, zip-28, 28P, 28C Đế IC 28 Chân ATMEGA328P (Loại gài) Đà Nẵng


  Hàng còn 5 cái
Còn 919 cái
Đế IC 8 chân đen

Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, đế đen, dip8, dip-8, zip8, zip-8, 8P, 8C, đế 8, lm358, NE555 Đế IC 8 chân đen Đà Nẵng


  Hàng còn 919 cái
Còn 292 cái
Đế IC 6 chân đen

Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, đế đen, dip6, dip-6, zip6, zip-6, 6P, 6C, đế 6 Đế IC 6 chân đen Đà Nẵng


  Hàng còn 292 cái
Còn 606 cái
Đế IC 14 chân đen

Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, đế đen, dip14, dip-14, zip14, zip-14, 14P, 14C Đế IC 14 chân đen Đà Nẵng


  Hàng còn 606 cái
Còn 1192 cái
Đế IC 16 chân đen

Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, đế đen, dip16, dip-16, zip16, zip-16, 16P, 16C Đế IC 16 chân đen Đà Nẵng


  Hàng còn 1192 cái
Còn 392 cái
Đế IC 18 chân đen

26pieces/tube, đế dip, đế zip, đế kẹp IC, đế đen, dip18, dip-18, zip18, zip-18, 18P, 18C, đế Đế IC 18 chân đen Đà Nẵng


  Hàng còn 392 cái
Còn 14 cái
Đế IC 20 chân đen

Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, đế đen, dip20, dip-20, zip20, zip-20, 20P, 20C Đế IC 20 chân đen Đà Nẵng


  Hàng còn 14 cái
Còn 14 cái
Đế IC 24 chân đen (loại rộng)

Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, đế đen, dip24, dip-24, zip24, zip-24, 24P, 24C Đế IC 24 chân đen (loại rộng) Đà Nẵng


  Hàng còn 14 cái
Còn 228 cái
Đế IC 28 chân đen (loại hẹp)

Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, đế đen, dip28, dip-28, zip28, zip-28, 28C, 28P, đế 28 Đế IC 28 chân đen (loại hẹp) Đà Nẵng


  Hàng còn 228 cái
Còn 10 cái
Đế IC 28 chân đen (loại rộng)

Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, đế đen, dip28, dip-28, zip28, zip-28, 28P, 28C Đế IC 28 chân đen (loại rộng) Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 13 cái
Đế IC 32 chân đen

Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, đế đen, dip32, dip-32, zip32, zip-32, 32P, 32C Đế IC 32 chân đen Đà Nẵng


  Hàng còn 13 cái
Còn 293 cái
Đế IC 40 chân đen

Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, đế đen, dip40, dip-40, zip40, zip-40, 40P, 40C Đế IC 40 chân đen Đà Nẵng


  Hàng còn 293 cái
Còn -999 cái
ĐẾ IC 40 CHÂN (Loại gài)

PIC16F877A Đế dip, đế zip, đế kẹp IC, dip40, dip-40, zip40, zip-40, đế ic gài, đế gài, 40P, 40C ĐẾ IC 40 CHÂN (Loại gài) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  


//