× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn -6 cái
Tụ 16V 1000uF (màu đen)

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 1000uF16V, Tụ 16V1000uF Tụ 16V 1000uF (màu đen) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 247 cái
Tụ CBB 104J 630V - 0.1uF 100nF (CBB22)

1.1gam, Foot Pitch 15mm, CBB22, Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện Tụ CBB 104J 630V - 0.1uF 100nF (CBB22) Đà Nẵng


  Hàng còn 247 cái
Còn 761 cái
Tụ 16V 100uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 100uF16V, Tụ 16V100uF Tụ 16V 100uF Đà Nẵng


  Hàng còn 761 cái
Còn 0 cái
Tụ 35V 100uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 100uF35V, Tụ 35V100uF Tụ 35V 100uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 314 cái
Tụ 25V 4700uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 4700uF25V, Tụ 25V4700uF Tụ 25V 4700uF Đà Nẵng


  Hàng còn 314 cái
Còn 5 cái
Tụ 10uF 50V Nhôm SMD

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 10uF50V, Tụ 50V10uF Tụ 10uF 50V Nhôm SMD Đà Nẵng


  Hàng còn 5 cái
Còn 0 cái
Tụ 100uF 35V Nhôm SMD

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 100uF35V, Tụ 35V100uF Tụ 100uF 35V Nhôm SMD Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 0 cái
Tụ 470uF 35V Nhôm SMD

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 470uF35V, Tụ 35V470uF Tụ 470uF 35V Nhôm SMD Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 0 cái
Tụ 100uF 50V Nhôm SMD

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 100uF50V, Tụ 50V100uF Tụ 100uF 50V Nhôm SMD Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 180 cái
Tụ nguồn 25V 10000uF (18x35mm)

12.5gam, Siêu tụ, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 10000uF25V, Tụ 25V10000uF Tụ nguồn 25V 10000uF (18x35mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 180 cái
Còn 192 cái
Tụ nguồn 16V 10000uF (16x30mm)

8gam, Siêu tụ, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 10000uF16V, Tụ 16V10000uF Tụ nguồn 16V 10000uF (16x30mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 192 cái
Còn 174 cái
Tụ 16V 4700uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 4700uF16V, Tụ 16V4700uF Tụ 16V 4700uF Đà Nẵng


  Hàng còn 174 cái
Còn 27 cái
Tụ nguồn 63V 10000uF (35x70mm)

VN1 61gam, China 50gam, Siêu tụ, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 10000uF63V, Tụ 63V10000uF Tụ nguồn 63V 10000uF (35x70mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 27 cái
Còn 343 cái
Tụ 35V 2200uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 2200uF35V, Tụ 35V2200uF Tụ 35V 2200uF Đà Nẵng


  Hàng còn 343 cái
Còn 390 cái
Tụ 50V 1uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 1uF50V, Tụ 50V1uF Tụ 50V 1uF Đà Nẵng


  Hàng còn 390 cái
Còn 67 cái
Tụ CBB 225J 400V - 2.2uF (CBB22)

Foot Pitch 20mm, CBB22, Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện Tụ CBB 225J 400V - 2.2uF (CBB22) Đà Nẵng


  Hàng còn 67 cái
Còn 710 cái
Tụ 35V 1000uF

10x20mm, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 1000uF25V, Tụ 25V1000uF Tụ 35V 1000uF Đà Nẵng


  Hàng còn 710 cái
Còn 265 cái
Tụ CBB 474J 400V - 0.47uF (CBB22)

CBB22, Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện Tụ CBB 474J 400V - 0.47uF (CBB22) Đà Nẵng


  Hàng còn 265 cái
Còn 118 cái
Tụ CBB 474J 630V - 0.47uF (CBB22)

2.7gam, CBB22, Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện Tụ CBB 474J 630V - 0.47uF (CBB22) Đà Nẵng


  Hàng còn 118 cái
Còn 441 cái
Tụ CBB 155J 400V - 1.5uF (CBB22)

CBB22, Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện Tụ CBB 155J 400V - 1.5uF (CBB22) Đà Nẵng


  Hàng còn 441 cái
Còn 259 cái
Tụ CBB 225J 630V - 2.2uF (CBB22)

5.3gam, Foot Pitch 25mm, CBB22, Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện Tụ CBB 225J 630V - 2.2uF (CBB22) Đà Nẵng


  Hàng còn 259 cái
Còn 36 cái
Tụ quạt CBB61 450V 2.5uF

Đợt 1 23gam, đợt 2 31gam, Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 2uF400V, Tụ 400V2uF Tụ quạt CBB61 450V 2.5uF Đà Nẵng


  Hàng còn 36 cái
Còn 44 cái
Tụ quạt CBB61 450V 4.5uF

Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 4uF400V, Tụ 400V4uF Tụ quạt CBB61 450V 4.5uF Đà Nẵng


  Hàng còn 44 cái
Còn 12 cái
Tụ nguồn 35V 22000uF

Siêu tụ, Tụ hóa, Tụ điện Tụ nguồn 35V 22000uF Đà Nẵng


  Hàng còn 12 cái
Còn 50 cái
Tụ hóa 3300uF 50V (18x35mm)

10gam, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 3300uF50V, Tụ 50V3300uF Tụ hóa 3300uF 50V (18x35mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 50 cái
Còn 103 cái
Tụ nguồn 35V 10000uF (18x35mm)

13gam, Siêu tụ, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 10000uF35V, Tụ 35V10000uF Tụ nguồn 35V 10000uF (18x35mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 103 cái
Còn 3 cái
Tụ nguồn 16V 22000uF Chính hãng Nichicon (18x40mm)

15gam, Siêu tụ, Tụ hóa, Tụ điện Tụ nguồn 16V 22000uF Chính hãng Nichicon (18x40mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 3 cái
Còn 30 cái
Tụ nguồn 25V 22000uF (22x40mm)

20gam, Siêu tụ, Tụ hóa, Tụ điện Tụ nguồn 25V 22000uF (22x40mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 30 cái
Còn 45 cái
Tụ nguồn 16V 22000uF (18x40mm)

15gam, Siêu tụ, Tụ hóa, Tụ điện Tụ nguồn 16V 22000uF (18x40mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 45 cái
Còn 5 cái
Tụ nguồn 50V 10000uF (30x40mm)

35gam, Siêu tụ, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 10000uF50V, Tụ 50V10000uF Tụ nguồn 50V 10000uF (30x40mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 5 cái
Còn 42 cái
Tụ nguồn 6.3V 10000uF Nichicon (16x25mm)

8gam, Siêu tụ, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 10000uF25V, Tụ 25V10000uF Tụ nguồn 6.3V 10000uF Nichicon (16x25mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 42 cái
Còn 720 cái
Tụ 50V 47uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 47uF50V, Tụ 50V47uF Tụ 50V 47uF Đà Nẵng


  Hàng còn 720 cái
Còn 14 cái
Tụ 16V 47uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 47uF16V, Tụ 16V47uF Tụ 16V 47uF Đà Nẵng


  Hàng còn 14 cái
Còn 40 cái
Tụ 400V 4.7uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 4.7uF400V, Tụ 400V4.7uF Tụ 400V 4.7uF Đà Nẵng


  Hàng còn 40 cái
Còn 993 cái
Tụ 50V 4.7uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 4.7uF50V, Tụ 50V4.7uF Tụ 50V 4.7uF Đà Nẵng


  Hàng còn 993 cái
Còn 220 cái
Tụ 50V 1000uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 1000uF50V, Tụ 50V1000uF Tụ 50V 1000uF Đà Nẵng


  Hàng còn 220 cái
Còn 354 cái
Tụ 50V 470uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 470uF50V, Tụ 50V470uF Tụ 50V 470uF Đà Nẵng


  Hàng còn 354 cái
Còn 5 cái
Tụ 16V 470uF (Nhôm)

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ nhôm, Tụ 470uF16V, Tụ 16V470uF Tụ 16V 470uF (Nhôm) Đà Nẵng


  Hàng còn 5 cái
Còn 1021 cái
Tụ 25V 470uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 470uF25V, Tụ 25V470uF Tụ 25V 470uF Đà Nẵng


  Hàng còn 1021 cái
Còn 1984 cái
Tụ 50V 100uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 100uF50V, Tụ 50V100uF Tụ 50V 100uF Đà Nẵng


  Hàng còn 1984 cái
Còn 77 cái
Tụ quạt CBB61 450V 1.2uF

Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 1uF400V, Tụ 400V1uF Tụ quạt CBB61 450V 1.2uF Đà Nẵng


  Hàng còn 77 cái
Còn 423 cái
Tụ 50V 10uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 10uF50V, Tụ 50V10uF Tụ 50V 10uF Đà Nẵng


  Hàng còn 423 cái
Còn 114 cái
Tụ 25V 10uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 10uF25V, Tụ 25V10uF Tụ 25V 10uF Đà Nẵng


  Hàng còn 114 cái
Còn 332 cái
Tụ 16V 220uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 220uF16V, Tụ 16V220uF Tụ 16V 220uF Đà Nẵng


  Hàng còn 332 cái
Còn 0 cái
Tụ 16V 2200uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 2200uF16V, Tụ 16V2200uF Tụ 16V 2200uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 381 cái
Tụ 50V 2200uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 2200uF50V, Tụ 50V2200uF Tụ 50V 2200uF Đà Nẵng


  Hàng còn 381 cái
Còn 106 cái
Tụ 50V 220uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 220uF50V, Tụ 50V220uF Tụ 50V 220uF Đà Nẵng


  Hàng còn 106 cái
Còn 0 cái
Tụ 250V 220uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 220uF250V, Tụ 250V220uF Tụ 250V 220uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 584 cái
Tụ CBB 104J 400V - 0.1uF 100nF (CBB22)

0.7gam, Foot Pitch 10mm, CBB22, Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện Tụ CBB 104J 400V - 0.1uF 100nF (CBB22) Đà Nẵng


  Hàng còn 584 cái
Còn 15 cái
Tụ 1uF 50V Nhôm SMD

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 1uF50V, Tụ 50V1uF Tụ 1uF 50V Nhôm SMD Đà Nẵng


  Hàng còn 15 cái
Còn 76 cái
Tụ hóa 3300uF 35V (16x30mm)

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 3300uF35V, Tụ 35V3300uF Tụ hóa 3300uF 35V (16x30mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 76 cái
Còn 155 cái
Tụ 50V 2.2uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 2.2uF50V, Tụ 50V2.2uF Tụ 50V 2.2uF Đà Nẵng


  Hàng còn 155 cái
Còn 24 cái
Tụ 400V 1uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 1uF400V, Tụ 400V1uF Tụ 400V 1uF Đà Nẵng


  Hàng còn 24 cái
Còn 28 cái
Tụ 250V 470uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 470uF250V, Tụ 250V470uF Tụ 250V 470uF Đà Nẵng


  Hàng còn 28 cái
Còn 983 cái
Tụ 16V 33uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 33uF50V, Tụ 50V33uF Tụ 16V 33uF Đà Nẵng


  Hàng còn 983 cái
Còn 952 cái
Tụ 35V 22uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 22uF50V, Tụ 50V22uF Tụ 35V 22uF Đà Nẵng


  Hàng còn 952 cái
Còn 5 cái
Tụ 50V 3.3uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 3.3uF50V, Tụ 50V3.3uF Tụ 50V 3.3uF Đà Nẵng


  Hàng còn 5 cái
Còn 230 cái
Tụ 50V 0.33uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 0.33uF50V, Tụ 50V0.33uF Tụ 50V 0.33uF Đà Nẵng


  Hàng còn 230 cái
Còn 14 cái
Tụ 50V 0.22uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 0.22uF50V, Tụ 50V0.22uF Tụ 50V 0.22uF Đà Nẵng


  Hàng còn 14 cái
Còn 475 cái
Tụ 50V 0.1uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 0.1uF50V, Tụ 50V0.1uF Tụ 50V 0.1uF Đà Nẵng


  Hàng còn 475 cái
Còn 126 cái
Tụ 4700uF 50V

12gam, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 4700uF50V, Tụ 50V4700uF Tụ 4700uF 50V Đà Nẵng


  Hàng còn 126 cái
Còn 150 cái
Tụ hóa 3300uF 16V (13x21mm)

4gam, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 3300uF35V, Tụ 35V3300uF Tụ hóa 3300uF 16V (13x21mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 150 cái
Còn -999 cái
Tụ 50V 0.47uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 0.47uF50V, Tụ 50V0.47uF Tụ 50V 0.47uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 0 cái
Tụ 220uF 35V Nhôm SMD

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 220uF35V, Tụ 35V220uF Tụ 220uF 35V Nhôm SMD Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 0 cái
Tụ 16V 470uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 470uF16V, Tụ 16V470uF Tụ 16V 470uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 0 cái
Tụ 35V 470uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 470uF35V, Tụ 35V470uF Tụ 35V 470uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  


//