× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn -6 cái
Tụ 16V 1000uF (màu đen)

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 1000uF16V, Tụ 16V1000uF Tụ 16V 1000uF (màu đen) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 88 cái
Tụ 25V 10000uF (18x35mm)

12.5gam, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 10000uF25V, Tụ 25V10000uF Tụ 25V 10000uF (18x35mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 88 cái
Còn 1020 cái
Tụ 50V 4.7uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 4.7uF50V, Tụ 50V4.7uF Tụ 50V 4.7uF Đà Nẵng


  Hàng còn 1020 cái
Còn 72 cái
Tụ 400V 4.7uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 4.7uF400V, Tụ 400V4.7uF Tụ 400V 4.7uF Đà Nẵng


  Hàng còn 72 cái
Còn 20 cái
Tụ 16V 47uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 47uF16V, Tụ 16V47uF Tụ 16V 47uF Đà Nẵng


  Hàng còn 20 cái
Còn 798 cái
Tụ 50V 47uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 47uF50V, Tụ 50V47uF Tụ 50V 47uF Đà Nẵng


  Hàng còn 798 cái
Còn 930 cái
Tụ 16V 100uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 100uF16V, Tụ 16V100uF Tụ 16V 100uF Đà Nẵng


  Hàng còn 930 cái
Còn 0 cái
Tụ 35V 100uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 100uF35V, Tụ 35V100uF Tụ 35V 100uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 105 cái
Tụ 25V 4700uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 4700uF25V, Tụ 25V4700uF Tụ 25V 4700uF Đà Nẵng


  Hàng còn 105 cái
Còn 5 cái
Tụ 10uF 50V Nhôm SMD

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 10uF50V, Tụ 50V10uF Tụ 10uF 50V Nhôm SMD Đà Nẵng


  Hàng còn 5 cái
Còn 0 cái
Tụ 100uF 35V Nhôm SMD

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 100uF35V, Tụ 35V100uF Tụ 100uF 35V Nhôm SMD Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 0 cái
Tụ 470uF 35V Nhôm SMD

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 470uF35V, Tụ 35V470uF Tụ 470uF 35V Nhôm SMD Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 0 cái
Tụ 100uF 50V Nhôm SMD

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 100uF50V, Tụ 50V100uF Tụ 100uF 50V Nhôm SMD Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 117 cái
Tụ 16V 10000uF (18x35mm)

8gam, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 10000uF25V, Tụ 25V10000uF Tụ 16V 10000uF (18x35mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 117 cái
Còn 834 cái
Tụ 35V 1000uF

10x20mm, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 1000uF25V, Tụ 25V1000uF Tụ 35V 1000uF Đà Nẵng


  Hàng còn 834 cái
Còn 199 cái
Tụ 16V 4700uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 4700uF16V, Tụ 16V4700uF Tụ 16V 4700uF Đà Nẵng


  Hàng còn 199 cái
Còn 6 cái
Tụ 63V 10000uF

VN1 61gam, China 50gam, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 10000uF63V, Tụ 63V10000uF Tụ 63V 10000uF Đà Nẵng


  Hàng còn 6 cái
Còn 95 cái
Tụ 35V 2200uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 2200uF35V, Tụ 35V2200uF Tụ 35V 2200uF Đà Nẵng


  Hàng còn 95 cái
Còn 556 cái
Tụ 50V 1uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 1uF50V, Tụ 50V1uF Tụ 50V 1uF Đà Nẵng


  Hàng còn 556 cái
Còn 279 cái
Tụ CBB 104J 630V - 0.1uF 100nF (CBB22)

1.1gam, Foot Pitch 15mm, CBB22, Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện Tụ CBB 104J 630V - 0.1uF 100nF (CBB22) Đà Nẵng


  Hàng còn 279 cái
Còn 147 cái
Tụ CBB 225J 400V - 2.2uF (CBB22)

Foot Pitch 20mm, CBB22, Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện Tụ CBB 225J 400V - 2.2uF (CBB22) Đà Nẵng


  Hàng còn 147 cái
Còn 306 cái
Tụ CBB 474J 400V - 0.47uF (CBB22)

CBB22, Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện Tụ CBB 474J 400V - 0.47uF (CBB22) Đà Nẵng


  Hàng còn 306 cái
Còn 118 cái
Tụ CBB 474J 630V - 0.47uF (CBB22)

2.7gam, CBB22, Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện Tụ CBB 474J 630V - 0.47uF (CBB22) Đà Nẵng


  Hàng còn 118 cái
Còn 177 cái
Tụ CBB 155J 400V - 1.5uF (CBB22)

CBB22, Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện Tụ CBB 155J 400V - 1.5uF (CBB22) Đà Nẵng


  Hàng còn 177 cái
Còn 271 cái
Tụ CBB 225J 630V - 2.2uF (CBB22)

5.3gam, Foot Pitch 25mm, CBB22, Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện Tụ CBB 225J 630V - 2.2uF (CBB22) Đà Nẵng


  Hàng còn 271 cái
Còn 20 cái
Tụ quạt CBB61 450V 2.5uF

Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 2uF400V, Tụ 400V2uF Tụ quạt CBB61 450V 2.5uF Đà Nẵng


  Hàng còn 20 cái
Còn 53 cái
Tụ quạt CBB61 450V 4.5uF

Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 4uF400V, Tụ 400V4uF Tụ quạt CBB61 450V 4.5uF Đà Nẵng


  Hàng còn 53 cái
Còn 200 cái
Tụ 50V 2.2uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 2.2uF50V, Tụ 50V2.2uF Tụ 50V 2.2uF Đà Nẵng


  Hàng còn 200 cái
Còn 26 cái
Tụ 400V 1uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 1uF400V, Tụ 400V1uF Tụ 400V 1uF Đà Nẵng


  Hàng còn 26 cái
Còn 28 cái
Tụ 250V 470uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 470uF250V, Tụ 250V470uF Tụ 250V 470uF Đà Nẵng


  Hàng còn 28 cái
Còn 89 cái
Tụ 50V 2200uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 2200uF50V, Tụ 50V2200uF Tụ 50V 2200uF Đà Nẵng


  Hàng còn 89 cái
Còn 242 cái
Tụ 50V 1000uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 1000uF50V, Tụ 50V1000uF Tụ 50V 1000uF Đà Nẵng


  Hàng còn 242 cái
Còn 382 cái
Tụ 50V 470uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 470uF50V, Tụ 50V470uF Tụ 50V 470uF Đà Nẵng


  Hàng còn 382 cái
Còn 0 cái
Tụ 35V 470uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 470uF35V, Tụ 35V470uF Tụ 35V 470uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 9 cái
Tụ 16V 470uF (Nhôm)

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ nhôm, Tụ 470uF16V, Tụ 16V470uF Tụ 16V 470uF (Nhôm) Đà Nẵng


  Hàng còn 9 cái
Còn 191 cái
Tụ 25V 470uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 470uF25V, Tụ 25V470uF Tụ 25V 470uF Đà Nẵng


  Hàng còn 191 cái
Còn 0 cái
Tụ 16V 470uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 470uF16V, Tụ 16V470uF Tụ 16V 470uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 303 cái
Tụ 50V 100uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 100uF50V, Tụ 50V100uF Tụ 50V 100uF Đà Nẵng


  Hàng còn 303 cái
Còn 92 cái
Tụ quạt CBB61 450V 1.2uF

Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 1uF400V, Tụ 400V1uF Tụ quạt CBB61 450V 1.2uF Đà Nẵng


  Hàng còn 92 cái
Còn 888 cái
Tụ 50V 10uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 10uF50V, Tụ 50V10uF Tụ 50V 10uF Đà Nẵng


  Hàng còn 888 cái
Còn 208 cái
Tụ 25V 10uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 10uF25V, Tụ 25V10uF Tụ 25V 10uF Đà Nẵng


  Hàng còn 208 cái
Còn 354 cái
Tụ 16V 220uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 220uF16V, Tụ 16V220uF Tụ 16V 220uF Đà Nẵng


  Hàng còn 354 cái
Còn 50 cái
Tụ 16V 2200uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 2200uF16V, Tụ 16V2200uF Tụ 16V 2200uF Đà Nẵng


  Hàng còn 50 cái
Còn 136 cái
Tụ 50V 220uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 220uF50V, Tụ 50V220uF Tụ 50V 220uF Đà Nẵng


  Hàng còn 136 cái
Còn 983 cái
Tụ 16V 33uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 33uF50V, Tụ 50V33uF Tụ 16V 33uF Đà Nẵng


  Hàng còn 983 cái
Còn 0 cái
Tụ 250V 220uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 220uF250V, Tụ 250V220uF Tụ 250V 220uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 617 cái
Tụ CBB 104J 400V - 0.1uF 100nF (CBB22)

0.7gam, Foot Pitch 10mm, CBB22, Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện Tụ CBB 104J 400V - 0.1uF 100nF (CBB22) Đà Nẵng


  Hàng còn 617 cái
Còn 15 cái
Tụ 1uF 50V Nhôm SMD

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 1uF50V, Tụ 50V1uF Tụ 1uF 50V Nhôm SMD Đà Nẵng


  Hàng còn 15 cái
Còn 86 cái
Tụ 3300uF 35V

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 3300uF35V, Tụ 35V3300uF Tụ 3300uF 35V Đà Nẵng


  Hàng còn 86 cái
Còn 194 cái
Tụ 4700uF 50V

12gam, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 4700uF50V, Tụ 50V4700uF Tụ 4700uF 50V Đà Nẵng


  Hàng còn 194 cái
Còn 558 cái
Tụ 50V 0.1uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 0.1uF50V, Tụ 50V0.1uF Tụ 50V 0.1uF Đà Nẵng


  Hàng còn 558 cái
Còn 15 cái
Tụ 50V 0.22uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 0.22uF50V, Tụ 50V0.22uF Tụ 50V 0.22uF Đà Nẵng


  Hàng còn 15 cái
Còn 280 cái
Tụ 50V 0.33uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 0.33uF50V, Tụ 50V0.33uF Tụ 50V 0.33uF Đà Nẵng


  Hàng còn 280 cái
Còn 0 cái
Tụ 50V 0.47uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 0.47uF50V, Tụ 50V0.47uF Tụ 50V 0.47uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 8 cái
Tụ 50V 3.3uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 3.3uF50V, Tụ 50V3.3uF Tụ 50V 3.3uF Đà Nẵng


  Hàng còn 8 cái
Còn 995 cái
Tụ 35V 22uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 22uF50V, Tụ 50V22uF Tụ 35V 22uF Đà Nẵng


  Hàng còn 995 cái
Còn 12 cái
Tụ 35V 22000uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 10000uF, 10000uF Tụ 35V 22000uF Đà Nẵng


  Hàng còn 12 cái
Còn 0 cái
Tụ 220uF 35V Nhôm SMD

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 220uF35V, Tụ 35V220uF Tụ 220uF 35V Nhôm SMD Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  


//