× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 0 cái
Tụ 16V 1000uF (màu đen)

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 1000uF16V, Tụ 16V1000uF Tụ 16V 1000uF (màu đen) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 231 cái
Tụ CBB 474J 400V - 0.47uF (CBB22)

1gam, CBB22, Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện Tụ CBB 474J 400V - 0.47uF (CBB22) Đà Nẵng


  Hàng còn 231 cái
Còn 465 cái
Tụ 35V 1000uF

2.3gam, 10x20mm, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 1000uF35V, Tụ 35V1000uF Tụ 35V 1000uF Đà Nẵng


  Hàng còn 465 cái
Còn 655 cái
Tụ 50V 47uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 47uF50V, Tụ 50V47uF Tụ 50V 47uF Đà Nẵng


  Hàng còn 655 cái
Còn 699 cái
Tụ 16V 100uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 100uF16V, Tụ 16V100uF Tụ 16V 100uF Đà Nẵng


  Hàng còn 699 cái
Còn 287 cái
Tụ 25V 4700uF

6.2gam 16*25mm, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 4700uF25V, Tụ 25V4700uF Tụ 25V 4700uF Đà Nẵng


  Hàng còn 287 cái
Còn 155 cái
Tụ nguồn 25V 10000uF (18x35mm)

12.5gam, Siêu tụ, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 10000uF25V, Tụ 25V10000uF Tụ nguồn 25V 10000uF (18x35mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 155 cái
Còn 179 cái
Tụ nguồn 16V 10000uF (16x30mm)

8gam, Siêu tụ, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 10000uF16V, Tụ 16V10000uF Tụ nguồn 16V 10000uF (16x30mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 179 cái
Còn 60 cái
Tụ 16V 4700uF

4.5gam 13*25mm, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 4700uF16V, Tụ 16V4700uF Tụ 16V 4700uF Đà Nẵng


  Hàng còn 60 cái
Còn 5 cái
Tụ nguồn 63V 10000uF (35x70mm)

VN1 61gam, China 50gam, Siêu tụ, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 10000uF63V, Tụ 63V10000uF Tụ nguồn 63V 10000uF (35x70mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 5 cái
Còn 288 cái
Tụ 35V 2200uF

6.5gam 16*25mm, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 2200uF35V, Tụ 35V2200uF Tụ 35V 2200uF Đà Nẵng


  Hàng còn 288 cái
Còn 2251 cái
Tụ 50V 1uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 1uF50V, Tụ 50V1uF Tụ 50V 1uF Đà Nẵng


  Hàng còn 2251 cái
Còn 225 cái
Tụ CBB 104J 630V - 0.1uF 100nF (CBB22)

1.1gam, Foot Pitch 15mm, CBB22, Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện Tụ CBB 104J 630V - 0.1uF 100nF (CBB22) Đà Nẵng


  Hàng còn 225 cái
Còn 274 cái
Tụ CBB 225J 400V - 2.2uF (CBB22)

3.4gam,Foot Pitch 20mm, CBB22, Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện Tụ CBB 225J 400V - 2.2uF (CBB22) Đà Nẵng


  Hàng còn 274 cái
Còn 108 cái
Tụ CBB 474J 630V - 0.47uF (CBB22)

2.7gam, CBB22, Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện Tụ CBB 474J 630V - 0.47uF (CBB22) Đà Nẵng


  Hàng còn 108 cái
Còn 918 cái
Tụ 50V 4.7uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 4.7uF50V, Tụ 50V4.7uF Tụ 50V 4.7uF Đà Nẵng


  Hàng còn 918 cái
Còn 301 cái
Tụ CBB 155J 400V - 1.5uF (CBB22)

2.5gam, CBB22, Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện Tụ CBB 155J 400V - 1.5uF (CBB22) Đà Nẵng


  Hàng còn 301 cái
Còn 229 cái
Tụ CBB 225J 630V - 2.2uF (CBB22)

5.3gam Foot Pitch 25mm, CBB22, Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện Tụ CBB 225J 630V - 2.2uF (CBB22) Đà Nẵng


  Hàng còn 229 cái
Còn 110 cái
Tụ quạt CBB61 450V 2.5uF

Đợt 1 23gam, đợt 2 31gam, Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 2uF400V, Tụ 400V2uF Tụ quạt CBB61 450V 2.5uF Đà Nẵng


  Hàng còn 110 cái
Còn 39 cái
Tụ quạt CBB61 450V 4.5uF

31gam, Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 4uF400V, Tụ 400V4uF Tụ quạt CBB61 450V 4.5uF Đà Nẵng


  Hàng còn 39 cái
Còn 7 cái
Tụ nguồn 35V 22000uF

Siêu tụ, Tụ hóa, Tụ điện Tụ nguồn 35V 22000uF Đà Nẵng


  Hàng còn 7 cái
Còn 42 cái
Tụ hóa 3300uF 50V (18x35mm)

10gam, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 3300uF50V, Tụ 50V3300uF Tụ hóa 3300uF 50V (18x35mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 42 cái
Còn 101 cái
Tụ nguồn 35V 10000uF (18x35mm)

13gam, Siêu tụ, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 10000uF35V, Tụ 35V10000uF Tụ nguồn 35V 10000uF (18x35mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 101 cái
Còn 20 cái
Tụ nguồn 16V 22000uF Chính hãng Nichicon (18x40mm)

15gam, Siêu tụ, Tụ hóa, Tụ điện Tụ nguồn 16V 22000uF Chính hãng Nichicon (18x40mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 20 cái
Còn 19 cái
Tụ nguồn 25V 22000uF (22x40mm)

20gam, Siêu tụ, Tụ hóa, Tụ điện Tụ nguồn 25V 22000uF (22x40mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 19 cái
Còn 24 cái
Tụ nguồn 16V 22000uF (18x40mm)

15gam, Siêu tụ, Tụ hóa, Tụ điện Tụ nguồn 16V 22000uF (18x40mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 24 cái
Còn 20 cái
Tụ nguồn 50V 10000uF (30x50mm)

35gam, Siêu tụ, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 10000uF50V, Tụ 50V10000uF Tụ nguồn 50V 10000uF (30x50mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 20 cái
Còn 504 cái
Tụ nguồn 6.3V 10000uF Nichicon (16x25mm)

8gam, Siêu tụ, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 10000uF25V, Tụ 25V10000uF Tụ nguồn 6.3V 10000uF Nichicon (16x25mm) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 5k Hàng còn 504 cái
Còn 120 cái
Tụ hóa 3300uF 16V (13x21mm)

4gam, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 3300uF35V, Tụ 35V3300uF Tụ hóa 3300uF 16V (13x21mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 120 cái
Còn 513 cái
Tụ 400V 4.7uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 4.7uF400V, Tụ 400V4.7uF Tụ 400V 4.7uF Đà Nẵng


  Hàng còn 513 cái
Còn 100 cái
Tụ 50V 2200uF Nichicon

8gam, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 2200uF50V, Tụ 50V2200uF Tụ 50V 2200uF Nichicon Đà Nẵng


  Hàng còn 100 cái
Còn 57 cái
Tụ 50V 2.2uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 2.2uF50V, Tụ 50V2.2uF Tụ 50V 2.2uF Đà Nẵng


  Hàng còn 57 cái
Còn 48 cái
Tụ quạt CBB61 450V 1.2uF

15.5gam, Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 1uF400V, Tụ 400V1uF Tụ quạt CBB61 450V 1.2uF Đà Nẵng


  Hàng còn 48 cái
Còn 499 cái
Tụ 50V 220uF

1.0gam, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 220uF50V, Tụ 50V220uF Tụ 50V 220uF Đà Nẵng


  Hàng còn 499 cái
Còn 79 cái
Tụ 16V 220uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 220uF16V, Tụ 16V220uF Tụ 16V 220uF Đà Nẵng


  Hàng còn 79 cái
Còn 504 cái
Tụ CBB 104J 400V - 0.1uF 100nF (CBB22)

0.7gam, Foot Pitch 10mm, CBB22, Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện Tụ CBB 104J 400V - 0.1uF 100nF (CBB22) Đà Nẵng


  Hàng còn 504 cái
Còn 59 cái
Tụ hóa 3300uF 35V (16x30mm)

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 3300uF35V, Tụ 35V3300uF Tụ hóa 3300uF 35V (16x30mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 59 cái
Còn 274 cái
Tụ 4700uF 50V

10gam 18*35mm, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 4700uF50V, Tụ 50V4700uF Tụ 4700uF 50V Đà Nẵng


  Hàng còn 274 cái
Còn 355 cái
Tụ 50V 0.1uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 0.1uF50V, Tụ 50V0.1uF Tụ 50V 0.1uF Đà Nẵng


  Hàng còn 355 cái
Còn 2103 cái
Tụ 50V 10uF

0.375gam 5*11mm, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 10uF50V, Tụ 50V10uF Tụ 50V 10uF Đà Nẵng


  Hàng còn 2103 cái
Còn 187 cái
Tụ 50V 0.33uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 0.33uF50V, Tụ 50V0.33uF Tụ 50V 0.33uF Đà Nẵng


  Hàng còn 187 cái
Còn 1509 cái
Tụ 50V 100uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 100uF50V, Tụ 50V100uF Tụ 50V 100uF Đà Nẵng


  Hàng còn 1509 cái
Còn 220 cái
Tụ 16V 2200uF

2.4gam 10*20mm, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 2200uF16V, Tụ 16V2200uF Tụ 16V 2200uF Đà Nẵng


  Hàng còn 220 cái
Còn 932 cái
Tụ 25V 470uF

1gam, 8*12mm, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 470uF25V, Tụ 25V470uF Tụ 25V 470uF Đà Nẵng


  Hàng còn 932 cái
Còn 263 cái
Tụ 50V 470uF

1.8gam 10*17mm, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 470uF50V, Tụ 50V470uF Tụ 50V 470uF Đà Nẵng


  Hàng còn 263 cái
Còn 185 cái
Tụ 50V 1000uF

3.7gam 13*20mm, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 1000uF50V, Tụ 50V1000uF Tụ 50V 1000uF Đà Nẵng


  Hàng còn 185 cái
Còn 836 cái
Tụ 35V 22uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 22uF50V, Tụ 50V22uF Tụ 35V 22uF Đà Nẵng


  Hàng còn 836 cái
Còn 952 cái
Tụ 16V 33uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 33uF16V, Tụ 16V33uF Tụ 16V 33uF Đà Nẵng


  Hàng còn 952 cái
Còn 28 cái
Tụ 250V 470uF

20gam 22*35mm, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 470uF250V, Tụ 250V470uF Tụ 250V 470uF Đà Nẵng


  Hàng còn 28 cái
Còn 373 cái
Tụ 50V 2200uF

7.5gam 16*25mm, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 2200uF50V, Tụ 50V2200uF Tụ 50V 2200uF Đà Nẵng


  Hàng còn 373 cái
Còn -999 cái
Tụ 16V 470uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 470uF16V, Tụ 16V470uF Tụ 16V 470uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Tụ 16V 470uF (Nhôm)

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ nhôm, Tụ 470uF16V, Tụ 16V470uF Tụ 16V 470uF (Nhôm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Tụ 35V 470uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 470uF35V, Tụ 35V470uF Tụ 35V 470uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Tụ 25V 10uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 10uF25V, Tụ 25V10uF Tụ 25V 10uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Tụ 1uF 50V Nhôm SMD

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 1uF50V, Tụ 50V1uF Tụ 1uF 50V Nhôm SMD Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Tụ 250V 220uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 220uF250V, Tụ 250V220uF Tụ 250V 220uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Tụ 400V 1uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 1uF400V, Tụ 400V1uF Tụ 400V 1uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Tụ 50V 0.22uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 0.22uF50V, Tụ 50V0.22uF Tụ 50V 0.22uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Tụ 50V 0.47uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 0.47uF50V, Tụ 50V0.47uF Tụ 50V 0.47uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Tụ 220uF 35V Nhôm SMD

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 220uF35V, Tụ 35V220uF Tụ 220uF 35V Nhôm SMD Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Tụ 100uF 50V Nhôm SMD

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 100uF50V, Tụ 50V100uF Tụ 100uF 50V Nhôm SMD Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Tụ 470uF 35V Nhôm SMD

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 470uF35V, Tụ 35V470uF Tụ 470uF 35V Nhôm SMD Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Tụ 100uF 35V Nhôm SMD

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 100uF35V, Tụ 35V100uF Tụ 100uF 35V Nhôm SMD Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Tụ 10uF 50V Nhôm SMD

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 10uF50V, Tụ 50V10uF Tụ 10uF 50V Nhôm SMD Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Tụ 50V 3.3uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 3.3uF50V, Tụ 50V3.3uF Tụ 50V 3.3uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Tụ 35V 100uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 100uF35V, Tụ 35V100uF Tụ 35V 100uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Tụ 16V 47uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 47uF16V, Tụ 16V47uF Tụ 16V 47uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng