× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k. Cam kết giá bán lẻ đúng với giá công bố trên website. Hoàn tiền gấp 3 lần chênh lệch.
× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 339 cái
Tụ 50V 1uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 1uF50V, Tụ 50V1uF Tụ 50V 1uF Đà Nẵng


Hàng còn 339 cái
Còn 117 cái
Tụ 16V 1000uF (màu đen)

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 1000uF16V, Tụ 16V1000uF Tụ 16V 1000uF (màu đen) Đà Nẵng


Hàng còn 117 cái
Còn 30 cái
Tụ 470uF 35V Nhôm SMD

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 470uF35V, Tụ 35V470uF Tụ 470uF 35V Nhôm SMD Đà Nẵng


Hàng còn 30 cái
Còn 523 cái
Tụ 50V 4.7uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 4.7uF50V, Tụ 50V4.7uF Tụ 50V 4.7uF Đà Nẵng


Hàng còn 523 cái
Còn 112 cái
Tụ 400V 4.7uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 4.7uF400V, Tụ 400V4.7uF Tụ 400V 4.7uF Đà Nẵng


Hàng còn 112 cái
Còn 101 cái
Tụ 16V 47uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 47uF16V, Tụ 16V47uF Tụ 16V 47uF Đà Nẵng


Hàng còn 101 cái
Còn 248 cái
Tụ 50V 47uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 47uF50V, Tụ 50V47uF Tụ 50V 47uF Đà Nẵng


Hàng còn 248 cái
Tạm hết hàng
Tụ 400V 47uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 47uF400V, Tụ 400V47uF Tụ 400V 47uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 399 cái
Tụ 16V 100uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 100uF16V, Tụ 16V100uF Tụ 16V 100uF Đà Nẵng


Hàng còn 399 cái
Còn 271 cái
Tụ 35V 100uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 100uF35V, Tụ 35V100uF Tụ 35V 100uF Đà Nẵng


Hàng còn 271 cái
Còn 14 cái
Tụ 35V 330uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 330uF35V, Tụ 35V330uF Tụ 35V 330uF Đà Nẵng


Hàng còn 14 cái
Còn 155 cái
Tụ 25V 4700uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 4700uF25V, Tụ 25V4700uF Tụ 25V 4700uF Đà Nẵng


Hàng còn 155 cái
Còn 18 cái
Tụ 10uF 50V Nhôm SMD

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 10uF50V, Tụ 50V10uF Tụ 10uF 50V Nhôm SMD Đà Nẵng


Hàng còn 18 cái
Còn 6 cái
Tụ 100uF 35V Nhôm SMD

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 100uF35V, Tụ 35V100uF Tụ 100uF 35V Nhôm SMD Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Còn 4 cái
Tụ 100uF 50V Nhôm SMD

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 100uF50V, Tụ 50V100uF Tụ 100uF 50V Nhôm SMD Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 3 cái
Tụ 470uF 50V Nhôm SMD

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 470uF50V, Tụ 50V470uF Tụ 470uF 50V Nhôm SMD Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 296 cái
Tụ 25V 1000uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 1000uF25V, Tụ 25V1000uF Tụ 25V 1000uF Đà Nẵng


Hàng còn 296 cái
Còn 27 cái
Tụ 35V 220uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 220uF35V, Tụ 35V220uF Tụ 35V 220uF Đà Nẵng


Hàng còn 27 cái
Tạm hết hàng
Tụ 220uF 35V Nhôm SMD

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 220uF35V, Tụ 35V220uF Tụ 220uF 35V Nhôm SMD Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 34 cái
Tụ 25V 10000uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 10000uF25V, Tụ 25V10000uF Tụ 25V 10000uF Đà Nẵng


Hàng còn 34 cái
Còn 41 cái
Tụ 16V 4700uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 4700uF16V, Tụ 16V4700uF Tụ 16V 4700uF Đà Nẵng


Hàng còn 41 cái
Còn 10 cái
Tụ 63V 10000uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 10000uF63V, Tụ 63V10000uF Tụ 63V 10000uF Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Còn 68 cái
Tụ 35V 2200uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 2200uF35V, Tụ 35V2200uF Tụ 35V 2200uF Đà Nẵng


Hàng còn 68 cái
Còn 77 cái
Tụ CBB 474J 400V - 0.47uF

CBB22, Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện Tụ CBB 474J 400V - 0.47uF Đà Nẵng


Hàng còn 77 cái
Còn 49 cái
Tụ CBB 474J 630V - 0.47uF

CBB22, Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện Tụ CBB 474J 630V - 0.47uF Đà Nẵng


Hàng còn 49 cái
Còn 20 cái
Tụ CBB 155J 400V - 1.5uF

CBB22, Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện Tụ CBB 155J 400V - 1.5uF Đà Nẵng


Hàng còn 20 cái
Còn 2 cái
Tụ CBB 225J 630V - 2.2uF

CBB22, Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện Tụ CBB 225J 630V - 2.2uF Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 15 cái
Tụ quạt CBB61 450V 2.5uF

Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 2uF400V, Tụ 400V2uF Tụ quạt CBB61 450V 2.5uF Đà Nẵng


Hàng còn 15 cái
Còn 385 cái
Tụ 50V 2.2uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 2.2uF50V, Tụ 50V2.2uF Tụ 50V 2.2uF Đà Nẵng


Hàng còn 385 cái
Còn 28 cái
Tụ 400V 1uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 1uF400V, Tụ 400V1uF Tụ 400V 1uF Đà Nẵng


Hàng còn 28 cái
Còn 15 cái
Tụ 250V 470uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 470uF250V, Tụ 250V470uF Tụ 250V 470uF Đà Nẵng


Hàng còn 15 cái
Còn 157 cái
Tụ 50V 33uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 33uF50V, Tụ 50V33uF Tụ 50V 33uF Đà Nẵng


Hàng còn 157 cái
Còn 97 cái
Tụ 50V 1000uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 1000uF50V, Tụ 50V1000uF Tụ 50V 1000uF Đà Nẵng


Hàng còn 97 cái
Còn 116 cái
Tụ 50V 470uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 470uF50V, Tụ 50V470uF Tụ 50V 470uF Đà Nẵng


Hàng còn 116 cái
Còn 6 cái
Tụ 35V 470uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 470uF35V, Tụ 35V470uF Tụ 35V 470uF Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Còn 13 cái
Tụ 16V 470uF (Nhôm)

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ nhôm, Tụ 470uF16V, Tụ 16V470uF Tụ 16V 470uF (Nhôm) Đà Nẵng


Hàng còn 13 cái
Còn 131 cái
Tụ 25V 470uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 470uF25V, Tụ 25V470uF Tụ 25V 470uF Đà Nẵng


Hàng còn 131 cái
Còn 190 cái
Tụ 16V 470uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 470uF16V, Tụ 16V470uF Tụ 16V 470uF Đà Nẵng


Hàng còn 190 cái
Còn 318 cái
Tụ 50V 100uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 100uF50V, Tụ 50V100uF Tụ 50V 100uF Đà Nẵng


Hàng còn 318 cái
Còn 13 cái
Tụ quạt CBB61 450V 1.2uF

Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 1uF400V, Tụ 400V1uF Tụ quạt CBB61 450V 1.2uF Đà Nẵng


Hàng còn 13 cái
Còn 196 cái
Tụ 50V 10uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 10uF50V, Tụ 50V10uF Tụ 50V 10uF Đà Nẵng


Hàng còn 196 cái
Còn 507 cái
Tụ 25V 10uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 10uF25V, Tụ 25V10uF Tụ 25V 10uF Đà Nẵng


Hàng còn 507 cái
Còn 22 cái
Tụ 25V 220uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 220uF25V, Tụ 25V220uF Tụ 25V 220uF Đà Nẵng


Hàng còn 22 cái
Còn 27 cái
Tụ 16V 220uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 220uF16V, Tụ 16V220uF Tụ 16V 220uF Đà Nẵng


Hàng còn 27 cái
Còn 83 cái
Tụ 16V 2200uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 2200uF16V, Tụ 16V2200uF Tụ 16V 2200uF Đà Nẵng


Hàng còn 83 cái
Còn 129 cái
Tụ 25V 2200uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 2200uF25V, Tụ 25V2200uF Tụ 25V 2200uF Đà Nẵng


Hàng còn 129 cái
Còn 205 cái
Tụ 50V 0.1uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 0.1uF50V, Tụ 50V0.1uF Tụ 50V 0.1uF Đà Nẵng


Hàng còn 205 cái
Còn 379 cái
Tụ 50V 22uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 22uF50V, Tụ 50V22uF Tụ 50V 22uF Đà Nẵng


Hàng còn 379 cái
Còn 81 cái
Tụ 50V 3.3uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 3.3uF50V, Tụ 50V3.3uF Tụ 50V 3.3uF Đà Nẵng


Hàng còn 81 cái
Còn 60 cái
Tụ 50V 0.47uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 0.47uF50V, Tụ 50V0.47uF Tụ 50V 0.47uF Đà Nẵng


Hàng còn 60 cái
Còn 423 cái
Tụ 50V 0.33uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 0.33uF50V, Tụ 50V0.33uF Tụ 50V 0.33uF Đà Nẵng


Hàng còn 423 cái
Còn 62 cái
Tụ 50V 0.22uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 0.22uF50V, Tụ 50V0.22uF Tụ 50V 0.22uF Đà Nẵng


Hàng còn 62 cái
Còn 36 cái
Tụ 4700uF 50V

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 4700uF50V, Tụ 50V4700uF Tụ 4700uF 50V Đà Nẵng


Hàng còn 36 cái
Còn 173 cái
Tụ 50V 2200uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 2200uF50V, Tụ 50V2200uF Tụ 50V 2200uF Đà Nẵng


Hàng còn 173 cái
Còn 1 cái
Tụ 3300uF 35V

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 3300uF35V, Tụ 35V3300uF Tụ 3300uF 35V Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 19 cái
Tụ 1uF 50V Nhôm SMD

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 1uF50V, Tụ 50V1uF Tụ 1uF 50V Nhôm SMD Đà Nẵng


Hàng còn 19 cái
Còn 4 cái
Tụ 250V 220uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 220uF250V, Tụ 250V220uF Tụ 250V 220uF Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 123 cái
Tụ 50V 220uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 220uF50V, Tụ 50V220uF Tụ 50V 220uF Đà Nẵng


Hàng còn 123 cái
Còn 10 cái
Tụ quạt CBB61 450V 4.5uF

Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 4uF400V, Tụ 400V4uF Tụ quạt CBB61 450V 4.5uF Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Tạm hết hàng
Tụ 450V 220uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 220uF450V, Tụ 450V220uF Tụ 450V 220uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Tụ 450V 100uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 100uF450V, Tụ 450V100uF Tụ 450V 100uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Tụ 250V 1000uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 1000uF250V, Tụ 1000uF220V, Tụ 250V1000uF, Tụ 220V1000uF Tụ 250V 1000uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng