× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Tạm hết hàng
Tụ 16V 1000uF (màu đen)

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 1000uF16V, Tụ 16V1000uF Tụ 16V 1000uF (màu đen) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Tụ 100uF 35V Nhôm SMD

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 100uF35V, Tụ 35V100uF Tụ 100uF 35V Nhôm SMD Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Tụ 25V 1000uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 1000uF25V, Tụ 25V1000uF Tụ 25V 1000uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 290 cái
Tụ 50V 2.2uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 2.2uF50V, Tụ 50V2.2uF Tụ 50V 2.2uF Đà Nẵng


Hàng còn 290 cái
Còn 356 cái
Tụ 50V 4.7uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 4.7uF50V, Tụ 50V4.7uF Tụ 50V 4.7uF Đà Nẵng


Hàng còn 356 cái
Còn 89 cái
Tụ 400V 4.7uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 4.7uF400V, Tụ 400V4.7uF Tụ 400V 4.7uF Đà Nẵng


Hàng còn 89 cái
Còn 39 cái
Tụ 16V 47uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 47uF16V, Tụ 16V47uF Tụ 16V 47uF Đà Nẵng


Hàng còn 39 cái
Còn 2 cái
Tụ 50V 47uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 47uF50V, Tụ 50V47uF Tụ 50V 47uF Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 8 cái
Tụ 16V 100uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 100uF16V, Tụ 16V100uF Tụ 16V 100uF Đà Nẵng


Hàng còn 8 cái
Còn 84 cái
Tụ 35V 100uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 100uF35V, Tụ 35V100uF Tụ 35V 100uF Đà Nẵng


Hàng còn 84 cái
Tạm hết hàng
Tụ 35V 330uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 330uF35V, Tụ 35V330uF Tụ 35V 330uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 179 cái
Tụ 25V 4700uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 4700uF25V, Tụ 25V4700uF Tụ 25V 4700uF Đà Nẵng


Hàng còn 179 cái
Còn 12 cái
Tụ 10uF 50V Nhôm SMD

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 10uF50V, Tụ 50V10uF Tụ 10uF 50V Nhôm SMD Đà Nẵng


Hàng còn 12 cái
Còn 22 cái
Tụ 470uF 35V Nhôm SMD

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 470uF35V, Tụ 35V470uF Tụ 470uF 35V Nhôm SMD Đà Nẵng


Hàng còn 22 cái
Còn 1000 cái
Tụ 16V 33uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 33uF50V, Tụ 50V33uF Tụ 16V 33uF Đà Nẵng


Hàng còn 1000 cái
Còn 4 cái
Tụ 100uF 50V Nhôm SMD

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 100uF50V, Tụ 50V100uF Tụ 100uF 50V Nhôm SMD Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Tạm hết hàng
Tụ 35V 220uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 220uF35V, Tụ 35V220uF Tụ 35V 220uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 102 cái
Tụ 25V 10000uF

12.5gam, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 10000uF25V, Tụ 25V10000uF Tụ 25V 10000uF Đà Nẵng


Hàng còn 102 cái
Tạm hết hàng
Tụ 16V 4700uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 4700uF16V, Tụ 16V4700uF Tụ 16V 4700uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 10 cái
Tụ 63V 10000uF

50gam, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 10000uF63V, Tụ 63V10000uF Tụ 63V 10000uF Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Tạm hết hàng
Tụ 35V 2200uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 2200uF35V, Tụ 35V2200uF Tụ 35V 2200uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 40 cái
Tụ 50V 1uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 1uF50V, Tụ 50V1uF Tụ 50V 1uF Đà Nẵng


Hàng còn 40 cái
Còn 51 cái
Tụ CBB 474J 400V - 0.47uF (CBB22)

CBB22, Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện Tụ CBB 474J 400V - 0.47uF (CBB22) Đà Nẵng


Hàng còn 51 cái
Còn 20 cái
Tụ CBB 474J 630V - 0.47uF (CBB22)

CBB22, Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện Tụ CBB 474J 630V - 0.47uF (CBB22) Đà Nẵng


Hàng còn 20 cái
Còn 18 cái
Tụ CBB 155J 400V - 1.5uF (CBB22)

CBB22, Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện Tụ CBB 155J 400V - 1.5uF (CBB22) Đà Nẵng


Hàng còn 18 cái
Tạm hết hàng
Tụ CBB 225J 630V - 2.2uF (CBB22)

Foot Pitch 25mm, CBB22, Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện Tụ CBB 225J 630V - 2.2uF (CBB22) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 1 cái
Tụ quạt CBB61 450V 2.5uF

Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 2uF400V, Tụ 400V2uF Tụ quạt CBB61 450V 2.5uF Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 1 cái
Tụ 250V 470uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 470uF250V, Tụ 250V470uF Tụ 250V 470uF Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 26 cái
Tụ 400V 1uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 1uF400V, Tụ 400V1uF Tụ 400V 1uF Đà Nẵng


Hàng còn 26 cái
Còn 71 cái
Tụ 50V 22uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 22uF50V, Tụ 50V22uF Tụ 50V 22uF Đà Nẵng


Hàng còn 71 cái
Tạm hết hàng
Tụ 16V 2200uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 2200uF16V, Tụ 16V2200uF Tụ 16V 2200uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 51 cái
Tụ 50V 1000uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 1000uF50V, Tụ 50V1000uF Tụ 50V 1000uF Đà Nẵng


Hàng còn 51 cái
Còn 185 cái
Tụ 50V 470uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 470uF50V, Tụ 50V470uF Tụ 50V 470uF Đà Nẵng


Hàng còn 185 cái
Tạm hết hàng
Tụ 35V 470uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 470uF35V, Tụ 35V470uF Tụ 35V 470uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 13 cái
Tụ 16V 470uF (Nhôm)

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ nhôm, Tụ 470uF16V, Tụ 16V470uF Tụ 16V 470uF (Nhôm) Đà Nẵng


Hàng còn 13 cái
Còn 337 cái
Tụ 25V 470uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 470uF25V, Tụ 25V470uF Tụ 25V 470uF Đà Nẵng


Hàng còn 337 cái
Tạm hết hàng
Tụ 16V 470uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 470uF16V, Tụ 16V470uF Tụ 16V 470uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 186 cái
Tụ 50V 100uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 100uF50V, Tụ 50V100uF Tụ 50V 100uF Đà Nẵng


Hàng còn 186 cái
Còn 8 cái
Tụ quạt CBB61 450V 1.2uF

Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 1uF400V, Tụ 400V1uF Tụ quạt CBB61 450V 1.2uF Đà Nẵng


Hàng còn 8 cái
Còn 326 cái
Tụ 50V 10uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 10uF50V, Tụ 50V10uF Tụ 50V 10uF Đà Nẵng


Hàng còn 326 cái
Còn 310 cái
Tụ 25V 10uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 10uF25V, Tụ 25V10uF Tụ 25V 10uF Đà Nẵng


Hàng còn 310 cái
Tạm hết hàng
Tụ 25V 220uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 220uF25V, Tụ 25V220uF Tụ 25V 220uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 65 cái
Tụ 50V 3.3uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 3.3uF50V, Tụ 50V3.3uF Tụ 50V 3.3uF Đà Nẵng


Hàng còn 65 cái
Tạm hết hàng
Tụ 16V 220uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 220uF16V, Tụ 16V220uF Tụ 16V 220uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 6 cái
Tụ 25V 2200uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 2200uF25V, Tụ 25V2200uF Tụ 25V 2200uF Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Còn 22 cái
Tụ 50V 2200uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 2200uF50V, Tụ 50V2200uF Tụ 50V 2200uF Đà Nẵng


Hàng còn 22 cái
Còn 22 cái
Tụ 50V 0.47uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 0.47uF50V, Tụ 50V0.47uF Tụ 50V 0.47uF Đà Nẵng


Hàng còn 22 cái
Còn 325 cái
Tụ 50V 0.33uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 0.33uF50V, Tụ 50V0.33uF Tụ 50V 0.33uF Đà Nẵng


Hàng còn 325 cái
Còn 37 cái
Tụ 50V 0.22uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 0.22uF50V, Tụ 50V0.22uF Tụ 50V 0.22uF Đà Nẵng


Hàng còn 37 cái
Còn 675 cái
Tụ 50V 0.1uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 0.1uF50V, Tụ 50V0.1uF Tụ 50V 0.1uF Đà Nẵng


Hàng còn 675 cái
Còn 6 cái
Tụ 4700uF 50V

12gam, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 4700uF50V, Tụ 50V4700uF Tụ 4700uF 50V Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Còn 9 cái
Tụ 3300uF 35V

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 3300uF35V, Tụ 35V3300uF Tụ 3300uF 35V Đà Nẵng


Hàng còn 9 cái
Còn 5 cái
Tụ quạt CBB61 450V 4.5uF

Tụ kẹo, Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 4uF400V, Tụ 400V4uF Tụ quạt CBB61 450V 4.5uF Đà Nẵng


Hàng còn 5 cái
Còn 18 cái
Tụ 1uF 50V Nhôm SMD

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 1uF50V, Tụ 50V1uF Tụ 1uF 50V Nhôm SMD Đà Nẵng


Hàng còn 18 cái
Tạm hết hàng
Tụ 250V 220uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 220uF250V, Tụ 250V220uF Tụ 250V 220uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Tụ 50V 220uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 220uF50V, Tụ 50V220uF Tụ 50V 220uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Tụ 450V 220uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 220uF450V, Tụ 450V220uF Tụ 450V 220uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Tụ 220uF 35V Nhôm SMD

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 220uF35V, Tụ 35V220uF Tụ 220uF 35V Nhôm SMD Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Tụ 450V 100uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 100uF450V, Tụ 450V100uF Tụ 450V 100uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Tụ 250V 1000uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 1000uF250V, Tụ 1000uF220V, Tụ 250V1000uF, Tụ 220V1000uF Tụ 250V 1000uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Tụ 470uF 50V Nhôm SMD

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 470uF50V, Tụ 50V470uF Tụ 470uF 50V Nhôm SMD Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Tụ 400V 47uF

Tụ hóa, Tụ điện, Tụ 47uF400V, Tụ 400V47uF Tụ 400V 47uF Đà Nẵng


-Tạm hết hàng


//