× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 183 cái
NE555

NE555P, LM555, module tạo trễ, module tạo xung vuông, delay NE555 Đà Nẵng


Hàng còn 183 cái
Còn 2 cái
ADC0832CCN

ADC0832CCN Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 2 cái
ADC0809CCN

ADC0809CCN Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Tạm hết hàng
DAC0808

DAC0808LCN MC1408P8 8-Bit DA Digital-to-Analog Converter with DIP16 (B5A1) DAC0808 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
DAC0832LCN

DAC0832LCN Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
ADC0804LCN

ADC0804LCN Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
TL494

IC tạo xung TL494CN TL494 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng


//