× Tạm ngưng bán hàng trực tiếp tại cửa hàng. Khách cần hàng gấp vui lòng đặt hàng trên website trước khi đến lấy hàng Xem bảng phí ship
× Tạm ngưng bán hàng trực tiếp tại cửa hàng. Khách cần hàng gấp vui lòng đặt hàng trên website trước khi đến lấy hàng Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 45 cái
Thẻ RFID 125KHz móc khóa

Card RFID, thẻ từ Thẻ RFID 125KHz móc khóa Đà Nẵng


Mua 10 cái chỉ còn 55k
Còn 29 cái
Thẻ RFID 13.56MHz móc khóa

Card RFID, thẻ từ RC522 S50 Thẻ RFID 13.56MHz móc khóa Đà Nẵng


Mua 10 cái chỉ còn 45k
Còn 56 cái
Thẻ RFID 13.56MHz

Card RFID, thẻ từ RC522 S50 Thẻ RFID 13.56MHz Đà Nẵng


Mua 10 cái chỉ còn 45k
Còn 27 cái
Module RFID RC522 13.56MHz

Thẻ từ RC522 S50 Module RFID RC522 13.56MHz Đà Nẵng


Hàng còn 27 cái
Còn 4 cái
Module RFID 125KHz USB (kết nối máy tính)

Thẻ từ, Đầu đọc thẻ từ, Đầu đọc RFID Module RFID 125KHz USB (kết nối máy tính) Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 2 cái
Module RFID 125KHz giao tiếp UART RDM6300

Thẻ từ RC522 S50 Module RFID 125KHz giao tiếp UART RDM6300 Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 1 cái
Module RFID RC522 13.56MHz (Loại tốt)

Thẻ từ RC522 S50 Module RFID RC522 13.56MHz (Loại tốt) Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 102 cái
Thẻ RFID 125KHz

Card RFID, thẻ từ RC522 S50 Thẻ RFID 125KHz Đà Nẵng


Mua 10 cái chỉ còn 45k
Còn 11 cái
Thẻ RFID 125KHz móc khóa (size lớn)

Card RFID, thẻ từ Thẻ RFID 125KHz móc khóa (size lớn) Đà Nẵng


Hàng còn 11 cái
Tạm hết hàng
Module RFID V3 PN532 NFC Android giao tiếp I2C, SPI, UART

Thẻ từ RC522 S50 Module RFID V3 PN532 NFC Android giao tiếp I2C, SPI, UART Đà Nẵng


-Tạm hết hàng