× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 99 cái
Thẻ từ RFID 125KHz móc khóa EM4100

Card RFID, Thẻ RFID, thẻ từ Thẻ từ RFID 125KHz móc khóa EM4100 Đà Nẵng


  Hàng còn 99 cái
Còn 35 cái
Thẻ từ RFID 13.56MHz S50 móc khóa

Card RFID, Thẻ RFID, thẻ từ RC522 S50 Thẻ từ RFID 13.56MHz S50 móc khóa Đà Nẵng


  Hàng còn 35 cái
Còn 284 cái
Thẻ từ RFID 13.56MHz S50

Card RFID, Thẻ RFID, thẻ từ RC522 S50 Thẻ từ RFID 13.56MHz S50 Đà Nẵng


  Hàng còn 284 cái
Còn 66 cái
Module RFID RC522 13.56MHz

Thẻ từ RC522 S50 Module RFID RC522 13.56MHz Đà Nẵng


  Hàng còn 66 cái
Còn 3 cái
Module RFID 125KHz USB (kết nối máy tính)

Thẻ từ, Đầu đọc thẻ từ, Đầu đọc RFID Module RFID 125KHz USB (kết nối máy tính) Đà Nẵng


  Hàng còn 3 cái
Còn 12 cái
Module RFID 125KHz giao tiếp UART RDM6300

Thẻ từ RC522 S50 Module RFID 125KHz giao tiếp UART RDM6300 Đà Nẵng


  Hàng còn 12 cái
Còn 304 cái
Thẻ từ RFID 125KHz EM4100 (TK4100)

Card RFID, Thẻ RFID, thẻ từ RC522 S50 Thẻ từ RFID 125KHz EM4100 (TK4100) Đà Nẵng


  Hàng còn 304 cái
Còn 3 cái
Thẻ RFID 125KHz móc khóa (size lớn)

Card RFID, thẻ từ Thẻ RFID 125KHz móc khóa (size lớn) Đà Nẵng


  Hàng còn 3 cái