× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 34 cái
Thẻ RFID 125KHz móc khóa

Card RFID, thẻ từ Thẻ RFID 125KHz móc khóa Đà Nẵng


Mua lẻ <100 cái giá 7k
Còn 63 cái
Thẻ RFID 13.56MHz móc khóa

Card RFID, thẻ từ RC522 S50 Thẻ RFID 13.56MHz móc khóa Đà Nẵng


Mua lẻ <100 cái giá 6k
Còn 40 cái
Thẻ RFID 13.56MHz

Card RFID, thẻ từ RC522 S50 Thẻ RFID 13.56MHz Đà Nẵng


Mua lẻ <10 cái giá 6k
Còn 8 cái
Module RFID RC522 13.56MHz

Thẻ từ RC522 S50 Module RFID RC522 13.56MHz Đà Nẵng


Hàng còn 8 cái
Tạm hết hàng
Module RFID 125KHz USB (kết nối máy tính)

Thẻ từ, Đầu đọc thẻ từ, Đầu đọc RFID Module RFID 125KHz USB (kết nối máy tính) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 3 cái
Module RFID 125KHz giao tiếp UART RDM6300

Thẻ từ RC522 S50 Module RFID 125KHz giao tiếp UART RDM6300 Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 17 cái
Thẻ RFID 125KHz

Card RFID, thẻ từ RC522 S50 Thẻ RFID 125KHz Đà Nẵng


Mua lẻ <10 cái giá 6k
Còn 11 cái
Thẻ RFID 125KHz móc khóa (size lớn)

Card RFID, thẻ từ Thẻ RFID 125KHz móc khóa (size lớn) Đà Nẵng


Hàng còn 11 cái
Tạm hết hàng
Module RFID V3 PN532 NFC Android giao tiếp I2C, SPI, UART

Thẻ từ RC522 S50 Module RFID V3 PN532 NFC Android giao tiếp I2C, SPI, UART Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Module RFID RC522 13.56MHz (Loại tốt)

Thẻ từ RC522 S50 Module RFID RC522 13.56MHz (Loại tốt) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng


//