× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 7 cái
Nhựa in 3D PLA-F 220 độ - Đen

Máy in 3D Nhựa in 3D PLA-F 220 độ - Đen Đà Nẵng


  Hàng còn 7 cái
Còn 6 cái
Nhựa in 3D PLA-F 220 độ - Trắng

Máy in 3D Nhựa in 3D PLA-F 220 độ - Trắng Đà Nẵng


  Hàng còn 6 cái
Còn 0 cái
Nhựa in 3D PLA-F 220 độ - Xám trắng

Máy in 3D Nhựa in 3D PLA-F 220 độ - Xám trắng Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 2 cái
Nhựa in 3D PLA thuần 195-230 độ - Xám đen (Loại tốt, không tạp chất)

Máy in 3D Nhựa in 3D PLA thuần 195-230 độ - Xám đen (Loại tốt, không tạp chất) Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn 228 cái
Pulley GT2 20 răng - Lỗ 8mm

5gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 20 răng - Lỗ 8mm Đà Nẵng


  Hàng còn 228 cái
Còn 153 cái
Pulley GT2 20 răng - Lỗ 5mm

5gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 20 răng - Lỗ 5mm Đà Nẵng


  Hàng còn 153 cái
Còn 126 cái
Pulley GT2 16 răng - Lỗ 5mm

5gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 16 răng - Lỗ 5mm Đà Nẵng


  Hàng còn 126 cái
Còn 55 cái
Pulley GT2 20 răng - Lỗ 4mm

5gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 20 răng - Lỗ 4mm Đà Nẵng


  Hàng còn 55 cái
Còn 212 cái
Pulley GT2 20 răng - Lỗ 6mm

5gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 20 răng - Lỗ 6mm Đà Nẵng


  Hàng còn 212 cái
Còn 58 cái
Con lăn GT2 20 răng - Lỗ 3mm

Máy in 3D, 2GT, Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Con lăn GT2 20 răng - Lỗ 3mm Đà Nẵng


  Hàng còn 58 cái
Còn 12 cái
Pulley GT2 80 răng - Lỗ 5mm

62gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 80 răng - Lỗ 5mm Đà Nẵng


  Hàng còn 12 cái
Còn 293 cái
Dây đai GT2 6mm lõi thép - chu vi 200mm

Máy in 3D, Dây curoa 2GT, dây truyền động bánh răng, puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Dây đai GT2 6mm lõi thép - chu vi 200mm Đà Nẵng


  Hàng còn 293 cái
Còn 175 cái
Dây đai GT2 6mm lõi thép - chu vi 280mm

Máy in 3D, Dây curoa 2GT, dây truyền động bánh răng, puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Dây đai GT2 6mm lõi thép - chu vi 280mm Đà Nẵng


  Hàng còn 175 cái
Còn 10 cái
Pulley GT2 80 răng - Lỗ 12mm

70gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 80 răng - Lỗ 12mm Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 36 cái
Pulley GT2 40 răng - Lỗ 5mm

18gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 40 răng - Lỗ 5mm Đà Nẵng


  Hàng còn 36 cái
Còn 15 cái
Pulley GT2 40 răng - Lỗ 6.35mm

18gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 40 răng - Lỗ 6.35mm Đà Nẵng


  Hàng còn 15 cái
Còn 73 cái
Pulley GT2 40 răng - Lỗ 8mm

18gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 40 răng - Lỗ 8mm Đà Nẵng


  Hàng còn 73 cái
Còn 31 cái
Pulley GT2 40 răng - Lỗ 12mm

18gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 40 răng - Lỗ 12mm Đà Nẵng


  Hàng còn 31 cái
Còn 26 cái
Pulley GT2 48 răng - Lỗ 5mm

Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 48 răng - Lỗ 5mm Đà Nẵng


  Hàng còn 26 cái
Còn 13 cái
Pulley GT2 40 răng - Lỗ 10mm

18gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 40 răng - Lỗ 10mm Đà Nẵng


  Hàng còn 13 cái
Còn 6 cái
Dây đai GT2 6mm lõi thép - chu vi 158mm

Máy in 3D, Dây curoa 2GT, dây truyền động bánh răng, puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Dây đai GT2 6mm lõi thép - chu vi 158mm Đà Nẵng


  Hàng còn 6 cái
Còn 21 cái
Con lăn GT2 không răng - Lỗ 3mm

16 tooth inner hole 3 without teeth, Máy in 3D, 2GT, Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Con lăn GT2 không răng - Lỗ 3mm Đà Nẵng


  Hàng còn 21 cái
Còn 6 cái
Pulley GT2 60 răng - Lỗ 6.35mm

40gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 60 răng - Lỗ 6.35mm Đà Nẵng


  Hàng còn 6 cái
Còn 9 cái
Pulley GT2 80 răng - Lỗ 10mm

70gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 80 răng - Lỗ 10mm Đà Nẵng


  Hàng còn 9 cái
Còn 11 cái
Pulley GT2 48 răng - Lỗ 6.35mm

Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 48 răng - Lỗ 6.35mm Đà Nẵng


  Hàng còn 11 cái
Còn 31 cái
Pulley GT2 60 răng - Lỗ 10mm

40gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 60 răng - Lỗ 10mm Đà Nẵng


  Hàng còn 31 cái
Còn 10 cái
Pulley GT2 80 răng - Lỗ 8mm

73gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 80 răng - Lỗ 8mm Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 7 cái
Pulley GT2 60 răng - Lỗ 14mm

40gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 60 răng - Lỗ 14mm Đà Nẵng


  Hàng còn 7 cái
Còn 72 cái
Pulley GT2 60 răng - Lỗ 8mm

40gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 60 răng - Lỗ 8mm Đà Nẵng


  Hàng còn 72 cái
Còn 15 cái
Pulley GT2 60 răng - Lỗ 12mm

40gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 60 răng - Lỗ 12mm Đà Nẵng


  Hàng còn 15 cái
Còn 39 cái
Dây đai GT2 6mm lõi thép - chu vi 400mm

Máy in 3D, Dây curoa 2GT, dây truyền động bánh răng, puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Dây đai GT2 6mm lõi thép - chu vi 400mm Đà Nẵng


  Hàng còn 39 cái
Còn 21 cái
Pulley GT2 60 răng - Lỗ 5mm

40gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 60 răng - Lỗ 5mm Đà Nẵng


  Hàng còn 21 cái
Còn 57 cái
Dây đai GT2 6mm (Dây cứng, lõi thép) - 1 mét

11gam, GT2-6mm (black PU steel wire) (1 meter), Máy in 3D, Dây curoa 2GT, dây truyền động bánh răng, puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Dây đai GT2 6mm (Dây cứng, lõi thép) - 1 mét Đà Nẵng


  Hàng còn 57 cái
Còn 72 cái
Dây đai GT2 6mm (Dây mềm) - 1 mét

8gam, 10 meters a roll, Máy in 3D, Dây curoa 2GT, dây truyền động bánh răng, puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Dây đai GT2 6mm (Dây mềm) - 1 mét Đà Nẵng


  Hàng còn 72 cái
Còn 20 cái
Dây đai GT2 6mm lõi thép - chu vi 610mm

Máy in 3D 600mm, Dây curoa 2GT, dây truyền động bánh răng, puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Dây đai GT2 6mm lõi thép - chu vi 610mm Đà Nẵng


  Hàng còn 20 cái
Còn 10 cái
Dây đai GT2 6mm lõi thép - chu vi 852mm

Máy in 3D 800mm, Dây curoa 2GT, dây truyền động bánh răng, puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Dây đai GT2 6mm lõi thép - chu vi 852mm Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 5 cái
Bộ đùn nhựa Máy in 3D 1.75mm/0.4mm

v5 version kit remote 1.75mm/0.4mm, Đầu đùn nhựa máy in 3D Bộ đùn nhựa Máy in 3D 1.75mm/0.4mm Đà Nẵng


  Hàng còn 5 cái
Còn 5 cái
Bàn nhiệt máy in 3D MK2B (214x214)

Hỗ trợ nguồn 12V và 24V DC Phủ đồng 2 mặt Sử dụng dễ dàng, theo tiêu chuẩn Quý khách nên gắn cảm biến nhiệt độ lên bàn nhiệt bằng băng cách nhiệt và băng dính chịu nhiệt để đảm bảo đo nhiệt độ chính xác, ổn định và thẩm mỹ. Thông số kỹ thuật Cường độ tiêu thụ: 8.8 – 9.8 A (với nguồn 12V) Đấu dây với nguồn +12V: Tiếp điểm 1: + 12V; Tiếp điểm 2: GND; Tiếp điểm 3: GND Đấu dây với nguồn 24V: Tiếp điểm 1: Bỏ trống; Tiếp điểm 2: +24V; Tiếp điểm 3: GND Kích thước bao: 214×214 mm Kích thước bàn in hiệu dụng: 200×200 mm Bàn nhiệt máy in 3D MK2B (214x214) Đà Nẵng


  Hàng còn 5 cái
Còn 19 cái
Động cơ bước 42 - dài 33mm (Tháo máy)

Mô tơ, motor, máy in 3D Động cơ bước 42 - dài 33mm (Tháo máy) Đà Nẵng


  Hàng còn 19 cái
Còn 32 cái
Động cơ bước 42 - dài 48mm (Tháo máy)

400gam, Mô tơ, motor, máy in 3D Động cơ bước 42 - dài 48mm (Tháo máy) Đà Nẵng


  Hàng còn 32 cái
Còn 12 cái
Động cơ bước 42 - 48mm (Mới)

360gam, Mô tơ, motor, máy in 3D Động cơ bước 42 - 48mm (Mới) Đà Nẵng


  Hàng còn 12 cái
Còn 2396 cái
Ốc nhôm định hình 20x20 (Lỗ ren M5)

1gam, Con trượt nhôm định hình, Con tán, đai ốc tán, máy in 3D Ốc nhôm định hình 20x20 (Lỗ ren M5) Đà Nẵng


  Hàng còn 2396 cái
Còn 236 cái
Ke vuông nhôm định hình 20x20

6gam, Ke nhôm định hình, Ke góc nhôm định hình, máy in 3D 20x20 30x30 Ke vuông nhôm định hình 20x20 Đà Nẵng


  Hàng còn 236 cái
Còn 14 cái
Con trượt tròn LM6UU 6*12*19 (Trục 6mm)

7gam, Ổ bi trượt máy in 3D, Vòng bi trượt , con lăn, ổ lăn Con trượt tròn LM6UU 6*12*19 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 14 cái
Còn 2 cái
Con trượt tròn LM12UU 12*21*30 (Trục 12mm)

28gam, Ổ bi trượt máy in 3D, Vòng bi trượt , con lăn, ổ lăn Con trượt tròn LM12UU 12*21*30 (Trục 12mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn 14 cái
Con trượt tròn LM10UU 10*19*29 (Trục 10mm)

25gam, Ổ bi trượt máy in 3D, Vòng bi trượt , con lăn, ổ lăn Con trượt tròn LM10UU 10*19*29 (Trục 10mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 14 cái
Còn 8 cái
Con trượt tròn LMK8UU 8*15*24 (Trục 8mm)

28gam, Ổ bi trượt máy in 3D, Vòng bi trượt , con lăn, ổ lăn Con trượt tròn LMK8UU 8*15*24 (Trục 8mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 8 cái
Còn 270 cái
Con trượt tròn LM8UU 8*15*24 (Trục 8mm)

14gam, Ổ bi trượt máy in 3D, Vòng bi trượt , con lăn, ổ lăn Con trượt tròn LM8UU 8*15*24 (Trục 8mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 270 cái
Còn 10 cái
Con trượt tròn LMK12UU 12*21*30 (Trục 12mm)

50gam, Ổ bi trượt máy in 3D, Vòng bi trượt , con lăn, ổ lăn Con trượt tròn LMK12UU 12*21*30 (Trục 12mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 35 cái
Con trượt tròn LMK10UU 10*19*29 (Trục 10mm)

46gam, Ổ bi trượt máy in 3D, Vòng bi trượt , con lăn, ổ lăn Con trượt tròn LMK10UU 10*19*29 (Trục 10mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 35 cái
Còn 160 cái
Con lăn nhôm định hình VSLOT OPENBUILDS lỗ 5mm - Phi 24mm (V-SLOT)

13gam, Vslot, Big wheel (inner hole 5mm), Bánh xe, con trượt, ổ bi, vòng bi, máy in 3D, Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Con lăn nhôm định hình VSLOT OPENBUILDS lỗ 5mm - Phi 24mm (V-SLOT) Đà Nẵng


  Hàng còn 160 cái
Còn 75 cái
Khớp nối trục cứng 5-5mm

8gam, Máy in 3D, nối trục mềm, khớp nối cứng, khớp nối mềm Khớp nối trục cứng 5-5mm Đà Nẵng


  Hàng còn 75 cái
Còn 12 cái
Khớp nối trục mềm 6-8

Máy in 3D, Trục nối mềm, Nối trục mềm 8x6, 6*8, 8*6, 6x8, 8x6, 8-6 Khớp nối trục mềm 6-8 Đà Nẵng


  Hàng còn 12 cái
Còn 23 cái
Khớp nối trục cứng 6-6mm

Máy in 3D, nối trục mềm, khớp nối cứng, khớp nối mềm Khớp nối trục cứng 6-6mm Đà Nẵng


  Hàng còn 23 cái
Còn 7 cái
Khớp nối trục cứng 2.3-3.17mm

Máy in 3D, nối trục mềm, khớp nối cứng, khớp nối mềm Khớp nối trục cứng 2.3-3.17mm Đà Nẵng


  Hàng còn 7 cái
Còn 19 cái
Khớp nối trục mềm 5-6

Máy in 3D, Trục nối mềm, Nối trục mềm 5x6, 6*5, 5*6, 6x5, 5x6, 5-6 Khớp nối trục mềm 5-6 Đà Nẵng


  Hàng còn 19 cái
Còn 98 cái
Khớp nối trục mềm 5-8

Máy in 3D, Trục nối mềm, Nối trục mềm 8x5, 5*8, 8*5, 5x8, 8x5 Khớp nối trục mềm 5-8 Đà Nẵng


  Hàng còn 98 cái
Còn 14 cái
Khớp nối trục mềm 6-6

Máy in 3D, Trục nối mềm, Nối trục mềm 6x6, 6*6, 6*6, 6x6, 6x6, 6-6 Khớp nối trục mềm 6-6 Đà Nẵng


  Hàng còn 14 cái
Còn 19 cái
Khớp nối trục cứng 2-3mm

Máy in 3D, nối trục mềm, khớp nối cứng, khớp nối mềm Khớp nối trục cứng 2-3mm Đà Nẵng


  Hàng còn 19 cái
Còn 176 cái
Khớp nối trục cứng 5-8mm

8gam, Máy in 3D, nối trục mềm, khớp nối cứng, khớp nối mềm, 5x8, 8x5, 8-5 Khớp nối trục cứng 5-8mm Đà Nẵng


  Hàng còn 176 cái
Còn 49 cái
Khớp nối trục cứng 4-5mm

Máy in 3D, nối trục mềm, khớp nối cứng, khớp nối mềm Khớp nối trục cứng 4-5mm Đà Nẵng


  Hàng còn 49 cái
Còn 22 cái
Khớp nối trục cứng 5-5mm

Máy in 3D, nối trục mềm, khớp nối cứng, khớp nối mềm Khớp nối trục cứng 5-5mm Đà Nẵng


  Hàng còn 22 cái
Còn 10 cái
Khớp nối trục cứng 5-6mm

Máy in 3D, nối trục mềm, khớp nối cứng, khớp nối mềm Khớp nối trục cứng 5-6mm Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 0 cái
Gá giữ động cơ bước MK8 - Không phụ kiện

New version mk8 (right hand 1.75), Máy in 3D Gá giữ động cơ bước MK8 - Không phụ kiện Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 2 cái
Bộ gá giữ động cơ bước MK8 cho máy in 3D

Forward, New version mk8 (right hand 1.75), Máy in 3D Bộ gá giữ động cơ bước MK8 cho máy in 3D Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn 40 cái
Ốc vít me 8mm (bằng đồng)

12gam, trục vít me, Máy in 3D, Vitme, trục ren, trục trượt m8, ốc đồng Ốc vít me 8mm (bằng đồng) Đà Nẵng


  Hàng còn 40 cái
Còn 34 cái
Trục vít me T8 100mm (Kèm ốc đồng)

42g (30gam+12gam), Máy in 3D, Vitme, trục ren, trục trượt m8 Trục vít me T8 100mm (Kèm ốc đồng) Đà Nẵng


  Hàng còn 34 cái
Còn 30 cái
Trục vít me T8 150mm (Kèm ốc đồng)

57g (45gam+12gam), Máy in 3D, Vitme, trục ren, trục trượt m8 Trục vít me T8 150mm (Kèm ốc đồng) Đà Nẵng


  Hàng còn 30 cái
Còn 29 cái
Trục vít me T8 200mm (Kèm ốc đồng)

72g (60gam+12gam), Máy in 3D, Vitme, trục ren, trục trượt m8 Trục vít me T8 200mm (Kèm ốc đồng) Đà Nẵng


  Hàng còn 29 cái
Còn 2 cái
Trục vít me T8 250mm (Kèm ốc đồng)

87g (75gam+12gam), Máy in 3D, Vitme, trục ren, trục trượt m8 Trục vít me T8 250mm (Kèm ốc đồng) Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn 99 cái
Trục inox tròn đặc 5mm (Dài 0.5 mét)

75gam, Trục 5mm, trục trượt, ray trượt, thanh trượt tròn Trục inox tròn đặc 5mm (Dài 0.5 mét) Đà Nẵng


  Hàng còn 99 cái
Còn 22 cái
Trục vít me T8 300mm (Kèm ốc đồng)

100g (90gam+12gam), Máy in 3D, Vitme, trục ren, trục trượt m8 Trục vít me T8 300mm (Kèm ốc đồng) Đà Nẵng


  Hàng còn 22 cái
Còn 16 cái
Trục vít me T8 400mm (Kèm ốc đồng)

132g (120gam+12gam), Máy in 3D, Vitme, trục ren, trục trượt m8 Trục vít me T8 400mm (Kèm ốc đồng) Đà Nẵng


  Hàng còn 16 cái
Còn 199 cái
Trục inox tròn đặc 6mm (Dài 0.5 mét)

110gam, Trục 6mm, trục trượt, ray trượt, thanh trượt tròn Trục inox tròn đặc 6mm (Dài 0.5 mét) Đà Nẵng


  Hàng còn 199 cái
Còn 9 cái
Trục inox tròn đặc 8mm (Dài 0.5 mét)

180gam, Trục 8mm, trục trượt, ray trượt, thanh trượt tròn Trục inox tròn đặc 8mm (Dài 0.5 mét) Đà Nẵng


  Hàng còn 9 cái
Còn 8 cái
Trục vít me T8 500mm (Kèm ốc đồng)

162g (150gam+12gam), Máy in 3D, Vitme, trục ren, trục trượt m8 Trục vít me T8 500mm (Kèm ốc đồng) Đà Nẵng


  Hàng còn 8 cái
Còn 34 cái
Trục inox tròn đặc 10mm (Dài 0.5 mét)

295gam, Trục 10mm, trục trượt, ray trượt, thanh trượt tròn Trục inox tròn đặc 10mm (Dài 0.5 mét) Đà Nẵng


  Hàng còn 34 cái
Còn 0 cái
Trục inox tròn đặc 12mm (Dài 0.5 mét)

Trục 12mm, trục trượt, ray trượt, thanh trượt tròn Trục inox tròn đặc 12mm (Dài 0.5 mét) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 36 cái
Nhôm định hình 20x20 (1 mét)

430gam 1 mét, Máy in 3D 2020 Nhôm định hình 20x20 (1 mét) Đà Nẵng


  Hàng còn 36 cái
Còn 41 cái
Trục inox tròn đặc 8mm (Dài 1 mét)

360gam, Trục 8mm, trục trượt, ray trượt, thanh trượt tròn Trục inox tròn đặc 8mm (Dài 1 mét) Đà Nẵng


  Hàng còn 41 cái
Còn 37 cái
Nhôm định hình 20x20 VSLOT (1 mét)

Máy in 3D nhôm định hình 2020 OPENBUILDS Nhôm định hình 20x20 VSLOT (1 mét) Đà Nẵng


  Hàng còn 37 cái
Còn 13 cái
Trục inox tròn đặc 10mm (Dài 1 mét)

590gam, Trục 10mm, trục trượt, ray trượt, thanh trượt tròn Trục inox tròn đặc 10mm (Dài 1 mét) Đà Nẵng


  Hàng còn 13 cái
Còn 0 cái
Trục inox tròn đặc 12mm (Dài 1 mét)

Trục 12mm, trục trượt, ray trượt, thanh trượt tròn Trục inox tròn đặc 12mm (Dài 1 mét) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 35 cái
Nhôm định hình 20x40

Máy in 3D Nhôm định hình 20x40 Đà Nẵng


  Hàng còn 35 cái
Còn 147 cái
Module điều khiển động cơ bước A4988

Mạch điều khiển động cơ, Driver động cơ máy in 3D GY-A4988 A4998, máy cnc Module điều khiển động cơ bước A4988 Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 16k Hàng còn 147 cái
Còn 7 cái
Mạch điều khiển máy in 3D RAMPS 1.4

67gam, Module điều khiển động cơ bước, shield điều khiển a4998 a4988 cnc Mạch điều khiển máy in 3D RAMPS 1.4 Đà Nẵng


  Hàng còn 7 cái
Còn 2 cái
LCD 2004 cho máy in 3D RAMPS 1.4

Màn hình LCD 12864 LCD 2004 cho máy in 3D RAMPS 1.4 Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn 2 cái
LCD 12864 cho máy in 3D RAMPS 1.4

Màn hình LCD 12864 LCD 12864 cho máy in 3D RAMPS 1.4 Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn 23 cái
Module CNC Shield Arduino Uno R3 A4988

32gam, Máy in 3D, máy cnc, điều khiển động cơ bước A4988, A4998 Module CNC Shield Arduino Uno R3 A4988 Đà Nẵng


  Hàng còn 23 cái
Còn 1162 cái
Công tắc hành trình mini

0.65gam, Máy in 3D, Button, limit switch Công tắc hành trình mini Đà Nẵng


20 cái trở lên giá 1.4k Hàng còn 1162 cái
Còn 117 cái
Quạt tản nhiệt 12V 4cm 4010 (4x4x1cm)

15gam, Máy in 3D, Quạt hút, Quạt thổi, Quạt làm mát 4010 Quạt tản nhiệt 12V 4cm 4010 (4x4x1cm) Đà Nẵng


  Hàng còn 117 cái
Còn 92 cái
Dây bus động cơ bước 42 (1 mét)

Black and white terminal (1000mm), Máy in 3D Dây bus động cơ bước 42 (1 mét) Đà Nẵng


  Hàng còn 92 cái
Còn 88 cái
Gối đỡ vòng bi KP000 thẳng đứng - Trục 10mm

46gam Changzhou, KP00, KP-000, ổ bi, vòng bi, vòng lăn, ổ lăn Gối đỡ vòng bi KP000 thẳng đứng - Trục 10mm Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 14k Hàng còn 88 cái
Còn 89 cái
Gối đỡ vòng bi KP001 thẳng đứng - Trục 12mm

54gam Changzhou, KP01, KP-001, ổ bi, vòng bi, vòng lăn, ổ lăn Gối đỡ vòng bi KP001 thẳng đứng - Trục 12mm Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 15k Hàng còn 89 cái
Còn 1779 cái
Bu lông M5 lục giác inox (8mm)

2.5gam đầu trụ, 2gam đầu dù, Ốc nhôm định hình 20x20 2020, Vít m5, ốc m5 Bu lông M5 lục giác inox (8mm) Đà Nẵng


50 cái trở lên giá 1.5k Hàng còn 1779 cái
Còn 221 cái
Gối đỡ vòng bi KP08 thẳng đứng - Trục 8mm

26gam Changzhou, Mingwu 35gam, KP-08, ổ bi, vòng bi, vòng lăn, ổ lăn Gối đỡ vòng bi KP08 thẳng đứng - Trục 8mm Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 11k Hàng còn 221 cái
Còn 101 cái
Gối đỡ trục tròn 10mm SK10 thẳng đứng (Kẹp trục 10mm)

25gam, Máy in 3D, trục inox, giá đỡ ổ bi, ổ lăn, trục trượt, bi trượt, ray trượt Gối đỡ trục tròn 10mm SK10 thẳng đứng (Kẹp trục 10mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 101 cái
Còn 133 cái
Gối đỡ trục tròn 8mm SHF8 nằm ngang (Kẹp trục 8mm)

17gam, Máy in 3D, trục inox, giá đỡ ổ bi, ổ lăn, trục trượt, bi trượt, ray trượt Gối đỡ trục tròn 8mm SHF8 nằm ngang (Kẹp trục 8mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 133 cái
Còn 88 cái
Gối đỡ trục tròn 16mm SK16 thẳng đứng (Kẹp trục 16mm)

47gam, Máy in 3D, trục inox, giá đỡ ổ bi, ổ lăn, trục trượt, bi trượt, ray trượt Gối đỡ trục tròn 16mm SK16 thẳng đứng (Kẹp trục 16mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 88 cái
Còn 29 cái
Con trượt tròn SCS10UU (Trục 10mm)

77gam, Ổ bi trượt máy in 3D, Vòng bi trượt , con lăn, ổ lăn LM10UU, SC10UU, trục inox, con trượt Con trượt tròn SCS10UU (Trục 10mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 29 cái
Còn 6 cái
Con trượt tròn dài SCS12LUU (Trục 12mm) - Dài 70mm

175gam, Ổ bi trượt máy in 3D, Vòng bi trượt , con lăn, ổ lăn LM8UU, trục inox, con trượt Con trượt tròn dài SCS12LUU (Trục 12mm) - Dài 70mm Đà Nẵng


  Hàng còn 6 cái
Còn 145 cái
Gối đỡ vòng bi KFL000 nằm ngang - 10mm

39gam, KFL-00, ổ bi, vòng bi, vòng lăn, ổ lăn Gối đỡ vòng bi KFL000 nằm ngang - 10mm Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 14k Hàng còn 145 cái
Còn 61 cái
Gối đỡ trục tròn 10mm SHF10 nằm ngang (Kẹp trục 10mm)

16gam, Máy in 3D, trục inox, giá đỡ ổ bi, ổ lăn, trục trượt, bi trượt, ray trượt Gối đỡ trục tròn 10mm SHF10 nằm ngang (Kẹp trục 10mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 61 cái
Còn 3 cái
Tấm dán chịu nhiệt máy in 3D 235x235mm (Set 2 tấm hít nam châm, tháo lắp dễ dàng)

Nhập 3 tấm 860gam bao gồm cả hộp giấy, Bàn nhiệt máy in 3D MK2B Tấm dán chịu nhiệt máy in 3D 235x235mm (Set 2 tấm hít nam châm, tháo lắp dễ dàng) Đà Nẵng


  Hàng còn 3 cái
Còn 16 cái
Gối đỡ trục tròn 12mm SHF12 nằm ngang (Kẹp trục 12mm)

22gam, Máy in 3D, trục inox, giá đỡ ổ bi, ổ lăn, trục trượt, bi trượt, ray trượt Gối đỡ trục tròn 12mm SHF12 nằm ngang (Kẹp trục 12mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 16 cái
Còn 15 cái
Dây đai tròn 6mm (Dây curoa PU)

35gam, Dây đai GT2, dây curoa, dây cu roa Dây đai tròn 6mm (Dây curoa PU) Đà Nẵng


  Hàng còn 15 cái
Còn 13 cái
Con trượt tròn dài SCS8LUU (Trục 8mm) - Dài 58mm

92gam, Ổ bi trượt máy in 3D, Vòng bi trượt , con lăn, ổ lăn LM8UU, trục inox, con trượt Con trượt tròn dài SCS8LUU (Trục 8mm) - Dài 58mm Đà Nẵng


  Hàng còn 13 cái
Còn 9 cái
Con trượt tròn dài SCS10LUU (Trục 10mm) - Dài 67mm

150gam, Ổ bi trượt máy in 3D, Vòng bi trượt , con lăn, ổ lăn LM8UU, trục inox, con trượt Con trượt tròn dài SCS10LUU (Trục 10mm) - Dài 67mm Đà Nẵng


  Hàng còn 9 cái
Còn 18 cái
Gối đỡ vòng bi KFL001 nằm ngang - 12mm

40gam, KFL-01, ổ bi, vòng bi, vòng lăn, ổ lăn Gối đỡ vòng bi KFL001 nằm ngang - 12mm Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 15k Hàng còn 18 cái
Còn 54 cái
Gối đỡ trục tròn 12mm SK12 thẳng đứng (Kẹp trục 12mm)

29gam, Máy in 3D, trục inox, giá đỡ ổ bi, ổ lăn, trục trượt, bi trượt, ray trượt Gối đỡ trục tròn 12mm SK12 thẳng đứng (Kẹp trục 12mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 54 cái
Còn 30 cái
Con trượt tròn SCS12UU (Trục 12mm)

88gam, Ổ bi trượt máy in 3D, Vòng bi trượt , con lăn, ổ lăn LM12UU, SC12UU, trục inox, con trượt Con trượt tròn SCS12UU (Trục 12mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 30 cái
Còn 68 cái
Cảm biến phát hiện kim loại tiệm cận NPN LJ12A3-4-Z/BX (Máy in 3D) LJ12A34Z/BX

45gam, LJ12A3 NPN Cảm biến từ trường kim loại, cảm biến kim loại, cảm biến vật thể Cảm biến phát hiện kim loại tiệm cận NPN LJ12A3-4-Z/BX (Máy in 3D) LJ12A34Z/BX Đà Nẵng


  Hàng còn 68 cái
Còn 2 cái
Tấm dán chịu nhiệt máy in 3D 214x214mm

Bàn nhiệt máy in 3D MK2B Tấm dán chịu nhiệt máy in 3D 214x214mm Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn 3 cái
Tản nhiệt đầu đùn E3D v5 1.75mm (Remote)

Remote V5, Máy in 3D, Nhôm tản nhiệt, Ống tản nhiệt, ống nhôm tản nhiệt, nhôm làm mát Tản nhiệt đầu đùn E3D v5 1.75mm (Remote) Đà Nẵng


  Hàng còn 3 cái
Còn 42 cái
Ống Teflon PTFE chịu nhiệt 2x4mm - luồn nhựa máy in 3D 1.75mm (1 mét)

Máy in 3D Ống Teflon PTFE chịu nhiệt 2x4mm - luồn nhựa máy in 3D 1.75mm (1 mét) Đà Nẵng


  Hàng còn 42 cái
Còn 1 cái
Vòng bi có gờ F623ZZ - 3x10x4

D1xD2xB, Vòng bi, con lăn, con trượt, máy in 3D, ổ bi Vòng bi có gờ F623ZZ - 3x10x4 Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 1 cái
Lò xo 9x22mm (trắng)

Máy in 3D Lò xo 9x22mm (trắng) Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 32 cái
Lót dẫn nhựa ren 1.75mm M6x26 MK8 - Máy in 3D

Máy in 3D, 3D printer accessories M6X26 Teflon PTFE core Makerbot mk8 stainless steel pipe (N1A3) Lót dẫn nhựa ren 1.75mm M6x26 MK8 - Máy in 3D Đà Nẵng


  Hàng còn 32 cái
Còn 43 cái
Đầu nung nhiệt 12V 40W (6x20)

Máy in 3D, cảm biến nhiệt độ, dây lò xo điện trở nhiệt, đầu gia nhiệt máy in 3D, điện trở sứ, điện trở công suất Đầu nung nhiệt 12V 40W (6x20) Đà Nẵng


  Hàng còn 43 cái
Còn 80 cái
Lò xo căng đai

Dây đai GT2 2GT, dây curoa, máy in 3D Lò xo căng đai Đà Nẵng


30 cái trở lên giá 1k Hàng còn 80 cái
Còn 3 cái
Ốc luồn nhựa in 3D PC4-01 1.75mm

Black (straight through), Máy in 3D, Đai ốc, bu lông Ốc luồn nhựa in 3D PC4-01 1.75mm Đà Nẵng


  Hàng còn 3 cái
Còn 10 cái
Ốc căn chỉnh M3

Đai ốc, ốc M3, bu lông m3, máy in 3D Ốc căn chỉnh M3 Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 89 cái
Đầu đùn nhựa E3D Máy in 3D 0.4 1.75mm

Máy in 3D, Đầu phun nhựa Đầu đùn nhựa E3D Máy in 3D 0.4 1.75mm Đà Nẵng


5 cái trở lên giá 5k Hàng còn 89 cái
Còn 7 cái
Bi cầu K800 M4

Nam châm K800 K8003D, máy in 3D Bi cầu K800 M4 Đà Nẵng


  Hàng còn 7 cái
Còn 95 cái
Bộ bu lông + lò xo nâng bàn - Máy in 3D (M3x40)

Đai ốc chống rơ máy in 3D, Bộ lò xo chống rơ, căn chỉnh, điều chỉnh, vít m3 Bộ bu lông + lò xo nâng bàn - Máy in 3D (M3x40) Đà Nẵng


  Hàng còn 95 cái
Còn 128 cái
Vòng bi 635zz (5x19x6)

8.5gam, D1xD2xB Vòng bi, con lăn, con trượt, máy in 3D, ổ bi Vòng bi 635zz (5x19x6) Đà Nẵng


5 cái trở lên giá 6k Hàng còn 128 cái
Còn 107 cái
Vòng bi 626zz (6x19x6)

7.5gam, D1xD2xB Vòng bi, con lăn, con trượt, máy in 3D, ổ bi Vòng bi 626zz (6x19x6) Đà Nẵng


5 cái trở lên giá 5k Hàng còn 107 cái
Còn 252 cái
Vòng bi 688zz (8x16x5)

3.5gam, D1xD2xB Vòng bi, con lăn, con trượt, máy in 3D, ổ bi Vòng bi 688zz (8x16x5) Đà Nẵng


5 cái trở lên giá 6k Hàng còn 252 cái
Còn 151 cái
Vòng bi 608zz (8x22x7)

11gam, D1xD2xB Vòng bi, con lăn, con trượt, máy in 3D, ổ bi Vòng bi 608zz (8x22x7) Đà Nẵng


5 cái trở lên giá 6k Hàng còn 151 cái
Còn 131 cái
Vòng bi 625zz (5x16x5)

4.8gam, D1xD2xB Vòng bi, con lăn, con trượt, máy in 3D, ổ bi Vòng bi 625zz (5x16x5) Đà Nẵng


5 cái trở lên giá 5k Hàng còn 131 cái
Còn 159 cái
Vòng bi 624zz (4x13x5)

3.2gam, D1xD2xB Vòng bi, con lăn, con trượt, máy in 3D, ổ bi Vòng bi 624zz (4x13x5) Đà Nẵng


5 cái trở lên giá 5k Hàng còn 159 cái
Còn 66 cái
Vòng bi 623zz (3x10x4)

1.6gam, D1xD2xB Vòng bi, con lăn, con trượt, máy in 3D, ổ bi Vòng bi 623zz (3x10x4) Đà Nẵng


5 cái trở lên giá 5k Hàng còn 66 cái
Còn 38 cái
Dây cảm biến nhiệt độ 100K NTC 104 3950

Máy in 3D, Điện trở nhiệt, Máy in 3D, 3D printer Dây cảm biến nhiệt độ 100K NTC 104 3950 Đà Nẵng


  Hàng còn 38 cái
Còn 13 cái
Arduino MEGA2560 ATMEGA16U2

Máy in 3D, Arduino Mega 2560 Arduino MEGA2560 ATMEGA16U2 Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 345k Hàng còn 13 cái
Còn 60 cái
Quạt tản nhiệt 5V 3cm 3010 (3x3x1cm)

8gam, Quạt hút, Quạt thổi, Quạt làm mát raspberry Quạt tản nhiệt 5V 3cm 3010 (3x3x1cm) Đà Nẵng


  Hàng còn 60 cái
Còn 117 cái
Gối đỡ vòng bi KFL08 nằm ngang - 8mm

20gam Changzhou, KFL-08, ổ bi, vòng bi, vòng lăn, ổ lăn Gối đỡ vòng bi KFL08 nằm ngang - 8mm Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 11k Hàng còn 117 cái
Còn 125 cái
Gối đỡ trục tròn 8mm SK8 thẳng đứng (Kẹp trục 8mm)

25gam, Máy in 3D, trục inox, giá đỡ ổ bi, ổ lăn, trục trượt, bi trượt, ray trượt Gối đỡ trục tròn 8mm SK8 thẳng đứng (Kẹp trục 8mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 125 cái
Còn 12 cái
Xích nhựa luồn dây cáp điện 10x10mm (Lỗ bên trong 10x10mm) - Dài 1 mét

150gam, Xích luồn cáp, Máng cáp điện, dây ruột gà, luồn cáp điện, xích cáp, máng dây điện, luồn dây điện Xích nhựa luồn dây cáp điện 10x10mm (Lỗ bên trong 10x10mm) - Dài 1 mét Đà Nẵng


  Hàng còn 12 cái
Còn 81 cái
Module công tắc hành trình cho Arduino

Máy in 3D, Button, limit switch Module công tắc hành trình cho Arduino Đà Nẵng


  Hàng còn 81 cái
Còn 17 cái
Băng keo chịu nhiệt 15mm (Cuộn 33 mét)

Keo in 3D, máy in 3D, máy hàn cell pin, đóng cell pin 18650 Băng keo chịu nhiệt 15mm (Cuộn 33 mét) Đà Nẵng


  Hàng còn 17 cái
Còn 20 cái
Bộ con trượt OPENBUILDS nhôm định hình VSLOT 20*20

110gam, Con lăn nhôm định hình, bánh xe openbuilds, CON TRƯỢT OPENBUILDS CHO NHÔM ĐỊNH HÌNH VSLOT Bộ con trượt OPENBUILDS nhôm định hình VSLOT 20*20 Đà Nẵng


  Hàng còn 20 cái
Còn 182 cái
Dây bus 3P (70cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm, máy in 3D Dây bus 3P (70cm) Đà Nẵng


  Hàng còn 182 cái
Còn 132 cái
Dây bus 4P (70cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm, máy in 3D Dây bus 4P (70cm) Đà Nẵng


  Hàng còn 132 cái
Còn 71 cái
Dây đai tròn 4mm (Dây curoa PU)

15gam, Dây đai GT2, dây curoa, dây cu roa Dây đai tròn 4mm (Dây curoa PU) Đà Nẵng


  Hàng còn 71 cái
Còn 42 cái
Module điều khiển động cơ bước DRV8825

A4988 Mạch điều khiển động cơ, Driver động cơ máy in 3D GY-A4988 A4998, máy cnc DVR8825 Module điều khiển động cơ bước DRV8825 Đà Nẵng


  Hàng còn 42 cái
Còn 64 cái
Khớp nối trục cứng 8-8mm

8gam, Máy in 3D, nối trục mềm, khớp nối cứng, khớp nối mềm, 8x8, 8x8, 8-8 Khớp nối trục cứng 8-8mm Đà Nẵng


  Hàng còn 64 cái
Còn 125 cái
Khớp nối trục cứng 6-8mm

8gam, Máy in 3D, nối trục mềm, khớp nối cứng, khớp nối mềm, 6x8, 8x6, 8-6 Khớp nối trục cứng 6-8mm Đà Nẵng


  Hàng còn 125 cái
Còn 174 cái
Dây bus 2P đỏ đen (70cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm, máy in 3D Dây bus 2P đỏ đen (70cm) Đà Nẵng


  Hàng còn 174 cái
Còn 118 cái
Con trượt tròn SCS8UU (Trục 8mm)

48gam, Ổ bi trượt máy in 3D, Vòng bi trượt , con lăn, ổ lăn LM8UU, SC8UU, trục inox, con trượt Con trượt tròn SCS8UU (Trục 8mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 118 cái
Còn 0 cái
Ray trượt vuông 400mm (12mm)

MGN12, MGN12H, Trục trượt, thanh trượt, con trượt, ổ bi, ổ lăn, máy in 3D Ray trượt vuông 400mm (12mm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 3 cái
Tản nhiệt đầu đùn E3D 1.75mm (Short range)

Short range V5, Máy in 3D, Nhôm tản nhiệt, Ống tản nhiệt, ống nhôm tản nhiệt, nhôm làm mát Tản nhiệt đầu đùn E3D 1.75mm (Short range) Đà Nẵng


  Hàng còn 3 cái
Còn 1 cái
Combo 4 Chân căn chỉnh nhôm định hình 30x30 (M8)

bu lông, máy in 3D, chân đế, chân tăng chỉnh, đế cao su Combo 4 Chân căn chỉnh nhôm định hình 30x30 (M8) Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 5 cái
Bịt đầu nhôm định hình 30x30

Bịt đầu nhôm định hình 30x30 Đà Nẵng


  Hàng còn 5 cái
Còn -999 cái
Nhựa in

Nhựa in 3D PLA (1KG) - 192 độ, Máy in 3D Nhựa in Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Khớp nối trục mềm 5-5

Máy in 3D, Trục nối mềm, Nối trục mềm 5*5, khớp nối nhôm, khớp nhôm Khớp nối trục mềm 5-5 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Trục inox tròn đặc 5mm (Dài 25cm)

37gam, Trục 5mm, trục trượt, ray trượt, thanh trượt tròn Trục inox tròn đặc 5mm (Dài 25cm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Ke vuông nhôm định hình 30x30

Ke nhôm định hình, Ke góc nhôm định hình, máy in 3D 20x20 30x30 Ke vuông nhôm định hình 30x30 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Ốc nhôm định hình 30x30 (M5)

Con trượt nhôm định hình, Con tán, đai ốc tán, máy in 3D Ốc nhôm định hình 30x30 (M5) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Cảm biến nhiệt độ, điện trở nhiệt 100K NTC 104

Máy in 3D, Điện trở nhiệt, Máy in 3D, 3D printer Cảm biến nhiệt độ, điện trở nhiệt 100K NTC 104 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Quạt tản nhiệt ly tâm Turbo 12V 4cm 4020 (4x4x2cm)

Máy in 3D, Quạt làm mát, quạt turbo Quạt tản nhiệt ly tâm Turbo 12V 4cm 4020 (4x4x2cm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 0 cái
Dây đai GT2 10mm lõi thép (1 mét)

Máy in 3D, Dây curoa 2GT, dây truyền động bánh răng, puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Dây đai GT2 10mm lõi thép (1 mét) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Con lăn GT2 16 răng - Lỗ 3mm

Máy in 3D, 2GT, Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Con lăn GT2 16 răng - Lỗ 3mm Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Bịt đầu nhôm định hình 20x20

Bịt đầu nhôm định hình 20x20 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Ray trượt vuông 260mm (9mm)

LML9B, Trục trượt, thanh trượt, con trượt, ổ bi, ổ lăn, máy in 3D Ray trượt vuông 260mm (9mm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Nhôm định hình 30x30

Máy in 3D Nhôm định hình 30x30 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Động cơ bước 42 - dài 40mm (Mới)

Mô tơ, motor, máy in 3D Động cơ bước 42 - dài 40mm (Mới) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Nắp che quạt tản nhiệt 4cm

Quạt tản nhiệt, quạt làm mát Nắp che quạt tản nhiệt 4cm Đà Nẵng


-Tạm hết hàng