× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 151 cái
Hộp nhựa đựng linh kiện 1 ngăn trong suốt (14x9x3.5)

75gam quy đổi, hộp nhựa Hộp nhựa đựng linh kiện 1 ngăn trong suốt (14x9x3.5) Đà Nẵng


  Hàng còn 151 cái
Còn 65 cái
Hộp nhựa đựng linh kiện 1 ngăn trong suốt (16x12x6)

192gam quy đổi, Hộp nhựa Hộp nhựa đựng linh kiện 1 ngăn trong suốt (16x12x6) Đà Nẵng


  Hàng còn 65 cái
Còn 180 cái
Hộp nhựa đựng linh kiện 10 ngăn trong suốt (13x7x2.3)

Quy đổi 40gam, Hộp nhựa Hộp nhựa đựng linh kiện 10 ngăn trong suốt (13x7x2.3) Đà Nẵng


  Hàng còn 180 cái
Còn 136 cái
Hộp nhựa đựng linh kiện 15 ngăn trong suốt (18x10x2.3)

Quy đổi 75gam, Hộp nhựa Hộp nhựa đựng linh kiện 15 ngăn trong suốt (18x10x2.3) Đà Nẵng


  Hàng còn 136 cái
Còn 50 cái
Hộp nhựa đựng linh kiện 24 ngăn trong suốt (20x13x4)

Quy đổi 175gam, Hộp nhựa Hộp nhựa đựng linh kiện 24 ngăn trong suốt (20x13x4) Đà Nẵng


  Hàng còn 50 cái
Còn 119 cái
Hộp nhựa đựng linh kiện 8 ngăn 2 tầng trong suốt (23x16x6)

370gam quy đổi, Hộp nhựa Hộp nhựa đựng linh kiện 8 ngăn 2 tầng trong suốt (23x16x6) Đà Nẵng


  Hàng còn 119 cái
Còn 130 cái
Hộp nhựa đựng linh kiện 8 ngăn trong suốt (20x13.5x5)

Quy đổi 225gam, Hộp nhựa Hộp nhựa đựng linh kiện 8 ngăn trong suốt (20x13.5x5) Đà Nẵng


  Hàng còn 130 cái
Còn 54 cái
Hộp nhựa đựng linh kiện 36 ngăn trong suốt (27x17x4)

300gam quy đổi, Hộp nhựa Hộp nhựa đựng linh kiện 36 ngăn trong suốt (27x17x4) Đà Nẵng


  Hàng còn 54 cái
Còn 165 cái
Hộp nhựa đựng linh kiện 1 ngăn trong suốt siêu nhỏ (35x35x18mm)

Hộp nhựa đựng linh kiện 1 ngăn trong suốt siêu nhỏ (35x35x18mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 165 cái
Còn 32 cái
Hộp nhựa đựng linh kiện 1 ngăn trong suốt (90x67x30mm)

Hộp nhựa đựng linh kiện 1 ngăn trong suốt (90x67x30mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 32 cái
Còn 97 cái
Hộp nhựa đựng linh kiện 1 ngăn trong suốt mini (68x50x24mm)

Hộp nhựa đựng linh kiện 1 ngăn trong suốt mini (68x50x24mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 97 cái
Còn 78 cái
Hộp nhựa đựng 2 pin 18650

Hộp nhựa đựng 2 pin 18650 Đà Nẵng


  Hàng còn 78 cái
Còn -999 cái
Hộp nhựa đựng linh kiện 10 ngăn 2 tầng trong suốt (30x20x6.3)

Quy đổi 630gam, trọng lượng thực 300gam, Hộp nhựa Hộp nhựa đựng linh kiện 10 ngăn 2 tầng trong suốt (30x20x6.3) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  


//