× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 106 cái
Hộp nhựa đựng linh kiện 1 ngăn trong suốt (14x9x3.5)

100gam quy đổi, hộp nhựa Hộp nhựa đựng linh kiện 1 ngăn trong suốt (14x9x3.5) Đà Nẵng


Hàng còn 106 cái
Còn 3 cái
Hộp nhựa đựng linh kiện 1 ngăn trong suốt (16x12x6)

250gam quy đổi, Hộp nhựa Hộp nhựa đựng linh kiện 1 ngăn trong suốt (16x12x6) Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 20 cái
Hộp nhựa đựng linh kiện 10 ngăn trong suốt (13x7x2.3)

Quy đổi 40gam, Hộp nhựa Hộp nhựa đựng linh kiện 10 ngăn trong suốt (13x7x2.3) Đà Nẵng


Hàng còn 20 cái
Còn 3 cái
Hộp nhựa đựng linh kiện 15 ngăn trong suốt (18x10x2.3)

Quy đổi 75gam, Hộp nhựa Hộp nhựa đựng linh kiện 15 ngăn trong suốt (18x10x2.3) Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Tạm hết hàng
Hộp nhựa đựng linh kiện 24 ngăn trong suốt (20x13x4)

Quy đổi 250gam, Hộp nhựa Hộp nhựa đựng linh kiện 24 ngăn trong suốt (20x13x4) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 11 cái
Hộp nhựa đựng linh kiện 5 ngăn trong suốt (23x16x6)

400gam quy đổi, Hộp nhựa Hộp nhựa đựng linh kiện 5 ngăn trong suốt (23x16x6) Đà Nẵng


Hàng còn 11 cái
Còn 2 cái
Hộp nhựa đựng linh kiện 8 ngăn trong suốt (20x13.5x5)

Quy đổi 300gam, Hộp nhựa Hộp nhựa đựng linh kiện 8 ngăn trong suốt (20x13.5x5) Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 78 cái
Hộp nhựa đựng 2 pin 18650

Hộp nhựa đựng 2 pin 18650 Đà Nẵng


Hàng còn 78 cái
Tạm hết hàng
Hộp nhựa đựng linh kiện 10 ngăn trong suốt (30x20x6.3)

Quy đổi ~700gam, trọng lượng thực 300gam, Hộp nhựa Hộp nhựa đựng linh kiện 10 ngăn trong suốt (30x20x6.3) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Hộp đựng đồ nghề size lớn 19 inch (48x22x22cm)

48x22x22cm, CHP-19P, Hộp nhựa, hộp đồ nghề Hộp đựng đồ nghề size lớn 19 inch (48x22x22cm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng


//