× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 69 cái
Hộp nhựa đựng linh kiện 1 ngăn trong suốt (14x9x3.5)

75gam quy đổi, hộp nhựa Hộp nhựa đựng linh kiện 1 ngăn trong suốt (14x9x3.5) Đà Nẵng


  Hàng còn 69 cái
Còn 22 cái
Hộp nhựa đựng linh kiện 1 ngăn trong suốt (16x12x6)

192gam quy đổi, Hộp nhựa Hộp nhựa đựng linh kiện 1 ngăn trong suốt (16x12x6) Đà Nẵng


  Hàng còn 22 cái
Còn 192 cái
Hộp nhựa đựng linh kiện 10 ngăn trong suốt (13x7x2.3)

Quy đổi 40gam, Hộp nhựa Hộp nhựa đựng linh kiện 10 ngăn trong suốt (13x7x2.3) Đà Nẵng


  Hàng còn 192 cái
Còn 170 cái
Hộp nhựa đựng linh kiện 15 ngăn trong suốt (18x10x2.3)

Quy đổi 75gam, Hộp nhựa Hộp nhựa đựng linh kiện 15 ngăn trong suốt (18x10x2.3) Đà Nẵng


  Hàng còn 170 cái
Còn 60 cái
Hộp nhựa đựng linh kiện 24 ngăn trong suốt (20x13x4)

Quy đổi 175gam, Hộp nhựa Hộp nhựa đựng linh kiện 24 ngăn trong suốt (20x13x4) Đà Nẵng


  Hàng còn 60 cái
Còn 21 cái
Hộp nhựa đựng linh kiện 8 ngăn 2 tầng trong suốt (23x16x6)

370gam quy đổi, Hộp nhựa Hộp nhựa đựng linh kiện 8 ngăn 2 tầng trong suốt (23x16x6) Đà Nẵng


  Hàng còn 21 cái
Còn 42 cái
Hộp nhựa đựng linh kiện 8 ngăn trong suốt (20x13.5x5)

Quy đổi 225gam, Hộp nhựa Hộp nhựa đựng linh kiện 8 ngăn trong suốt (20x13.5x5) Đà Nẵng


  Hàng còn 42 cái
Còn 6 cái
Hộp nhựa đựng linh kiện 36 ngăn trong suốt (27x17x4)

300gam quy đổi, Hộp nhựa Hộp nhựa đựng linh kiện 36 ngăn trong suốt (27x17x4) Đà Nẵng


  Hàng còn 6 cái
Còn 78 cái
Hộp nhựa đựng 2 pin 18650

Hộp nhựa đựng 2 pin 18650 Đà Nẵng


  Hàng còn 78 cái
Còn -999 cái
Hộp nhựa đựng linh kiện 10 ngăn 2 tầng trong suốt (30x20x6.3)

Quy đổi 630gam, trọng lượng thực 300gam, Hộp nhựa Hộp nhựa đựng linh kiện 10 ngăn 2 tầng trong suốt (30x20x6.3) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  


//