× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 6 cái
Mạch nạp Pic Kit 3.5

Module nạp, bo nạp, board nạp PICKIT3, PIC KIT3, PICKIT 3, pic16F877A, pic16F887A Mạch nạp Pic Kit 3.5 Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Còn 3 cái
Mạch nạp Pic Kit 3.0

Module nạp, bo nạp, board nạp PICKIT3, PIC KIT3, PICKIT 3, pic16F877A, pic16F887A Mạch nạp Pic Kit 3.0 Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 48 cái
Mạch nạp ST-LINK V2 (STM8/STM32)

Module nạp STM32F103C8T6, bo nạp, board nạp ST LINK V2, STLINK V2 Mạch nạp ST-LINK V2 (STM8/STM32) Đà Nẵng


Hàng còn 48 cái
Còn 1 cái
Mạch nạp SP200S AT89, AT89C, AVR, 8051 ISP

Module nạp, bo nạp, board nạp SP200SE Mạch nạp SP200S AT89, AT89C, AVR, 8051 ISP Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 4 cái
Mạch nạp PIC K150

Module nạp, bo nạp, board nạp, mạch nạp vi điều khiển, pic16F877A, pic16F887A Mạch nạp PIC K150 Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Tạm hết hàng
Đế nạp PIC

Mạch nạp Pic, Kit pic, Pic kit, Đế nạp PIC, Đế pic, module mở rộng PIC, mạch mở rộng chân pic, shield mở rộng pic, pic16F877A, pic16F887A Đế nạp PIC Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 2 cái
Mạch nạp đa năng Burn-E (PIC, AT89S, AVR, EEPROM)

Module nạp, bo nạp, board nạp Burn E BurnE Mạch nạp PIC, pic16F877A, pic16F887A Mạch nạp đa năng Burn-E (PIC, AT89S, AVR, EEPROM) Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Tạm hết hàng
USB to TTL STC

Module nạp, bo nạp, board nạp, Mạch nạp STC USB to TTL STC Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Mạch nạp USBISP (AVR + 8051)

USBASP, bo nạp, board nạp, module nạp, USB ISP, AT89S Mạch nạp USBISP (AVR + 8051) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng


//