× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 278 cái
Module điều khiển động cơ bước A4988

Mạch điều khiển động cơ, Driver động cơ máy in 3D GY-A4988 A4998, máy cnc Module điều khiển động cơ bước A4988 Đà Nẵng


Hàng còn 278 cái
Còn 301 cái
Mạch điều khiển động cơ 2A L298N

30gam, Mạch cầu H, module điều khiển động cơ, Module Monster Moto Shield Mạch điều khiển động cơ 2A L298N Đà Nẵng


Hàng còn 301 cái
Còn 3 cái
Module điều khiển động cơ 30A VNH3SP30 (loại đơn)

Mạch cầu H, mạch điều khiển động cơ, Module Monster Moto Shield, L298N VNH3ASP30 VNH2SP30 Module điều khiển động cơ 30A VNH3SP30 (loại đơn) Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 4 cái
Module điều khiển động cơ bước ULN2003 (28BYJ-48)

Động cơ bước mini 5V, Mô tơ, motor, Mạch đệm dòng động cơ bước, module đệm dòng động cơ bước, mạch điều khiển động cơ bước Module điều khiển động cơ bước ULN2003 (28BYJ-48) Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 8 cái
Module điều khiển động cơ bước 3A TB6560

Mạch cầu H, mạch điều khiển động cơ, Module Monster Moto Shield L298N, động cơ bước tb6600 Module điều khiển động cơ bước 3A TB6560 Đà Nẵng


Hàng còn 8 cái
Còn 1 cái
Module điều khiển động cơ bước A3967

Mạch cầu H, mạch điều khiển động cơ, Module Monster Moto Shield L298N, động cơ bước EasyDriver Stepper Motor Driver Module điều khiển động cơ bước A3967 Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 22 cái
Mạch điều khiển động cơ BTS7960 43A

65gam, Mạch cầu H, mạch điều khiển động cơ, Module Monster Moto Shield L298N, động cơ bước Mạch điều khiển động cơ BTS7960 43A Đà Nẵng


Hàng còn 22 cái
Còn 5 cái
Module điều khiển động cơ bước DRV8825

A4988 Mạch điều khiển động cơ, Driver động cơ máy in 3D GY-A4988 A4998, máy cnc DVR8825 Module điều khiển động cơ bước DRV8825 Đà Nẵng


Hàng còn 5 cái
Tạm hết hàng
Mạch điều khiển động cơ bước 4A TB6600 (9-42V)

125gam, Mạch cầu H, mạch điều khiển động cơ, Module Monster Moto Shield L298N, TB6560, động cơ bước tb6560 Mạch điều khiển động cơ bước 4A TB6600 (9-42V) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Module điều khiển động cơ 30A VNH3ASP30 (loại đôi) - Arduino Uno R3 Shield

Mạch cầu H, mạch điều khiển động cơ, Module Monster Moto Shield, L298N VNH3ASP30 VNH2SP30, VNH3SP30 Module điều khiển động cơ 30A VNH3ASP30 (loại đôi) - Arduino Uno R3 Shield Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Mạch điều khiển động cơ L293D

Mạch cầu H, mạch điều khiển động cơ L293D, Module Monster Moto Shield, module L293D, mạch L293D, driver động cơ L298N Mạch điều khiển động cơ L293D Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Mạch điều khiển động cơ 800mA L9110S

Mạch cầu H, mạch điều khiển động cơ, Module Monster Moto Shield Mạch điều khiển động cơ 800mA L9110S Đà Nẵng


-Tạm hết hàng


//