× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k. Cam kết giá bán lẻ đúng với giá công bố trên website. Hoàn tiền gấp 3 lần chênh lệch.
× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 114 cái
Module điều khiển động cơ bước A4988

Mạch điều khiển động cơ, Driver động cơ máy in 3D GY-A4988 A4998, máy cnc Module điều khiển động cơ bước A4988 Đà Nẵng


Hàng còn 114 cái
Còn 227 cái
Module điều khiển động cơ 2A L298N

30gam, Mạch cầu H, mạch điều khiển động cơ, Module Monster Moto Shield Module điều khiển động cơ 2A L298N Đà Nẵng


Hàng còn 227 cái
Còn 3 cái
Module điều khiển động cơ 30A VNH3SP30 (loại đơn)

Mạch cầu H, mạch điều khiển động cơ, Module Monster Moto Shield, L298N VNH3ASP30 VNH2SP30 Module điều khiển động cơ 30A VNH3SP30 (loại đơn) Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 1 cái
Module điều khiển động cơ 30A VNH3ASP30 (loại đôi) - Arduino Uno R3 Shield

Mạch cầu H, mạch điều khiển động cơ, Module Monster Moto Shield, L298N VNH3ASP30 VNH2SP30, VNH3SP30 Module điều khiển động cơ 30A VNH3ASP30 (loại đôi) - Arduino Uno R3 Shield Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 17 cái
Module điều khiển động cơ bước ULN2003

Động cơ bước mini 5V, Mô tơ, motor, Mạch đệm dòng động cơ bước, module đệm dòng động cơ bước, mạch điều khiển động cơ bước Module điều khiển động cơ bước ULN2003 Đà Nẵng


Hàng còn 17 cái
Còn 4 cái
Module điều khiển động cơ L293

Mạch cầu H, mạch điều khiển động cơ L293D, Module Monster Moto Shield, module L293D, mạch L293D, driver động cơ L298N Module điều khiển động cơ L293 Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 4 cái
Module điều khiển 2 động cơ 800mA L9110S

Mạch cầu H, mạch điều khiển động cơ, Module Monster Moto Shield Module điều khiển 2 động cơ 800mA L9110S Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 13 cái
Module điều khiển động cơ bước 3A TB6560 (2 cái trở lên giá 99k)

Mạch cầu H, mạch điều khiển động cơ, Module Monster Moto Shield L298N, động cơ bước Module điều khiển động cơ bước 3A TB6560 (2 cái trở lên giá 99k) Đà Nẵng


Hàng còn 13 cái
Còn 1 cái
Module điều khiển động cơ bước A3967

Mạch cầu H, mạch điều khiển động cơ, Module Monster Moto Shield L298N, động cơ bước EasyDriver Stepper Motor Driver Module điều khiển động cơ bước A3967 Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 11 cái
Mạch điều khiển động cơ BTS7960 43A (Mua 2 cái trở lên giá 99k)

65gam, Mạch cầu H, mạch điều khiển động cơ, Module Monster Moto Shield L298N, động cơ bước Mạch điều khiển động cơ BTS7960 43A (Mua 2 cái trở lên giá 99k) Đà Nẵng


Hàng còn 11 cái
Còn 24 cái
Module điều khiển động cơ bước DRV8825

A4988 Mạch điều khiển động cơ, Driver động cơ máy in 3D GY-A4988 A4998, máy cnc DVR8825 Module điều khiển động cơ bước DRV8825 Đà Nẵng


Hàng còn 24 cái