× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 130 cái
AMS1117 3.3V SMD SOT-223

IC ổn áp, giảm áp LM1117 AMS1117 3.3V SMD SOT-223 Đà Nẵng


  Hàng còn 130 cái
Còn 116 cái
[CHÍNH HÃNG] AMS1117 3.3V SMD SOT-223

IC ổn áp, giảm áp LM1117 [CHÍNH HÃNG] AMS1117 3.3V SMD SOT-223 Đà Nẵng


  Hàng còn 116 cái
Còn 128 cái
LM317

IC ổn áp, giảm áp LM317T LM317 Đà Nẵng


  Hàng còn 128 cái
Còn 7 cái
LM1117 5V

IC ổn áp, giảm áp AMS1117 LM1117T LM1117 5V Đà Nẵng


  Hàng còn 7 cái
Còn 150 cái
L7809CD2T SMD TO-263 7809 (L7809C2T-TR)

LM7809 L7809CV 78L09 78M09 L7809CD2T SMD TO-263 7809 (L7809C2T-TR) Đà Nẵng


  Hàng còn 150 cái
Còn 217 cái
L7805CD2T SMD TO-263 7805 (L7805C2T-TR)

LM7805 L7805CV 78L05 78M05 L7805CD2T SMD TO-263 7805 (L7805C2T-TR) Đà Nẵng


  Hàng còn 217 cái
Còn 195 cái
[CHÍNH HÃNG] L7805C2T SMD TO-263 7805 (L7805CD2T-TR)

LM7805 L7805CV 78L05 78M05 [CHÍNH HÃNG] L7805C2T SMD TO-263 7805 (L7805CD2T-TR) Đà Nẵng


  Hàng còn 195 cái
Còn 277 cái
7805 SMD TO-252 (78M05)

LM7805 L7805CV 7805 SMD TO-252 (78M05) Đà Nẵng


  Hàng còn 277 cái
Còn 791 cái
7805 SMD (78L05) SOT-89

LM7805 L7805CV TO220 TO-220 7805 SMD (78L05) SOT-89 Đà Nẵng


  Hàng còn 791 cái
Còn 80 cái
LM2596 ADJ SMD

IC ổn áp, giảm áp LM2596T LM2596S LM2596 ADJ SMD Đà Nẵng


  Hàng còn 80 cái
Còn 52 cái
LM2596 ADJ

IC ổn áp, giảm áp LM2596T LM2596S LM2596 ADJ Đà Nẵng


  Hàng còn 52 cái
Còn 1 cái
7824

7824 LM7824 L7824CV TO220 TO-220 7824 Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 167 cái
7812

LM7812CV L7812CV TO220 TO-220 7812 Đà Nẵng


  Hàng còn 167 cái
Còn 2 cái
7912

LM7912 L7912CV TO220 TO-220 7912 Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn 0 cái
7909

LM7909 L7909CV TO220 TO-220 7909 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 183 cái
7809

7809 LM7809 L7809CV TO220 TO-220 7809 Đà Nẵng


  Hàng còn 183 cái
Còn 10 cái
7908

7808 LM7908 L7908CV TO220 TO-220 7908 Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 19 cái
7815

LM7815 L7815CV TO220 TO-220 7815 Đà Nẵng


  Hàng còn 19 cái
Còn 11 cái
AMS1117 1.5V SMD SOT223

IC ổn áp, giảm áp LM1117 AMS1117 1.5V SMD SOT223 Đà Nẵng


  Hàng còn 11 cái
Còn 83 cái
AMS1117 5V SMD SOT223

IC ổn áp, giảm áp LM1117 AMS1117 5V SMD SOT223 Đà Nẵng


  Hàng còn 83 cái
Còn 760 cái
7805

2.1gam, LM7805 L7805CV TO220 TO-220 7805 Đà Nẵng


  Hàng còn 760 cái
Còn 150 cái
L7812CD2T SMD TO-263 7812 (L7812C2T-TR)

LM7812 L7812CV 78L12 78M12 L7812CD2T SMD TO-263 7812 (L7812C2T-TR) Đà Nẵng


  Hàng còn 150 cái
Còn -999 cái
LM1117 3.3V

IC ổn áp, giảm áp AMS1117 LM1117T LM1117 3.3V Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
7808

7808 LM7808 L7808CV TO220 TO-220 7808 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  


//