× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 5 cái
AMS1117 3.3V SMD SOT-223

IC ổn áp, giảm áp LM1117 AMS1117 3.3V SMD SOT-223 Đà Nẵng


Hàng còn 5 cái
Còn 188 cái
[CHÍNH HÃNG] AMS1117 3.3V SMD SOT-223

IC ổn áp, giảm áp LM1117 [CHÍNH HÃNG] AMS1117 3.3V SMD SOT-223 Đà Nẵng


Hàng còn 188 cái
Còn 3 cái
7824

7824 LM7824 L7824CV TO220 TO-220 7824 Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 190 cái
[CHÍNH HÃNG] L7805CD2T SMD TO-263 7805 (L7805CD2T-TR)

LM7805 L7805CV 78L05 78M05 [CHÍNH HÃNG] L7805CD2T SMD TO-263 7805 (L7805CD2T-TR) Đà Nẵng


Hàng còn 190 cái
Còn 22 cái
7805 SMD TO-252 (78M05)

LM7805 L7805CV 7805 SMD TO-252 (78M05) Đà Nẵng


Hàng còn 22 cái
Còn 292 cái
7805 SMD (78L05)

LM7805 L7805CV TO220 TO-220 7805 SMD (78L05) Đà Nẵng


Hàng còn 292 cái
Còn 1 cái
LM337

IC ổn áp, giảm áp LM337T LM337 Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 5 cái
LM2576 5V SMD

IC ổn áp, giảm áp LM2576T LM2576S LM2576 5V SMD Đà Nẵng


Hàng còn 5 cái
Còn 5 cái
LM2596 ADJ SMD

IC ổn áp, giảm áp LM2596T LM2596S LM2596 ADJ SMD Đà Nẵng


Hàng còn 5 cái
Còn 1 cái
LM2596 12V

IC ổn áp, giảm áp LM2596T LM2596S LM2596 12V Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Tạm hết hàng
LM2596 5V

IC ổn áp, giảm áp LM2596T LM2596S LM2596 5V Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 7 cái
LM2596 ADJ

IC ổn áp, giảm áp LM2596T LM2596S LM2596 ADJ Đà Nẵng


Hàng còn 7 cái
Còn 12 cái
LM1117 5V

IC ổn áp, giảm áp AMS1117 LM1117T LM1117 5V Đà Nẵng


Hàng còn 12 cái
Còn 53 cái
7812

LM7812CV L7812CV TO220 TO-220 7812 Đà Nẵng


Hàng còn 53 cái
Tạm hết hàng
LM317

IC ổn áp, giảm áp LM317T LM317 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
7909

LM7909 L7909CV TO220 TO-220 7909 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 73 cái
7809

7809 LM7809 L7809CV TO220 TO-220 7809 Đà Nẵng


Hàng còn 73 cái
Còn 338 cái
7805

2.1gam, LM7805 L7805CV TO220 TO-220 7805 Đà Nẵng


Hàng còn 338 cái
Còn 3 cái
7808

7808 LM7808 L7808CV TO220 TO-220 7808 Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 10 cái
7908

7808 LM7908 L7908CV TO220 TO-220 7908 Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Còn 141 cái
AMS1117 5V SMD SOT223

IC ổn áp, giảm áp LM1117 AMS1117 5V SMD SOT223 Đà Nẵng


Hàng còn 141 cái
Còn 17 cái
7912

LM7912 L7912CV TO220 TO-220 7912 Đà Nẵng


Hàng còn 17 cái
Còn 16 cái
AMS1117 1.5V SMD SOT223

IC ổn áp, giảm áp LM1117 AMS1117 1.5V SMD SOT223 Đà Nẵng


Hàng còn 16 cái
Còn 96 cái
7815

LM7815 L7815CV TO220 TO-220 7815 Đà Nẵng


Hàng còn 96 cái
Tạm hết hàng
7915

LM7915 L7915CV TO220 TO-220 7915 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
MIC29302 3A

IC ổn áp, giảm áp MIC 29302 MIC29302 3A Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
LM2596HVS

IC ổn áp, giảm áp LM2596T LM2596S LM2596HVS Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
LM2576 ADJ SMD

IC ổn áp, giảm áp LM2576T LM2576S LM2576 ADJ SMD Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
LM2576 5V

IC ổn áp, giảm áp LM2576T LM2576S LM2576 5V Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
LM2596 5V SMD

IC ổn áp, giảm áp LM2596T LM2596S LM2596 5V SMD Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
7905

LM7905 L7905CV TO220 TO-220 7905 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
LM1117 3.3V

IC ổn áp, giảm áp AMS1117 LM1117T LM1117 3.3V Đà Nẵng


-Tạm hết hàng


//