× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k. Cam kết giá bán lẻ đúng với giá công bố trên website. Hoàn tiền gấp 3 lần chênh lệch.
× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 73 cái
LM317

IC ổn áp, giảm áp LM317T LM317 Đà Nẵng


Hàng còn 73 cái
Còn 87 cái
7812

LM7812CV L7812CV TO220 TO-220 7812 Đà Nẵng


Hàng còn 87 cái
Còn 187 cái
7805 SMD (78L05)

LM7805 L7805CV TO220 TO-220 7805 SMD (78L05) Đà Nẵng


Hàng còn 187 cái
Còn 3 cái
LM337

IC ổn áp, giảm áp LM337T LM337 Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 6 cái
LM2576 5V SMD

IC ổn áp, giảm áp LM2576T LM2576S LM2576 5V SMD Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Còn 3 cái
LM2576 5V

IC ổn áp, giảm áp LM2576T LM2576S LM2576 5V Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 5 cái
LM2596HVS

IC ổn áp, giảm áp LM2596T LM2596S LM2596HVS Đà Nẵng


Hàng còn 5 cái
Còn 5 cái
LM2596 5V SMD

IC ổn áp, giảm áp LM2596T LM2596S LM2596 5V SMD Đà Nẵng


Hàng còn 5 cái
Còn 4 cái
LM2596 ADJ SMD

IC ổn áp, giảm áp LM2596T LM2596S LM2596 ADJ SMD Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 4 cái
LM2596 12V

IC ổn áp, giảm áp LM2596T LM2596S LM2596 12V Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 4 cái
LM2596 5V

IC ổn áp, giảm áp LM2596T LM2596S LM2596 5V Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 41 cái
LM2596 ADJ

IC ổn áp, giảm áp LM2596T LM2596S LM2596 ADJ Đà Nẵng


Hàng còn 41 cái
Còn 33 cái
LM1117 5V

IC ổn áp, giảm áp AMS1117 LM1117T LM1117 5V Đà Nẵng


Hàng còn 33 cái
Còn 19 cái
LM1117 3.3V

IC ổn áp, giảm áp AMS1117 LM1117T LM1117 3.3V Đà Nẵng


Hàng còn 19 cái
Còn 4 cái
7824

7824 LM7824 L7824CV TO220 TO-220 7824 Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 5 cái
7915

LM7915 L7915CV TO220 TO-220 7915 Đà Nẵng


Hàng còn 5 cái
Còn 36 cái
7912

LM7912 L7912CV TO220 TO-220 7912 Đà Nẵng


Hàng còn 36 cái
Còn 3 cái
7909

LM7909 L7909CV TO220 TO-220 7909 Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 157 cái
7809

7809 LM7809 L7809CV TO220 TO-220 7809 Đà Nẵng


Hàng còn 157 cái
Còn 4 cái
7905

LM7905 L7905CV TO220 TO-220 7905 Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 4 cái
7808

7808 LM7808 L7808CV TO220 TO-220 7808 Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 10 cái
7908

7808 LM7908 L7908CV TO220 TO-220 7908 Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Còn 52 cái
7815

LM7815 L7815CV TO220 TO-220 7815 Đà Nẵng


Hàng còn 52 cái
Còn 100 cái
AMS1117 3.3V SMD

IC ổn áp, giảm áp LM1117 AMS1117 3.3V SMD Đà Nẵng


Hàng còn 100 cái
Còn 30 cái
AMS1117 1.5V SMD

IC ổn áp, giảm áp LM1117 AMS1117 1.5V SMD Đà Nẵng


Hàng còn 30 cái
Còn 19 cái
AMS1117 5V SMD

IC ổn áp, giảm áp LM1117 AMS1117 5V SMD Đà Nẵng


Hàng còn 19 cái
Còn 303 cái
7805

LM7805 L7805CV TO220 TO-220 7805 Đà Nẵng


Hàng còn 303 cái
Còn 34 cái
7805 SMD (78M05)

LM7805 L7805CV TO220 TO-220 7805 SMD (78M05) Đà Nẵng


Hàng còn 34 cái
Tạm hết hàng
MIC29302 3A

IC ổn áp, giảm áp MIC 29302 MIC29302 3A Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
LM2576 ADJ SMD

IC ổn áp, giảm áp LM2576T LM2576S LM2576 ADJ SMD Đà Nẵng


-Tạm hết hàng