× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 418 cái
AMS1117 3.3V SMD SOT-223

IC ổn áp, giảm áp LM1117 AMS1117 3.3V SMD SOT-223 Đà Nẵng


  Hàng còn 418 cái
Còn 50 cái
[CHÍNH HÃNG] AMS1117 3.3V SMD SOT-223

IC ổn áp, giảm áp LM1117 [CHÍNH HÃNG] AMS1117 3.3V SMD SOT-223 Đà Nẵng


  Hàng còn 50 cái
Còn 148 cái
LM317

IC ổn áp, giảm áp LM317T LM317 Đà Nẵng


  Hàng còn 148 cái
Còn 2 cái
7824

7824 LM7824 L7824CV TO220 TO-220 7824 Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn 77 cái
[CHÍNH HÃNG] L7805C2T SMD TO-263 7805 (L7805CD2T-TR)

LM7805 L7805CV 78L05 78M05 [CHÍNH HÃNG] L7805C2T SMD TO-263 7805 (L7805CD2T-TR) Đà Nẵng


  Hàng còn 77 cái
Còn 432 cái
7805 SMD TO-252 (78M05)

LM7805 L7805CV 7805 SMD TO-252 (78M05) Đà Nẵng


  Hàng còn 432 cái
Còn 161 cái
7805 SMD (78L05)

LM7805 L7805CV TO220 TO-220 7805 SMD (78L05) Đà Nẵng


  Hàng còn 161 cái
Còn 100 cái
LM2596 ADJ SMD

IC ổn áp, giảm áp LM2596T LM2596S LM2596 ADJ SMD Đà Nẵng


  Hàng còn 100 cái
Còn 3 cái
LM2596 ADJ

IC ổn áp, giảm áp LM2596T LM2596S LM2596 ADJ Đà Nẵng


  Hàng còn 3 cái
Còn 9 cái
LM1117 5V

IC ổn áp, giảm áp AMS1117 LM1117T LM1117 5V Đà Nẵng


  Hàng còn 9 cái
Còn 14 cái
7912

LM7912 L7912CV TO220 TO-220 7912 Đà Nẵng


  Hàng còn 14 cái
Còn 238 cái
7812

LM7812CV L7812CV TO220 TO-220 7812 Đà Nẵng


  Hàng còn 238 cái
Còn 0 cái
7909

LM7909 L7909CV TO220 TO-220 7909 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 3 cái
7809

7809 LM7809 L7809CV TO220 TO-220 7809 Đà Nẵng


  Hàng còn 3 cái
Còn 0 cái
7808

7808 LM7808 L7808CV TO220 TO-220 7808 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 10 cái
7908

7808 LM7908 L7908CV TO220 TO-220 7908 Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 66 cái
7815

LM7815 L7815CV TO220 TO-220 7815 Đà Nẵng


  Hàng còn 66 cái
Còn 11 cái
AMS1117 1.5V SMD SOT223

IC ổn áp, giảm áp LM1117 AMS1117 1.5V SMD SOT223 Đà Nẵng


  Hàng còn 11 cái
Còn 123 cái
AMS1117 5V SMD SOT223

IC ổn áp, giảm áp LM1117 AMS1117 5V SMD SOT223 Đà Nẵng


  Hàng còn 123 cái
Còn 509 cái
7805

2.1gam, LM7805 L7805CV TO220 TO-220 7805 Đà Nẵng


  Hàng còn 509 cái
Còn 89 cái
L7805CD2T SMD TO-263 7805 (L7805C2T-TR)

LM7805 L7805CV 78L05 78M05 L7805CD2T SMD TO-263 7805 (L7805C2T-TR) Đà Nẵng


  Hàng còn 89 cái
Còn -999 cái
LM1117 3.3V

IC ổn áp, giảm áp AMS1117 LM1117T LM1117 3.3V Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  


//