× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 15 cái
Pulley GT2 16 răng - Lỗ 5mm

5gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 16 răng - Lỗ 5mm Đà Nẵng


  Hàng còn 15 cái
Còn 28 cái
Pulley GT2 20 răng - Lỗ 5mm

5gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 20 răng - Lỗ 5mm Đà Nẵng


  Hàng còn 28 cái
Còn 177 cái
Pulley GT2 20 răng - Lỗ 8mm

5gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 20 răng - Lỗ 8mm Đà Nẵng


  Hàng còn 177 cái
Còn 49 cái
Pulley GT2 20 răng - Lỗ 4mm

5gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 20 răng - Lỗ 4mm Đà Nẵng


  Hàng còn 49 cái
Còn 192 cái
Pulley GT2 20 răng - Lỗ 6mm

5gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 20 răng - Lỗ 6mm Đà Nẵng


  Hàng còn 192 cái
Còn 53 cái
Pulley GT2 60 răng - Lỗ 5mm

40gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 60 răng - Lỗ 5mm Đà Nẵng


  Hàng còn 53 cái
Còn 26 cái
Pulley GT2 48 răng - Lỗ 5mm

Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 48 răng - Lỗ 5mm Đà Nẵng


  Hàng còn 26 cái
Còn 1 cái
Pulley GT2 40 răng - Lỗ 10mm

18gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 40 răng - Lỗ 10mm Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 22 cái
Pulley GT2 40 răng - Lỗ 12mm

18gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 40 răng - Lỗ 12mm Đà Nẵng


  Hàng còn 22 cái
Còn 2 cái
Xi lanh điện 12V 200mm (700N, 15mm/s)

950gam, xi lanh khí nén, động cơ, motor, xy lanh điện Xi lanh điện 12V 200mm (700N, 15mm/s) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 570k Hàng còn 2 cái
Còn 80 cái
Dây đai GT2 6mm lõi thép - chu vi 158mm

Máy in 3D, Dây curoa 2GT, dây truyền động bánh răng, puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Dây đai GT2 6mm lõi thép - chu vi 158mm Đà Nẵng


  Hàng còn 80 cái
Còn 8 cái
Pulley GT2 80 răng - Lỗ 5mm

62gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 80 răng - Lỗ 5mm Đà Nẵng


  Hàng còn 8 cái
Còn 4 cái
Pulley GT2 60 răng - Lỗ 14mm

40gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 60 răng - Lỗ 14mm Đà Nẵng


  Hàng còn 4 cái
Còn 113 cái
Dây đai GT2 6mm lõi thép - chu vi 280mm

Máy in 3D, Dây curoa 2GT, dây truyền động bánh răng, puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Dây đai GT2 6mm lõi thép - chu vi 280mm Đà Nẵng


  Hàng còn 113 cái
Còn 207 cái
Dây đai GT2 6mm lõi thép - chu vi 200mm

Máy in 3D, Dây curoa 2GT, dây truyền động bánh răng, puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Dây đai GT2 6mm lõi thép - chu vi 200mm Đà Nẵng


  Hàng còn 207 cái
Còn 18 cái
Con lăn GT2 không răng - Lỗ 3mm

16 tooth inner hole 3 without teeth, Máy in 3D, 2GT, Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Con lăn GT2 không răng - Lỗ 3mm Đà Nẵng


  Hàng còn 18 cái
Còn 7 cái
Pulley GT2 60 răng - Lỗ 12mm

40gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 60 răng - Lỗ 12mm Đà Nẵng


  Hàng còn 7 cái
Còn 33 cái
Pulley GT2 40 răng - Lỗ 5mm

18gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 40 răng - Lỗ 5mm Đà Nẵng


  Hàng còn 33 cái
Còn 46 cái
Pulley GT2 40 răng - Lỗ 8mm

18gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 40 răng - Lỗ 8mm Đà Nẵng


  Hàng còn 46 cái
Còn 10 cái
Pulley GT2 40 răng - Lỗ 6.35mm

18gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 40 răng - Lỗ 6.35mm Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 58 cái
Con lăn GT2 20 răng - Lỗ 3mm

Máy in 3D, 2GT, Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Con lăn GT2 20 răng - Lỗ 3mm Đà Nẵng


  Hàng còn 58 cái
Còn 0 cái
Pulley GT2 80 răng - Lỗ 8mm

73gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 80 răng - Lỗ 8mm Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 26 cái
Pulley GT2 60 răng - Lỗ 10mm

40gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 60 răng - Lỗ 10mm Đà Nẵng


  Hàng còn 26 cái
Còn 2 cái
Pulley GT2 80 răng - Lỗ 10mm

70gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 80 răng - Lỗ 10mm Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn 6 cái
Pulley GT2 80 răng - Lỗ 12mm

70gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 80 răng - Lỗ 12mm Đà Nẵng


  Hàng còn 6 cái
Còn 3 cái
Xi lanh điện 12V 200mm (300N, 30mm/s)

950gam, xi lanh khí nén, động cơ, motor, xy lanh điện Xi lanh điện 12V 200mm (300N, 30mm/s) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 570k Hàng còn 3 cái
Còn 5 cái
Xi lanh điện 12V 200mm (180N, 50mm/s)

950gam, xi lanh khí nén, động cơ, motor, xy lanh điện Xi lanh điện 12V 200mm (180N, 50mm/s) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 570k Hàng còn 5 cái
Còn 50 cái
Pulley GT2 48 răng - Lỗ 6.35mm

Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 48 răng - Lỗ 6.35mm Đà Nẵng


  Hàng còn 50 cái
Còn 30 cái
Pulley GT2 60 răng - Lỗ 6.35mm

40gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 60 răng - Lỗ 6.35mm Đà Nẵng


  Hàng còn 30 cái
Còn 106 cái
Dây đai GT2 6mm lõi thép - chu vi 400mm

Máy in 3D, Dây curoa 2GT, dây truyền động bánh răng, puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Dây đai GT2 6mm lõi thép - chu vi 400mm Đà Nẵng


  Hàng còn 106 cái
Còn 32 cái
Pulley GT2 60 răng - Lỗ 8mm

40gam, Máy in 3D, 2GT Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Pulley GT2 60 răng - Lỗ 8mm Đà Nẵng


  Hàng còn 32 cái
Còn 55 cái
Dây đai GT2 6mm lõi thép - chu vi 610mm

Máy in 3D 600mm, Dây curoa 2GT, dây truyền động bánh răng, puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Dây đai GT2 6mm lõi thép - chu vi 610mm Đà Nẵng


  Hàng còn 55 cái
Còn 0 cái
Xi lanh điện 12V 300mm (500N, 20mm/s)

1210gam, xi lanh khí nén, động cơ, motor, xy lanh điện Xi lanh điện 12V 300mm (500N, 20mm/s) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 59 cái
Dây đai GT2 6mm (Dây mềm) - 1 mét

8gam, 10 meters a roll, Máy in 3D, Dây curoa 2GT, dây truyền động bánh răng, puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Dây đai GT2 6mm (Dây mềm) - 1 mét Đà Nẵng


  Hàng còn 59 cái
Còn 45 cái
Dây đai GT2 6mm (Dây cứng, lõi thép) - 1 mét

11gam, GT2-6mm (black PU steel wire) (1 meter), Máy in 3D, Dây curoa 2GT, dây truyền động bánh răng, puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Dây đai GT2 6mm (Dây cứng, lõi thép) - 1 mét Đà Nẵng


  Hàng còn 45 cái
Còn 1 cái
Dây đai GT2 6mm lõi thép - chu vi 852mm

Máy in 3D 800mm, Dây curoa 2GT, dây truyền động bánh răng, puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Dây đai GT2 6mm lõi thép - chu vi 852mm Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 5 cái
Bộ khung xe robot 2 tầng 4 động cơ (Xanh dương)

435gam, Combo khung xe 4 bánh (2 tầng), Khung xe 4WD, bộ linh kiện khung xe ba bánh, xe robot, bánh xe vàng, đế mica, vỏ mica, lốp xe Bộ khung xe robot 2 tầng 4 động cơ (Xanh dương) Đà Nẵng


  Hàng còn 5 cái
Còn 5 cái
Bộ khung xe robot 2 tầng 4 động cơ (Màu đen)

435gam, Combo khung xe 4 bánh (2 tầng), Khung xe 4WD, bộ linh kiện khung xe ba bánh, xe robot, bánh xe vàng, đế mica, vỏ mica, lốp xe Bộ khung xe robot 2 tầng 4 động cơ (Màu đen) Đà Nẵng


  Hàng còn 5 cái
Còn 5 cái
Bộ khung xe robot 2 tầng 4 động cơ (Xanh lá)

435gam, Combo khung xe 4 bánh (2 tầng), Khung xe 4WD, bộ linh kiện khung xe ba bánh, xe robot, bánh xe vàng, đế mica, vỏ mica, lốp xe Bộ khung xe robot 2 tầng 4 động cơ (Xanh lá) Đà Nẵng


  Hàng còn 5 cái
Còn 14 cái
Khung xe robot bằng nhôm (Chưa bao gồm động cơ, bánh xe)

Combo khung xe 4 bánh (2 tầng), Khung xe 4WD, bộ linh kiện khung xe ba bánh, xe robot, bánh xe vàng, đế mica, vỏ mica, lốp xe, bánh xe đa hướng mecanum, omni Khung xe robot bằng nhôm (Chưa bao gồm động cơ, bánh xe) Đà Nẵng


  Hàng còn 14 cái
Còn 1 cái
[Khung nhôm] Xe điều khiển Arduino ESP32 Bluetooth qua App điện thoại thông minh Smart Robot Car DIY Kit Dabble

Arduino Uno R3 ESP8266 HC-05 HC05, Combo khung xe 4 bánh (2 tầng), Khung xe 4WD, bộ linh kiện khung xe ba bánh, xe robot, bánh xe vàng, đế mica, vỏ mica, lốp xe [Khung nhôm] Xe điều khiển Arduino ESP32 Bluetooth qua App điện thoại thông minh Smart Robot Car DIY Kit Dabble Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 5 cái
Bộ khung xe robot 2 tầng 4 động cơ (Màu đỏ)

435gam, Combo khung xe 4 bánh (2 tầng), Khung xe 4WD, bộ linh kiện khung xe ba bánh, xe robot, bánh xe vàng, đế mica, vỏ mica, lốp xe Bộ khung xe robot 2 tầng 4 động cơ (Màu đỏ) Đà Nẵng


  Hàng còn 5 cái
Còn 1 cái
Xe điều khiển Arduino ESP32 Bluetooth qua App điện thoại thông minh Smart Robot Car DIY Kit Dabble

Arduino Uno R3 ESP8266 HC-05 HC05, Combo khung xe 4 bánh (2 tầng), Khung xe 4WD, bộ linh kiện khung xe ba bánh, xe robot, bánh xe vàng, đế mica, vỏ mica, lốp xe Xe điều khiển Arduino ESP32 Bluetooth qua App điện thoại thông minh Smart Robot Car DIY Kit Dabble Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 17 cái
Bộ khung xe robot 2 tầng 4 động cơ (Trong suốt)

435gam, Combo khung xe 4 bánh (2 tầng), Khung xe 4WD, bộ linh kiện khung xe ba bánh, xe robot, bánh xe vàng, đế mica, vỏ mica, lốp xe Bộ khung xe robot 2 tầng 4 động cơ (Trong suốt) Đà Nẵng


  Hàng còn 17 cái
Còn 7 cái
Khung xe Robot Tròn 2 Tầng (4 Bánh xe, 2 Động cơ)

300gam, Combo khung xe 3 bánh (2 tầng), Khung xe 2WD, bộ linh kiện khung xe ba bánh, xe robot, bánh xe vàng, đế mica, vỏ mica, lốp xe Khung xe Robot Tròn 2 Tầng (4 Bánh xe, 2 Động cơ) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 95k Hàng còn 7 cái
Còn 53 cái
Khung xe Robot 3 bánh 2 động cơ

250gam, Combo khung xe 3 bánh (1 tầng), Khung xe 2WD, bộ linh kiện khung xe ba bánh, xe robot, bánh xe vàng, đế mica, vỏ mica, lốp xe Khung xe Robot 3 bánh 2 động cơ Đà Nẵng


  Hàng còn 53 cái
Còn 4 cái
Khung Xe Robot 3 Bánh 2 Động Cơ Bằng Nhôm (Xanh dương)

300gam, Combo khung xe 3 bánh (1 tầng), Khung xe 2WD, bộ linh kiện khung xe ba bánh, xe robot, bánh xe vàng, đế mica, vỏ mica, lốp xe Khung Xe Robot 3 Bánh 2 Động Cơ Bằng Nhôm (Xanh dương) Đà Nẵng


  Hàng còn 4 cái
Còn 5 cái
Combo xe tank bằng nhôm TP101 (Kèm động cơ giảm tốc)

570gam, Khung xe TP101, bộ linh kiện khung xe ba bánh, xe robot, bánh xe vàng, đế mica, vỏ mica, lốp xe, motor, động cơ giảm tốc Combo xe tank bằng nhôm TP101 (Kèm động cơ giảm tốc) Đà Nẵng


  Hàng còn 5 cái
Còn 2 cái
Combo làm động cơ tàu ngầm ROV 200W (Chưa bao gồm ESC điều khiển động cơ brushless)

210gam, Motor ROV Combo làm động cơ tàu ngầm ROV 200W (Chưa bao gồm ESC điều khiển động cơ brushless) Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn 1 cái
Combo làm động cơ tàu ngầm ROV 300W (Đã bao gồm ESC điều khiển động cơ brushless)

Motor ROV Combo làm động cơ tàu ngầm ROV 300W (Đã bao gồm ESC điều khiển động cơ brushless) Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 5 cái
Động cơ giảm tốc 775 12V 360RPM (Trục 8mm)

492gam, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, động cơ servo, động cơ 775, motor 775 Động cơ giảm tốc 775 12V 360RPM (Trục 8mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 5 cái
Còn 3 cái
Động cơ giảm tốc 775 12V 235RPM Bánh răng hành tinh (Trục 8mm)

742gam, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, động cơ servo, động cơ 775, motor 775 Động cơ giảm tốc 775 12V 235RPM Bánh răng hành tinh (Trục 8mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 3 cái
Còn 7 cái
Động cơ giảm tốc 775 kèm encoder 12-24V 42RPM (Trục 10mm)

910gam, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, động cơ servo, động cơ 775, motor 775 Động cơ giảm tốc 775 kèm encoder 12-24V 42RPM (Trục 10mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 7 cái
Còn 0 cái
Camera tàu ngầm ROV Analog 5V (chống nước 30 mét)

Camera tàu ngầm ROV Analog 5V (chống nước 30 mét) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 5 cái
Chân vịt động cơ tàu ngầm ROV

Motor ROV - Cánh quạt Chân vịt động cơ tàu ngầm ROV Đà Nẵng


  Hàng còn 5 cái
Còn 103 cái
Động cơ giảm tốc 12V 740RPM GB37 - Tháo máy (Trục 6mm)

200gam, JGB37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V Động cơ giảm tốc 12V 740RPM GB37 - Tháo máy (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 103 cái
Còn 153 cái
Động cơ giảm tốc 24V 20RPM GB37 (Trục 6mm)

200gam, JGB37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V Động cơ giảm tốc 24V 20RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 153 cái
Còn 0 cái
Động cơ giảm tốc 12V 66RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V Động cơ giảm tốc 12V 66RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 10 cái
Động cơ giảm tốc 12V 100RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V Động cơ giảm tốc 12V 100RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 10 cái
Động cơ giảm tốc 12V 200RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V Động cơ giảm tốc 12V 200RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 10 cái
Động cơ giảm tốc 12V 960RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V Động cơ giảm tốc 12V 960RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 0 cái
Động cơ giảm tốc 12V 22RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V Động cơ giảm tốc 12V 22RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 101 cái
Động cơ giảm tốc 12V 1000RPM GB37 (Trục 6mm)

200gam, JGB37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V Động cơ giảm tốc 12V 1000RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 101 cái
Còn 0 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 1000RPM GA37 (Trục 6mm)

150gam, JGA37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, động cơ servo Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 1000RPM GA37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 16 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 110RPM GA37 (Trục 6mm)

150gam, JGA37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, động cơ servo Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 110RPM GA37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 16 cái
Còn 9 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 60RPM GA37 (Trục 6mm)

150gam, JGA37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, động cơ servo Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 60RPM GA37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 9 cái
Còn 3 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 37RPM GA37 (Trục 6mm)

150gam, JGA37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, động cơ servo Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 37RPM GA37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 3 cái
Còn 11 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 178RPM GA37 (Trục 6mm)

150gam, JGA37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, động cơ servo Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 178RPM GA37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 11 cái
Còn 15 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 333RPM GA37 (Trục 6mm)

150gam, JGA37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, động cơ servo Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 333RPM GA37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 15 cái
Còn 2032 cái
Ốc nhôm định hình 20x20 (Lỗ ren M5)

1gam, Con trượt nhôm định hình, Con tán, đai ốc tán, máy in 3D Ốc nhôm định hình 20x20 (Lỗ ren M5) Đà Nẵng


  Hàng còn 2032 cái
Còn 1152 cái
Ke vuông nhôm định hình 2020 (Kích thước 20x28mm)

6gam, Ke nhôm định hình, Ke góc nhôm định hình, máy in 3D 20x20 30x30 Ke vuông nhôm định hình 2020 (Kích thước 20x28mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 1152 cái
Còn 102 cái
Con trượt tròn LM6UU 6*12*19 (Trục 6mm)

7gam, Ổ bi trượt máy in 3D, Vòng bi trượt , con lăn, ổ lăn Con trượt tròn LM6UU 6*12*19 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 102 cái
Còn 2 cái
Con trượt tròn LM12UU 12*21*30 (Trục 12mm)

28gam, Ổ bi trượt máy in 3D, Vòng bi trượt , con lăn, ổ lăn Con trượt tròn LM12UU 12*21*30 (Trục 12mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn 2 cái
Con trượt tròn LMK8UU 8*15*24 (Trục 8mm)

28gam, Ổ bi trượt máy in 3D, Vòng bi trượt , con lăn, ổ lăn Con trượt tròn LMK8UU 8*15*24 (Trục 8mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn 35 cái
Con trượt tròn LMK10UU 10*19*29 (Trục 10mm)

46gam, Ổ bi trượt máy in 3D, Vòng bi trượt , con lăn, ổ lăn Con trượt tròn LMK10UU 10*19*29 (Trục 10mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 35 cái
Còn 3 cái
Con trượt tròn LMK12UU 12*21*30 (Trục 12mm)

50gam, Ổ bi trượt máy in 3D, Vòng bi trượt , con lăn, ổ lăn Con trượt tròn LMK12UU 12*21*30 (Trục 12mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 3 cái
Còn 200 cái
Con trượt tròn LM8UU 8*15*24 (Trục 8mm)

14gam, Ổ bi trượt máy in 3D, Vòng bi trượt , con lăn, ổ lăn Con trượt tròn LM8UU 8*15*24 (Trục 8mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 200 cái
Còn 0 cái
Con trượt tròn LM10UU 10*19*29 (Trục 10mm)

25gam, Ổ bi trượt máy in 3D, Vòng bi trượt , con lăn, ổ lăn Con trượt tròn LM10UU 10*19*29 (Trục 10mm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 159 cái
Con lăn nhôm định hình VSLOT OPENBUILDS lỗ 5mm - Phi 24mm (V-SLOT)

13gam, Vslot, Big wheel (inner hole 5mm), Bánh xe, con trượt, ổ bi, vòng bi, máy in 3D, Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Con lăn nhôm định hình VSLOT OPENBUILDS lỗ 5mm - Phi 24mm (V-SLOT) Đà Nẵng


  Hàng còn 159 cái
Còn 70 cái
Khớp nối trục cứng 5-5mm

8gam, Máy in 3D, nối trục mềm, khớp nối cứng, khớp nối mềm Khớp nối trục cứng 5-5mm Đà Nẵng


  Hàng còn 70 cái
Còn 1 cái
Khớp nối trục cứng 2.3-3.17mm

Máy in 3D, nối trục mềm, khớp nối cứng, khớp nối mềm Khớp nối trục cứng 2.3-3.17mm Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 67 cái
Khớp nối trục cứng 5-6mm

Máy in 3D, nối trục mềm, khớp nối cứng, khớp nối mềm Khớp nối trục cứng 5-6mm Đà Nẵng


  Hàng còn 67 cái
Còn 21 cái
Khớp nối trục cứng 5-5mm

Máy in 3D, nối trục mềm, khớp nối cứng, khớp nối mềm Khớp nối trục cứng 5-5mm Đà Nẵng


  Hàng còn 21 cái
Còn 159 cái
Khớp nối trục cứng 5-8mm

8gam, Máy in 3D, nối trục mềm, khớp nối cứng, khớp nối mềm, 5x8, 8x5, 8-5 Khớp nối trục cứng 5-8mm Đà Nẵng


  Hàng còn 159 cái
Còn 19 cái
Khớp nối trục cứng 6-6mm

Máy in 3D, nối trục mềm, khớp nối cứng, khớp nối mềm Khớp nối trục cứng 6-6mm Đà Nẵng


  Hàng còn 19 cái
Còn 18 cái
Khớp nối trục cứng 2-3mm

Máy in 3D, nối trục mềm, khớp nối cứng, khớp nối mềm Khớp nối trục cứng 2-3mm Đà Nẵng


  Hàng còn 18 cái
Còn 6 cái
Khớp nối trục mềm 6-8

Máy in 3D, Trục nối mềm, Nối trục mềm 8x6, 6*8, 8*6, 6x8, 8x6, 8-6 Khớp nối trục mềm 6-8 Đà Nẵng


  Hàng còn 6 cái
Còn 11 cái
Khớp nối trục mềm 6-6

Máy in 3D, Trục nối mềm, Nối trục mềm 6x6, 6*6, 6*6, 6x6, 6x6, 6-6 Khớp nối trục mềm 6-6 Đà Nẵng


  Hàng còn 11 cái
Còn 89 cái
Khớp nối trục mềm 5-8

Máy in 3D, Trục nối mềm, Nối trục mềm 8x5, 5*8, 8*5, 5x8, 8x5 Khớp nối trục mềm 5-8 Đà Nẵng


  Hàng còn 89 cái
Còn 15 cái
Khớp nối trục mềm 5-6

Máy in 3D, Trục nối mềm, Nối trục mềm 5x6, 6*5, 5*6, 6x5, 5x6, 5-6 Khớp nối trục mềm 5-6 Đà Nẵng


  Hàng còn 15 cái
Còn 49 cái
Khớp nối trục cứng 4-5mm

Máy in 3D, nối trục mềm, khớp nối cứng, khớp nối mềm Khớp nối trục cứng 4-5mm Đà Nẵng


  Hàng còn 49 cái
Còn 39 cái
Ốc vít me 8mm (bằng đồng)

12gam, trục vít me, Máy in 3D, Vitme, trục ren, trục trượt m8, ốc đồng Ốc vít me 8mm (bằng đồng) Đà Nẵng


  Hàng còn 39 cái
Còn 32 cái
Trục vít me T8 100mm (Kèm ốc đồng)

42g (30gam+12gam), Máy in 3D, Vitme, trục ren, trục trượt m8 Trục vít me T8 100mm (Kèm ốc đồng) Đà Nẵng


  Hàng còn 32 cái
Còn 29 cái
Trục vít me T8 150mm (Kèm ốc đồng)

57g (45gam+12gam), Máy in 3D, Vitme, trục ren, trục trượt m8 Trục vít me T8 150mm (Kèm ốc đồng) Đà Nẵng


  Hàng còn 29 cái
Còn 2 cái
Trục vít me T8 250mm (Kèm ốc đồng)

87g (75gam+12gam), Máy in 3D, Vitme, trục ren, trục trượt m8 Trục vít me T8 250mm (Kèm ốc đồng) Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn 23 cái
Trục vít me T8 200mm (Kèm ốc đồng)

72g (60gam+12gam), Máy in 3D, Vitme, trục ren, trục trượt m8 Trục vít me T8 200mm (Kèm ốc đồng) Đà Nẵng


  Hàng còn 23 cái
Còn 601 cái
Trục inox tròn đặc 5mm (Dài 0.5 mét)

75gam, Trục 5mm, trục trượt, ray trượt, thanh trượt tròn Trục inox tròn đặc 5mm (Dài 0.5 mét) Đà Nẵng


  Hàng còn 601 cái
Còn 16 cái
Trục vít me T8 300mm (Kèm ốc đồng)

100g (90gam+12gam), Máy in 3D, Vitme, trục ren, trục trượt m8 Trục vít me T8 300mm (Kèm ốc đồng) Đà Nẵng


  Hàng còn 16 cái
Còn 15 cái
Trục vít me T8 400mm (Kèm ốc đồng)

132g (120gam+12gam), Máy in 3D, Vitme, trục ren, trục trượt m8 Trục vít me T8 400mm (Kèm ốc đồng) Đà Nẵng


  Hàng còn 15 cái
Còn 163 cái
Trục inox tròn đặc 6mm (Dài 0.5 mét)

110gam, Trục 6mm, trục trượt, ray trượt, thanh trượt tròn Trục inox tròn đặc 6mm (Dài 0.5 mét) Đà Nẵng


  Hàng còn 163 cái
Còn 451 cái
Trục inox tròn đặc 8mm (Dài 0.5 mét)

180gam, Trục 8mm, trục trượt, ray trượt, thanh trượt tròn Trục inox tròn đặc 8mm (Dài 0.5 mét) Đà Nẵng


  Hàng còn 451 cái
Còn 36 cái
Trục vít me T8 500mm (Kèm ốc đồng)

162g (150gam+12gam), Máy in 3D, Vitme, trục ren, trục trượt m8 Trục vít me T8 500mm (Kèm ốc đồng) Đà Nẵng


  Hàng còn 36 cái
Còn 390 cái
Trục inox tròn đặc 10mm (Dài 0.5 mét)

295gam, Trục 10mm, trục trượt, ray trượt, thanh trượt tròn Trục inox tròn đặc 10mm (Dài 0.5 mét) Đà Nẵng


  Hàng còn 390 cái
Còn 141 cái
Trục inox tròn đặc 12mm (Dài 0.5 mét)

440gam, Trục 12mm, trục trượt, ray trượt, thanh trượt tròn Trục inox tròn đặc 12mm (Dài 0.5 mét) Đà Nẵng


  Hàng còn 141 cái
Còn 101 cái
Trục inox tròn đặc 8mm (Dài 1 mét)

360gam, Trục 8mm, trục trượt, ray trượt, thanh trượt tròn Trục inox tròn đặc 8mm (Dài 1 mét) Đà Nẵng


  Hàng còn 101 cái
Còn 34 cái
Nhôm định hình 20x20 (1 mét)

430gam 1 mét, Máy in 3D 2020 Nhôm định hình 20x20 (1 mét) Đà Nẵng


  Hàng còn 34 cái
Còn 33 cái
Nhôm định hình 20x40

Máy in 3D Nhôm định hình 20x40 Đà Nẵng


  Hàng còn 33 cái
Còn 53 cái
Trục inox tròn đặc 10mm (Dài 1 mét)

590gam, Trục 10mm, trục trượt, ray trượt, thanh trượt tròn Trục inox tròn đặc 10mm (Dài 1 mét) Đà Nẵng


  Hàng còn 53 cái
Còn 39 cái
Trục inox tròn đặc 12mm (Dài 1 mét)

880gam, Trục 12mm, trục trượt, ray trượt, thanh trượt tròn Trục inox tròn đặc 12mm (Dài 1 mét) Đà Nẵng


  Hàng còn 39 cái
Còn 36 cái
Nhôm định hình 20x20 VSLOT (1 mét)

Máy in 3D nhôm định hình 2020 OPENBUILDS Nhôm định hình 20x20 VSLOT (1 mét) Đà Nẵng


  Hàng còn 36 cái
Còn 21 cái
Module CNC Shield Arduino Uno R3 A4988

32gam, Máy in 3D, máy cnc, điều khiển động cơ bước A4988, A4998 Module CNC Shield Arduino Uno R3 A4988 Đà Nẵng


  Hàng còn 21 cái
Còn 168 cái
Đế gá động cơ GA37, GB37

30gam, JGB37, GA37, Giá đỡ động cơ, Đế động cơ, Gá động cơ, Động cơ giảm tốc, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc Đế gá động cơ GA37, GB37 Đà Nẵng


  Hàng còn 168 cái
Còn 56 cái
Đế gá động cơ 775

103gam, Giá đỡ động cơ, Đế động cơ, Gá động cơ, Động cơ giảm tốc, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc Đế gá động cơ 775 Đà Nẵng


  Hàng còn 56 cái
Còn 5 cái
Băng tải PVC xanh lá 10cm, chu vi 100cm

Dây đai băng chuyền, ròng rọc mô hình pulley puli puly Băng tải PVC xanh lá 10cm, chu vi 100cm Đà Nẵng


  Hàng còn 5 cái
Còn 13 cái
Băng tải PVC xanh lá 10cm, chu vi 150cm

Dài 75cm, chu vi 150cm, dây đai băng chuyền, ròng rọc mô hình pulley puli puly Băng tải PVC xanh lá 10cm, chu vi 150cm Đà Nẵng


  Hàng còn 13 cái
Còn 32 cái
Gối đỡ vòng bi KP001 thẳng đứng - Trục 12mm

54gam Changzhou, KP01, KP-001, ổ bi, vòng bi, vòng lăn, ổ lăn Gối đỡ vòng bi KP001 thẳng đứng - Trục 12mm Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 15k Hàng còn 32 cái
Còn 35 cái
Bánh xe 85mm khớp lục giác 12mm

56gam, Lốp xe Bánh xe 85mm khớp lục giác 12mm Đà Nẵng


  Hàng còn 35 cái
Còn 93 cái
Bánh xe V2 65mm khớp lục giác 12mm

35gam, Lốp xe Bánh xe V2 65mm khớp lục giác 12mm Đà Nẵng


  Hàng còn 93 cái
Còn 1665 cái
Bu lông M5 lục giác inox (8mm)

2.5gam đầu trụ, 2gam đầu dù, Ốc nhôm định hình 20x20 2020, Vít m5, ốc m5 Bu lông M5 lục giác inox (8mm) Đà Nẵng


50 cái trở lên giá 1.5k Hàng còn 1665 cái
Còn 19 cái
Gối đỡ vòng bi KP000 thẳng đứng - Trục 10mm

46gam Changzhou, KP00, KP-000, ổ bi, vòng bi, vòng lăn, ổ lăn Gối đỡ vòng bi KP000 thẳng đứng - Trục 10mm Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 14k Hàng còn 19 cái
Còn 425 cái
Gối đỡ vòng bi KP08 thẳng đứng - Trục 8mm

26gam Changzhou, Mingwu 35gam, KP-08, ổ bi, vòng bi, vòng lăn, ổ lăn Gối đỡ vòng bi KP08 thẳng đứng - Trục 8mm Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 11k Hàng còn 425 cái
Còn 98 cái
Bánh xe trắng 65mm (Dùng cho động cơ TT)

25gam, Lốp xe, động cơ vàng Bánh xe trắng 65mm (Dùng cho động cơ TT) Đà Nẵng


  Hàng còn 98 cái
Còn 24 cái
Con trượt tròn SCS12UU (Trục 12mm)

88gam, Ổ bi trượt máy in 3D, Vòng bi trượt , con lăn, ổ lăn LM12UU, SC12UU, trục inox, con trượt Con trượt tròn SCS12UU (Trục 12mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 24 cái
Còn 69 cái
Bánh xe mắt trâu nhựa W420

17.5gam, Bánh xe đa hướng mini W420, 3PI-N20, lốp xe Bánh xe mắt trâu nhựa W420 Đà Nẵng


  Hàng còn 69 cái
Còn 123 cái
Gối đỡ trục tròn 8mm SHF8 nằm ngang (Kẹp trục 8mm)

17gam, Máy in 3D, trục inox, giá đỡ ổ bi, ổ lăn, trục trượt, bi trượt, ray trượt Gối đỡ trục tròn 8mm SHF8 nằm ngang (Kẹp trục 8mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 123 cái
Còn 80 cái
Bánh xe mắt trâu (sắt)

37.2gam, Bánh xe đa hướng mini W420, 3PI-N20, lốp xe Bánh xe mắt trâu (sắt) Đà Nẵng


  Hàng còn 80 cái
Còn 9 cái
Con trượt tròn dài SCS10LUU (Trục 10mm) - Dài 67mm

150gam, Ổ bi trượt máy in 3D, Vòng bi trượt , con lăn, ổ lăn LM8UU, trục inox, con trượt Con trượt tròn dài SCS10LUU (Trục 10mm) - Dài 67mm Đà Nẵng


  Hàng còn 9 cái
Còn 13 cái
Con trượt tròn dài SCS8LUU (Trục 8mm) - Dài 58mm

92gam, Ổ bi trượt máy in 3D, Vòng bi trượt , con lăn, ổ lăn LM8UU, trục inox, con trượt Con trượt tròn dài SCS8LUU (Trục 8mm) - Dài 58mm Đà Nẵng


  Hàng còn 13 cái
Còn 7 cái
Gối đỡ trục tròn 12mm SHF12 nằm ngang (Kẹp trục 12mm)

22gam, Máy in 3D, trục inox, giá đỡ ổ bi, ổ lăn, trục trượt, bi trượt, ray trượt Gối đỡ trục tròn 12mm SHF12 nằm ngang (Kẹp trục 12mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 7 cái
Còn 127 cái
Gối đỡ trục tròn 10mm SHF10 nằm ngang (Kẹp trục 10mm)

16gam, Máy in 3D, trục inox, giá đỡ ổ bi, ổ lăn, trục trượt, bi trượt, ray trượt Gối đỡ trục tròn 10mm SHF10 nằm ngang (Kẹp trục 10mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 127 cái
Còn 5 cái
Con trượt tròn dài SCS12LUU (Trục 12mm) - Dài 70mm

175gam, Ổ bi trượt máy in 3D, Vòng bi trượt , con lăn, ổ lăn LM8UU, trục inox, con trượt Con trượt tròn dài SCS12LUU (Trục 12mm) - Dài 70mm Đà Nẵng


  Hàng còn 5 cái
Còn 0 cái
Ray trượt vuông 400mm (12mm)

MGN12, MGN12H, Trục trượt, thanh trượt, con trượt, ổ bi, ổ lăn, máy in 3D Ray trượt vuông 400mm (12mm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 110 cái
Bánh xe vàng 41mm (Dùng cho động cơ TT)

Lốp xe 410, bánh xe nhỏ, bánh xe mini Bánh xe vàng 41mm (Dùng cho động cơ TT) Đà Nẵng


  Hàng còn 110 cái
Còn 146 cái
Cánh quạt 4 lá (Đường kính 8cm) - Trục 2mm

Flycam, motor, động cơ Cánh quạt 4 lá (Đường kính 8cm) - Trục 2mm Đà Nẵng


  Hàng còn 146 cái
Còn 8 cái
Động cơ giảm tốc 24V 600RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 24V Động cơ giảm tốc 24V 600RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 8 cái
Còn 10 cái
Động cơ giảm tốc 24V 200RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 24V Động cơ giảm tốc 24V 200RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 10 cái
Động cơ giảm tốc 24V 100RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 24V Động cơ giảm tốc 24V 100RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 32 cái
Cánh quạt 3 lá (Đường kính 5cm) - Trục 2mm

Flycam, motor, động cơ Cánh quạt 3 lá (Đường kính 5cm) - Trục 2mm Đà Nẵng


  Hàng còn 32 cái
Còn 57 cái
Cánh quạt 3 lá (Đường kính 8cm) - Trục 2mm

Flycam, motor, động cơ Cánh quạt 3 lá (Đường kính 8cm) - Trục 2mm Đà Nẵng


  Hàng còn 57 cái
Còn 60 cái
Gối đỡ trục tròn 16mm SHF16 nằm ngang (Kẹp trục 16mm)

28gam, Máy in 3D, trục inox, giá đỡ ổ bi, ổ lăn, trục trượt, bi trượt, ray trượt Gối đỡ trục tròn 16mm SHF16 nằm ngang (Kẹp trục 16mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 60 cái
Còn 10 cái
Khớp nối bánh xe Omni Wheel 58mm - Trục 8mm

Lốp xe, bánh xe đa hướng mecanum Khớp nối bánh xe Omni Wheel 58mm - Trục 8mm Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 46 cái
Khớp lục giác gắn bánh xe (lỗ 8mm)

12.5gam chưa bao gồm vít Khớp lục giác gắn bánh xe (lỗ 8mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 46 cái
Còn 19 cái
Bánh xe mắt trâu mini 3Pi N20

Bánh xe đa hướng mini W420, 3PI-N20, lốp xe Bánh xe mắt trâu mini 3Pi N20 Đà Nẵng


  Hàng còn 19 cái
Còn 85 cái
Gối đỡ trục tròn 8mm SK8 thẳng đứng (Kẹp trục 8mm)

25gam, Máy in 3D, trục inox, giá đỡ ổ bi, ổ lăn, trục trượt, bi trượt, ray trượt Gối đỡ trục tròn 8mm SK8 thẳng đứng (Kẹp trục 8mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 85 cái
Còn 60 cái
Bánh xe đa hướng 38x32x33mm

32gam, Bánh xe mắt trâu, bánh xe tự lựa, bánh xe tự lượng, lốp xe Bánh xe đa hướng 38x32x33mm Đà Nẵng


  Hàng còn 60 cái
Còn 309 cái
Bánh xe vàng 66mm (Dùng cho động cơ TT)

quy đổi 40gam, nặng 30gam, , Lốp xe, động cơ vàng Bánh xe vàng 66mm (Dùng cho động cơ TT) Đà Nẵng


  Hàng còn 309 cái
Còn 10 cái
Động cơ phản lực mini 3.7V làm máy bay mô hình (Kèm cánh quạt 75mm)

720 motor + 75MM AB propeller 1 pair, Flycam, motor, cánh quạt N50 Động cơ phản lực mini 3.7V làm máy bay mô hình (Kèm cánh quạt 75mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 122 cái
Bánh xe mini 43mm (GA12-N20)

Bánh xe vàng, lốp xe Bánh xe mini 43mm (GA12-N20) Đà Nẵng


  Hàng còn 122 cái
Còn 36 cái
Gối đỡ trục tròn 16mm SK16 thẳng đứng (Kẹp trục 16mm)

47gam, Máy in 3D, trục inox, giá đỡ ổ bi, ổ lăn, trục trượt, bi trượt, ray trượt Gối đỡ trục tròn 16mm SK16 thẳng đứng (Kẹp trục 16mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 36 cái
Còn 14 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 530RPM GA37 (Trục 6mm)

150gam, JGA37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, động cơ servo Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 530RPM GA37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 14 cái
Còn 2 cái
Camera Foxeer Night Woft

Camera FPV Camera Foxeer Night Woft Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn 7 cái
Dây đai tròn 6mm (Dây curoa PU)

35gam, Dây đai GT2, dây curoa, dây cu roa Dây đai tròn 6mm (Dây curoa PU) Đà Nẵng


  Hàng còn 7 cái
Còn 13 cái
Con trượt tròn SCS10UU (Trục 10mm)

77gam, Ổ bi trượt máy in 3D, Vòng bi trượt , con lăn, ổ lăn LM10UU, SC10UU, trục inox, con trượt Con trượt tròn SCS10UU (Trục 10mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 13 cái
Còn 332 cái
Vòng bi 625zz (5x16x5)

4.8gam, D1xD2xB Vòng bi, con lăn, con trượt, máy in 3D, ổ bi Vòng bi 625zz (5x16x5) Đà Nẵng


5 cái trở lên giá 5k Hàng còn 332 cái
Còn 61 cái
Vòng bi 623zz (3x10x4)

1.6gam, D1xD2xB Vòng bi, con lăn, con trượt, máy in 3D, ổ bi Vòng bi 623zz (3x10x4) Đà Nẵng


5 cái trở lên giá 5k Hàng còn 61 cái
Còn 13 cái
Bánh xe đa hướng Omni Wheel 58mm

50gam, Lốp xe, bánh xe đa hướng mecanum Bánh xe đa hướng Omni Wheel 58mm Đà Nẵng


  Hàng còn 13 cái
Còn 117 cái
Khớp nối trục cứng 6-8mm

8gam, Máy in 3D, nối trục mềm, khớp nối cứng, khớp nối mềm, 6x8, 8x6, 8-6 Khớp nối trục cứng 6-8mm Đà Nẵng


  Hàng còn 117 cái
Còn 109 cái
Vòng bi 624zz (4x13x5)

3.2gam, D1xD2xB Vòng bi, con lăn, con trượt, máy in 3D, ổ bi Vòng bi 624zz (4x13x5) Đà Nẵng


5 cái trở lên giá 5k Hàng còn 109 cái
Còn 6 cái
Khớp nối bánh xe Omni Wheel 58mm - Trục 4mm

Lốp xe, bánh xe đa hướng mecanum Khớp nối bánh xe Omni Wheel 58mm - Trục 4mm Đà Nẵng


  Hàng còn 6 cái
Còn 7 cái
Xích nhựa luồn dây cáp điện 10x10mm (Lỗ bên trong 10x10mm) - Dài 1 mét

150gam, Xích luồn cáp, Máng cáp điện, dây ruột gà, luồn cáp điện, xích cáp, máng dây điện, luồn dây điện Xích nhựa luồn dây cáp điện 10x10mm (Lỗ bên trong 10x10mm) - Dài 1 mét Đà Nẵng


  Hàng còn 7 cái
Còn 26 cái
Động cơ giảm tốc 12V 600RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V Động cơ giảm tốc 12V 600RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 26 cái
Còn 94 cái
Gối đỡ vòng bi KFL000 nằm ngang - 10mm

39gam, KFL-00, ổ bi, vòng bi, vòng lăn, ổ lăn Gối đỡ vòng bi KFL000 nằm ngang - 10mm Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 14k Hàng còn 94 cái
Còn 1 cái
Vòng bi có gờ F623ZZ - 3x10x4

D1xD2xB, Vòng bi, con lăn, con trượt, máy in 3D, ổ bi Vòng bi có gờ F623ZZ - 3x10x4 Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 6 cái
Khớp nối bánh xe Omni Wheel 58mm - Trục 6mm

Lốp xe, bánh xe đa hướng mecanum Khớp nối bánh xe Omni Wheel 58mm - Trục 6mm Đà Nẵng


  Hàng còn 6 cái
Còn 78 cái
Vòng bi 635zz (5x19x6)

8.5gam, D1xD2xB Vòng bi, con lăn, con trượt, máy in 3D, ổ bi Vòng bi 635zz (5x19x6) Đà Nẵng


5 cái trở lên giá 6k Hàng còn 78 cái
Còn 16 cái
Động cơ giảm tốc 24V 320RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 24V Động cơ giảm tốc 24V 320RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 16 cái
Còn 6 cái
Động cơ giảm tốc 24V 45RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 24V Động cơ giảm tốc 24V 45RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 6 cái
Còn 1 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 5V 400RPM làm xe cân bằng

Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, động cơ servo, động cơ vàng, bánh xe vàng Động cơ giảm tốc kèm encoder 5V 400RPM làm xe cân bằng Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 7 cái
Khớp nối bánh xe Omni Wheel 58mm - Trục 5mm

Lốp xe, bánh xe đa hướng mecanum Khớp nối bánh xe Omni Wheel 58mm - Trục 5mm Đà Nẵng


  Hàng còn 7 cái
Còn 27 cái
Bộ 2 Bánh xe đa hướng Mecanum 60mm

Lốp xe Bộ 2 Bánh xe đa hướng Mecanum 60mm Đà Nẵng


  Hàng còn 27 cái
Còn 99 cái
Gối đỡ vòng bi KFL08 nằm ngang - 8mm

20gam Changzhou, KFL-08, ổ bi, vòng bi, vòng lăn, ổ lăn Gối đỡ vòng bi KFL08 nằm ngang - 8mm Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 11k Hàng còn 99 cái
Còn 6 cái
Van điện từ khí nén 5/2 4V210-08 220V (1 cuộn hút)

200gam, 4V210-08 220V, Van khí nén, xi lanh khí nén Van điện từ khí nén 5/2 4V210-08 220V (1 cuộn hút) Đà Nẵng


  Hàng còn 6 cái
Còn 62 cái
Bánh xe mini 34mm (GA12-N20)

4.2gam, Bánh xe vàng, lốp xe Bánh xe mini 34mm (GA12-N20) Đà Nẵng


  Hàng còn 62 cái
Còn 89 cái
Con trượt tròn SCS8UU (Trục 8mm)

48gam, Ổ bi trượt máy in 3D, Vòng bi trượt , con lăn, ổ lăn LM8UU, SC8UU, trục inox, con trượt Con trượt tròn SCS8UU (Trục 8mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 89 cái
Còn 60 cái
Khớp nối trục cứng 8-8mm

8gam, Máy in 3D, nối trục mềm, khớp nối cứng, khớp nối mềm, 8x8, 8x8, 8-8 Khớp nối trục cứng 8-8mm Đà Nẵng


  Hàng còn 60 cái
Còn 96 cái
Gối đỡ trục tròn 10mm SK10 thẳng đứng (Kẹp trục 10mm)

25gam, Máy in 3D, trục inox, giá đỡ ổ bi, ổ lăn, trục trượt, bi trượt, ray trượt Gối đỡ trục tròn 10mm SK10 thẳng đứng (Kẹp trục 10mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 96 cái
Còn 82 cái
Vòng bi 626zz (6x19x6)

7.5gam, D1xD2xB Vòng bi, con lăn, con trượt, máy in 3D, ổ bi Vòng bi 626zz (6x19x6) Đà Nẵng


5 cái trở lên giá 5k Hàng còn 82 cái
Còn 66 cái
Dây đai tròn 4mm (Dây curoa PU)

15gam, Dây đai GT2, dây curoa, dây cu roa Dây đai tròn 4mm (Dây curoa PU) Đà Nẵng


  Hàng còn 66 cái
Còn 21 cái
Khớp nối mặt bích gắn bánh xe - Trục 6mm

Khớp nối trục động cơ truyền động Khớp nối mặt bích gắn bánh xe - Trục 6mm Đà Nẵng


  Hàng còn 21 cái
Còn 32 cái
Khớp nối mặt bích gắn bánh xe - Trục 5mm

Khớp nối trục động cơ truyền động Khớp nối mặt bích gắn bánh xe - Trục 5mm Đà Nẵng


  Hàng còn 32 cái
Còn 0 cái
Khớp nối mặt bích gắn bánh xe - Trục 4mm

Khớp nối trục động cơ truyền động Khớp nối mặt bích gắn bánh xe - Trục 4mm Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 42 cái
Khớp lục giác gắn bánh xe (lỗ 6mm)

12.5gam chưa bao gồm vít Khớp lục giác gắn bánh xe (lỗ 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 42 cái
Còn 27 cái
Động cơ giảm tốc 12V 320RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V Động cơ giảm tốc 12V 320RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 27 cái
Còn 77 cái
Cánh tay robot (Bằng mica)

210gam, BỘ CÁNH TAY ROBOT KHUNG MICA, cánh tay robot 4 bậc tự do Cánh tay robot (Bằng mica) Đà Nẵng


  Hàng còn 77 cái
Còn 64 cái
Vòng bi 608zz (8x22x7)

11gam, D1xD2xB Vòng bi, con lăn, con trượt, máy in 3D, ổ bi Vòng bi 608zz (8x22x7) Đà Nẵng


5 cái trở lên giá 6k Hàng còn 64 cái
Còn 190 cái
Vòng bi 688zz (8x16x5)

3.5gam, D1xD2xB Vòng bi, con lăn, con trượt, máy in 3D, ổ bi Vòng bi 688zz (8x16x5) Đà Nẵng


5 cái trở lên giá 6k Hàng còn 190 cái
Còn 13 cái
Bánh xe đa hướng Omni Wheel 82mm - Bằng nhôm

190gam, Lốp xe, bánh xe đa hướng mecanum Bánh xe đa hướng Omni Wheel 82mm - Bằng nhôm Đà Nẵng


  Hàng còn 13 cái
Còn 4 cái
Gối đỡ vòng bi KFL001 nằm ngang - 12mm

40gam, KFL-01, ổ bi, vòng bi, vòng lăn, ổ lăn Gối đỡ vòng bi KFL001 nằm ngang - 12mm Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 15k Hàng còn 4 cái
Còn 30 cái
Gối đỡ trục tròn 12mm SK12 thẳng đứng (Kẹp trục 12mm)

29gam, Máy in 3D, trục inox, giá đỡ ổ bi, ổ lăn, trục trượt, bi trượt, ray trượt Gối đỡ trục tròn 12mm SK12 thẳng đứng (Kẹp trục 12mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 30 cái
Còn 1 cái
Combo 4 Chân căn chỉnh nhôm định hình 30x30 (M8)

bu lông, máy in 3D, chân đế, chân tăng chỉnh, đế cao su Combo 4 Chân căn chỉnh nhôm định hình 30x30 (M8) Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 15 cái
Van điện từ khí nén 5/2 4V220-08 220V (2 cuộn hút)

300gam, 4V220-08 ordinary AC220V, Van khí nén, xi lanh khí nén Van điện từ khí nén 5/2 4V220-08 220V (2 cuộn hút) Đà Nẵng


  Hàng còn 15 cái
Còn 44 cái
Van điện từ khí nén 5/2 4V220-08 24VDC (2 cuộn hút)

300gam, 4V220-08 ordinary DC24V, Van khí nén, xi lanh khí nén Van điện từ khí nén 5/2 4V220-08 24VDC (2 cuộn hút) Đà Nẵng


  Hàng còn 44 cái
Còn 38 cái
Van điện từ khí nén 5/2 4V210-08 24VDC (1 cuộn hút)

200gam, 4V210-08 DC24V, Van khí nén, xi lanh khí nén Van điện từ khí nén 5/2 4V210-08 24VDC (1 cuộn hút) Đà Nẵng


  Hàng còn 38 cái
Còn -999 cái
Ốc nhôm định hình 30x30 (M5)

Con trượt nhôm định hình, Con tán, đai ốc tán, máy in 3D Ốc nhôm định hình 30x30 (M5) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Trục inox tròn đặc 5mm (Dài 25cm)

37gam, Trục 5mm, trục trượt, ray trượt, thanh trượt tròn Trục inox tròn đặc 5mm (Dài 25cm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Ray trượt vuông 260mm (9mm)

LML9B, Trục trượt, thanh trượt, con trượt, ổ bi, ổ lăn, máy in 3D Ray trượt vuông 260mm (9mm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 0 cái
Dây đai GT2 10mm lõi thép (1 mét)

Máy in 3D, Dây curoa 2GT, dây truyền động bánh răng, puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Dây đai GT2 10mm lõi thép (1 mét) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Khớp nối trục mềm 5-5

Máy in 3D, Trục nối mềm, Nối trục mềm 5*5, khớp nối nhôm, khớp nhôm Khớp nối trục mềm 5-5 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Nhôm định hình 30x30

Máy in 3D Nhôm định hình 30x30 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Động cơ phản lực mini 3.7V 3.5A 40.000RPM làm máy bay mô hình N50

720 motor + 75MM AB propeller 1 pair, Flycam, motor, cánh quạt Động cơ phản lực mini 3.7V 3.5A 40.000RPM làm máy bay mô hình N50 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Con lăn GT2 16 răng - Lỗ 3mm

Máy in 3D, 2GT, Puly, puli, puley, pulley, buli, buly, bu li, bu ly Con lăn GT2 16 răng - Lỗ 3mm Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Động cơ giảm tốc 12V 28RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V Động cơ giảm tốc 12V 28RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Combo 2 cánh quạt 75mm thuận nghịch làm máy bay mô hình N50

720 motor + 75MM AB propeller 1 pair, Flycam, motor, động cơ Combo 2 cánh quạt 75mm thuận nghịch làm máy bay mô hình N50 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Ke vuông nhôm định hình 30x30

Ke nhôm định hình, Ke góc nhôm định hình, máy in 3D 20x20 30x30 Ke vuông nhôm định hình 30x30 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng