× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k. Cam kết giá bán lẻ đúng với giá công bố trên website. Hoàn tiền gấp 3 lần chênh lệch.
× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 6 cái
Module nguồn cách ly 5V B0505S 1W

Mạch nguồn Mornsun, Evisun B0505S-1W B0505S1W Module nguồn cách ly 5V B0505S 1W Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Còn 22 cái
Module điều khiển tốc độ động cơ PWM DC 12-40V 10A

DCDC, DC-DC, Module PWM DC, Module điều tốc động cơ DC, Module điều khiển động cơ DC, Mạch điều tốc động cơ DC, Mạch điều khiển động cơ DC, Module PWM vô cấp, điều khiển tốc độ động cơ Module điều khiển tốc độ động cơ PWM DC 12-40V 10A Đà Nẵng


Hàng còn 22 cái
Còn 49 cái
Module điều khiển tốc độ động cơ PWM DC 0-35V 5A

DCDC, DC-DC, Module PWM DC, Module điều tốc động cơ DC, Module điều khiển động cơ DC, Mạch điều tốc động cơ DC, Mạch điều khiển động cơ DC, Module PWM vô cấp, điều khiển tốc độ động cơ Module điều khiển tốc độ động cơ PWM DC 0-35V 5A Đà Nẵng


Hàng còn 49 cái
Còn 1 cái
Module điều khiển tốc độ động cơ PWM DC 6-60V 30A (có LCD hiển thị)

DCDC, DC-DC, Module PWM DC, Module điều tốc động cơ DC, Module điều khiển động cơ DC, Mạch điều tốc động cơ DC, Mạch điều khiển động cơ DC, Module PWM vô cấp, điều khiển tốc độ động cơ Module điều khiển tốc độ động cơ PWM DC 6-60V 30A (có LCD hiển thị) Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 232 cái
Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC LM2596 đầu ra điều chỉnh 3A

12gam, MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn DC-DC giảm áp, Module ổn áp, mạch ổn áp, mạch nguồn Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC LM2596 đầu ra điều chỉnh 3A Đà Nẵng


Hàng còn 232 cái
Còn 3 cái
Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC LM7805 đầu ra 5V USB

MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn DC-DC giảm áp, Module ổn áp, mạch ổn áp, mạch nguồn L7805CV Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC LM7805 đầu ra 5V USB Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Tạm hết hàng
Module DC-DC 12V10A 120W

K241210 MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn DC-DC giảm áp, Module ổn áp, mạch ổn áp, mạch nguồn Module DC-DC 12V10A 120W Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 6 cái
Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC đầu ra 5V 5A - Loại tốt

MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn DC-DC giảm áp, Module ổn áp, mạch ổn áp, mạch nguồn, DCDC LM2596, MP1584 Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC đầu ra 5V 5A - Loại tốt Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Tạm hết hàng
Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC MP1584 đầu ra 5V 3A - Loại tốt

Module MP1584EN, MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn DC-DC giảm áp, Module ổn áp, mạch ổn áp, mạch nguồn Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC MP1584 đầu ra 5V 3A - Loại tốt Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 9 cái
Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC XL4016 đầu ra điều chỉnh 8A 250W

MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn XL-4016, XL-4006 Module DC-DC giảm áp, Module DC-DC hạ áp, module hạ áp, mạch giảm áp, mạch hạ áp, Module ổn áp, mạch ổn áp, mạch nguồn Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC XL4016 đầu ra điều chỉnh 8A 250W Đà Nẵng


Hàng còn 9 cái
Còn 19 cái
Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC 3 đầu ra 3.3V, 5V, 12V

MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn , Mạch ổn áp mạch giảm áp, Module ổn áp, mạch nguồn 3 cổng ra, 3 đầu ra AMS1117, LM1117, LM2596 Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC 3 đầu ra 3.3V, 5V, 12V Đà Nẵng


Hàng còn 19 cái
Còn 29 cái
Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC MP1584 đầu ra điều chỉnh 3A

Module MP1584EN, MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn DC-DC giảm áp, Module ổn áp, mạch ổn áp, mạch nguồn Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC MP1584 đầu ra điều chỉnh 3A Đà Nẵng


Hàng còn 29 cái
Còn 12 cái
Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC LM2596HVS đầu ra điều chỉnh 3A

MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn DC-DC giảm áp, Module ổn áp, mạch ổn áp, mạch nguồn Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC LM2596HVS đầu ra điều chỉnh 3A Đà Nẵng


Hàng còn 12 cái
Còn 50 cái
Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC MP1584 đầu ra 5V 3A

Module MP1584EN, MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn DC-DC giảm áp, Module ổn áp, mạch ổn áp, mạch nguồn Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC MP1584 đầu ra 5V 3A Đà Nẵng


Hàng còn 50 cái
Còn 84 cái
Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC AMS1117 đầu ra 3.3V 1A

MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn LM1117, LM 1117, Module DC-DC giảm áp, Module DC-DC hạ áp, module hạ áp, mạch giảm áp, mạch hạ áp, module ổn áp, mạch ổn áp, mạch nguồn Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC AMS1117 đầu ra 3.3V 1A Đà Nẵng


Hàng còn 84 cái
Còn 37 cái
Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC AMS1117 đầu ra 5V 1A

MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn LM1117, LM 1117, Module DC-DC giảm áp, Module DC-DC hạ áp, module hạ áp, mạch giảm áp, mạch hạ áp, module ổn áp, mạch ổn áp, mạch nguồn Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC AMS1117 đầu ra 5V 1A Đà Nẵng


Hàng còn 37 cái
Còn 30 cái
Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC LM2596 đầu ra điều chỉnh 3A có hiển thị

MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn DC-DC giảm áp, Module ổn áp, mạch ổn áp, mạch nguồn Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC LM2596 đầu ra điều chỉnh 3A có hiển thị Đà Nẵng


Hàng còn 30 cái
Còn 18 cái
Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC XL4015 đầu ra điều chỉnh 5A

XL4005 MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn XL-4015, XL-4005 Module DC-DC giảm áp, Module DC-DC hạ áp, module hạ áp, mạch giảm áp, mạch hạ áp, Module ổn áp, mạch ổn áp, mạch nguồn Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC XL4015 đầu ra điều chỉnh 5A Đà Nẵng


Hàng còn 18 cái
Còn 17 cái
Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC đầu ra 5V 3A USB

5V3A, MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn, Module DC-DC giảm áp, Module DC-DC hạ áp, module hạ áp, mạch giảm áp, mạch hạ áp, Module ổn áp, mạch ổn áp, mạch nguồn Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC đầu ra 5V 3A USB Đà Nẵng


Hàng còn 17 cái
Còn 8 cái
Mạch sạc điện thoại 5V 3A cắm bình ắc quy - Loại tốt

Module giảm áp DC-DC đầu ra 5V 3A USB, 5V3A, MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn, Module DC-DC giảm áp, Module DC-DC hạ áp, module hạ áp, mạch giảm áp, mạch hạ áp, Module ổn áp, mạch ổn áp, mạch nguồn Mạch sạc điện thoại 5V 3A cắm bình ắc quy - Loại tốt Đà Nẵng


Hàng còn 8 cái
Tạm hết hàng
Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC LM7812 đầu ra 12V

MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn DC-DC giảm áp, Module ổn áp, mạch ổn áp, mạch nguồn L7812CV Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC LM7812 đầu ra 12V Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Module giảm áp DC-DC 5A XL4005, XL4015 có hiển thị

MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn XL-4015, XL-4005 Module DC-DC giảm áp, Module DC-DC hạ áp, module hạ áp, mạch giảm áp, mạch hạ áp, Module ổn áp, mạch ổn áp, mạch nguồn Module giảm áp DC-DC 5A XL4005, XL4015 có hiển thị Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Nguồn Adapter điều chỉnh điện áp 3-36V 60W (Loại tốt)

Nguồn điều chỉnh, Adapter 3V, Adapter 5V, Adapter 9V, Adapter 10V, Adapter 12V, Adapter 15V, Adapter 18V, Adapter 24V, Adapter 36V, Nguồn 3V, Nguồn 5V, Nguồn 9V, Nguồn 10V, Nguồn 12V, Nguồn 15V, Nguồn 18V, Nguồn 24V, Nguồn 36V Nguồn Adapter điều chỉnh điện áp 3-36V 60W (Loại tốt) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng