× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Tạm hết hàng
Module nguồn cách ly 5V B0505S 1W

Mạch nguồn Mornsun, Evisun B0505S-1W B0505S1W Module nguồn cách ly 5V B0505S 1W Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 27 cái
Mạch điều khiển tốc độ động cơ PWM DC 5-16V 10A

DCDC, DC-DC, Module PWM DC, Module điều tốc động cơ DC, Module điều khiển động cơ DC, Mạch điều tốc động cơ DC, Mạch điều khiển động cơ DC, Module PWM vô cấp, điều khiển tốc độ động cơ Mạch điều khiển tốc độ động cơ PWM DC 5-16V 10A Đà Nẵng


Hàng còn 27 cái
Còn 37 cái
Mạch điều khiển tốc độ động cơ PWM DC 12-40V 10A

70gam, DCDC, DC-DC, Module PWM DC, Module điều tốc động cơ DC, Module điều khiển động cơ DC, Mạch điều tốc động cơ DC, Mạch điều khiển động cơ DC, Module PWM vô cấp, điều khiển tốc độ động cơ Mạch điều khiển tốc độ động cơ PWM DC 12-40V 10A Đà Nẵng


Hàng còn 37 cái
Còn 111 cái
Mạch điều khiển tốc độ động cơ PWM DC 5-35V 5A

15gam, DCDC, DC-DC, Module PWM DC, Module điều tốc động cơ DC, Module điều khiển động cơ DC, Mạch điều tốc động cơ DC, Mạch điều khiển động cơ DC, Module PWM vô cấp, điều khiển tốc độ động cơ Mạch điều khiển tốc độ động cơ PWM DC 5-35V 5A Đà Nẵng


Hàng còn 111 cái
Còn 528 cái
Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC LM2596 đầu ra điều chỉnh 3A

12gam, MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn DC-DC giảm áp, Module ổn áp, mạch ổn áp, mạch nguồn Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC LM2596 đầu ra điều chỉnh 3A Đà Nẵng


Hàng còn 528 cái
Còn 3 cái
Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC 15A 200W Đầu vào 8-60V

MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn Module DC-DC giảm áp, Module DC-DC hạ áp, module hạ áp, mạch giảm áp, mạch hạ áp, Module ổn áp, mạch ổn áp, mạch nguồn Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC 15A 200W Đầu vào 8-60V Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 1 cái
Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC 3 đầu ra 3.3V, 5V, 12V

3 ngõ ra, MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn , Mạch ổn áp mạch giảm áp, Module ổn áp, mạch nguồn 3 cổng ra, 3 đầu ra AMS1117, LM1117 Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC 3 đầu ra 3.3V, 5V, 12V Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 4 cái
Mạch nguồn hạ áp, giảm áp đầu vào 36-72V đầu ra cố định 12V (Tối đa 10A)

MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn XL-4016, XL-4006 Module DC-DC giảm áp, Module DC-DC hạ áp, module hạ áp, mạch giảm áp, mạch hạ áp, Module ổn áp, mạch ổn áp, mạch nguồn Mạch nguồn hạ áp, giảm áp đầu vào 36-72V đầu ra cố định 12V (Tối đa 10A) Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 7 cái
Mạch sạc điện thoại 5V 3A cắm bình ắc quy - Loại tốt

Module giảm áp DC-DC đầu ra 5V 3A USB, 5V3A, MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn, Module DC-DC giảm áp, Module DC-DC hạ áp, module hạ áp, mạch giảm áp, mạch hạ áp, Module ổn áp, mạch ổn áp, mạch nguồn Mạch sạc điện thoại 5V 3A cắm bình ắc quy - Loại tốt Đà Nẵng


Hàng còn 7 cái
Còn 9 cái
Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC XL4016 đầu ra điều chỉnh 8A 250W

MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn XL-4016, XL-4006 Module DC-DC giảm áp, Module DC-DC hạ áp, module hạ áp, mạch giảm áp, mạch hạ áp, Module ổn áp, mạch ổn áp, mạch nguồn Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC XL4016 đầu ra điều chỉnh 8A 250W Đà Nẵng


Hàng còn 9 cái
Còn 35 cái
Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC MP1584 đầu ra điều chỉnh 3A (LM2596 mini)

Module MP1584EN, MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn DC-DC giảm áp, Module ổn áp, mạch ổn áp, mạch nguồn Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC MP1584 đầu ra điều chỉnh 3A (LM2596 mini) Đà Nẵng


Hàng còn 35 cái
Còn 17 cái
Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC XL7015 (Input 5V-80V)

XL7005A, MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn Module DC-DC giảm áp, Module DC-DC hạ áp, module hạ áp, mạch giảm áp, mạch hạ áp, Module ổn áp, mạch ổn áp, mạch nguồn Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC XL7015 (Input 5V-80V) Đà Nẵng


Hàng còn 17 cái
Còn 2 cái
Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC LM2596HVS đầu ra điều chỉnh 3A

MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn DC-DC giảm áp, Module ổn áp, mạch ổn áp, mạch nguồn Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC LM2596HVS đầu ra điều chỉnh 3A Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 15 cái
Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC MP1584 đầu ra 5V 3A (LM2596 mini)

Module MP1584EN, MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn DC-DC giảm áp, Module ổn áp, mạch ổn áp, mạch nguồn Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC MP1584 đầu ra 5V 3A (LM2596 mini) Đà Nẵng


Hàng còn 15 cái
Còn 46 cái
Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC AMS1117 đầu ra 3.3V 1A

MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn LM1117, LM 1117, Module DC-DC giảm áp, Module DC-DC hạ áp, module hạ áp, mạch giảm áp, mạch hạ áp, module ổn áp, mạch ổn áp, mạch nguồn Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC AMS1117 đầu ra 3.3V 1A Đà Nẵng


Mua lẻ <10 cái giá 6k
Còn 7 cái
Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC AMS1117 đầu ra 5V 1A

MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn LM1117, LM 1117, Module DC-DC giảm áp, Module DC-DC hạ áp, module hạ áp, mạch giảm áp, mạch hạ áp, module ổn áp, mạch ổn áp, mạch nguồn Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC AMS1117 đầu ra 5V 1A Đà Nẵng


Hàng còn 7 cái
Còn 66 cái
Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC LM2596 đầu ra điều chỉnh 3A có hiển thị

MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn DC-DC giảm áp, Module ổn áp, mạch ổn áp, mạch nguồn Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC LM2596 đầu ra điều chỉnh 3A có hiển thị Đà Nẵng


Hàng còn 66 cái
Tạm hết hàng
Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC XL4015 đầu ra điều chỉnh 5A

XL4005 MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn XL-4015, XL-4005 Module DC-DC giảm áp, Module DC-DC hạ áp, module hạ áp, mạch giảm áp, mạch hạ áp, Module ổn áp, mạch ổn áp, mạch nguồn Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC XL4015 đầu ra điều chỉnh 5A Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 6 cái
Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC đầu ra 5V 3A USB sạc điện thoại

5V3A, MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn, Module DC-DC giảm áp, Module DC-DC hạ áp, module hạ áp, mạch giảm áp, mạch hạ áp, Module ổn áp, mạch ổn áp, mạch nguồn Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC đầu ra 5V 3A USB sạc điện thoại Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Tạm hết hàng
Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC LM7805 đầu ra 5V USB

MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn DC-DC giảm áp, Module ổn áp, mạch ổn áp, mạch nguồn L7805CV Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC LM7805 đầu ra 5V USB Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Mạch điều khiển tốc độ động cơ PWM DC 6-60V 30A (có LCD hiển thị)

DCDC, DC-DC, Module PWM DC, Module điều tốc động cơ DC, Module điều khiển động cơ DC, Mạch điều tốc động cơ DC, Mạch điều khiển động cơ DC, Module PWM vô cấp, điều khiển tốc độ động cơ Mạch điều khiển tốc độ động cơ PWM DC 6-60V 30A (có LCD hiển thị) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC MP1584 đầu ra 5V 3A - Loại tốt

Module MP1584EN, MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn DC-DC giảm áp, Module ổn áp, mạch ổn áp, mạch nguồn Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC MP1584 đầu ra 5V 3A - Loại tốt Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Nguồn Adapter điều chỉnh điện áp 3-36V 60W

Nguồn điều chỉnh Nguồn Adapter điều chỉnh điện áp 3-36V 60W Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC đầu ra 5V 5A - Loại tốt

MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn DC-DC giảm áp, Module ổn áp, mạch ổn áp, mạch nguồn, DCDC LM2596, MP1584 Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC đầu ra 5V 5A - Loại tốt Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Module giảm áp DC-DC 5A XL4005, XL4015 có hiển thị

MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn XL-4015, XL-4005 Module DC-DC giảm áp, Module DC-DC hạ áp, module hạ áp, mạch giảm áp, mạch hạ áp, Module ổn áp, mạch ổn áp, mạch nguồn Module giảm áp DC-DC 5A XL4005, XL4015 có hiển thị Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC LM7812 đầu ra 12V

MODULE BUCK DC-DC, Module nguồn DC-DC giảm áp, Module ổn áp, mạch ổn áp, mạch nguồn L7812CV Mạch nguồn hạ áp, giảm áp DC LM7812 đầu ra 12V Đà Nẵng


-Tạm hết hàng


//