× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 9268 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1%

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% Đà Nẵng


  Hàng còn 9268 cái
Còn 71 cái
Combo 600 điện trở thông dụng 1/4W (30 loại) - 5 vạch sai số 1%

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Combo 600 điện trở thông dụng 1/4W (30 loại) - 5 vạch sai số 1% Đà Nẵng


  Hàng còn 71 cái
Còn 94 cái
Combo 320 điện trở thông dụng 1/4W (16 loại) - 5 vạch sai số 1%

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Combo 320 điện trở thông dụng 1/4W (16 loại) - 5 vạch sai số 1% Đà Nẵng


  Hàng còn 94 cái
Còn 3 cái
Combo 1850 điện trở thông dụng 1/4W (37 loại) - 5 vạch sai số 1%

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Combo 1850 điện trở thông dụng 1/4W (37 loại) - 5 vạch sai số 1% Đà Nẵng


  Hàng còn 3 cái
Còn 41 cái
Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 1.5K (100pcs)

Điện trở SMD Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 1.5K (100pcs) Đà Nẵng


  Hàng còn 41 cái
Còn 36 cái
Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 68R (100pcs)

Điện trở SMD Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 68R (100pcs) Đà Nẵng


  Hàng còn 36 cái
Còn 20 cái
Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 220R (100pcs)

Điện trở SMD Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 220R (100pcs) Đà Nẵng


  Hàng còn 20 cái
Còn 17 cái
Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 330R (100pcs)

Điện trở SMD Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 330R (100pcs) Đà Nẵng


  Hàng còn 17 cái
Còn 28 cái
Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 470R (100pcs)

Điện trở SMD Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 470R (100pcs) Đà Nẵng


  Hàng còn 28 cái
Còn 38 cái
Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 680R (100pcs)

Điện trở SMD Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 680R (100pcs) Đà Nẵng


  Hàng còn 38 cái
Còn 27 cái
Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 1K (100pcs)

Điện trở SMD Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 1K (100pcs) Đà Nẵng


  Hàng còn 27 cái
Còn 33 cái
Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 3.3K (100pcs)

Điện trở SMD Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 3.3K (100pcs) Đà Nẵng


  Hàng còn 33 cái
Còn 31 cái
Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 2.2K (100pcs)

Điện trở SMD Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 2.2K (100pcs) Đà Nẵng


  Hàng còn 31 cái
Còn 33 cái
Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 47K (100pcs)

Điện trở SMD Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 47K (100pcs) Đà Nẵng


  Hàng còn 33 cái
Còn 22 cái
Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 4.7K (100pcs)

Điện trở SMD Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 4.7K (100pcs) Đà Nẵng


  Hàng còn 22 cái
Còn 38 cái
Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 5.1K (100pcs)

Điện trở SMD Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 5.1K (100pcs) Đà Nẵng


  Hàng còn 38 cái
Còn 39 cái
Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 6.8K (100pcs)

Điện trở SMD Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 6.8K (100pcs) Đà Nẵng


  Hàng còn 39 cái
Còn 16 cái
Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 10K (100pcs)

Điện trở SMD Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 10K (100pcs) Đà Nẵng


  Hàng còn 16 cái
Còn 47 cái
Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 20K (100pcs)

Điện trở SMD Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 20K (100pcs) Đà Nẵng


  Hàng còn 47 cái
Còn 44 cái
Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 33K (100pcs)

Điện trở SMD Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 33K (100pcs) Đà Nẵng


  Hàng còn 44 cái
Còn 29 cái
Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 47R (100pcs)

Điện trở SMD Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 47R (100pcs) Đà Nẵng


  Hàng còn 29 cái
Còn 9 cái
Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 10R (100pcs)

Điện trở SMD Điện trở dán 1/4W 1206 SMD 10R (100pcs) Đà Nẵng


  Hàng còn 9 cái
Còn 180 cái
Điện trở dán 1W 2512 SMD 1K sai số 1% (1001)

Điện trở SMD resistor Điện trở dán 1W 2512 SMD 1K sai số 1% (1001) Đà Nẵng


  Hàng còn 180 cái
Còn 237 cái
Điện trở dán 1W 2512 SMD 470R sai số 1% (4700)

Điện trở SMD resistor Điện trở dán 1W 2512 SMD 470R sai số 1% (4700) Đà Nẵng


  Hàng còn 237 cái
Còn 180 cái
Điện trở dán 1W 2512 SMD 10K sai số 1% (1002)

Điện trở SMD resistor Điện trở dán 1W 2512 SMD 10K sai số 1% (1002) Đà Nẵng


  Hàng còn 180 cái
Còn 30 cái
Điện trở công suất 50W 20Ω - Vỏ nhôm

24gam, Điện trở nhôm, Điện trở sứ 50W Điện trở công suất 50W 20Ω - Vỏ nhôm Đà Nẵng


  Hàng còn 30 cái
Còn 30 cái
Điện trở công suất 50W 5Ω - Vỏ nhôm

24gam, Điện trở nhôm, Điện trở sứ 50W Điện trở công suất 50W 5Ω - Vỏ nhôm Đà Nẵng


  Hàng còn 30 cái
Còn 29 cái
Điện trở công suất 50W 1Ω - Vỏ nhôm

24gam, Điện trở nhôm, Điện trở sứ 50W Điện trở công suất 50W 1Ω - Vỏ nhôm Đà Nẵng


  Hàng còn 29 cái
Còn 201 cái
Điện trở 1W 5 vạch sai số 1% - 10K (10PCS)

Điện trở 1W 5 vạch sai số 1% - 10K (10PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 201 cái
Còn 52 cái
Điện trở 1W 5 vạch sai số 1% - 1K (10PCS)

Điện trở 1W 5 vạch sai số 1% - 1K (10PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 52 cái
Còn 37 cái
Điện trở 1W 5 vạch sai số 1% - 10R (10PCS)

Điện trở 1W 5 vạch sai số 1% - 10R (10PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 37 cái
Còn 68 cái
Điện trở 1W 5 vạch sai số 1% - 1R (10PCS)

Điện trở 1W 5 vạch sai số 1% - 1R (10PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 68 cái
Còn 51 cái
Điện trở 1W 5 vạch sai số 1% - 100K (10PCS)

Điện trở 1W 5 vạch sai số 1% - 100K (10PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 51 cái
Còn 46 cái
Điện trở 1W 5 vạch sai số 1% - 47K (10PCS)

Điện trở 1W 5 vạch sai số 1% - 47K (10PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 46 cái
Còn 1759 cái
Điện trở nhiệt NTC - MF58 104 100K 3950 5% Bếp từ

Cảm biến nhiệt độ Điện trở nhiệt NTC - MF58 104 100K 3950 5% Bếp từ Đà Nẵng


  Hàng còn 1759 cái
Còn 52 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 300K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 300K (100PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 52 cái
Còn 49 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 470K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 470K (100PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 49 cái
Còn 143 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 1K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 1K (100PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 143 cái
Còn 20 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 2.2K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 2.2K (100PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 20 cái
Còn 31 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 3.3K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 3.3K (100PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 31 cái
Còn 29 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 1.5K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 1.5K (100PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 29 cái
Còn 61 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 4.7K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 4.7K (100PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 61 cái
Còn 22 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 470R (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 470R (100PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 22 cái
Còn 82 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 220R (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 220R (100PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 82 cái
Còn 36 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 5.1K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 5.1K (100PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 36 cái
Còn 44 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 6.8K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 6.8K (100PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 44 cái
Còn 108 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 10K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 10K (100PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 108 cái
Còn 27 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 150R (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 150R (100PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 27 cái
Còn 48 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 330R (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 330R (100PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 48 cái
Còn 42 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 68K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 68K (100PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 42 cái
Còn 36 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 220K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 220K (100PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 36 cái
Còn 45 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 270R (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 270R (100PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 45 cái
Còn 178 cái
Điện trở 5W 100R

Điện trở sứ 5W, Điện trở công suất Điện trở 5W 100R Đà Nẵng


  Hàng còn 178 cái
Còn 104 cái
Điện trở 5W 0.1R

Điện trở sứ 5W, Điện trở công suất Điện trở 5W 0.1R Đà Nẵng


  Hàng còn 104 cái
Còn 200 cái
Điện trở 5W 0.22R

Điện trở sứ 5W, Điện trở công suất Điện trở 5W 0.22R Đà Nẵng


  Hàng còn 200 cái
Còn 181 cái
Điện trở 5W 0.33R

Điện trở sứ 5W, Điện trở công suất Điện trở 5W 0.33R Đà Nẵng


  Hàng còn 181 cái
Còn 26 cái
Điện trở 5W 1R

Điện trở sứ 5W, Điện trở công suất Điện trở 5W 1R Đà Nẵng


  Hàng còn 26 cái
Còn 202 cái
Điện trở 5W 2.2R

Điện trở sứ 5W, Điện trở công suất Điện trở 5W 2.2R Đà Nẵng


  Hàng còn 202 cái
Còn 166 cái
Điện trở 5W 5R

Điện trở sứ 5W, Điện trở công suất Điện trở 5W 5R Đà Nẵng


  Hàng còn 166 cái
Còn 269 cái
Điện trở 5W 10R

Điện trở sứ 5W, Điện trở công suất Điện trở 5W 10R Đà Nẵng


  Hàng còn 269 cái
Còn 201 cái
Điện trở 5W 22R

Điện trở sứ 5W, Điện trở công suất Điện trở 5W 22R Đà Nẵng


  Hàng còn 201 cái
Còn 16 cái
Trở thanh 1K 9 chân

Điện trở thanh kéo, điện trở lược, điện trở băng, A09-102J Exclusion 1K Row Resistance Inline A102G A102J 9-pin Network Resistor Trở thanh 1K 9 chân Đà Nẵng


  Hàng còn 16 cái
Còn 3 cái
Trở thanh 220Ω 9 chân

Điện trở thanh kéo, điện trở lược, điện trở băng, A09-221J Exclusion 220R Row Resistance Inline A221G A221J9 Foot Network Resistor Trở thanh 220Ω 9 chân Đà Nẵng


  Hàng còn 3 cái
Còn 10 cái
Trở thanh 20KΩ 9 chân

Điện trở thanh kéo, điện trở lược, điện trở băng, A09-203 Exclusion 20K Row Resistance Inline A203G A203J 9-pin Network Resistor Trở thanh 20KΩ 9 chân Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 10 cái
Trở thanh 5.1KΩ 9 chân

Điện trở thanh kéo, điện trở lược, điện trở băng, A09-512J exclusion 5.1k row resistance in-line A512G A512J 9-pin network resistor Trở thanh 5.1KΩ 9 chân Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 20 cái
Trở thanh 470Ω 9 chân

Điện trở thanh kéo, điện trở lược, điện trở băng, A09-471J Exclusion 470R Row Resistor In-Line A471G A471J 9-Pin Network Resistor Trở thanh 470Ω 9 chân Đà Nẵng


  Hàng còn 20 cái
Còn 10 cái
Trở thanh 330Ω 9 chân

Điện trở thanh kéo, điện trở lược, điện trở băng, A09-331J exclusion resistance 330R row resistance in-line A331G A331J 9-pin network resistor Trở thanh 330Ω 9 chân Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 10 cái
Trở thanh 100Ω 9 chân

Điện trở thanh kéo, điện trở lược, điện trở băng, A09-101J Exclusion 100R Row Resistor Inline A101G A101J 9-pin Network Resistor Trở thanh 100Ω 9 chân Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 51 cái
Trở thanh 10K 9 chân

Điện trở thanh kéo, điện trở lược, điện trở băng 103 Trở thanh 10K 9 chân Đà Nẵng


  Hàng còn 51 cái
Còn 3 cái
Trở thanh 4.7KΩ 9 chân

Điện trở thanh kéo, điện trở lược, điện trở băng, A09-472J Exclusion 4.7k Row Resistor Inline A472G A472J9 Foot Network Resistor Trở thanh 4.7KΩ 9 chân Đà Nẵng


  Hàng còn 3 cái
Còn 10 cái
Trở thanh 560Ω 9 chân

Điện trở thanh kéo, điện trở lược, điện trở băng, A09-561J Exclusion 560R Row Resistor In-Line A561G A561J9 Foot Network Resistor Trở thanh 560Ω 9 chân Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 38 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 680K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 680K (100PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 38 cái
Còn 31 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 300R (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 300R (100PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 31 cái
Còn 29 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 20K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 20K (100PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 29 cái
Còn 37 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 1M (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 1M (100PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 37 cái
Còn 17 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 10R (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 10R (100PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 17 cái
Còn 36 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 22R (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 22R (100PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 36 cái
Còn 40 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 33R (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 33R (100PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 40 cái
Còn 38 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 47R (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 47R (100PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 38 cái
Còn 41 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 68R (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 68R (100PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 41 cái
Còn 52 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 100R (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 100R (100PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 52 cái
Còn 38 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 120R (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 120R (100PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 38 cái
Còn 37 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 510R (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 510R (100PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 37 cái
Còn 20 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 680R (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 680R (100PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 20 cái
Còn 33 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 1.2K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 1.2K (100PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 33 cái
Còn 25 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 2K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 2K (100PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 25 cái
Còn 33 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 15K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 15K (100PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 33 cái
Còn 34 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 33K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 33K (100PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 34 cái
Còn 26 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 47K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 47K (100PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 26 cái
Còn 34 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 51K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 51K (100PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 34 cái
Còn 64 cái
Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 100K (100PCS)

Điện trở 0.25W, Điện trở 0,25W, Điện trở 1/4W, điện trở 4 vạch, điện trở 5 vạch Điện trở 1/4W 5 vạch sai số 1% - 100K (100PCS) Đà Nẵng


  Hàng còn 64 cái
Còn 80 cái
Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 2K

Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 2K Đà Nẵng


  Hàng còn 80 cái
Còn 125 cái
Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 4.7R

Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 4.7R Đà Nẵng


  Hàng còn 125 cái
Còn 60 cái
Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 10R

Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 10R Đà Nẵng


  Hàng còn 60 cái
Còn 361 cái
Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 22R

Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 22R Đà Nẵng


  Hàng còn 361 cái
Còn 514 cái
Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 100R

Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 100R Đà Nẵng


  Hàng còn 514 cái
Còn 407 cái
Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 1K

Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 1K Đà Nẵng


  Hàng còn 407 cái
Còn 516 cái
Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 10K

Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 10K Đà Nẵng


  Hàng còn 516 cái
Còn 107 cái
Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 4.7K

Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 4.7K Đà Nẵng


  Hàng còn 107 cái
Còn 80 cái
Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 2R

Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 2R Đà Nẵng


  Hàng còn 80 cái
Còn 60 cái
Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 51K

Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 51K Đà Nẵng


  Hàng còn 60 cái
Còn 29 cái
Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 100K

Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 100K Đà Nẵng


  Hàng còn 29 cái
Còn 66 cái
Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 470K

Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 470K Đà Nẵng


  Hàng còn 66 cái
Còn 110 cái
Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 1M

Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 1M Đà Nẵng


  Hàng còn 110 cái
Còn 46 cái
Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 1R

Điện trở 3W 5 vạch sai số 1% - 1R Đà Nẵng


  Hàng còn 46 cái
Còn 182 cái
[HẾT HÀNG] [HẾT HÀNG] Điện trở 2W

Điện trở công suất, điện trở 1W, điện trở 5W [HẾT HÀNG] [HẾT HÀNG] Điện trở 2W Đà Nẵng


  Hàng còn 182 cái
Còn 5 cái
Điện trở 50W các loại

Điện trở sứ 50w, Điện trở công suất Điện trở 50W các loại Đà Nẵng


  Hàng còn 5 cái


//