× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k. Cam kết giá bán lẻ đúng với giá công bố trên website. Hoàn tiền gấp 3 lần chênh lệch.
× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 446 cái
PC817

PC817C, Optocoupler - Cách ly quang PC817 Đà Nẵng


Hàng còn 446 cái
Còn 24 cái
PC814

Optocoupler - Cách ly quang PC814 Đà Nẵng


Hàng còn 24 cái
Còn 39 cái
MOC3020

Optocoupler - Cách ly quang MOC3020 Đà Nẵng


Hàng còn 39 cái
Còn 107 cái
MOC3021

MOC3021M, MOC3020, Optocoupler - Cách ly quang MOC3021 Đà Nẵng


Hàng còn 107 cái
Còn 6 cái
MOC3023

Optocoupler - Cách ly quang MOC3023 Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Còn 61 cái
P521 (TLP521) - DIP 4

PC521, Optocoupler - Cách ly quang P521 (TLP521) - DIP 4 Đà Nẵng


Hàng còn 61 cái
Còn 30 cái
MOC3041

Optocoupler - Cách ly quang MOC3041 Đà Nẵng


Hàng còn 30 cái
Còn 15 cái
P521 (TLP521) - DIP 16

TLP521-4 Optocoupler - Cách ly quang P521 (TLP521) - DIP 16 Đà Nẵng


Hàng còn 15 cái
Còn 45 cái
4N35

Optocoupler - Cách ly quang EL4N35 4N35 Đà Nẵng


Hàng còn 45 cái