× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 29 cái
USB to COM TTL UART (CH340)

Module chuyển đổi giao tiếp USB sang TTL, Module USB to TTL UART Serial USB to COM TTL UART (CH340) Đà Nẵng


  Hàng còn 29 cái
Còn 111 cái
Cáp chuyển đổi USB sang RS232 (HL-340)

40gam, Cáp RS232, Cáp VGA, Cổng com, Dây cáp RS232, DB9 Cáp chuyển đổi USB sang RS232 (HL-340) Đà Nẵng


  Hàng còn 111 cái
Còn 37 cái
Module TTL to RS485 (domino)

Mạch giao tiếp TTL-RS485, RS-485, Max485 Module TTL to RS485 (domino) Đà Nẵng


  Hàng còn 37 cái
Còn 39 cái
Module TTL to RS485 (Hàng tháo máy)

Mạch giao tiếp TTL-RS485, RS-485, Max485 Module TTL to RS485 (Hàng tháo máy) Đà Nẵng


  Hàng còn 39 cái
Còn 217 cái
Module TTL to RS485

UART SERIAL RS-485 Module TTL to RS485 Đà Nẵng


  Hàng còn 217 cái
Còn 58 cái
Module Chuyển Đổi USB sang RS485 (USB to RS485)

RS-485 Module Chuyển Đổi USB sang RS485 (USB to RS485) Đà Nẵng


  Hàng còn 58 cái
Còn 0 cái
Module Can mini TJA1050

Module Can mini TJA1050 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 24 cái
USB to COM TTL UART (PL2303)

Module chuyển đổi giao tiếp USB sang TTL, PL2303HX Module USB to TTL UART Serial PL2303 USB to COM TTL UART (PL2303) Đà Nẵng


  Hàng còn 24 cái
Còn 6 cái
USB to COM TTL UART có dây (PL2303)

Module chuyển đổi giao tiếp USB sang TTL, USB to TTL USB to COM TTL UART có dây (PL2303) Đà Nẵng


  Hàng còn 6 cái
Còn 100 cái
Module RS232 to TTL mini

DB9 FT232RL Module RS232 to TTL mini Đà Nẵng


  Hàng còn 100 cái
Còn 22 cái
USB to COM TTL UART (CP2102)

Module chuyển đổi giao tiếp USB sang TTL, Module USB to TTL UART Serial USB to COM TTL UART (CP2102) Đà Nẵng


  Hàng còn 22 cái
Còn 14 cái
Module RS232 to RS485

DB9 RS-232 RS-485 Module RS232 to RS485 Đà Nẵng


  Hàng còn 14 cái
Còn 1 cái
Module TTL to RS485 V2.0 (Loại tốt) - Chính hãng

Mạch giao tiếp TTL-RS485, RS-485, Max485 Module TTL to RS485 V2.0 (Loại tốt) - Chính hãng Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 13 cái
USB to COM TTL UART (CP2102) có chân DTR

Module chuyển đổi giao tiếp USB sang TTL, Module USB to TTL UART Serial USB to COM TTL UART (CP2102) có chân DTR Đà Nẵng


  Hàng còn 13 cái


//