× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Tạm hết hàng
Cáp chuyển đổi USB sang RS232 - Loại tốt Dual Chip

Cáp RS232, Cáp VGA, Cổng com, Dây cáp RS232, DB9 Cáp chuyển đổi USB sang RS232 - Loại tốt Dual Chip Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 40 cái
Cáp chuyển đổi USB sang RS232 (HL-340)

40gam, Cáp RS232, Cáp VGA, Cổng com, Dây cáp RS232, DB9 Cáp chuyển đổi USB sang RS232 (HL-340) Đà Nẵng


Hàng còn 40 cái
Còn 42 cái
Module TTL to RS485 (Hàng tháo máy)

Mạch giao tiếp TTL-RS485, RS-485, Max485 Module TTL to RS485 (Hàng tháo máy) Đà Nẵng


Hàng còn 42 cái
Còn 52 cái
Module TTL to RS485 (domino)

Mạch giao tiếp TTL-RS485, RS-485, Max485 Module TTL to RS485 (domino) Đà Nẵng


Hàng còn 52 cái
Còn 241 cái
Module TTL to RS485

UART SERIAL RS-485 Module TTL to RS485 Đà Nẵng


Hàng còn 241 cái
Còn 29 cái
Module Chuyển Đổi USB sang TTL UART CP2102

Module USB to TTL UART Serial Module Chuyển Đổi USB sang TTL UART CP2102 Đà Nẵng


Hàng còn 29 cái
Còn 40 cái
Module Chuyển Đổi USB sang TTL UART CH340

Module USB to TTL UART Serial Module Chuyển Đổi USB sang TTL UART CH340 Đà Nẵng


Hàng còn 40 cái
Còn 1 cái
Module TTL to RS485 V2.0 (Loại tốt) - Chính hãng

Mạch giao tiếp TTL-RS485, RS-485, Max485 Module TTL to RS485 V2.0 (Loại tốt) - Chính hãng Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Tạm hết hàng
Module RS232 to TTL (MAX3232)

DB9 Module MAX3232 Module RS232 to TTL (MAX3232) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 9 cái
Module RS232 to RS485

DB9 RS-232 RS-485 Module RS232 to RS485 Đà Nẵng


Hàng còn 9 cái
Còn 40 cái
Module RS232 to TTL mini

DB9 FT232RL Module RS232 to TTL mini Đà Nẵng


Hàng còn 40 cái
Còn 13 cái
Module Chuyển Đổi USB sang TTL UART PL2303 có dây

Module Chuyển Đổi USB sang TTL UART PL2303 có dây Đà Nẵng


Hàng còn 13 cái
Còn 11 cái
Module Chuyển Đổi USB sang TTL UART PL2303

PL2303HX Module USB to TTL UART Serial PL2303 Module Chuyển Đổi USB sang TTL UART PL2303 Đà Nẵng


Hàng còn 11 cái
Tạm hết hàng
Module Can mini TJA1050

Module Can mini TJA1050 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 23 cái
Module Chuyển Đổi USB sang RS485

RS-485 Module Chuyển Đổi USB sang RS485 Đà Nẵng


Hàng còn 23 cái
Tạm hết hàng
Module Can SN65HVD230

SN65HVD230 CAN Board Module Can SN65HVD230 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Module USB to TTL/RS232 PL2303HXD (6 dây)

FTDI FT232r, Module USB to TTL UART Serial RS232 PL2303 PL2303TA DB9 Module USB to TTL/RS232 PL2303HXD (6 dây) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Module Chuyển Đổi USB sang RS485 - loại tốt (FT232)

USB to RS485 RS-485 Module Chuyển Đổi USB sang RS485 - loại tốt (FT232) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
MODULE CAN MCP2515

MODULE CAN MCP2515 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Jack chuyển RS232 to RJ45

Cáp RS232, Cáp VGA, Cổng com, Dây cáp RS232, DB9, RJ45 ANT08021, internet, ethernet, LAN, cáp mạng Jack chuyển RS232 to RJ45 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Module USB to TTL UART Serial PL2303 có dây

PL2303TA Module USB to TTL UART Serial PL2303 có dây Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
USB to TTL STC

Module nạp, bo nạp, board nạp, Mạch nạp STC USB to TTL STC Đà Nẵng


-Tạm hết hàng


//