× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 999429 cái
Nhận in 3D tại Đà Nẵng

Máy in 3D Nhận in 3D tại Đà Nẵng Đà Nẵng


Xem chi tiết  
Còn 9877 cái
PLC S7-200 (Cho thuê tại Đà Nẵng)

1 ngày 300k, 1 tuần 300k, 1 tháng = 1tr, 2 tháng = 1tr5. Cho thuê PLC S7 200, S7-1200 PLC S7-200 (Cho thuê tại Đà Nẵng) Đà Nẵng


Xem chi tiết  
Còn 9890 cái
PLC S7-1200 1212C (Cho thuê tại Đà Nẵng)

Cho thuê PLC S7 200, S7-1200 PLC S7-1200 1212C (Cho thuê tại Đà Nẵng) Đà Nẵng


Xem chi tiết  
Còn 9948 cái
PLC S7-1200 1214C (Cho thuê tại Đà Nẵng)

Cho thuê PLC S7 200, S7-1200 PLC S7-1200 1214C (Cho thuê tại Đà Nẵng) Đà Nẵng


Xem chi tiết  
Còn 99988 cái
Màn hình HMI DELTA (Cho thuê tại Đà Nẵng)

PLC S7-200, S7-1200, Màn hình LCD HMI TOUCH SCREEN, màn hình cảm ứng, lcd cảm ứng Màn hình HMI DELTA (Cho thuê tại Đà Nẵng) Đà Nẵng


Xem chi tiết  
Còn 99958 cái
Module mở rộng truyền thông RS485 CM1241 PLC S7-1200 (Cho thuê tại Đà Nẵng)

1 tuần 280k, 1 ngày 140k, 2 ngày 280k, 1 tháng= 3 tuần Cho thuê PLC S7 200, S7-1200 CM1241 Modbus RTU RS485 Module mở rộng truyền thông RS485 CM1241 PLC S7-1200 (Cho thuê tại Đà Nẵng) Đà Nẵng


Xem chi tiết  
Còn 99969 cái
Module mở rộng Output 8DO SM1222 PLC S7-1200 (Cho thuê tại Đà Nẵng)

6ES7222, 1 tuần 250k, 1 tháng=2 tuần Cho thuê PLC S7 200, S7-1200 Module mở rộng Output 8DO SM1222 PLC S7-1200 (Cho thuê tại Đà Nẵng) Đà Nẵng


Xem chi tiết  
Còn 9989 cái
Máy nén khí 9L 600KW (Cho thuê tại Đà Nẵng)

Xi lanh khí nén, xi lanh khi nen, cho thue may nen khi, mnk Máy nén khí 9L 600KW (Cho thuê tại Đà Nẵng) Đà Nẵng


Xem chi tiết  
Còn 100 cái
Máy ảnh Canon 20.1MP Zoom Quang 35x (Cho thuê tại Đà Nẵng)

Máy ảnh Canon 20.1MP Zoom Quang 35x (Cho thuê tại Đà Nẵng) Đà Nẵng


Xem chi tiết  
Còn 99993 cái
Máy khoan bàn, khoan mạch mini (Cho thuê tại Đà Nẵng)

Cho thue may khoan ban Máy khoan bàn, khoan mạch mini (Cho thuê tại Đà Nẵng) Đà Nẵng


Xem chi tiết  
Còn 9292 cái
Máy cắt cầm tay Bosch (Cho thuê tại Đà Nẵng)

Cho thue may cat cam tay, may mai cam tay Máy cắt cầm tay Bosch (Cho thuê tại Đà Nẵng) Đà Nẵng


Xem chi tiết  
Còn 9299 cái
Máy nén khí 24L 1500KW (Cho thuê tại Đà Nẵng)

Xi lanh khí nén, xi lanh khi nen, cho thue may nen khi, mnk Máy nén khí 24L 1500KW (Cho thuê tại Đà Nẵng) Đà Nẵng


Xem chi tiết  
Còn 9333 cái
Máy khoan sắt thép cầm tay (Cho thuê tại Đà Nẵng)

Cho thue may khoan cam tay Máy khoan sắt thép cầm tay (Cho thuê tại Đà Nẵng) Đà Nẵng


Xem chi tiết  
Còn 956 cái
Máy cắt sắt (Cho thuê tại Đà Nẵng)

Cho thue may cat sat Máy cắt sắt (Cho thuê tại Đà Nẵng) Đà Nẵng


Xem chi tiết  
Còn 99947 cái
Máy cắt nhôm mini (Cho thuê tại Đà Nẵng)

Cho thue may cat sat Máy cắt nhôm mini (Cho thuê tại Đà Nẵng) Đà Nẵng


Xem chi tiết  
Còn 9995 cái
Máy cắt cầm tay Makita (Cho thuê tại Đà Nẵng)

Cho thue may cat cam tay, may mai cam tay Máy cắt cầm tay Makita (Cho thuê tại Đà Nẵng) Đà Nẵng


Xem chi tiết  
Còn 999484 cái
Máy khoan bê tông cầm tay (Cho thuê tại Đà Nẵng)

Cho thue may khoan cam tay Máy khoan bê tông cầm tay (Cho thuê tại Đà Nẵng) Đà Nẵng


Xem chi tiết  
Còn 9995 cái
Máy mài khuôn cầm tay (Cho thuê tại Đà Nẵng)

Máy mài khuôn cầm tay (Cho thuê tại Đà Nẵng) Đà Nẵng


Xem chi tiết  
Còn 9969 cái
Máy khoan pin cầm tay, kèm sạc (Cho thuê tại Đà Nẵng)

Cho thue may khoan cam tay Máy khoan pin cầm tay, kèm sạc (Cho thuê tại Đà Nẵng) Đà Nẵng


Xem chi tiết  
Còn 9999 cái
Lều cắm trại 4-6 người (Cho thuê tại Đà Nẵng)

Cho thuê lều trại, lều cắm trại du lịch, cho thuê lều cắm trại Lều cắm trại 4-6 người (Cho thuê tại Đà Nẵng) Đà Nẵng


Xem chi tiết  
Còn 98 cái
Máy khoan bàn (Cho thuê tại Đà Nẵng)

Cho thue may khoan ban Máy khoan bàn (Cho thuê tại Đà Nẵng) Đà Nẵng


Xem chi tiết  
Còn 9291 cái
Máy hàn điện (Cho thuê tại Đà Nẵng)

cho thue may han dien Máy hàn điện (Cho thuê tại Đà Nẵng) Đà Nẵng


Xem chi tiết  
Còn 101 cái
Máy ép plastic (Cho thuê tại Đà Nẵng)

Máy ép plastic (Cho thuê tại Đà Nẵng) Đà Nẵng


Xem chi tiết  
Còn 992 cái
Thang nhôm Nikawa (Cho thuê tại Đà Nẵng)

Thang nhôm Nikawa (Cho thuê tại Đà Nẵng) Đà Nẵng


Xem chi tiết  


//