× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 222 cái
Động cơ giảm tốc vàng DC 3-6V mini làm mô hình

30gam, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, Động cơ vàng, motor vàng, bánh xe vàng Động cơ giảm tốc vàng DC 3-6V mini làm mô hình Đà Nẵng


  Hàng còn 222 cái
Còn 3 cái
Động cơ giảm tốc GA12-N20 (12V 300RPM)

Motor giảm tốc, moto giảm tốc, mô tơ giảm tốc Động cơ giảm tốc GA12-N20 (12V 300RPM) Đà Nẵng


  Hàng còn 3 cái
Còn 144 cái
Động cơ giảm tốc GA12-N20 (5V 300RPM)

Motor giảm tốc, moto giảm tốc, mô tơ giảm tốc Động cơ giảm tốc GA12-N20 (5V 300RPM) Đà Nẵng


  Hàng còn 144 cái
Còn 4 cái
Động cơ giảm tốc 12VDC 450RPM - Tháo máy (Trục 5mm)

Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V GA25 Động cơ giảm tốc 12VDC 450RPM - Tháo máy (Trục 5mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 4 cái
Còn 7 cái
Động cơ giảm tốc 12VDC 160RPM - Tháo máy (Trục 3mm)

Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V GA25 Động cơ giảm tốc 12VDC 160RPM - Tháo máy (Trục 3mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 7 cái
Còn 34 cái
Động cơ giảm tốc 24V 20RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V Động cơ giảm tốc 24V 20RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 34 cái
Còn 11 cái
Động cơ giảm tốc 12V 1000RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V Động cơ giảm tốc 12V 1000RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 11 cái
Còn 19 cái
Động cơ giảm tốc 12V 740RPM GB37 - Tháo máy (Trục 6mm)

150gam, JGB37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V Động cơ giảm tốc 12V 740RPM GB37 - Tháo máy (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 19 cái
Còn 18 cái
Động cơ giảm tốc 12V 28RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V Động cơ giảm tốc 12V 28RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 18 cái
Còn 11 cái
Động cơ giảm tốc 12V 22RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V Động cơ giảm tốc 12V 22RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 11 cái
Còn 6 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 65RPM (Băng tải) - Trục 6mm

170gam. JGB37, GA37, GB37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V, động cơ servo Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 65RPM (Băng tải) - Trục 6mm Đà Nẵng


  Hàng còn 6 cái
Còn 22 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12-24V 120RPM GB37 - Tháo máy (Băng tải)

200gam. JGB37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V 24V, động cơ servo Động cơ giảm tốc kèm encoder 12-24V 120RPM GB37 - Tháo máy (Băng tải) Đà Nẵng


  Hàng còn 22 cái
Còn 8 cái
Động cơ giảm tốc 24V 200RPM - Mới

500g, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V, Động cơ 555, động cơ 775, motor 775 Động cơ giảm tốc 24V 200RPM - Mới Đà Nẵng


  Hàng còn 8 cái
Còn 5 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 1000RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, động cơ servo Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 1000RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 5 cái
Còn 1 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 60RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, động cơ servo Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 60RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 5 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 110RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, động cơ servo Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 110RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 5 cái
Còn 7 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 333RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, động cơ servo Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 333RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 7 cái
Còn 5 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 178RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, động cơ servo Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 178RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 5 cái
Còn 4 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 37RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, động cơ servo Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 37RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 4 cái
Còn 22 cái
Động cơ giảm tốc 12V 320RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V Động cơ giảm tốc 12V 320RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 22 cái
Còn 13 cái
Động cơ giảm tốc 12V 600RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V Động cơ giảm tốc 12V 600RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 13 cái
Còn 17 cái
Động cơ giảm tốc 24V 320RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 24V Động cơ giảm tốc 24V 320RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 17 cái
Còn 26 cái
Động cơ giảm tốc 24V 45RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 24V Động cơ giảm tốc 24V 45RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 26 cái
Còn 7 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 530RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, động cơ servo Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 530RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 7 cái
Còn 10 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 5V 400RPM làm xe cân bằng

Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, động cơ servo, động cơ vàng, bánh xe vàng Động cơ giảm tốc kèm encoder 5V 400RPM làm xe cân bằng Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 42 cái
Động cơ giảm tốc 5VDC 200RPM - Tháo máy (Trục 4mm)

Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc GA25 Động cơ giảm tốc 5VDC 200RPM - Tháo máy (Trục 4mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 42 cái
Còn 0 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 64RPM - Trục 4mm

Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, động cơ servo Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 64RPM - Trục 4mm Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  


//