× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k. Cam kết giá bán lẻ đúng với giá công bố trên website. Hoàn tiền gấp 3 lần chênh lệch.
× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 193 cái
Động cơ giảm tốc vàng DC 3-6V mini làm mô hình

30gam, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, Động cơ vàng, motor vàng Động cơ giảm tốc vàng DC 3-6V mini làm mô hình Đà Nẵng


Hàng còn 193 cái
Còn 2 cái
Động cơ giảm tốc GA12-N20 (5V 40RPM)

Motor giảm tốc, moto giảm tốc, mô tơ giảm tốc Động cơ giảm tốc GA12-N20 (5V 40RPM) Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 10 cái
Động cơ giảm tốc GA12-N20 (12V 300RPM)

Motor giảm tốc, moto giảm tốc, mô tơ giảm tốc Động cơ giảm tốc GA12-N20 (12V 300RPM) Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Còn 9 cái
Động cơ giảm tốc 12VDC 450RPM - Tháo máy (Trục 5mm)

Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V GA25 Động cơ giảm tốc 12VDC 450RPM - Tháo máy (Trục 5mm) Đà Nẵng


Hàng còn 9 cái
Còn 16 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 64RPM - Trục 4mm

Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, động cơ servo Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 64RPM - Trục 4mm Đà Nẵng


Hàng còn 16 cái
Còn 5 cái
Động cơ giảm tốc 12V 22RPM GB37

JGB37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V Động cơ giảm tốc 12V 22RPM GB37 Đà Nẵng


Hàng còn 5 cái
Còn 1 cái
Động cơ giảm tốc 12V 300RPM (GA25) - Mới (Trục 4mm)

Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V Động cơ giảm tốc 12V 300RPM (GA25) - Mới (Trục 4mm) Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 78 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12-24V 120RPM GB37 - Tháo máy (Băng tải)

200gam. JGB37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V 24V, động cơ servo Động cơ giảm tốc kèm encoder 12-24V 120RPM GB37 - Tháo máy (Băng tải) Đà Nẵng


Hàng còn 78 cái
Còn 6 cái
Động cơ giảm tốc 24V 80RPM - Mới

500g, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V, Động cơ 555, động cơ 775, motor 775 Động cơ giảm tốc 24V 80RPM - Mới Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Còn 3 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 333RPM GB37

JGB37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, động cơ servo Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 333RPM GB37 Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 50 cái
Động cơ giảm tốc 5VDC 200RPM - Tháo máy (Trục 4mm)

Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc GA25 Động cơ giảm tốc 5VDC 200RPM - Tháo máy (Trục 4mm) Đà Nẵng


Hàng còn 50 cái
Còn 1 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 530RPM GB37

JGB37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, động cơ servo Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 530RPM GB37 Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Tạm hết hàng
Động cơ giảm tốc 12V 320RPM GB37

JGB37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V Động cơ giảm tốc 12V 320RPM GB37 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 8 cái
Động cơ giảm tốc 12V 600RPM GB37

JGB37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V Động cơ giảm tốc 12V 600RPM GB37 Đà Nẵng


Hàng còn 8 cái
Còn 9 cái
Động cơ giảm tốc 24V 320RPM GB37

JGB37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 24V Động cơ giảm tốc 24V 320RPM GB37 Đà Nẵng


Hàng còn 9 cái
Còn 2 cái
Động cơ giảm tốc 24V 45RPM GB37

JGB37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 24V Động cơ giảm tốc 24V 45RPM GB37 Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái