× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 5 cái
Động cơ giảm tốc 775 12V 360RPM (Trục 8mm)

492gam, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, động cơ servo, động cơ 775, motor 775 Động cơ giảm tốc 775 12V 360RPM (Trục 8mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 5 cái
Còn 3 cái
Động cơ giảm tốc 775 12V 235RPM Bánh răng hành tinh (Trục 8mm)

742gam, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, động cơ servo, động cơ 775, motor 775 Động cơ giảm tốc 775 12V 235RPM Bánh răng hành tinh (Trục 8mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 3 cái
Còn 219 cái
Động cơ giảm tốc TT mini làm mô hình 3-6V

30gam, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, Động cơ vàng, motor vàng, bánh xe vàng Động cơ giảm tốc TT mini làm mô hình 3-6V Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 10k Hàng còn 219 cái
Còn 7 cái
Động cơ giảm tốc 775 kèm encoder 12-24V 42RPM (Trục 10mm)

910gam, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, động cơ servo, động cơ 775, motor 775 Động cơ giảm tốc 775 kèm encoder 12-24V 42RPM (Trục 10mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 7 cái
Còn 1 cái
Động cơ không chổi than brushless A2212 2700KV

67gam, Mô tơ giảm tốc, động cơ brushless, motor brushless Động cơ không chổi than brushless A2212 2700KV Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 4 cái
Động cơ không chổi than brushless A2212 1000KV

67gam, Mô tơ giảm tốc, động cơ brushless, motor brushless Động cơ không chổi than brushless A2212 1000KV Đà Nẵng


  Hàng còn 4 cái
Còn 22 cái
Động cơ giảm tốc GA12-N20 (5V 300RPM) - Trục 3mm

Motor giảm tốc, moto giảm tốc, mô tơ giảm tốc Động cơ giảm tốc GA12-N20 (5V 300RPM) - Trục 3mm Đà Nẵng


  Hàng còn 22 cái
Còn 123 cái
[Hàng tháo máy] Động cơ giảm tốc GA12-N20 (5V 58RPM) - Trục 3mm

Motor giảm tốc, moto giảm tốc, mô tơ giảm tốc [Hàng tháo máy] Động cơ giảm tốc GA12-N20 (5V 58RPM) - Trục 3mm Đà Nẵng


  Hàng còn 123 cái
Còn 230 cái
[Hàng tháo máy] Động cơ giảm tốc GA12-N20 (5V 200RPM) - Trục 3mm

Motor giảm tốc, moto giảm tốc, mô tơ giảm tốc [Hàng tháo máy] Động cơ giảm tốc GA12-N20 (5V 200RPM) - Trục 3mm Đà Nẵng


  Hàng còn 230 cái
Còn 0 cái
Động cơ giảm tốc 12VDC 160RPM - Tháo máy (Trục 3mm)

Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V GA25 Động cơ giảm tốc 12VDC 160RPM - Tháo máy (Trục 3mm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 10 cái
Động cơ giảm tốc 12V 960RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V Động cơ giảm tốc 12V 960RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 10 cái
Động cơ giảm tốc 12V 200RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V Động cơ giảm tốc 12V 200RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 10 cái
Động cơ giảm tốc 12V 100RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V Động cơ giảm tốc 12V 100RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 0 cái
Động cơ giảm tốc 12V 66RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V Động cơ giảm tốc 12V 66RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 153 cái
Động cơ giảm tốc 24V 20RPM GB37 (Trục 6mm)

200gam, JGB37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V Động cơ giảm tốc 24V 20RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 153 cái
Còn 101 cái
Động cơ giảm tốc 12V 1000RPM GB37 (Trục 6mm)

200gam, JGB37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V Động cơ giảm tốc 12V 1000RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 101 cái
Còn 103 cái
Động cơ giảm tốc 12V 740RPM GB37 - Tháo máy (Trục 6mm)

200gam, JGB37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V Động cơ giảm tốc 12V 740RPM GB37 - Tháo máy (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 103 cái
Còn 0 cái
Động cơ giảm tốc 12V 22RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V Động cơ giảm tốc 12V 22RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 14 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 65RPM (Băng tải) - Trục 6mm

170gam. JGB37, GB37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V, động cơ servo Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 65RPM (Băng tải) - Trục 6mm Đà Nẵng


  Hàng còn 14 cái
Còn 1 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12-24V 120RPM GB37 - Tháo máy (Băng tải)

200gam. JGB37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V 24V, động cơ servo Động cơ giảm tốc kèm encoder 12-24V 120RPM GB37 - Tháo máy (Băng tải) Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 1 cái
Động cơ giảm tốc 24V 120RPM DS400 (Trục 8mm)

500g, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V, Động cơ 555, động cơ 775, motor 775 Động cơ giảm tốc 24V 120RPM DS400 (Trục 8mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 0 cái
Động cơ giảm tốc 24V 40RPM DS400 (Trục 8mm)

500g, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V, Động cơ 555, động cơ 775, motor 775 Động cơ giảm tốc 24V 40RPM DS400 (Trục 8mm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 7 cái
Động cơ giảm tốc 24V 180RPM DS400 (Trục 8mm)

500g, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V, Động cơ 555, động cơ 775, motor 775 Động cơ giảm tốc 24V 180RPM DS400 (Trục 8mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 7 cái
Còn 1 cái
Động cơ giảm tốc 24V 275RPM DS400 (Trục 8mm)

500g, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V, Động cơ 555, động cơ 775, motor 775 Động cơ giảm tốc 24V 275RPM DS400 (Trục 8mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 3 cái
Động cơ giảm tốc 24V 210RPM DS400 (Trục 8mm)

500g, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V, Động cơ 555, động cơ 775, motor 775 Động cơ giảm tốc 24V 210RPM DS400 (Trục 8mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 3 cái
Còn 0 cái
Động cơ giảm tốc 12V 20RPM DS400 (Trục 8mm)

500g, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V, Động cơ 555, động cơ 775, motor 775 Động cơ giảm tốc 12V 20RPM DS400 (Trục 8mm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 0 cái
Động cơ giảm tốc 12V 60RPM DS400 (Trục 8mm)

500g, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V, Động cơ 555, động cơ 775, motor 775 Động cơ giảm tốc 12V 60RPM DS400 (Trục 8mm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 3 cái
Động cơ giảm tốc 12V 157RPM DS400 (Trục 8mm)

500g, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V, Động cơ 555, động cơ 775, motor 775 Động cơ giảm tốc 12V 157RPM DS400 (Trục 8mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 3 cái
Còn 3 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 37RPM GA37 (Trục 6mm)

150gam, JGA37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, động cơ servo Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 37RPM GA37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 3 cái
Còn 11 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 178RPM GA37 (Trục 6mm)

150gam, JGA37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, động cơ servo Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 178RPM GA37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 11 cái
Còn 15 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 333RPM GA37 (Trục 6mm)

150gam, JGA37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, động cơ servo Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 333RPM GA37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 15 cái
Còn 9 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 60RPM GA37 (Trục 6mm)

150gam, JGA37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, động cơ servo Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 60RPM GA37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 9 cái
Còn 0 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 1000RPM GA37 (Trục 6mm)

150gam, JGA37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, động cơ servo Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 1000RPM GA37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 16 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 110RPM GA37 (Trục 6mm)

150gam, JGA37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, động cơ servo Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 110RPM GA37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 16 cái
Còn 16 cái
Động cơ giảm tốc 24V 320RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 24V Động cơ giảm tốc 24V 320RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 16 cái
Còn 27 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 80RPM - Trục 4mm

Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, động cơ servo Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 80RPM - Trục 4mm Đà Nẵng


  Hàng còn 27 cái
Còn 14 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 530RPM GA37 (Trục 6mm)

150gam, JGA37, GA37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, động cơ servo Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 530RPM GA37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 14 cái
Còn 27 cái
Động cơ giảm tốc 12V 320RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V Động cơ giảm tốc 12V 320RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 27 cái
Còn 35 cái
Động cơ giảm tốc 5VDC 200RPM - Tháo máy (Trục 4mm)

Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc GA25 Động cơ giảm tốc 5VDC 200RPM - Tháo máy (Trục 4mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 35 cái
Còn 1 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 5V 400RPM làm xe cân bằng

Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, động cơ servo, động cơ vàng, bánh xe vàng Động cơ giảm tốc kèm encoder 5V 400RPM làm xe cân bằng Đà Nẵng


  Hàng còn 1 cái
Còn 6 cái
Động cơ giảm tốc 24V 45RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 24V Động cơ giảm tốc 24V 45RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 6 cái
Còn 10 cái
Động cơ giảm tốc 24V 100RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 24V Động cơ giảm tốc 24V 100RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 10 cái
Động cơ giảm tốc 24V 200RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 24V Động cơ giảm tốc 24V 200RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 8 cái
Động cơ giảm tốc 24V 600RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 24V Động cơ giảm tốc 24V 600RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 8 cái
Còn 26 cái
Động cơ giảm tốc 12V 600RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V Động cơ giảm tốc 12V 600RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 26 cái
Còn -999 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 64RPM - Trục 4mm

Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc, động cơ servo Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 64RPM - Trục 4mm Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Động cơ giảm tốc 12V 28RPM GB37 (Trục 6mm)

150gam, JGB37, Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V Động cơ giảm tốc 12V 28RPM GB37 (Trục 6mm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Động cơ giảm tốc 12VDC 450RPM - Tháo máy (Trục 5mm)

Mô tơ giảm tốc, motor giảm tốc 12V GA25 Động cơ giảm tốc 12VDC 450RPM - Tháo máy (Trục 5mm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng