× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 557 cái
Chì hàn, thiếc hàn nhỏ

Thiếc hàn Chì hàn, thiếc hàn nhỏ Đà Nẵng


  Hàng còn 557 cái
Còn 154 cái
Chì Hàn ZHEN, PENGFA 100g

Thiếc hàn Gzhen Chì Hàn ZHEN, PENGFA 100g Đà Nẵng


  Hàng còn 154 cái
Còn 87 cái
Chì Hàn PENGFA 100g (loại 1)

Thiếc hàn Chì Hàn PENGFA 100g (loại 1) Đà Nẵng


  Hàng còn 87 cái
Còn 53 cái
Chì hàn Alpha 100g 0.8mm (Xịn)

26 mét, Thiếc hàn Chì hàn Alpha 100g 0.8mm (Xịn) Đà Nẵng


  Hàng còn 53 cái
Còn 10 cái
Chì Hàn PENGFA 400g (Loại 1, Chuẩn Xịn)

Thiếc hàn Chì Hàn PENGFA 400g (Loại 1, Chuẩn Xịn) Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 130 cái
Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-I (Thường)

900M-TI pointed head, sharp tip, Đầu mũi hàn, đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột hàn, ruột máy hàn, trạm hàn, máy hàn, đầu hàn, Hakko 936, 900M-TI Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-I (Thường) Đà Nẵng


  Hàng còn 130 cái
Còn 305 cái
Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-I (Tốt)

5gam, 900M-TI pointed head, sharp tip, Đầu mũi hàn, đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột hàn, ruột máy hàn, trạm hàn, máy hàn, đầu hàn, Hakko 936, 900M-TI Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-I (Tốt) Đà Nẵng


  Hàng còn 305 cái
Còn 89 cái
Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-1C (Cao cấp)

Đầu mũi hàn, đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột hàn, ruột máy hàn, trạm hàn, máy hàn, đầu hàn, Hakko 936 900M-T1C, 900M-T-I Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-1C (Cao cấp) Đà Nẵng


  Hàng còn 89 cái
Còn 27 cái
Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-K (Thường)

900M-TK, Đầu mũi hàn, đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột hàn, ruột máy hàn, trạm hàn, máy hàn, đầu hàn, Hakko 936, 900M-T-K Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-K (Thường) Đà Nẵng


  Hàng còn 27 cái
Còn 69 cái
Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-K (Tốt)

900M-TK, Đầu mũi hàn, đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột hàn, ruột máy hàn, trạm hàn, máy hàn, đầu hàn, Hakko 936, 900M-T-K Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-K (Tốt) Đà Nẵng


  Hàng còn 69 cái
Còn 75 cái
Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-K (Cao cấp)

Đầu mũi hàn, đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột hàn, ruột máy hàn, trạm hàn, máy hàn, đầu hàn, Hakko 936 900M-TK Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-K (Cao cấp) Đà Nẵng


  Hàng còn 75 cái
Còn 26 cái
Bộ nắp chụp tay hàn Hakko 936, 907, 908

Máy hàn 936, Mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ, máy hàn điều chỉnh nhiệt độ hakko, trạm hàn Bộ nắp chụp tay hàn Hakko 936, 907, 908 Đà Nẵng


  Hàng còn 26 cái
Còn 51 cái
Ruột mỏ hàn Hakko 936, 907, 908

1322 without cap, Máy hàn 936, Mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ, máy hàn điều chỉnh nhiệt độ hakko, trạm hàn Ruột mỏ hàn Hakko 936, 907, 908 Đà Nẵng


  Hàng còn 51 cái
Còn 296 cái
Mũi hàn 60W cong (Phi 5.5mm) - loại tốt

14gam, Đầu mũi hàn, đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột hàn, ruột máy hàn, trạm hàn, máy hàn, đầu hàn Mũi hàn 60W cong (Phi 5.5mm) - loại tốt Đà Nẵng


  Hàng còn 296 cái
Còn 40 cái
Đế gác chì hàn 2 tầng bằng thép (Đế gá, giá đỡ thiếc hàn)

572gam, SY227-2, Giá mỏ hàn, giá hàn, đế đỡ mỏ hàn, đế mỏ hàn, Giá đỡ mỏ hàn, máy hàn Đế gác chì hàn 2 tầng bằng thép (Đế gá, giá đỡ thiếc hàn) Đà Nẵng


  Hàng còn 40 cái
Còn 143 cái
Mũi hàn 40W loại tốt (Phi 4.5mm)

8.5gam, Đầu mũi hàn, đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột hàn, ruột máy hàn, trạm hàn, máy hàn, đầu hàn Mũi hàn 40W loại tốt (Phi 4.5mm) Đà Nẵng


2 cái trở lên giá 12k Hàng còn 143 cái
Còn 55 cái
Đế gác mỏ hàn - Gang

200gam, Giá mỏ hàn, giá hàn, đế đỡ mỏ hàn, đế mỏ hàn, Giá đỡ mỏ hàn Đế gác mỏ hàn - Gang Đà Nẵng


  Hàng còn 55 cái
Còn 116 cái
Nhựa thông hộp giấy

11gam Nhựa thông hộp giấy Đà Nẵng


  Hàng còn 116 cái
Còn 137 cái
Mũi hàn 60W loại tốt (Phi 5.5mm)

13gam, Đầu mũi hàn, đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột hàn, ruột máy hàn, trạm hàn, máy hàn, đầu hàn Mũi hàn 60W loại tốt (Phi 5.5mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 137 cái
Còn 139 cái
Mỡ hàn CMT

45gam, Chì hàn, thiếc hàn Mỡ hàn CMT Đà Nẵng


  Hàng còn 139 cái
Còn -999 cái
Chì hàn SOLDER 100g

Thiếc hàn Chì hàn SOLDER 100g Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Chì hàn, thiếc hàn 30 gam

Thiếc hàn Chì hàn, thiếc hàn 30 gam Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Đế gác mỏ hàn - Sắt

Giá mỏ hàn, giá hàn, đế đỡ mỏ hàn, đế mỏ hàn, Giá đỡ mỏ hàn Đế gác mỏ hàn - Sắt Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Đế gác mỏ hàn Hakko 936 (Dày, nặng)

200gam, Giá mỏ hàn, giá hàn, đế đỡ mỏ hàn, đế mỏ hàn, Giá đỡ mỏ hàn Đế gác mỏ hàn Hakko 936 (Dày, nặng) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng