× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 131 cái
Chì hàn, thiếc hàn nhỏ

Thiếc hàn Chì hàn, thiếc hàn nhỏ Đà Nẵng


  Hàng còn 131 cái
Còn 8 cái
Chì hàn, thiếc hàn 30 gam

Thiếc hàn Chì hàn, thiếc hàn 30 gam Đà Nẵng


  Hàng còn 8 cái
Còn 219 cái
Chì Hàn ZHEN, PENGFA 100g

Thiếc hàn Gzhen Chì Hàn ZHEN, PENGFA 100g Đà Nẵng


  Hàng còn 219 cái
Còn 44 cái
Chì Hàn PENGFA 100g (loại 1)

Thiếc hàn Chì Hàn PENGFA 100g (loại 1) Đà Nẵng


  Hàng còn 44 cái
Còn 96 cái
Chì hàn Alpha 100g 0.8mm (Xịn)

26 mét, Thiếc hàn Chì hàn Alpha 100g 0.8mm (Xịn) Đà Nẵng


  Hàng còn 96 cái
Còn 6 cái
Chì Hàn PENGFA 400g (loại 1)

Thiếc hàn Chì Hàn PENGFA 400g (loại 1) Đà Nẵng


  Hàng còn 6 cái
Còn 196 cái
Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-I

900M-TI pointed head, sharp tip, Đầu mũi hàn, đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột hàn, ruột máy hàn, trạm hàn, máy hàn, đầu hàn, Hakko 936, 900M-TI Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-I Đà Nẵng


2 cái trở lên giá 10k Hàng còn 196 cái
Còn 321 cái
Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-I (Made in JAPAN)

5gam, 900M-TI pointed head, sharp tip, Đầu mũi hàn, đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột hàn, ruột máy hàn, trạm hàn, máy hàn, đầu hàn, Hakko 936, 900M-TI Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-I (Made in JAPAN) Đà Nẵng


2 cái trở lên giá 12k Hàng còn 321 cái
Còn 118 cái
Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-1C (Cao cấp)

Đầu mũi hàn, đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột hàn, ruột máy hàn, trạm hàn, máy hàn, đầu hàn, Hakko 936 900M-T1C, 900M-T-I Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-1C (Cao cấp) Đà Nẵng


  Hàng còn 118 cái
Còn 62 cái
Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-K

900M-TK, Đầu mũi hàn, đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột hàn, ruột máy hàn, trạm hàn, máy hàn, đầu hàn, Hakko 936, 900M-T-K Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-K Đà Nẵng


  Hàng còn 62 cái
Còn 71 cái
Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-K (Made in JAPAN)

900M-TK, Đầu mũi hàn, đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột hàn, ruột máy hàn, trạm hàn, máy hàn, đầu hàn, Hakko 936, 900M-T-K Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-K (Made in JAPAN) Đà Nẵng


  Hàng còn 71 cái
Còn 47 cái
Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-K (Cao cấp)

Đầu mũi hàn, đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột hàn, ruột máy hàn, trạm hàn, máy hàn, đầu hàn, Hakko 936 900M-TK Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-K (Cao cấp) Đà Nẵng


  Hàng còn 47 cái
Còn 18 cái
Bộ nắp chụp tay hàn Hakko 936, 907, 908

Máy hàn 936, Mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ, máy hàn điều chỉnh nhiệt độ hakko, trạm hàn Bộ nắp chụp tay hàn Hakko 936, 907, 908 Đà Nẵng


  Hàng còn 18 cái
Còn 7 cái
Ruột mỏ hàn Hakko 936, 907, 908

1322 without cap, Máy hàn 936, Mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ, máy hàn điều chỉnh nhiệt độ hakko, trạm hàn Ruột mỏ hàn Hakko 936, 907, 908 Đà Nẵng


  Hàng còn 7 cái
Còn 35 cái
Đế gác mỏ hàn - Gang

200gam, Giá mỏ hàn, giá hàn, đế đỡ mỏ hàn, đế mỏ hàn, Giá đỡ mỏ hàn Đế gác mỏ hàn - Gang Đà Nẵng


  Hàng còn 35 cái
Còn 177 cái
Mũi hàn 60W cong (Phi 5.5mm) - loại tốt

Đầu mũi hàn, đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột hàn, ruột máy hàn, trạm hàn, máy hàn, đầu hàn Mũi hàn 60W cong (Phi 5.5mm) - loại tốt Đà Nẵng


  Hàng còn 177 cái
Còn 4 cái
Đế gác mỏ hàn Hakko 936 (Dày, nặng)

200gam, Giá mỏ hàn, giá hàn, đế đỡ mỏ hàn, đế mỏ hàn, Giá đỡ mỏ hàn Đế gác mỏ hàn Hakko 936 (Dày, nặng) Đà Nẵng


  Hàng còn 4 cái
Còn 100 cái
Mũi hàn 40W loại tốt (Phi 4.5mm)

Đầu mũi hàn, đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột hàn, ruột máy hàn, trạm hàn, máy hàn, đầu hàn Mũi hàn 40W loại tốt (Phi 4.5mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 100 cái
Còn 43 cái
Mỡ hàn CMT

Chì hàn, thiếc hàn Mỡ hàn CMT Đà Nẵng


  Hàng còn 43 cái
Còn 506 cái
Nhựa thông hộp giấy

11gam Nhựa thông hộp giấy Đà Nẵng


  Hàng còn 506 cái
Còn 329 cái
Mũi hàn 60W loại tốt (Phi 5.5mm)

13gam, Đầu mũi hàn, đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột hàn, ruột máy hàn, trạm hàn, máy hàn, đầu hàn Mũi hàn 60W loại tốt (Phi 5.5mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 329 cái
Còn -999 cái
Đế gác mỏ hàn - Sắt

Giá mỏ hàn, giá hàn, đế đỡ mỏ hàn, đế mỏ hàn, Giá đỡ mỏ hàn Đế gác mỏ hàn - Sắt Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Chì hàn SOLDER 100g

Thiếc hàn Chì hàn SOLDER 100g Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  


//