× Tạm ngưng bán hàng trực tiếp tại cửa hàng. Khách cần hàng gấp vui lòng đặt hàng trên website trước khi đến lấy hàng Xem bảng phí ship
× Tạm ngưng bán hàng trực tiếp tại cửa hàng. Khách cần hàng gấp vui lòng đặt hàng trên website trước khi đến lấy hàng Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 52 cái
Chì hàn, thiếc hàn nhỏ

Thiếc hàn Chì hàn, thiếc hàn nhỏ Đà Nẵng


Hàng còn 52 cái
Còn 2 cái
Chì hàn SOLDER 100g

Thiếc hàn Chì hàn SOLDER 100g Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 100 cái
Chì Hàn ZHEN, PENGFA 100g (loại 2)

Thiếc hàn Gzhen Chì Hàn ZHEN, PENGFA 100g (loại 2) Đà Nẵng


Hàng còn 100 cái
Còn 26 cái
Chì Hàn PENGFA 100g (loại 1)

Thiếc hàn Chì Hàn PENGFA 100g (loại 1) Đà Nẵng


Hàng còn 26 cái
Còn 8 cái
Chì hàn PENGFA lẻ (loại 1)

Thiếc hàn Chì hàn PENGFA lẻ (loại 1) Đà Nẵng


Hàng còn 8 cái
Còn 2 cái
Chì Hàn PENGFA 400g (loại 1)

Thiếc hàn Chì Hàn PENGFA 400g (loại 1) Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 124 cái
Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-I

900M-TI pointed head, sharp tip, Đầu mũi hàn, đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột hàn, ruột máy hàn, trạm hàn, máy hàn, đầu hàn, Hakko 936, 900M-TI Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-I Đà Nẵng


Mua nhiều chỉ còn 11k
Còn 95 cái
Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-K

900M-TK, Đầu mũi hàn, đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột hàn, ruột máy hàn, trạm hàn, máy hàn, đầu hàn, Hakko 936, 900M-T-K Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-K Đà Nẵng


Mua nhiều chỉ còn 12.5k
Còn 22 cái
Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-I (Made in JAPAN)

900M-TI pointed head, sharp tip, Đầu mũi hàn, đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột hàn, ruột máy hàn, trạm hàn, máy hàn, đầu hàn, Hakko 936, 900M-TI Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-I (Made in JAPAN) Đà Nẵng


Hàng còn 22 cái
Còn 78 cái
Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-K (Made in JAPAN)

900M-TK, Đầu mũi hàn, đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột hàn, ruột máy hàn, trạm hàn, máy hàn, đầu hàn, Hakko 936, 900M-T-K Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-K (Made in JAPAN) Đà Nẵng


Hàng còn 78 cái
Còn 55 cái
Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-1C (Loại tốt)

Đầu mũi hàn, đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột hàn, ruột máy hàn, trạm hàn, máy hàn, đầu hàn, Hakko 936 900M-T1C Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-1C (Loại tốt) Đà Nẵng


Hàng còn 55 cái
Còn 8 cái
Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-K (Loại tốt)

Đầu mũi hàn, đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột hàn, ruột máy hàn, trạm hàn, máy hàn, đầu hàn, Hakko 936 900M-TK Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-K (Loại tốt) Đà Nẵng


Hàng còn 8 cái
Còn 128 cái
Nhựa thông hộp giấy

Nhựa thông hộp giấy Đà Nẵng


Hàng còn 128 cái
Còn 9 cái
Đế gác mỏ hàn - Sắt

Giá mỏ hàn, giá hàn, đế đỡ mỏ hàn, đế mỏ hàn, Giá đỡ mỏ hàn Đế gác mỏ hàn - Sắt Đà Nẵng


Hàng còn 9 cái
Còn 6 cái
Vòng đeo tay chống giật, chống tĩnh điện khi dùng mỏ hàn điện tử

Vòng tay chống tĩnh điện Vòng đeo tay chống giật, chống tĩnh điện khi dùng mỏ hàn điện tử Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Còn 27 cái
Đế gác mỏ hàn - Gang

200gam, Giá mỏ hàn, giá hàn, đế đỡ mỏ hàn, đế mỏ hàn, Giá đỡ mỏ hàn Đế gác mỏ hàn - Gang Đà Nẵng


Hàng còn 27 cái
Còn 15 cái
Đế gác mỏ hàn Hakko 936 (Dày, nặng)

200gam, Giá mỏ hàn, giá hàn, đế đỡ mỏ hàn, đế mỏ hàn, Giá đỡ mỏ hàn Đế gác mỏ hàn Hakko 936 (Dày, nặng) Đà Nẵng


Hàng còn 15 cái
Còn 22 cái
Mũi hàn 60W loại tốt (Phi 5.5mm)

Đầu mũi hàn, đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột hàn, ruột máy hàn, trạm hàn, máy hàn, đầu hàn Mũi hàn 60W loại tốt (Phi 5.5mm) Đà Nẵng


Mua nhiều chỉ còn 12.5k
Còn 69 cái
Mũi hàn 60W cong - loại tốt

Đầu mũi hàn, đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột hàn, ruột máy hàn, trạm hàn, máy hàn, đầu hàn Mũi hàn 60W cong - loại tốt Đà Nẵng


Hàng còn 69 cái
Còn 3 cái
Ruột mỏ hàn Hakko 936, 907, 908

1322 without cap, Máy hàn 936, Mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ, máy hàn điều chỉnh nhiệt độ hakko, trạm hàn Ruột mỏ hàn Hakko 936, 907, 908 Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 8 cái
Bộ nắp chụp tay hàn Hakko 936, 907, 908

Máy hàn 936, Mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ, máy hàn điều chỉnh nhiệt độ hakko, trạm hàn Bộ nắp chụp tay hàn Hakko 936, 907, 908 Đà Nẵng


Hàng còn 8 cái
Còn 1 cái
Mạch điều khiển máy hàn Hakko 936

A1322, Máy hàn 936, Mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ, máy hàn điều chỉnh nhiệt độ hakko, trạm hàn Mạch điều khiển máy hàn Hakko 936 Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 2 cái
Mũi hàn 40W

Đầu mũi hàn, đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột hàn, ruột máy hàn, trạm hàn, máy hàn, đầu hàn Mũi hàn 40W Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 40 cái
Mỡ hàn CMT

Chì hàn, thiếc hàn Mỡ hàn CMT Đà Nẵng


Hàng còn 40 cái
Tạm hết hàng
Chì hàn nhỏ (xanh)

Thiếc hàn Chì hàn nhỏ (xanh) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Mũi hàn 40W loại tốt

Đầu mũi hàn, đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột hàn, ruột máy hàn, trạm hàn, máy hàn, đầu hàn Mũi hàn 40W loại tốt Đà Nẵng


-Tạm hết hàng