× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 385 cái
Chì hàn, thiếc hàn nhỏ

Thiếc hàn Chì hàn, thiếc hàn nhỏ Đà Nẵng


  Hàng còn 385 cái
Còn 249 cái
Chì Hàn ZHEN, PENGFA 100g

Thiếc hàn Gzhen Chì Hàn ZHEN, PENGFA 100g Đà Nẵng


  Hàng còn 249 cái
Còn 130 cái
Chì Hàn PENGFA 100g (loại 1)

Thiếc hàn Chì Hàn PENGFA 100g (loại 1) Đà Nẵng


  Hàng còn 130 cái
Còn 80 cái
Chì hàn Alpha 100g 0.8mm (Xịn)

26 mét, Thiếc hàn Chì hàn Alpha 100g 0.8mm (Xịn) Đà Nẵng


  Hàng còn 80 cái
Còn 22 cái
Chì Hàn PENGFA 400g (loại 1)

Thiếc hàn Chì Hàn PENGFA 400g (loại 1) Đà Nẵng


  Hàng còn 22 cái
Còn 166 cái
Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-I

900M-TI pointed head, sharp tip, Đầu mũi hàn, đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột hàn, ruột máy hàn, trạm hàn, máy hàn, đầu hàn, Hakko 936, 900M-TI Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-I Đà Nẵng


2 cái trở lên giá 10k Hàng còn 166 cái
Còn 240 cái
Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-I (Made in JAPAN)

5gam, 900M-TI pointed head, sharp tip, Đầu mũi hàn, đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột hàn, ruột máy hàn, trạm hàn, máy hàn, đầu hàn, Hakko 936, 900M-TI Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-I (Made in JAPAN) Đà Nẵng


2 cái trở lên giá 12k Hàng còn 240 cái
Còn 67 cái
Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-1C (Cao cấp)

Đầu mũi hàn, đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột hàn, ruột máy hàn, trạm hàn, máy hàn, đầu hàn, Hakko 936 900M-T1C, 900M-T-I Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-1C (Cao cấp) Đà Nẵng


  Hàng còn 67 cái
Còn 54 cái
Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-K

900M-TK, Đầu mũi hàn, đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột hàn, ruột máy hàn, trạm hàn, máy hàn, đầu hàn, Hakko 936, 900M-T-K Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-K Đà Nẵng


  Hàng còn 54 cái
Còn 33 cái
Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-K (Made in JAPAN)

900M-TK, Đầu mũi hàn, đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột hàn, ruột máy hàn, trạm hàn, máy hàn, đầu hàn, Hakko 936, 900M-T-K Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-K (Made in JAPAN) Đà Nẵng


  Hàng còn 33 cái
Còn 17 cái
Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-K (Cao cấp)

Đầu mũi hàn, đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột hàn, ruột máy hàn, trạm hàn, máy hàn, đầu hàn, Hakko 936 900M-TK Mũi hàn 936 Hakko 900M-T-K (Cao cấp) Đà Nẵng


  Hàng còn 17 cái
Còn 45 cái
Bộ nắp chụp tay hàn Hakko 936, 907, 908

Máy hàn 936, Mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ, máy hàn điều chỉnh nhiệt độ hakko, trạm hàn Bộ nắp chụp tay hàn Hakko 936, 907, 908 Đà Nẵng


  Hàng còn 45 cái
Còn 101 cái
Ruột mỏ hàn Hakko 936, 907, 908

1322 without cap, Máy hàn 936, Mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ, máy hàn điều chỉnh nhiệt độ hakko, trạm hàn Ruột mỏ hàn Hakko 936, 907, 908 Đà Nẵng


  Hàng còn 101 cái
Còn 157 cái
Mũi hàn 60W cong (Phi 5.5mm) - loại tốt

14gam, Đầu mũi hàn, đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột hàn, ruột máy hàn, trạm hàn, máy hàn, đầu hàn Mũi hàn 60W cong (Phi 5.5mm) - loại tốt Đà Nẵng


  Hàng còn 157 cái
Còn 87 cái
Đế gác mỏ hàn - Gang

200gam, Giá mỏ hàn, giá hàn, đế đỡ mỏ hàn, đế mỏ hàn, Giá đỡ mỏ hàn Đế gác mỏ hàn - Gang Đà Nẵng


  Hàng còn 87 cái
Còn 3 cái
Đế gác mỏ hàn Hakko 936 (Dày, nặng)

200gam, Giá mỏ hàn, giá hàn, đế đỡ mỏ hàn, đế mỏ hàn, Giá đỡ mỏ hàn Đế gác mỏ hàn Hakko 936 (Dày, nặng) Đà Nẵng


  Hàng còn 3 cái
Còn 89 cái
Mũi hàn 40W loại tốt (Phi 4.5mm)

Đầu mũi hàn, đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột hàn, ruột máy hàn, trạm hàn, máy hàn, đầu hàn Mũi hàn 40W loại tốt (Phi 4.5mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 89 cái
Còn 147 cái
Mỡ hàn CMT

Chì hàn, thiếc hàn Mỡ hàn CMT Đà Nẵng


  Hàng còn 147 cái
Còn 334 cái
Nhựa thông hộp giấy

11gam Nhựa thông hộp giấy Đà Nẵng


  Hàng còn 334 cái
Còn 279 cái
Mũi hàn 60W loại tốt (Phi 5.5mm)

13gam, Đầu mũi hàn, đầu mỏ hàn, ruột mỏ hàn, ruột hàn, ruột máy hàn, trạm hàn, máy hàn, đầu hàn Mũi hàn 60W loại tốt (Phi 5.5mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 279 cái
Còn -999 cái
Đế gác mỏ hàn - Sắt

Giá mỏ hàn, giá hàn, đế đỡ mỏ hàn, đế mỏ hàn, Giá đỡ mỏ hàn Đế gác mỏ hàn - Sắt Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Chì hàn, thiếc hàn 30 gam

Thiếc hàn Chì hàn, thiếc hàn 30 gam Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Chì hàn SOLDER 100g

Thiếc hàn Chì hàn SOLDER 100g Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  


//