× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 30 cái
CH340G - Chính hãng

CH340G CH340 patch SOP-16 CH340G - Chính hãng Đà Nẵng


  Hàng còn 30 cái
Còn 219 cái
ULN2803APG TOSHIBA

ULN 2803 ULN2803APG TOSHIBA Đà Nẵng


  Hàng còn 219 cái
Còn 13 cái
MAX485 CPA (Chíp cắm)

MAX485CPA, RS485, RS-485, MAX 485 MAX485 CPA (Chíp cắm) Đà Nẵng


  Hàng còn 13 cái
Còn 159 cái
MAX485 SMD (MAX485CSA MAX485ESA)

MAX485CPA, RS485, RS-485, MAX 485 MAX485 SMD (MAX485CSA MAX485ESA) Đà Nẵng


  Hàng còn 159 cái
Còn 156 cái
MAX232 (MAX232EPE MAX232CPE)

RS232, RS-232, Max-232, RS2232, Max2232 MAX232 (MAX232EPE MAX232CPE) Đà Nẵng


  Hàng còn 156 cái
Còn 4 cái
ICL7107

ICL7107CPLZ ICL7107 Đà Nẵng


  Hàng còn 4 cái
Còn 14 cái
[CHÍNH HÃNG] MAX13487EESA SOP-8 (RS485)

MAX485CPA, RS485, RS-485, MAX 485 [CHÍNH HÃNG] MAX13487EESA SOP-8 (RS485) Đà Nẵng


  Hàng còn 14 cái
Còn 2 cái
Cảm biến dòng diện ACS712 20A

ACS712T-20A Cảm biến dòng diện ACS712 20A Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn 568 cái
UA741

UA741 UA741CN UA741CP UA741 Đà Nẵng


  Hàng còn 568 cái
Còn 10 cái
IR2110

IR2110 Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn -999 cái
PT2272 M4

PT2272-L4 SC2272-L4 PT2272-M49 PT2272 M4 PT2272 M4 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
CD4053

CD4053BE CD4053 CD4053 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
PT2272 L4

PT2272-L4 SC2272-L4 PT2272-M49 PT2272 M4 PT2272 L4 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
LM723

LM723CN LM723 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
ATTINY13A-PU

ATTINY13A-PU Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
TCA785

TCA785P TCA785 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
MT8870

MT8870 MT8870DE MT8870 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng