× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 6709 cái
Đế bus 2P

0.25gam, jack bus, terminal, bus2, lược đực Đế bus 2P Đà Nẵng


  Hàng còn 6709 cái
Còn 3474 cái
Đế bus 3P

jack bus, terminal, lược đực, bus3P Đế bus 3P Đà Nẵng


  Hàng còn 3474 cái
Còn 2005 cái
Đế bus 4P

jack bus, terminal, lược đực, bus4P Đế bus 4P Đà Nẵng


  Hàng còn 2005 cái
Còn 494 cái
Đế bus 5P

jack bus, terminal, lược đực, bus5P Đế bus 5P Đà Nẵng


  Hàng còn 494 cái
Còn 406 cái
Đế bus 6P

jack bus, terminal, lược đực, bus6P Đế bus 6P Đà Nẵng


  Hàng còn 406 cái
Còn 915 cái
Đế bus 7P

jack bus, terminal, lược đực, bus7P Đế bus 7P Đà Nẵng


  Hàng còn 915 cái
Còn 983 cái
Đế bus 8P

jack bus, terminal, lược đực, bus8P Đế bus 8P Đà Nẵng


  Hàng còn 983 cái
Còn 631 cái
Đế bus 9P

jack bus, terminal, lược đực, bus9P Đế bus 9P Đà Nẵng


  Hàng còn 631 cái
Còn 979 cái
Đế bus 10P

jack bus, terminal, lược đực, bus10P Đế bus 10P Đà Nẵng


  Hàng còn 979 cái
Còn 346 cái
Đế bus 12P

jack bus, terminal, lược đực, bus12P Đế bus 12P Đà Nẵng


  Hàng còn 346 cái
Còn 983 cái
Đế bus 2P (Loại Cong 90 độ)

jack bus, terminal, bus2, lược đực Đế bus 2P (Loại Cong 90 độ) Đà Nẵng


  Hàng còn 983 cái
Còn 989 cái
Đế bus 10P (Loại Cong 90 độ)

jack bus, terminal, bus2, lược đực Đế bus 10P (Loại Cong 90 độ) Đà Nẵng


  Hàng còn 989 cái
Còn 3 cái
Combo 100 Đầu bus 2P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Combo 100 Đầu bus 2P Đà Nẵng


  Hàng còn 3 cái
Còn 51 cái
Combo 50 Đầu bus 3P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Combo 50 Đầu bus 3P Đà Nẵng


  Hàng còn 51 cái
Còn 46 cái
Combo 50 Đầu bus 4P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Combo 50 Đầu bus 4P Đà Nẵng


  Hàng còn 46 cái
Còn 63 cái
Combo 50 Đầu bus 5P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Combo 50 Đầu bus 5P Đà Nẵng


  Hàng còn 63 cái
Còn 51 cái
Combo 35 Đầu bus 6P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Combo 35 Đầu bus 6P Đà Nẵng


  Hàng còn 51 cái
Còn 2 cái
Combo 10 Đầu bus 11P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Combo 10 Đầu bus 11P Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn 2 cái
Combo 10 Đầu bus 12P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Combo 10 Đầu bus 12P Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn -999 cái
Combo 10 Đầu bus 7P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Combo 10 Đầu bus 7P Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Combo 10 Đầu bus 8P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Combo 10 Đầu bus 8P Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Combo 10 Đầu bus 9P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Combo 10 Đầu bus 9P Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Combo 10 Đầu bus 10P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Combo 10 Đầu bus 10P Đà Nẵng


-Tạm hết hàng