× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k. Cam kết giá bán lẻ đúng với giá công bố trên website. Hoàn tiền gấp 3 lần chênh lệch.
× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 76 cái
Dây bus 2P đỏ đen (70cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm, máy in 3D Dây bus 2P đỏ đen (70cm) Đà Nẵng


Hàng còn 76 cái
Còn 635 cái
Đế bus 2P

jack bus, terminal, bus2, lược đực Đế bus 2P Đà Nẵng


Hàng còn 635 cái
Còn 23 cái
Dây bus 8P ngắn (20cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 8P ngắn (20cm) Đà Nẵng


Hàng còn 23 cái
Còn 267 cái
Dây bus 3P ngắn (20cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 3P ngắn (20cm) Đà Nẵng


Hàng còn 267 cái
Còn 219 cái
Dây bus 4P ngắn (20cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 4P ngắn (20cm) Đà Nẵng


Hàng còn 219 cái
Còn 576 cái
Đế bus 3P

jack bus, terminal, lược đực, bus3P Đế bus 3P Đà Nẵng


Hàng còn 576 cái
Còn 91 cái
Dây bus 6P ngắn (20cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 6P ngắn (20cm) Đà Nẵng


Hàng còn 91 cái
Còn 23 cái
Dây bus 7P ngắn (20cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 7P ngắn (20cm) Đà Nẵng


Hàng còn 23 cái
Còn 45 cái
Dây bus 10P ngắn (10-20cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 10P ngắn (10-20cm) Đà Nẵng


Hàng còn 45 cái
Còn 6 cái
Dây bus 9P ngắn (20cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 9P ngắn (20cm) Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Tạm hết hàng
Dây bus 12P dài (50cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 12P dài (50cm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 14 cái
Dây bus 12P ngắn (20cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 12P ngắn (20cm) Đà Nẵng


Hàng còn 14 cái
Còn 30 cái
Jack 3.96mm 2P (Đực + Cái)

Dây bus, jack bus, Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Jack 3.96mm 2P (Đực + Cái) Đà Nẵng


Hàng còn 30 cái
Còn 17 cái
Jack 3.96mm 3P (Đực + Cái)

Dây bus, jack bus, Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Jack 3.96mm 3P (Đực + Cái) Đà Nẵng


Hàng còn 17 cái
Còn 7 cái
Jack 3.96mm 4P (Đực + Cái)

Dây bus, jack bus, Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Jack 3.96mm 4P (Đực + Cái) Đà Nẵng


Hàng còn 7 cái
Còn 17 cái
Dây bus 4P (70cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm, máy in 3D Dây bus 4P (70cm) Đà Nẵng


Hàng còn 17 cái
Còn 150 cái
Dây bus 2P ngắn (20cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 2P ngắn (20cm) Đà Nẵng


Hàng còn 150 cái
Còn 21 cái
Dây bus 5P ngắn (20cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 5P ngắn (20cm) Đà Nẵng


Hàng còn 21 cái
Còn 13 cái
Dây bus 10P dài (50cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 10P dài (50cm) Đà Nẵng


Hàng còn 13 cái
Còn 58 cái
Đế bus 10P

jack bus, terminal, lược đực, bus10P Đế bus 10P Đà Nẵng


Hàng còn 58 cái
Còn 420 cái
Đế bus 4P

jack bus, terminal, lược đực, bus4P Đế bus 4P Đà Nẵng


Hàng còn 420 cái
Còn 118 cái
Đế bus 5P

jack bus, terminal, lược đực, bus5P Đế bus 5P Đà Nẵng


Hàng còn 118 cái
Còn 13 cái
Dây bus 9P dài (50cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 9P dài (50cm) Đà Nẵng


Hàng còn 13 cái
Còn 104 cái
Đế bus 7P

jack bus, terminal, lược đực, bus7P Đế bus 7P Đà Nẵng


Hàng còn 104 cái
Còn 71 cái
Đế bus 8P

jack bus, terminal, lược đực, bus8P Đế bus 8P Đà Nẵng


Hàng còn 71 cái
Còn 25 cái
Đế bus 9P

jack bus, terminal, lược đực, bus9P Đế bus 9P Đà Nẵng


Hàng còn 25 cái
Còn 408 cái
Đế bus 6P

jack bus, terminal, lược đực, bus6P Đế bus 6P Đà Nẵng


Hàng còn 408 cái
Còn 38 cái
Đế bus 12P

jack bus, terminal, lược đực, bus12P Đế bus 12P Đà Nẵng


Hàng còn 38 cái
Tạm hết hàng
Dây bus 7P dài (50cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 7P dài (50cm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 2 cái
Dây bus 8P dài (50cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 8P dài (50cm) Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 34 cái
Dây bus 2P dài (50cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 2P dài (50cm) Đà Nẵng


Hàng còn 34 cái
Tạm hết hàng
Dây bus 3P (70cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm, máy in 3D Dây bus 3P (70cm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 22 cái
Dây bus 6P dài (50cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 6P dài (50cm) Đà Nẵng


Hàng còn 22 cái
Còn 23 cái
Dây bus 5P dài (50cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 5P dài (50cm) Đà Nẵng


Hàng còn 23 cái
Còn 85 cái
Dây bus 4P dài (50cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 4P dài (50cm) Đà Nẵng


Hàng còn 85 cái
Còn 10 cái
Dây bus 3P dài (50cm)

Dây tín hiệu, Jack bus, jack cái, bus cái, XH2.54mm Dây bus 3P dài (50cm) Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Còn 135 cái
Đầu bus 2P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Đầu bus 2P Đà Nẵng


Hàng còn 135 cái
Còn 76 cái
Đầu bus 3P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Đầu bus 3P Đà Nẵng


Hàng còn 76 cái
Còn 196 cái
Đầu bus 4P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Đầu bus 4P Đà Nẵng


Hàng còn 196 cái
Còn 138 cái
Đầu bus 5P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Đầu bus 5P Đà Nẵng


Hàng còn 138 cái
Còn 168 cái
Đầu bus 6P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Đầu bus 6P Đà Nẵng


Hàng còn 168 cái
Còn 50 cái
Đầu bus 7P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Đầu bus 7P Đà Nẵng


Hàng còn 50 cái
Còn 80 cái
Đầu bus 8P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Đầu bus 8P Đà Nẵng


Hàng còn 80 cái
Còn 98 cái
Đầu bus 9P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Đầu bus 9P Đà Nẵng


Hàng còn 98 cái
Còn 82 cái
Đầu bus 10P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Đầu bus 10P Đà Nẵng


Hàng còn 82 cái
Còn 100 cái
Đầu bus 11P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Đầu bus 11P Đà Nẵng


Hàng còn 100 cái
Còn 96 cái
Đầu bus 12P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Đầu bus 12P Đà Nẵng


Hàng còn 96 cái