× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 4268 cái
Đế bus 2P

jack bus, terminal, bus2, lược đực Đế bus 2P Đà Nẵng


  Hàng còn 4268 cái
Còn 1038 cái
Đế bus 3P

jack bus, terminal, lược đực, bus3P Đế bus 3P Đà Nẵng


  Hàng còn 1038 cái
Còn 3062 cái
Đế bus 4P

jack bus, terminal, lược đực, bus4P Đế bus 4P Đà Nẵng


  Hàng còn 3062 cái
Còn 967 cái
Đế bus 5P

jack bus, terminal, lược đực, bus5P Đế bus 5P Đà Nẵng


  Hàng còn 967 cái
Còn 813 cái
Đế bus 6P

jack bus, terminal, lược đực, bus6P Đế bus 6P Đà Nẵng


  Hàng còn 813 cái
Còn 1056 cái
Đế bus 7P

jack bus, terminal, lược đực, bus7P Đế bus 7P Đà Nẵng


  Hàng còn 1056 cái
Còn 1085 cái
Đế bus 8P

jack bus, terminal, lược đực, bus8P Đế bus 8P Đà Nẵng


  Hàng còn 1085 cái
Còn 651 cái
Đế bus 9P

jack bus, terminal, lược đực, bus9P Đế bus 9P Đà Nẵng


  Hàng còn 651 cái
Còn 0 cái
Đế bus 10P

jack bus, terminal, lược đực, bus10P Đế bus 10P Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 479 cái
Đế bus 12P

jack bus, terminal, lược đực, bus12P Đế bus 12P Đà Nẵng


  Hàng còn 479 cái
Còn 23 cái
Combo 100 Đầu bus 2P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Combo 100 Đầu bus 2P Đà Nẵng


  Hàng còn 23 cái
Còn 25 cái
Combo 50 Đầu bus 3P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Combo 50 Đầu bus 3P Đà Nẵng


  Hàng còn 25 cái
Còn 11 cái
Combo 50 Đầu bus 4P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Combo 50 Đầu bus 4P Đà Nẵng


  Hàng còn 11 cái
Còn 22 cái
Combo 50 Đầu bus 5P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Combo 50 Đầu bus 5P Đà Nẵng


  Hàng còn 22 cái
Còn 10 cái
Combo 35 Đầu bus 6P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Combo 35 Đầu bus 6P Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 2 cái
Combo 10 Đầu bus 8P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Combo 10 Đầu bus 8P Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn 4 cái
Combo 10 Đầu bus 9P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Combo 10 Đầu bus 9P Đà Nẵng


  Hàng còn 4 cái
Còn 3 cái
Combo 10 Đầu bus 10P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Combo 10 Đầu bus 10P Đà Nẵng


  Hàng còn 3 cái
Còn 8 cái
Combo 10 Đầu bus 11P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Combo 10 Đầu bus 11P Đà Nẵng


  Hàng còn 8 cái
Còn 7 cái
Combo 10 Đầu bus 12P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Combo 10 Đầu bus 12P Đà Nẵng


  Hàng còn 7 cái
Còn -999 cái
Combo 10 Đầu bus 7P

Đế bus, jack bus, terminal, bus2, lược đực Combo 10 Đầu bus 7P Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  


//